• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

500 plus 2023. Kiedy składać wniosek o 500 plus 2023/2024?

kc
25 stycznia 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (1)

500 plus w 2023 r. obowiązuje na takich samych zadach jak w roku ubiegłym. Od 1 lutego można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Co trzeba zrobić, żeby dostać 500 plus? Jakich terminów nie wolno przegapić?

ZUS będzie przyjmował wnioski o 500 plus na nowy okresWniosek o 500 plus mogą złożyć rodzice wszystkich dzieci, które nie ukończyły 18 lat. W programie nie są brane pod uwagę osiągane dochody. Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące przyznawania świadczeń. Obecnie obsługą zajmuje się ZUS. Wnioski można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata odbywa się w formie bezgotówkowej bezpośrednio na wskazane konto bankowe. Z 500 plus 2023 mogą korzystać również zamieszkali w Polsce obywatele UE/EFTA oraz pozostali cudzoziemcy posiadający legalny pobyt i dostęp do rynku pracy.

ZUS - Gdańsk, Gdynia, Sopot


500 plus - do kiedy?Kiedy złożyć wniosek o 500 plus 2023? Złożenie dokumentów w terminie zapewnia ciągłość wypłat. Jeżeli wniosek trafi do ZUS w trakcie trwania okresu, po 30 kwietnia prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego. Przyjmowanie wniosków startuje 1 lutego 2023 r.


500 plus - kiedy wypłata?Termin wypłaty zależy od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku z wymaganymi dokumentami.

 • do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,
 • od 1 do 31 maja 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • od 1 do 30 czerwca 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • od 1 do 31 lipca 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
 • od 1 do 31 sierpnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Program Maluch Plus 2023 - co to i dla kogo? Program Maluch Plus 2023 - co to i dla kogo?

Jak złożyć wniosek o 500 plus?Wnioski o 500 plus można składać za pośrednictwem:

 1. Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 2. bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety) - opcja dla rodziców i opiekunów
 3. portalu Emp@tia - opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL
 4. bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę - opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

Możliwość składania wniosku przez aplikację mobilną mZUS to nowość dostępna od 1 lutego 2023 r. Funkcje aplikacji mZUS pozwalają na szybkie i wygodne wypełnienie i wysłanie wniosku na tablecie lub telefonie.

Skąd hejt na korzystających z 500 plus? 'Zawiść, niechęć, której nie potrafią wytłumaczyć'Jak sprawdzić status wniosku 500 plus 2023?Status wniosku można sprawdzić na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Dostępne są nie tylko informacje o statusie, ale również m.in. szczegółowe informacje o świadczeniu. Przetwarzanie wniosku trwa zazwyczaj do 48 godzin.

Jakie dokumenty do 500 plus?Oprócz wniosku do ZUS powinny wpłynąć również dodatkowe dokumenty.

Rodzice sprawujący opiekę naprzemienną dołączają orzeczenie sądu o ustanowieniu podziału opieki.

Opiekunowie faktyczni dziecka muszą pamiętać o oświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, a opiekunowie prawni dziecka o orzeczeniu sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego.

Świadczenie 500 plus. Gdzie i jak złożyć wniosek?W przypadku rodziców zastępczych albo osób prowadzących rodzinny dom dziecka, a także dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych czy interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego należy dołączyć zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej. Dyrektorzy domu pomocy społecznej powinni dołączyć decyzję albo orzeczenie o umieszczeniu dziecka w domu pomocy społecznej.

Cudzoziemcy uprawnieni do korzystania ze świadczenia powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu i dostępu do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy".

Przybywa ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców Przybywa ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców

Czy 500 plus wlicza się do dochodu?500 plus jest zwolnione z podatku dochodowego. Rodzice oraz opiekunowie nie muszą uwzględniać wpłaty w zeznaniu podatkowym.

Kiedy nie należy się 500 plus?Świadczenie 500 plus nie przysługuje w określonych przypadkach:

 • dziecko jest w związku małżeńskim,
 • dziecko umieszczono w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie, np. schronisku dla nieletnich czy młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • dziecko pełnoletnie ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • rodzice, opiekunowie albo członkowie rodziny korzystają z podobnego świadczenia za granicą (nie dotyczy świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).
kc

Opinie (1) 1 zablokowana

 • 500+

  Głupota że co roku ten sam wniosek trzeba składać

  • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane