• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Coraz więcej wiemy o Westerplatte. Archeolodzy podsumowali tegoroczne badania

Aleksandra Nietopiel
27 listopada 2023, godz. 17:00 
Opinie (57)
  • Badania archeologiczne na Westerplatte zaczęły się w 2016 r. Do 2023 r. przeprowadzono 10 etapów badań. Wiosną 2024 r. archeolodzy znowu pójdą w teren.
  • X etap badań archeologicznych na Westerplatte trwał od maja do listopada br.
  • Zespół archeologów biorących udział w badaniach pod kierownictwem Filipa Kuczmy. Na zdj. także dyrektor muzeum, prof. Grzegorz Berendt (od lewej)

Prawie 4 tys. reliktów, w tym z Wartowni nr 3 i tzw. budynku Mikołajewo, odkryto podczas tegorocznych badań archeologicznych na Westerplatte. Podsumowanie 10. już etapu wykopalisk na półwyspie odbyło się w Muzeum II Wojny Światowej.Dotychczasowe badania archeologiczne na Westerplatte:

Badania archeologiczne na Westerplatte na szeroką skalę prowadzone są od 2016 r. Przez 7 lat zespół historyków zbadał ponad 7 tys. m kw. terenu. Wydobyto w tym czasie ponad 70 tys. artefaktów.

Priorytetem jest odnalezienie szczątków wszystkich poległych podczas obrony polskich żołnierzy. Do tej pory odnaleziono szczątki 9 obrońców, zaś zidentyfikowano 7 z nich.

Podziemne muzeum powstanie na Westerplatte Podziemne muzeum powstanie na Westerplatte

3,7 tys. artefaktów w tegorocznym etapie badańOd maja do listopada b.r. zespół archeologów pod kierunkiem Filipa Kuczmy badał relikty willi podoficerskiej i wartowni nr 3, budynku gospodarczo-rolnego Westerplatte, czyli tzw. Mikołajewa, muru granicznego składnicy oraz schronu amunicyjnego nr 9.

Kontynuowano też poszukiwania szczątków Mieczysława Krzaka, żołnierza poległego w trakcie obrony Składnicy (na razie nie natrafiono na nie) oraz przebadano stanowisko polskiej armaty polowej kal. 76,2 mm.

We współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie i gdańskim oddziałem IPN w szczątkach Wartowni nr 3 szukano śladów biologicznych starszego strzelca Konstantego Jezierskiego. Natrafiono na 3 takie ślady.

Podczas trwających pół roku prac terenowych udało się odkryć łącznie 3,7 tys. zabytkowych przedmiotów. 2 tys. z nich uznano za cenne pod względem historycznym i wystawienniczym.

Plakietka z trąbki sygnałowejDość zaskakujące znalezisko znajdowało się na terenie dawnego Mikołajewa, czyli budynku gospodarskiego, w którym trzymano świnie, krowy i konia.

- W reliktach tego obiektu odnaleźliśmy plakietkę z trąbki sygnałowej używanej na Westerplatte. Na tej plakietce jest wytłoczony polski orzeł. Zdziwiło nas to odkrycie w tym właśnie miejscu. Najprawdopodobniej ta plakietka została tam schowana przez obrońców Westerplatte albo przez jeńców cywilnych - mówi Kuczma.

Archeolodzy wrócą do badań wiosnąKolejny, 11. już etap badań planowany jest na wiosnę 2024 r. Poprzedzą je - jak to się działo w poprzednich etapach - prace saperskie.

Badania obejmą praktycznie cały teren pola bitewnego Westerplatte. Prowadzone będą m.in. w miejscu planowanej nowej drogi prowadzącej do budynku dawnej elektrowni, a także w rejonie dawnego kasyna podoficerskiego i starych koszar. Prace skupią się zwłaszcza w tych miejscach, gdzie znajdowały się leje od bomb i pocisków.

- Te leje są skarbnicą artefaktów związanych z funkcjonowaniem składnicy i jej obroną - zaznacza Kuczma.
W 2025 r. na terenie przy napisie "Nigdy Więcej Wojny" ma się rozpocząć budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.r.

Dotychczasowe etapy prac archeologicznych na WesterplatteW ciągu 7 lat prac archeologicznych na Westerplatte przebadano teren większy od piłkarskiego boiska. Od 2016 r. wykonano 79 sondaży archeologicznych, 34 wykopy badawcze. Archeolodzy w terenie spędzili łącznie 1440 dni. W ciągu tych 10 etapów pozyskano blisko 70 tys. artefaktów od połowy XVII w. po czasy współczesne. Najważniejszym odkryciem w ciągu tych 7 lat było odnalezienie miejsca pogrzebania polskich obrońców Westerplatte.

- Dzięki temu powstał cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, na którym 4 listopada zeszłego roku odbył się uroczysty państwowy pochówek 9 odnalezionych przez nas żołnierzy oraz ich dowódcy, komendanta składnicy mjr. Henryka Sucharskiego - mówi Kuczma.
ETAP IX
Czas: 3 czerwca - 3 listopada 2022 r. Powierzchnia: badań archeologicznych - 790 m kw.; badań geofizycznych - 3944 m kw. Wynik: odsłonięcie i przebadanie reliktów schronów amunicyjnych nr 8, 10, 11, 12 oraz kolejnych odcinków pruskiej baterii plażowej, ziemnego falochronu, falochronu z blachy falistej oraz niemieckiego okopu z okresu końca II wojny światowej.

ETAP VIII
Czas: 6 października - 21 grudnia 2021 r. Powierzchnia: badań archeologicznych - 378,1 m kw., badań geofizycznych 84 050 m kw. Odsłonięto i przebadano pozostałości systemu kanalizacyjnego wybudowanego na potrzeby WST, zlokalizowanie murowanych reliktów pruskiej baterii plażowej i ziemnego falochronu, niemieckiego okopu z okresu końca II wojny światowej oraz rozpoznanie konstrukcji falochronu z blachy falistej.

ETAP VII
Czas: 11 marca - 7 czerwca 2021 r. Powierzchnia: badań archeologicznych - 756,3 m kw.; prac saperskich połączonych z poszukiwaniami zabytków pod nadzorem archeologicznym - 59 900 m kw.; badań geofizycznych - 52 870 m kw. Wynik: odsłonięcie i przebadanie reliktów wartowni nr 5 oraz willi oficerskiej, zlokalizowanie reliktów schronu amunicyjnego nr 8 oraz polskiego i niemieckiego stanowiska strzeleckiego.

ETAP VI
Czas: 3 sierpnia - 7 listopada 2020 r. Powierzchnia: badań archeologicznych - 715,2 m kw.; prac saperskich połączonych z poszukiwaniami zabytków pod nadzorem archeologicznym - 32 752 m kw. Wynik: zlokalizowanie budynku gospodarczego Mikołajewo, osadników kanalizacji sanitarnej przy nowych koszarach, odsłonięcie i przebadanie reliktów zabudowy mieszkalnej i szaletów powstałych w okresie funkcjonowania kurortu.

ETAP V
12 września - 15 listopada 2019 r. Powierzchnia: badań archeologicznych - 110 m kw. Wynik: zlokalizowanie miejsca pochówku polskich żołnierzy poległych podczas obrony Westerplatte w pierwszych dniach września 1939 r. Odkryto 5 mogił, w których znajdowały się szczątki 9 westerplatczyków poległych w wartowni nr 5 oraz innych częściach półwyspu.

ETAP III i IV
5 czerwca 2018 - 31 maja 2019 r. Powierzchnia: badań archeologicznych - 1950,1 m kw.; prac saperskich połączonych z poszukiwaniami zabytków pod nadzorem archeologicznym - 5573 m kw.; badań geofizycznych - 21 660 m kw. Zlokalizowano i przebadano relikty kasyna podoficerskiego oraz przebadano szalet z okresu WST i lej po bombie odkrytych podczas poprzedniego sezonu badawczego.

ETAP II
1 sierpnia - 22 grudnia 2017 r. Powierzchnia: badań archeologicznych - 1005,7 m kw.; prac saperskich połączonych z poszukiwaniami zabytków pod nadzorem archeologicznym - 4174 m kw.. Zlokalizowano i przebadano relikty starych koszar, budynku administracyjnego, lejów po bombach przy wartowni nr 5 i w okolicy starych koszar, zlokalizowanie w wykopie sondażowym latryny z okresu funkcjonowania WST.

ETAP I
10 października - 25 listopada 2016 r. Powierzchnia: badań archeologicznych - 160 m kw.; prac saperskich połączonych z poszukiwaniami zabytków pod nadzorem archeologicznym - 7977 m kw.; badań geofizycznych - 900 m kw. Potwierdzono położenie reliktów wartowni nr 5 i willi oficerskiej.

źródło: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (57)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane