• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jak będzie wyglądała Nowa Wałowa? Poznaliśmy pierwsze koncepcje przestrzenne

Krzysztof Koprowski
7 lutego 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
Najnowszy artykuł na ten temat Biurowce na Młodym Mieście. Inwestycyjny "stop"
 • Rejon Bramy Oliwskiej, gdzie w kilku wariantach proponuje się budowę drugiego wiaduktu nad torami kolejowymi.
 • Istniejący wiadukt po ewentualnej budowie drugiej konstrukcji będzie pełnić rolę jezdni tylko w stronę Młodego Miasta.
 • Strome schody z tzw. żółtego wiaduktu to obecnie jedyna opcja dojścia dla pieszych z Bramy Oliwskiej.
 • Planowana lokalizacja pochylni z tzw. żółtego wiaduktu.

Jak będzie wyglądać drugi etap Nowej Wałowej z tunelem pod Motławą i torowiskiem tramwajowym? Odpowiedź na to pytanie poznamy najwcześniej za kilkanaście miesięcy, ale już teraz poznaliśmy pierwsze koncepcje rozwiązań przestrzennych. Dużym problemem będzie realizacja drogi zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej oraz obowiązującymi planami zagospodarowania.
Najważniejszy element przedłużonej ul. Nowej Wałowej to:

W październiku 2020 r. informowaliśmy o przetargu na wykonawcę koncepcji programowo-przestrzennej ul. Nowej Wałowej (ks. Popiełuszki) - etap II, czyli od ul. Rybaki GórneMapka aż po ul. Elbląską w rejonie ul. Miałki SzlakMapka.

To przebieg zgodny z dokumentami planistycznymi, lecz wątpliwy do realizacji w całości w najbliższych latach. Dla miasta najważniejszym elementem układu transportowego jest "dociągnięcie" torowiska tramwajowego do ul. SiennickiejMapka, bowiem w tym miejscu przewidziane jest włączenie trasy tramwajowej w istniejącą sieć.

Jak może wyglądać tunel pod Motławą? Jak może wyglądać tunel pod Motławą?

Planowany przebiegu drugiego etapu ul. Nowej Wałowej (ks. Popiełuszki) z wariantami włączenia torowiska tramwajowego w ul. Jana z Kolna. Planowany przebiegu drugiego etapu ul. Nowej Wałowej (ks. Popiełuszki) z wariantami włączenia torowiska tramwajowego w ul. Jana z Kolna.

Upadłość biura projektowego wstrzymała prace koncepcyjneZ drugiej strony tramwaj będzie łączył się z torowiskiem w ul. Jana z Kolna w rejonie estekad(y) do Bramy OliwskiejMapka lub przez ul. NowomiejskąMapka w skorygowanym przebiegu (droga zostanie "wyprostowana" i poprowadzona przez obecny parking).

Wykonawcą dokumentacji wyłonionym w przetargu zostało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska, ale ze względu na ogłoszenie upadłości nieco ponad pół roku od podpisania umowy, prace projektowe zostały przerwane (zgodnie z umową i harmonogramem ich zakończenie miało nastąpić we wrześniu 2022 r.).

- Ze względu na ogłoszenie upadłości przez BPBK umowa z projektantem została wypowiedziana. Na dzień wypowiedzenia umowy projektant nie był w opóźnieniu, dlatego kary umowne nie zostały naliczone, a materiały opracowane przez BPBK przekazane DRMG - informuje Agnieszka Zakrzacka z Biura Komunikacji Społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
 • Rejon Bramy Oliwskiej i ul. Jana z Kolna - wariant 1 i 1B.
 • Rejon tunelu pod Motławą - wariant 1A.
 • Rejon Bramy Oliwskiej i ul. Jana z Kolna - wariant 2.
 • Rejon Bramy Oliwskiej i ul. Jana z Kolna - wariant 2A i 2AA.
 • Rejon Bramy Oliwskiej i ul. Jana z Kolna - wariant 3.

Wycena przerwanych prac i wstępne koncepcje Nowej WałowejBPBK za prace projektowe pierwotnie miało otrzymać dokładnie 1 217 700 zł. Ostateczna kwota jest przedmiotem kolejnego postępowania - na wycenę gotowych materiałów. W tym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę na kwotę złożyła spółka Green Cities Infrastructure z Gdańska na kwotę 11 685 zł.

- Obecnie inwestycja jest na etapie przygotowania do kolejnego przetargu na dokumentację, który zostanie ogłoszony w najbliższych miesiącach - zapowiada Zakrzacka.
Od podpisania umowy do maja BPBK przedstawiło łącznie siedem wariantów, w tym każdy z podwariantami przewidującym etapowanie inwestycji. Wiadomo już, że cztery pasy ruchu przez tereny stoczniowe mają nikłe szanse na realizację co najmniej z trzech powodów:
 1. finansowego, w tym trudności w pozyskaniu dofinansowania unijnego na drogi,
 2. niemożności uzyskaniu zgody pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków na szeroką drogę, która przerywa historyczny układ zabudowy terenów postoczniowych,
 3. braku woli miasta inwestowania w układ drogowy "zapraszający" kierowców do przyjazdu do centrum miasta samochodem zamiast komunikacją miejską.

 • Ulica Nowomiejska, którą proponuje się poprowadzić trasę tramwajową do Jana z Kolna, gdyby zrezygnowano z wariantu w rejonie estakad(y) Nowej Wałowej.
 • Ulica Nowomiejska, którą proponuje się poprowadzić trasę tramwajową do Jana z Kolna, gdyby zrezygnowano z wariantu w rejonie estakad(y) Nowej Wałowej.
 • Każdy wariant zakłada wyprostowanie ul. Nowomiejskiej do Jana z Kolna. Obecnie rezerwa terenu jest zajęta częściowo przez parking naziemny.

Warianty realizacji Nowej Wałowej z torowiskiem tramwajowymTuż przed wypowiedzeniem umowy przygotowano trzy warianty do uzgodnienia z podwariantami przewidującymi etapowanie robót. Należy przy tym podkreślić, że ostateczną koncepcję poznamy dopiero po wyłonieniu kolejnego wykonawcy, który podejmie się kontynuacji prac po BPBK.

 • wariant 1 docelowy (pdf): cztery pasy ruchu na całej długości od Bramy Oliwskiej do ul. Elbląskiej, torowisko wydzielone pomiędzy jezdniami z włączeniem do ul. Jana z Kolna w rejonie estakad, obustronne drogi rowerowe (szerokość 2,5 m), obustronne chodniki (szerokość od zaledwie 1,7 do 3 m), chodniki i drogi rowerowe obustronne również w tunelu pod Motławą,
 • wariant 1A etapowy (pdf): jedna dwukierunkowa jezdnia na odcinku Rybaki Górne - Siennicka, torowisko wydzielone z włączeniem do ul. Jana z Kolna w rejonie estakad, chodniki i drogi rowerowe jednostronne (szerokość jw.) - także w tunelu pod Motławą,
 • wariant 1B etapowy (pdf): dwie jezdni jednopasowe i dwupasowe wyłącznie w tunelu pod Motławą, torowisko wydzielone pomiędzy jezdniami z włączeniem do ul. Jana z Kolna w rejonie estakad, chodniki i drogi rowerowe obustronne (szerokość jw.) - także w tunelu pod Motławą, cały układ drogowy tylko do skrzyżowania z ul. Siennicką,
 • wariant 2 docelowy (pdf): identyczny jak wariant 1 docelowy z tym, że torowisko w ul. Jana z Kolna zostaje włączone przez ul. Nowomiejską, zaś uwolniona przestrzeń w rejonie estakad zostaje wykorzystana do budowy połączenia pieszo-rowerowego do Bramy Oliwskiej,
 • wariant 2A etapowy (pdf): identyczny jak wariant 1A z tym, że torowisko zostaje włączone jak w etapie 2 docelowym,
 • wariant 2AA etapowy (pdf): nowa dwupasowa jezdnia z jednostronnym chodnikiem i drogą rowerową tylko na odcinku Rybaki Górne - rejon ul. Podstocznia, następnie przejście pod dnem Motławy tylko z torowiskiem tramwajowym i ciągiem pieszo-rowerowym, torowisko tramwajowe włączone do ul. Jana z Kolna przez ul. Nowomiejską,
 • wariant 3 (pdf): cztery pasy ruchu na odcinkach Brama Oliwska - Nowomiejska oraz Most Siennicki - Elbląska, na odcinku przez tereny postoczniowe i do Mostu Siennickiego jezdnia zintegrowana z torowiskiem tramwajowym z dwoma pasami ruchu (przekrój na wzór ul. SiennickiejMapkaLenartowiczaMapka na Przeróbce, lecz z szerszymi pasami ruchu), w tunelu jednostronny chodnik i droga rowerowa, na pozostałym odcinku obustronne chodniki (szer. 1,7 - 3 m) i drogi rowerowe (szer. 2,5 m), połączenie piesze i rowerowe z Bramą Oliwską, tramwaj na odcinku Nowomiejska - Siennicka.

 • Na środkowym odcinku Nowej Wałowej każda z koncepcji przewiduje aż 400-metrowy odcinek bez przejścia dla pieszych z rejonu dawnej hali U-Bootów do Stoczni Cesarskiej.
 • Na środkowym odcinku Nowej Wałowej każda z koncepcji przewiduje aż 400-metrowy odcinek bez przejścia dla pieszych z rejonu dawnej hali U-Bootów do Stoczni Cesarskiej.

Spór o kształt drogi między jednostkami miastaNa podstawie materiałów zawartych w dokumentacji przetargowej widać rozbieżność między polityką przestrzenną miasta a faktycznymi pomysłami projektantów. Ponadto z notatek ze spotkań wynika, że dochodzi do starć także między poszczególnymi jednostkami miasta.

W styczniu 2021 r. miasto z dumą ogłosiło przyjęcie Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej (za przygotowanie dokumentu odpowiadało Biuro Rozwoju Gdańska), który miał przełożyć się na kształtowanie ulic nie tylko w kategorii korytarzy transportowych, ale również atrakcyjnych przestrzeni publicznych.

Jednak już na spotkaniu 12 kwietnia tego samego roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska poinformowała projektanta, że nie jest zobowiązany do stosowania tego dokumentu.

- Zamawiający [DRMG - dop. red.] wskazał, iż Gdański Standard Ulicy Miejskiej zawiera zalecenia do projektowania, jednakże nie należy bezkrytycznie go stosować. Zamawiający oczekuje rozwiązania przyjaznego komunikacyjnie z priorytetem dla transportu szynowego, a nie trasy przelotowej - czytamy w notatce roboczej ze spotkania.
Widok od skrzyżowania z ul. Rybaki Górne w kierunku tunelu pod Motławą. Widok od skrzyżowania z ul. Rybaki Górne w kierunku tunelu pod Motławą.

Niezgodność ze Standardem Ulicy Miejskiej i planamiNiespełna tydzień później odbywa się kolejne spotkanie, na którym Biuro Rozwoju Gdańsku zwraca uwagę na nieprzestrzeganie Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej oraz zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto kwestionowano pochylenie podłużne trasy tramwajowej, które skutkowało skarpami i znacznym zagłębieniem skrzyżowania łącznika "starej" Wałowej z Nową Wałową w pobliżu ul. PodstoczniaMapka.

DRMG choć domagała się od wykonawcy zadania ustosunkowania do zarzutów BRG, uznała niezgodność z planem jako "kwestię drugorzędną".

- Zdaniem zamawiającego kwestia niezgodności niektórych rozwiązań z MPZP (np. szerokość pasa drogowego) jest drugorzędna, bo inwestycja będzie prowadzona procedurą Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) - czytamy w notatce z maja 2021 r.
 • Planowana lokalizacja tunelu Nowej Wałowej. Widoczna na zdjęciu ulica to Stępkarska, na wysokości której rozpoczyna się odcinek podziemny.
 • Rezerwa terenowa tunelowego odcinka Nowej Wałowej.
 • Rezerwa terenowa tunelowego odcinka Nowej Wałowej.

Polityka przestrzenna ważniejsza od analiz ruchuJednocześnie władze miasta od początku oczekują, by droga "była możliwie przyjazna mieszkańcom i nie dzieliła tkanki miejskiej".

Z notatek ze spotkań wynika, że osoba określona przez protokolanta w notatce jako "pan prezydent" (przypuszczalnie chodzi tutaj o Alana Aleksandrowicza, zastępcę prezydenta ds. inwestycji) podczas spotkania w kwietniu wprost wypowiedziała się o priorytecie polityki przestrzennej nad przepustowością:

- Przekrój drogi będzie ostatecznie wynikał z polityki miasta mającej na celu ograniczenia natężenie ruchu kołowego w centrum miasta, a nie wyników badań, analiz i prognoz ruchu.

Młode Miasto rozcięte nowym układem transportowymMimo tych zapewnień, żadna z koncepcji nie przewiduje przejścia dla pieszych na wysokości najcenniejszego obszaru Młodego Miasta, czyli dawnej Stoczni CesarskiejMapka.

Nowa Wałowa będzie odcinała ten obszar na odcinku ponad 400 metrów pomiędzy Drogą do Wolności a Rybaki Górne, zaś piesi spod dawnej hali U-BootówMapka będą musieli wybierać, w którym kierunku wolą nadkładać drogi.

 • Rejon tunelu pod Motławą - wariant 1.
 • Rejon tunelu pod Motławą - wariant 1A.
 • Rejon tunelu pod Motławą - wariant 1B.
 • Rejon tunelu pod Motławą - wariant 2.
 • Rejon tunelu pod Motławą - wariant 2A.
 • Rejon tunelu pod Motławą - wariant 2AA.
 • Rejon tunelu pod Motławą - wariant 3.

Cztery przystanki tramwajowe na nowej trasieNa całej długości we wszystkich wariantach przewidziano cztery pary przystanków tramwajowych:
 1. w rejonie ul. NowomiejskiejMapka,
 2. na wysokości ul. Rybaki GórneMapka,
 3. w pobliżu ul. Podstocznia (łącznik do ul. Wałowej)Mapka,
 4. w sąsiedztwie Mostu SiennickiegoMapka.

Wjazd i wyjazd z trasy tramwajowej w ul. Nowej Wałowej został zaprojektowany na wszystkie relacje. Ponadto zrezygnowano z przewidzianej jeszcze kilka lat temu pętli przy Moście Siennickim, co jest pokłosiem pozostawienia pętli Przeróbka w dotychczasowej lokalizacji w studium Gdańska.

Czytaj też artykuł z 2016 r.:

Studium Gdańska: nowy układ sieci tramwajowej i miejskie uliceUdogodnienia dla pieszych i kierowców przy żółtym wiadukciePonadto w większości wariantów uwzględniono realizację obiecanego od wielu lat podjazdu na tzw. żółty wiaduktMapka, który pozwoli ominąć pieszym i rowerzystom strome schody od strony ul. Jana z Kolna.

W wariantach przewidujących budowę drugiego wiaduktu nad torami kolejowymi, uwzględniono wjazd na niego z ul. Jana z Kolna. Byłby to zatem powrót do układu drogowego sprzed lat, kiedy funkcjonował taki skrót do Bramy Oliwskiej z wykorzystaniem tzw. żółtego wiaduktu.

Czytaj też:

Żółty Wiadukt: nowe życie. Na razie tylko w pracy licencjackiej • Rejon Mostu Siennickiego - wariant 1.
 • Rejon Mostu Siennickiego - wariant 1A.
 • Rejon Mostu Siennickiego - wariant 1B.
 • Rejon Mostu Siennickiego - wariant 2.
 • Rejon Mostu Siennickiego - wariant 2A.
 • Rejon Mostu Siennickiego - wariant 2AA.
 • Rejon Mostu Siennickiego - wariant 3.

Tunel z zatapianych segmentów pod MotławąW zakresie przeprawy przez Motławę jedyny akceptowalny wariant to przeprawa pod dnem - najprawdopodobniej wykonana w technologii zatapianych segmentów. Byłaby to zatem odmienna technologia od przejścia pod Martwą Wisłą, gdzie wykorzystano maszynę drążącą (TBM).

Wariant z tunelem (bez opcji zastąpienia mostem zwodzonym) został też uwzględniony w najnowszych dokumentach planistycznych m.in. w planie zagospodarowania dla Polskiego Haka.

Realizacja Nowej Wałowej dopiero za kilka-kilkanaście latBudowa ul. Nowej Wałowej etap II to wciąż odległa przyszłość. Po wybraniu ostatecznej koncepcji niezbędne będzie przygotowanie szczegółowej dokumentacji technicznej, uzyskanie wszelkich zgód i uzgodnień oraz znalezienie źródeł finansowania. W 2019 r. urzędnicy ul. Nową Wałową umieścili na liście projektów do realizacji po 2030 r.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (158)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane