• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

A gdyby tak...? 21 propozycji dla miasta

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski
5 grudnia 2022, godz. 07:00 
Opinie (155)
Podyskutujmy o wprowadzeniu zasady, że na wsparcie sportu zawodowego miasto nie można wydać ani gorsza więcej niż na sport dla dzieci i młodzieży. Podyskutujmy o wprowadzeniu zasady, że na wsparcie sportu zawodowego miasto nie można wydać ani gorsza więcej niż na sport dla dzieci i młodzieży.

Tydzień temu wśród wad bardzo długiego sprawowania władzy wymieniałem brak innowacyjności, myślenia out of the box i brak chęci zadawania sobie pytań. To bierze się ze złudnego poczucia, że zna się już wszystkie odpowiedzi. Wtedy ani się nie chce samemu zadać pytań, ani nie ma się ochoty słuchać tych, którzy je zadają. Skorzystam więc z prawa felietonisty, by zadać je samemu sobie i czytelnikom, rzucając je w wirtualną przestrzeń.Czy władze twojego miasta zaskoczyły cię pozytywnie jakąś swoją decyzją?

Część z osób skorzysta zapewne z radością z opcji "smerf maruda", starając się wykazać naiwność pytań lub niedouczenie pytającego, ale przecież doskonale wiemy, że czasem pomysł jest po to, by zainspirować i uruchomić dyskusje, która doprowadzi do innych, nowych rozwiązań.

Jak to mówi stare powiedzenie: "Wszyscy wiedzieli, że się nie da, dopóki nie przyszedł ktoś, kto o tym nie wiedział i to zrobił".

Może to droga do wyjścia z tego zaklętego kręgu?

A zatem zapraszam do twórczej zabawy, bez napinki i z otwartością. Do uznania, że każde zadane przez mieszkańca pytanie warte jest uczciwego zastanowienia się.

Poniżej moja pula. Liczę, że ją poszerzycie.

A WIĘC GDYBY TAK:


 1. Podjąć uchwałę lub rezolucję zobowiązującą władze miasta do redukcji zadłużenia o określony procent każdego roku? Tylko spełnienie tego warunku pozwalałoby na przyznanie nagród, premii czy jak tam sobie życzą - nazwać to, co i tak co roku sobie przyznają... Nie ma zmniejszenia zadłużenia - nie ma premii (wyłączamy z tej puli niezrealizowane wydatki na zaplanowane, a niezrealizowane inwestycje).
 2. A gdyby tak wprowadzić zasadę, że urzędnicy mogą otrzymać roczną premię tylko wówczas, gdy miastu uda się zmniejszyć poziom zadłużenia? - zastanawia się Zygmunt Zmuda Trzebiatowski. A gdyby tak wprowadzić zasadę, że urzędnicy mogą otrzymać roczną premię tylko wówczas, gdy miastu uda się zmniejszyć poziom zadłużenia? - zastanawia się Zygmunt Zmuda Trzebiatowski.
 3. Zdecydować, że poza sytuacjami nakazanymi prawem nie tworzy się w Gdyni już żadnych stałych instytucji czy jednostek organizacyjnych? Czyli miasto mierzy się z tematami czy problemami w ramach posiadanych zasobów, być może chwilowo zmieniając zakresy obowiązków albo czasowo kontraktując ludzi, ale nie tworząc stałych jednostek, wymagających corocznego utrzymania i kosztów
 4. Rozważyć możliwość sprzedaży Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego? Zrezygnować z funkcji zarządzania obiektem i jego przestrzenią, szukania i obsługi najemców, remontów, napraw, modernizacji itd.? W ramach sprzedaży zapewnić sobie korzystny wieloletni najem części powierzchni i przeznaczyć ją WYŁĄCZNIE dla podmiotów związanych z innowacyjnością i nauką, mających realne osiągnięcia w tym zakresie?
 5. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Redłowie. Czy miasto powinno sprzedać ten kompleks biurowy? Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Redłowie. Czy miasto powinno sprzedać ten kompleks biurowy?
 6. Zlikwidować Agencję Rozwoju Gdyni, TBS Czynszówka? Zlikwidować lub połączyć ze sobą miejskie spółki komunikacyjne tak, by została jedna?
 7. Wycofać urzędników z wszystkich rad nadzorczych spółek komunalnych (tych, które pozostaną po likwidacji i połączeniach) i skierować tam zewnętrznych ekspertów?
 8. Podjąć próbę sfinansowania konkretnych miejskich inwestycji przy pomocy "para - obligacji komunalnych"? Krótko mówiąc - zamiast od banku pożyczyć od własnych mieszkańców, w zamian oferując nie tylko spłatę na uczciwych warunkach, ale określone preferencje w dostępie do usług publicznych? Np. budujemy lodowisko, a wszystkim osobom, które kupiły "obligacje" na ten cel, w pakiecie dajemy możliwość skorzystania np. z puli darmowych wejść na ślizgawkę, puli biletów do GCF czy Teatru Muzycznego, czy Eksperymentu, czy Muzeum Miasta Gdyni? Obywatele, zamiast inwestować w nie wiadomo co, zachowują się patriotycznie, wspierają miasto, finansując znany im cel, w zamian, poza spłatą obligacji, zyskując coś jeszcze.
 9. Czy sprawdziłby się pomysł finansowania niektórych miejskich inwestycji poprzez sprzedaż obligacji komunalnych mieszkańcom, którzy poza ustalonymi odsetkami otrzymywaliby także pakiet wejść, np. do teatru czy na lodowisko? Czy sprawdziłby się pomysł finansowania niektórych miejskich inwestycji poprzez sprzedaż obligacji komunalnych mieszkańcom, którzy poza ustalonymi odsetkami otrzymywaliby także pakiet wejść, np. do teatru czy na lodowisko?
 10. Połączyć wybory do rad dzielnic lub głosowanie w budżecie obywatelskim z konkretnymi pytaniami konsultacyjnymi badającymi poparcie dla konkretnych inicjatyw (poszerzenie strefy płatnego parkowania, ustalenie priorytetów inwestycyjnych itd.)?
 11. Uruchomić burzę mózgów nt. ściągania do miasta osób z konkretnej grupy wiekowej (np. rodzin z małymi dziećmi), oferując korzystne warunki wynajmu lokali komunalnych w zamian za deklaracje zamieszkania określony czas, płacenia PIT w Gdyni, przekazywania 1 proc. na gdyńskie OPP i innych konkretnych zobowiązań?
 12. Stworzyć konkretny model zachęt do bycia mieszkańcem Gdyni, tworzący osobom planującym przeprowadzkę do sąsiednich gmin realny dylemat?
 13. Stworzyć program wynajmu miejskich lokali usługowych za 1 zł, kontraktując konkretne usługi i jednocześnie nakładając konkretne obowiązki na najemców (np. preferencje dla seniorów, dostępność toalety, możliwość ekspozycji prac lokalnych artystów)
 14. Przyjąć zasadę, że nieruchomości gruntowe o powierzchni większej niż ustalona lub wartości wyższej niż ustalona nie mogą być sprzedawane, jeśli dla danego terenu nie uchwalono planu miejscowego?
 15. Traktując poważnie troskę o środowisko, ale i o koszty - zlikwidować papierowe wydanie "Ratusza"?
 16. "Ratusz" to 20-stronicowe pismo, ukazujące się zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, zawierające - jak określono w podtytule - "informacje i rady prezydenta Gdyni". "Ratusz" to 20-stronicowe pismo, ukazujące się zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, zawierające - jak określono w podtytule - "informacje i rady prezydenta Gdyni".
 17. Skasować system służbowych samochodów dowożących kluczowych urzędników do i z pracy?
 18. Stworzyć system, w którym na wsparcie sportu zawodowego nie można wydać CHOĆBY ZŁOTÓWKI WIĘCEJ niż na sport amatorski i szkolenie dzieci i młodzieży?
 19. Stworzyć system nagród i premii dla urzędników, których pomysły na optymalizację pracy instytucji lub obniżenie kosztów funkcjonowania zostały wdrożone?
 20. Po kadencji wymieniać ze sobą osoby zajmujące funkcje wiceprezydentów, przydzielając im inne niż dotychczas zakresy obowiązków, przeciwdziałając rutynie i powstawaniu "księstw"?
 21. Wprowadzić jawność wszystkich etapów procedury konkursowej na kluczowe stanowiska, w tym stanowiska dyrektorów szkół (możliwość udziału widzów na etapie prezentacji koncepcji zarządzania placówką, słuchania odpowiedzi na zadawane pytania?
 22. Wprowadzić REALNE konkursy na stanowiska wiceprezydentów? Tak - to prezydent ich powołuje i odwołuje, ale żeby miał do dyspozycji zgłoszenia wszystkich potencjalnie chętnych do takiej pracy
 23. Skończyć z praktyką, że w wielkim gmachu urzędu miasta na 10 Lutego nie ma na stałe ani sekretarza miasta, ani wiceprezydenta, ani prezydenta?
 24. Wprowadzić obowiązek, że w trakcie kadencji prezydent musi zorganizować co najmniej 2 spotkania otwarte w każdej z dzielnic - w pierwszej i drugiej części kadencji?
 25. Wprowadzić zakaz udziału Gdyni w jakichkolwiek konkursach, plebiscytach i rankingach wiążących się z aportem finansowym miasta?


Opinie wyrażone w felietonie są osobistymi poglądami autora.

O autorze

autor

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski

- W poprzednim życiu przez pięć kadencji radny miasta Gdyni, obecnie na odwyku samorządowym. Prawnik, felietonista, mikroprzedsiębiorca, mieszkaniec Chyloni. Kocha Gdynię, ale nie bezkrytycznie. Nieutrudzony w próbach podejmowania dialogu, niezależnie od przeszkód. Felietony Zygmunta Zmudy Trzebiatowskiego w Trojmiasto.pl

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (155)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane