• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dwie ulice o takiej samej nazwie w Gdańsku? Zaginiona ulica Rzeszowska

Krzysztof Koprowski
26 lutego 2024, godz. 07:00 
Opinie (150)
aktualizacja: godz. 13:22 (26 lutego 2024)
Nowe nazwy ulic przewidziano dla dróg w sąsiedztwie pętli Ujeścisko. Nowe nazwy ulic przewidziano dla dróg w sąsiedztwie pętli Ujeścisko.

Czy w Gdańsku dojdzie do powtórzenia nazw ulic? Na najbliższej sesji radni miasta będą głosować nad nazwą "ulica Rzeszowska" dla nowej drogi przy pętli UjeściskoMapka. Identyczna nazwa nadana została jednak w przeszłości dla drogi w pobliżu ul. CedrowejMapka. Jej historia sięga czasów sprzed budowy cmentarza Łostowickiego, gdzie wciąż jest w ewidencji działek.Aktualizacja godz. 13:22: po publikacji artykułu otrzymaliśmy dodatkowe wyjaśnienia ze strony urzędników. Okazuje się, że sprawa ul. Rzeszowskiej jest jeszcze bardziej skomplikowana:
 • nazwa "ulica Rzeszowska" dla drogi w pobliżu ul. Cedrowej została nadana w 1976 r. decyzją Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku,
 • w 1999 r. Rada Miasta Gdańska dokonała nowelizacji uchwały z 1976 r. poprzez wykreślenie nazwy "ulica Rzeszowska",
 • trzy lata później Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania z błędną (nieistniejącą) nazwą "ulica Rzeszowska", nie zważając na fakt, że droga ta trzy lata wcześniej formalnie przestała istnieć decyzją... Rady Miasta Gdańska,
 • zdaniem urzędników błąd Biura Rozwoju Gdańska, które przygotowało uchwałę na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska, nie miał jednak wpływu na ważność dokumentu planu.

 • Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku z 1976 r.
 • Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku z 1976 r.
 • Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku z 1976 r.
 • Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku z 1976 r.
 • Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku z 1976 r.
 • Uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku z 1976 r.
Ponadto urzędnicy zapowiedzieli usunięcie nazwy "ulica Rzeszowska" z oficjalnego miejskiego portalu mapowego geogdansk.pl, który został uruchomiony w listopadzie 2023 r., a więc 24 lata po wykreśleniu nazwy z rejestru ulic.

 • Uchwała Rady Miasta Gdańska z 1999 r.
 • Uchwała Rady Miasta Gdańska z 1999 r.
 • Uchwała Rady Miasta Gdańska z 1999 r.
Pomimo istnienia "w obiegu" na wielu mapach ul. Rzeszowskiej dla drogi w sąsiedztwie ul. Cedrowej, nadal podtrzymana jest inicjatywa nadania nazwy "ulica Rzeszowska" dla nowej drogi w pobliżu pętli Ujeścisko podczas najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska.

Czy jesteś za ponownym nadaniem nazwy ul. Rzeszowska?

Niepozorna drogaMapka o szerokości zaledwie kilku metrów, odchodząca prostopadle od ul. Warszawskiej w pobliżu ul. Cedrowej i Zakoniczyńskiej, to obecnie nie lada zagwozdka z zakresu geodezji i kartografii.

Na wielu mapach, choć nie wszystkich, jest ona podpisana jako "ulica Rzeszowska". Taką nazwę znajdziemy m.in. w serwisach Open Street Map (korzysta z niego m.in. GAiT, ZTM oraz Gdańskie Centrum Kontaktu), Here, Mapy.cz, Szukacz, MapQuest, a także niektórych papierowych wydaniach map.

 • Nowa lokalizacja ul. Rzeszowskiej to rejon pętli Ujeścisko. Wcześniej taką nazwę nadano dla drogi położonej niedaleko Cedrowej, która pierwotnie była znacznie dłuższa.
 • Ulica Rzeszowska w serwisie Open Street Map
 • Ulica Rzeszowska w Gdańskim Centrum Kontaktu, które wykorzystuje mapę Open Street Map.
 • Ulica Rzeszowska w serwisie Here
 • Ulica Rzeszowska w serwisie Mapy.cz
 • Ulica Rzeszowska w serwisie MapQuest
 • Ulica Rzeszowska w serwisie Szukacz.pl

Urzędnicy używają nazwy "ulica Rzeszowska"...Ponadto jej nazwa widnieje na oficjalnym portalu mapowym Urzędu Miejskiego, gdzie przypisany jest jej nawet kod pocztowy 80-180 (pod ten sam kod przypisanych jest kilkanaście innych ulic w tzw. dzielnicach południowych Gdańska).

Ul. Rzeszowska pojawia się też w planie zagospodarowania przestrzennego z 2002 r. przygotowanym przez Biuro Rozwoju Gdańska, gdzie jest umieszczona na rysunku planu, jak i wymieniona zostaje z nazwy w części tekstowej.

Dodajmy jednak, że plan ten w części uległ nowelizacji w 2016 r., w którym jednak podtrzymano dalsze istnienie ul. Rzeszowskiej jako ciągu pieszo-jezdnego na gruntach gminy, służącego obsłudze komunikacyjnej przyległych posesji.

 • Oficjalny portal mapowy Urzędu Miejskiego pokazuje nie tylko "bezimienną" ul. Rzeszowską w pobliżu Cedrowej, ale nawet przypisany do niej kod pocztowy.
 • Wieloletni brak dostosowania podziału geodezyjnego do faktycznego zagospodarowania sprawia, że wciąż można odtworzyć bieg ul. Rzeszowskiej oraz m.in. dawny odcinek ul. Ujeścisko, Łostowickiej czy działek budowlanych.

... i jednocześnie twierdzą, że taka ulica nie istniejeZdaniem urzędników ul. Rzeszowska jednak... nie istnieje. Nie znajdziemy jej w spisie nazw ulic dla całego Gdańska ani w bazie adresowej Poczty Polskiej czy Urzędu Skarbowego.

- W Gdańsku póki co nie istnieje ul. Rzeszowska - zapewnia Paulina Chełmińska z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego. - Nazwa taka będzie poddana dopiero pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska i dotyczy ulicy bocznej od WarszawskiejMapka w pobliżu pętli tramwajowo-autobusowej Ujeścisko.
Z wnioskiem o nadanie ul. Rzeszowskiej wystąpiło Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława", które zamierza realizować tutaj swoje osiedle. Rzeszowska wpisuje się w system nazewnictwa ulic w tej części Gdańska - w pobliżu znajdują się m.in. wspomniana Warszawska, Piotrkowska, Płocka, Jeleniogórska itd.

Gdańsk rezerwuje tereny pod park Południowy oraz nowe osiedla Gdańsk rezerwuje tereny pod park Południowy oraz nowe osiedla
Nowe budynki TBS powstaną na Ujeścisku Nowe budynki TBS powstaną na Ujeścisku

 • Fragment planu zagospodarowania z 2002 r. Ulica Rzeszowska posiada oznaczenie 011-81.
 • Karta terenu ul. Rzeszowskiej w planie zagospodarowania z 2002 r.

Rzeszowska to nie ulica tylko bezimienny sięgaczCzym zatem jest (nie)istniejąca ul. Rzeszowska w pobliżu ul. Cedrowej?

- Droga ta jest sięgaczem ul. Warszawskiej i wszystkie budynki zlokalizowane w tym miejscu mają w adresie właśnie tę ulicę - przekonuje przedstawicielka gdańskiego magistratu.
Historia ul. Rzeszowskiej jest jednak bardziej skomplikowana. Wielodekadowe zaniedbania urzędników sprawiają, że jej historyczny przebieg wciąż widnieje w podziale geodezyjnym miasta, który nie odzwierciedla współczesnego zagospodarowania terenu.

 • (Nie)istniejąca ul. Rzeszowska - widok od Warszawskiej.
 • (Nie)istniejąca ul. Rzeszowska - widok w kierunku Warszawskiej.
 • (Nie)istniejąca ul. Rzeszowska - za krzewami znajduje się al. Armii Krajowej (Trasa W-Z).

Rzeszowska starsza niż cmentarz Łostowicki"Bezimienna" ul. Rzeszowska zgodnie z podziałem geodezyjnym zaczyna się przy ul. Warszawskiej, a następnie przebiega w poprzek al. Armii Krajowej i wchodzi głęboko w teren cmentarza Łostowickiego, gdzie w granicach działki pod ul. Rzeszowską znajdują się... nagrobki.

Jak zatem doszło do wymazania ul. Rzeszowskiej z dokumentów miasta? Przypuszczalnie wiąże się to z budową cmentarza Łostowickiego.

Aby prześledzić historię ul. Rzeszowskiej, sięgamy do map zamieszczonych na stronie internetowej planygdanska.eu.

To ulica czy okolica? Jedno i drugie To ulica czy okolica? Jedno i drugie
Ulica Rzeszowska na planie miasta z 1979 r. Ulica Rzeszowska na planie miasta z 1979 r.

Rzeszowska pod współczesnymi nagrobkami nekropoliiPo raz pierwszy ul. Rzeszowską odnajdujemy na mapie Gdańska z 1979 r. W tym właśnie roku rozpoczyna się oficjalnie budowa cmentarza Łostowickiego, a właściwie - zgodnie z pierwotnym nazewnictwem - "cmentarza komunalnego nr 5", powstającego jako powiększenie cmentarza św. Franciszka, znajdującego się wówczas na terenach rolniczych.

Dodajmy, że zaledwie kilka lat wcześniej - 1 stycznia 1973 r. w granice Gdańska włączono m.in. rejon Ujeściska, Łostowic, Jasienia, a także Kokoszek, Osowej czy Wyspy Sobieszewskiej. Nadanie nazw wszystkim nowym ulicom w rozszerzonych granicach Gdańska było zatem koniecznością.

Ulica Rzeszowska na planie miasta z 1989 r. Ulica Rzeszowska na planie miasta z 1989 r.

Rzeszowską umieszcza Urząd Miejski na swojej mapieW 1989 r. na mapie Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych ul. Rzeszowska ciągnie się na odcinku kilkuset metrów przez teren współczesnego cmentarza, stanowiąc przypuszczalnie dojazd techniczny do nowej nekropolii od strony zachodniej, a zarazem pełni wciąż rolę drogi do gruntów rolnych.

W 1999 r. ul. Rzeszowska zostaje umieszczona nie tylko w kolejnej edycji map PPWK, ale również na autorskiej mapie Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Wydziału Koordynacji Rozwoju Referatu Promocji (obecnie nie istnieje taka komórka Urzędu Miejskiego).

W tej publikacji magistratu ul. Rzeszowska nie tylko dochodzi do rozrastającego się cmentarza Łostowickiego, ale zyskuje nawet bezimienną odnogę tuż przed ówczesnymi granicami nekropolii.

Ulica Rzeszowska na planie miasta z 1999 r. przygotowanym przez Urząd Miejski. Ulica Rzeszowska na planie miasta z 1999 r. przygotowanym przez Urząd Miejski.

Cmentarz i Trasa W-Z likwidują ulicę, ale nie w całościRok 2000 r. oznacza kres ul. Rzeszowskiej w jej dotychczasowym kształcie. Droga zostaje rozcięta al. Armii Krajowej przedłużoną do ul. Jabłoniowej, zaś cmentarz Łostowicki zostaje powiększony w kolejnych latach aż do ul. Cedrowej, wchłaniając ul. Rzeszowską.

Nadal jednak w terenie istnieje krótki, ogólnodostępny fragment ul. Rzeszowskiej na odcinku Warszawska - Armii Krajowej (Trasa W-Z), stanowiący dla pieszych i rowerzystów lokalny skrót do ul. Cedrowej (skarpą równolegle do "wuzetki").

 • Treść projektu uchwały dot. nadania nazwy ul. Rzeszowska.
 • Treść projektu uchwały dot. nadania nazwy ul. Rzeszowska.
 • Treść projektu uchwały dot. nadania nazwy ul. Rzeszowska.

Ostateczna decyzja na najbliższej sesji Rady MiastaCzy zatem nadanie nazwy ul. Rzeszowskiej zupełnie nowej drodze, w sytuacji gdy stara wciąż widnieje na wielu mapach, jest najlepszym rozwiązaniem? Czy wszyscy kierowcy będą w stanie odnaleźć "właściwą" ul. Rzeszowską, gdy na mapie wyświetlą się im dwie różne lokalizacje?

Niebawem będziemy mogli się o tym przekonać w praktyce - jeśli radni wyrażą zgodę na uchwałę w proponowanym brzmieniu podczas sesji zaplanowanej na 29 lutego.

Ul. Krakowska obok nowej ul. RzeszowskiejPodczas najbliższej sesji radni będą również głosować nad nadaniem nazwy "ulica Krakowska" dla drogi o charakterystycznym półkolistym przebiegu w sąsiedztwie planowanej (nowej) Rzeszowskiej. Tutaj wnioskodawcą jest także spółka TBS Motława.


Quiz Stare nazwy ulic w Trójmieście Średni wynik 59%

Stare nazwy ulic w Trójmieście

Rozpocznij quiz

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (150)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane