• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Studium Gdańska: nowy układ sieci tramwajowej i miejskie ulice

Krzysztof Koprowski
4 grudnia 2016 (artykuł sprzed 7 lat) 
Planowany układ sieci tramwajowej w nowym studium Gdańska. Planowany układ sieci tramwajowej w nowym studium Gdańska.

Biuro Rozwoju Gdańska przedstawiło założenia transportowe do nowego studium. Sieć tramwajowa nie przekroczy obwodnicy, ale istnieje szansa na budowę połączenia przez ścisłe centrum miasta. Dodatkowo planuje się obniżenie klas kilku planowanych dróg, w tym Drogi Czerwonej.Gdzie najbardziej potrzebne są nowe trasy tramwajowe?

Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie transportu nie będzie niewielką aktualizacją dotychczasowego dokumentu z 2007 roku, lecz wniesie wiele nowości do modelu rozwoju przestrzennego miasta.

Czym jest studium?

Przypomnijmy, studium jest w dużym uproszczeniu masterplanem sporządzanym dla całego obszaru miasta, w którym w dość ogólny sposób zawarte są zapisy odnoszące się do przebiegu i formy dróg, transportu zbiorowego, przeważającej funkcji użytkowania terenów itd.

Na podstawie studium sporządzane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które precyzyjnie rozgraniczają tereny o różnej formie wykorzystania, narzucając im też podstawowe parametry np. limity wysokości, ustawienie budynków, elementy wyposażenia dróg itp.

Plany zagospodarowania - o ile nie wykorzystuje się specustawy drogowej - służą następnie projektantom i architektom do sporządzania projektów budowlanych i wykonawczych, w których uwzględniane są najdrobniejsze szczegóły każdej inwestycji.

Zapisy studium w żaden sposób nie odnoszą się do czasu realizacji inwestycji i z założenia daleko wykraczają poza teraźniejszość, stanowiąc wizję rozwoju przestrzennego miasta na kilka dekad.

Czytaj też: Jak planowane są polskie miasta?

Jedynym połączeniem szynowym z Osową będzie pociąg. W nowym studium nie planuje się już tramwaju dwusystemowego do tej dzielnicy. Jedynym połączeniem szynowym z Osową będzie pociąg. W nowym studium nie planuje się już tramwaju dwusystemowego do tej dzielnicy.
Bez tramwaju za obwodnicą

W najnowszej odsłonie studium znacznych zmian planuje się dokonać w docelowym układzie sieci tramwajowej. Całkowicie zrezygnowano z  tramwaju za obwodnicą do lotniska oraz Osowej (jako dwusystemowy tramwajowo-kolejowy).

Czytaj też: Artykuł z 2014 r.: Plany rozbudowy układu komunikacyjnego. Dokąd mogą pojechać tramwaje?

Oznacza to, że odstąpiono również od planów realizacji tramwaju wzdłuż ul. Nowej Jabłoniowej do Przywidzkiej zobacz na mapie Gdańska, choć jeszcze niedawno traktowano tę trasę jako ważny element nowego układu komunikacyjnego Południa.

Czytaj też: Nowa Jabłoniowa: buspas, a nie tramwaje

Rozbudowa PKM

Tramwaj za obwodnicą ma zastąpić Pomorska Kolej Metropolitalna (w 2007 roku zdawkowo pojawiła się ona w tekście studium, za bardziej realny w budowie uznano system tramwajowy) z nowymi przystankami - w rejonie przecięcia ul. (Nowej) Kielnieńskiej zobacz na mapie Gdańska oraz między Matarnią a Portem Lotniczym - dla obsługi kompleksu biurowców.

- Planujemy również rozbudowę systemu Szybkiej Kolei Miejskiej w kierunku Pruszcza Gdańskiego i Tczewa, odbudowę fragmentu kolei kokoszkowskiej do Starej Piły oraz w miarę intensyfikacji zabudowy ponowne uruchomienie linii SKM do Nowego Portu - dodaje Karolina Rospęk-Aszyk, kierownik Zespołu Transportu BRG.
Czytaj też: Czy kiedykolwiek powstanie druga linia PKM-ki? oraz Pociągi SKM mogą wrócić do Letnicy, a nawet do Nowego Portu

Most Czerwony na pewno nie powstanie w tak rozbudowanej formie, ponieważ nie będzie już przystankiem końcowym/początkowym SKM. Most Czerwony na pewno nie powstanie w tak rozbudowanej formie, ponieważ nie będzie już przystankiem końcowym/początkowym SKM.
Mniejszy Most Czerwony

Zamiast przewymiarowanego węzła integracyjnego Most Czerwony, planuje się wykonanie jedynie przystanku SKM. Jego dotychczas planowana forma, w ramach której przewidziano ogromne parkingi, a nawet lądowisko dla helikopterów, nie ma uzasadnienia w sytuacji, gdy nie będzie on ostatnim na południe przystankiem SKM.

Czytaj też: Czerwony Most, czyli centrum Gdańska za 20 lat

Buspasy na Nowej Małomiejskiej i Podmiejskiej

Do Mostu Czerwonego nie dojedziemy tramwajem z Południa. Urbaniści proponują w zamian buspasy na tzw. ul. Nowej Małomiejskiej i Nowej Podmiejskiej. Buspasy te byłyby kontynuowane na Trakcie św. Wojciecha do centrum miasta (uwzględniono je już w ramach przebudowy układu drogowego w rejonie wiaduktu Biskupia Górka zobacz na mapie Gdańska).

Czytaj też: Coraz bliżej budowy wiaduktu Biskupia Górka

- Nie mamy jeszcze pewności, czy potrzebny jest tramwaj w ul. Nowej Chmielnej [połączenie Podwala Przedmiejskiego zobacz na mapie Gdańska z Mostem Czerwonym - dop. red.]. Nie było dla niego większej rezerwy terenowej - szyny mogą być wbudowane w jezdnię. Jeżeli przestrzeń wokół Czerwonego Mostu będzie intensywnie zagospodarowana, niewykluczona będzie potrzeba realizacji tego połączenia tramwajowego. Sprawę tę zostawiamy otwartą w studium - informuje Karolina Rospęk-Aszyk.
W studium zachowana zostanie opcja prowadzenia tramwaju pod estakadą ul. Rakoczego. W studium zachowana zostanie opcja prowadzenia tramwaju pod estakadą ul. Rakoczego.
Z Południa do Wrzeszcza

Tramwaj między Południem a Wrzeszczem przewidziano w dwóch przebiegach - przez Piecki - Migowo (Morenę) i dalej wzdłuż ul. Wileńskiej zobacz na mapie Gdańska oraz rezerwą Nowej Politechnicznej zobacz na mapie Gdańska do al. Grunwaldzkiej zobacz na mapie Gdańska, a także z wykorzystaniem wolnej przestrzeni pod estakadą ul. Rakoczego zobacz na mapie Gdańska. Ten drugi przebieg będzie rezerwą przyszłościową - gdyby zaszła potrzeba realizacji szybszego połączenia międzydzielnicowego.

Czytaj też: Dwa warianty budowy Nowej Politechnicznej

W studium dopuszczony zostanie też tramwaj w ramach trasy Nowej Abrahama, czyli po nasypie kolejowym z Moreny na pętlę Zaspa zobacz na mapie Gdańska (z przejściem nad/pod torami głównej magistrali kolejowej) lub/i do Wrzeszcza. Rozważa się w tym celu wykorzystanie tramwajów dwusystemowych, choć istnieje fizyczna możliwość budowy drugiej pary torów tylko dla tramwajów.

- Zapis o tej trasie będzie w studium "na wszelki wypadek", ponieważ obecne przepisy nie pozwalają na poruszanie się tramwaju po torach kolejowych. Technicznie jest to jednak możliwe - wyjaśnia kierownik Zespołu Transportu.
Czytaj też: Nowa Abrahama: tramwajem z Zaspy na Morenę

Tramwaj dwusystemowy elektryczno - spalinowy w niemieckim Kassel. Tramwaj dwusystemowy elektryczno - spalinowy w niemieckim Kassel.
Tramwaj w Śródmieściu

W ścisłym centrum Gdańska, wewnątrz którego poza powolną i rzadko kursującą autobusową linią 100 brakuje komunikacji miejskiej, planuje się budowę połączenia tramwajowego. Ma ono spinać Hucisko zobacz na mapie Gdańska z ul. Nową Wałową przez Podwale Staromiejskie zobacz na mapie Gdańska oraz ul. Grodzką zobacz na mapie GdańskaStara Stocznia zobacz na mapie Gdańska.

Tramwaj ten ma nie tylko ułatwić dojazd komunikacją miejską do Śródmieścia, ale też umożliwić sensowną organizację ruchu tramwajów na Młodym Mieście do czasu budowy tunelu pod Motławą, którym tramwaje będą mogły dotrzeć do trasy wzdłuż ul. Siennickiej zobacz na mapie Gdańska.

Co ciekawe, w ramach tej trasy, na ul. Grodzkiej planuje się odcinek jednotorowy, sterowany sygnalizacją.

Czytaj też: Będzie kolejny tunel, tym razem pod Motławą

W tym przypadku urzędnicy niestety nieco przespali sprawę rezerwacji terenów, ponieważ można było poprowadzić tramwaj dwutorowo alternatywną trasą np. Szeroką zobacz na mapie Gdańska - Groblą II/II/IV zobacz na mapie Gdańska - Olejarną zobacz na mapie Gdańska - Browarną zobacz na mapie Gdańska - Osiek zobacz na mapie Gdańska do Nowej Wałowej, co jednak wymagało od miejskiej spółki TBS Motława rezygnacji ze sprzedaży fragmentu swojego terenu dla wykonania łagodnego łuku torów.

Połączenie tramwajowe ul. Nowej Wałowej z Jana z Kolna nie powstanie w cieniu estakad, ale w pobliżu Placu Solidarności. Połączenie tramwajowe ul. Nowej Wałowej z Jana z Kolna nie powstanie w cieniu estakad, ale w pobliżu Placu Solidarności.
Bliżej Placu Solidarności

Tramwaj z ul. Nowej Wałowej będzie także inaczej włączał się do Jana z Kolna. Zamiast oddalonej od zabudowy łącznicy pod estakadami drogowymi do Bramy Oliwskiej zobacz na mapie Gdańska, zostanie poprowadzony ul. Nową Nowomiejską zobacz na mapie Gdańska na obrzeżach Placu Solidarności.

Choć w ten sposób zwalnia się miejsce na połączenie tramwajowe Bramy Oliwskiej z Młodym Miastem, do studium nie planuje się wpisać takiej łącznicy.

Brak połączenia ul. Kartuskiej i "wuzetki"

W studium znika także łącznica tramwajowa ul. Kartuskiej z Trasą W-Z zobacz na mapie Gdańska, pod którą wykonano nawet wiadukt w rejonie przystanku Pohulanka. Zastąpić je ma rozbudowane skrzyżowanie tramwajowe na ul. 3 Maja przy Urzędzie Miejskim zobacz na mapie Gdańska, skąd będzie można skręcić w kierunku przystanku SKM Gdańsk Śródmieście zobacz na mapie Gdańska.

Lepsze powiązanie z SKM Politechnika

Zachowany zostaje natomiast łącznik tramwajowy Opery Bałtyckiej z Węzłem Kliniczna w rejonie przystanku SKM Gdańsk Politechnika zobacz na mapie Gdańska, pozwalając tym samym na budowę przystanku przesiadkowego tramwaj - SKM.

Wizualizacja przejazdu tramwajowego nad torami kolejowymi w rejonie dworca we Wrzeszczu. Na grafice widoczne wiadukty Trasy Słowackiego. Wizualizacja przejazdu tramwajowego nad torami kolejowymi w rejonie dworca we Wrzeszczu. Na grafice widoczne wiadukty Trasy Słowackiego.
Którędy przekroczyć tory kolejowe?

Pomiędzy Operą Bałtycką a ul. Pomorską zobacz na mapie Gdańska przewidziano w studium dwa nowe połączenia tramwajowe - ul. Miszewskiego/Wyspiańskiego zobacz na mapie Gdańska lub w rejonie dworca kolejowego we Wrzeszczu zobacz na mapie Gdańska (dalej ul. Kościuszki lub Trasą Słowackiego).

Do tego dochodzi wspomniana Nowa Abrahama, choć szansa na realizację wszystkich tych połączeń w przyszłości jest niewielka - przypuszczalnie powstanie tylko jedno z nich.

Nie będzie tramwaju przy dworcu w Oliwie

Do studium nie trafiło połączenie tramwajowe przez rejon dworca w Oliwie zobacz na mapie Gdańska, zgodnie z koncepcją arch. Marka Nakoniecznego. Zdaniem BRG powiązanie torów z al. Grunwaldzką po stronie Oliwy wiązałoby się ze "zdemolowaniem dzielnicy" ze względu na brak miejsca.

Czytaj też: Tramwaj do zoo. Śmiała wizja rewolucji transportowej w Oliwie

Wizualizacja Drogi Zielonej (Zielonego Bulwaru) z tramwajem. Wizualizacja Drogi Zielonej (Zielonego Bulwaru) z tramwajem.
Tory wzdłuż Drogi Zielonej

Uzupełnienie układu tramwajowego Dolnego Tarasu stanowić będzie tramwaj wzdłuż Drogi Zielonej od al. Hallera zobacz na mapie Gdańska do ul. Pomorskiej zobacz na mapie Gdańska z odgałęzieniem przez ul. Obrońców Wybrzeża zobacz na mapie Gdańska.

Czytaj też: Kolejny krok ku budowie Drogi Zielonej wraz z tunelem pod Pachołkiem

Wciąż problematyczny pozostanie przejazd tramwajem z al. Hallera do ul. Marynarki Polskiej zobacz na mapie Gdańska, ponieważ między Nowym Portem a Węzłem Kliniczna nie przewidziano żadnego powiązania.

Bez zmian w Nowym Porcie i Brzeźnie

Urbaniści odstąpili od likwidacji tzw. małej pętli tramwajowej ulicami Nowego Portu oraz wzdłuż ul. Mazurskiej zobacz na mapie Gdańska. Decyzja ta byłaby nieuzasadniona po niedawnym remoncie torowisk, a ponadto w Brzeźnie niezwykle trudno byłoby ułożyć drugi tor wzdłuż ul. Gdańskiej zobacz na mapie Gdańska.

Forma planowanych dróg w studium
Create your own infographics

Miejskie ulice

Rewolucji w stosunku do poprzednich dokumentów nie przewiduje się w układzie drogowym. Większość dróg pozostaje w swoich rezerwach, choć planuje się obniżenie ich klas technicznych. To pozwoli na utworzenie większej liczby skrzyżowań oraz realizację w bardziej przyjaznej dla pieszych formie.

Tzw. miejskimi ulicami mają się stać m.in. Droga Czerwona, Droga Zielona, Nowa Politechniczna (mimo tramwaju, nadal planowana jest droga), Nowa Kościuszki, Nowa Wałowa, Nowa Bulońska Południowa oraz Nowa Świętokrzyska.

- Redukujemy również klasę ul. Nowej Kielnieńskiej w związku z faktem, że wprowadzenie Trasy Kaszubskiej planowane jest w Gdyni, a nie w Gdańsku. Dzięki temu będą częściej skrzyżowania, a tym samym lepiej będą obsługiwane osiedla na Osowej - uzupełnia Karolina Rospęk-Aszyk.
Tramwaj wodny

Cały układ szynowo-drogowy będzie można uzupełnić transportem wodnym. Tramwaje wodne mogłyby popłynąć z centrum miasta do Brzeźna oraz na Wyspę Sobieszewską.

Gotowe studium w 2018 r.

Biuro Rozwoju Gdańska po raz pierwszy w ramach prac nad studium przeprowadziło łącznie 80 spotkań, warsztatów i debat z mieszkańcami, radami dzielnic oraz ekspertami planowania przestrzennego. Działania te nie były wymuszone zapisami prawa, lecz były inicjatywą miejskiej jednostki.

W przyszłym roku przewiduje się ustawowe procedowanie projektu studium: wyłożenie do publicznego wglądu, dyskusję publiczną oraz zgłaszanie uwag. Gotowy dokument planuje się skierować do głosowania na sesji Rady Miasta Gdańska na początku 2018 r.

Czytaj też: Projekt nowego modelu rozwoju przestrzennego Gdańska

Sopot też nowelizuje studium

Sopot bez większego rozgłosu także przystąpił do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z projektem dokumentu zapoznać się można w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Sopotu.

Dyskusję publiczną zaplanowano 12 grudnia o godz. 17 w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27 zobacz na mapie Sopotu w sali nr 36.

Miejsca

Opinie (325) 7 zablokowanych

 • (38)

  Tramwaje w Gdańsku to utopia! Wiecznie się psują ,są opóźnienia.Komfort jazdy tramwajem jest na niskim poziomie.Dodam jako ciekawostkę,że tramwaj nie jest ekologicznym środkiem transportu! Tramwaje sa na prąd a jak wszyscy wiemy ,prąd w Polsce pozyskuje się z węgla kamiennego...Są dwa aspekty któte należy poprawić w komunikacji miejskiej pierwszy to punktualność i wyeliminowanie do minimum awari.Druga sprawa to poprawa rentowności komunikacji miejskiej!

  • 152 285

  • Kup sobie rower baranie (8)

   • 33 35

   • (6)

    Mam dwa rowery i przejeżdżam w sezonie kilka tysięcy kilometrów!

    • 20 16

    • Ale mózgu się dotąd nie dorobiłeś,trollu! (5)

     Płacą ci od posta czy co? Bo wypisujesz tutaj pod różnymi newsami takie idiotyzmy,że ich jedynym celem może być tylko wywołanie flejmu!

     • 27 11

     • (4)

      Czy chce doprowadzić do kłótni internetowej?To ty tak twierdzisz.Ja wyrażam swoje zdanie na pewien temat.Uświadomię cię,że demokracja ma to do siebie,że jest wolność słowa i każdy ma prawo mieć swoje zdanie i poglądy.Tezy ,że ktoś mi za coś płaci zachowaj dla siebie.Wywnioskować można z twojego wpisu ,że masz ogromny problem gdy ktoś ma inne zdanie i je publicznie wyraża,moim zdaniem masz tendencje do dyktatury ,bo szanujesz i uznajesz tylko swój punkt widzenia!Poczytaj sobie konstytucje i kodeks karny to dowiesz się czym jest prawo i wolność słowa!Wyzywanie mnie od trolli i twierdzenie ,że mam pół mózgu jest pisząc delikatnie mało kulturalne.

      • 11 21

      • daj se na luz ale przestań pisać dyrdymały że tramwaj nie jest ekologicznym środkiem transportu miejskiego (3)

       jest na pewno bardziej ekologiczny niż tradycyjny samochód (w przeliczeniu na pasażero lub osobo kilometr) ale takie kalkulacje mogą być dla ciebie za trudne.

       • 20 2

       • (2)

        Nie są za trudne,ale na tym polega dyskusja na forum.Prawdą jest,że w Polsce prąd wytwarza się z węgla kamiennego.Prawdą jest,że tramwaje psują się każdego dnia o czym możemy przeczytać w raporcie na tym portalu.Tramwaj czy autobus nie jest wygodną i tanią formą podróżowania dla rodziny na codzień.Wygody w godzinach szczytu nie ma,bezpieczeństwo i higiena osobista wielu pasażerów pozostawia wiele do życzenia.Ja stwierdzam fakty,i jak widać po łapkach wielu ludzi popiera moje zdanie!

        • 18 21

       • a brałeś po uwagę cenną informację...? (1)

        że samochody to wieczne korki, więc tramwaje rozwiązują wiele spraw, również tych ekologicznych bo korki i powolny ruch samochodów na mieście to bomba ekologiczna nieporównywalna z żadnymi różnicami (w tym wypadku i tak na korzyść tramwajów) zużycia energii w kilowatogodzinach. Elektrownia atomowa kompletnie zawiązała by Ci język bo nie miałbyś już argumentów...

        • 8 0

       • Wybuduj elektrownie atomową to podyskutujemy!

        • 1 5

   • A ty dorośnij

    • 2 4

  • a kolejna sprawa to usprawnić niektóre numery bo tramwaje są zapełnione.

   • 15 1

  • (5)

   Załóżmy, że tramwaj zabiera... 70 osób. Czy nadal uważasz, że zanieczyszczenia powstające w wyniku zasilenia 1 tramwaju są mniejsze niż 70 passacików 1.9 TDI z powycinanymi katalizatorami, bo tak jest taniej?

   • 54 5

   • (3)

    Wyobraź sobie,że do pasacika mieści się więcej pasażerów niż tylko kierowca,co mogę udowodnić! Pasacikiem podjadę pod samą prace i szkołę dzieci.Wychodząc z marketu z siatami laduje je do bagażnika pasacika i jadę pod sam dom,nie stoję w na przystanku w oczekiwaniu na tramwaj lub autobus ,nie stoję z siatami w tłoku.Mogę to łatwo udowodnić czemu komunikacja miejska jest nierentowna! Mogę udowodnić,że jest możliwe zredukowanie nieopłacalności komunikacji miejskiej do minimum!

    • 10 40

    • (2)

     Udowodnij

     • 10 0

     • (1)

      a)likwidacja biletów ulgowych (są równouprawnienia i nie można dyskryminować jednych a dawać ulgi drugim)
      b)likwidacja darmowych przejazdów
      c)redukcja zatrudnienia w centrali zkm i ztm
      d)likwidacja nierentownych lini np.lini 100.
      e)Rewizja rozkładów jazdy i ich zmiana czyli wykreślenie z rozkładu kursów gdzie kursuje mało pasażerów.
      f)Dokładanie niektórym linią trasy aby zabierały więcej pasażerów.

      Podatnik ma prawo czuć się rozczarowanym komunikacją miejską,bo pasażer płaci za przejazd dwa razy raz kupując bilet (bezpośrednio) i drugi raz w podatkach z czego jest dotowana komunikacja(pośrednio).Ludzie mają prawo żądać od władz miasta aby likwidować w ZTM i ZKM zbyteczne etaty ,bo wiele etatów działa to na szkodę budżetu czyli ogółu społeczeństwa. Obywatele mają prawo aby urzędnicy ograniczali wydatki w sposób jaki wymieniłam w punktach,bo urzędnicy działają w dotychczasowy sposób generują straty i tworzą nowe sztuczne etaty co jest recydywą!

      Podsumowując mój post wniosek nasuwa się jeden, likwidacja ulg i wielu etatów jest receptą na normalizacje wydatków w ZTM i ZKM! Nie może być czegoś takiego,że wielu ludzi zrobiło sobie stałe źródło dochodów mając pensje z publicznych pieniędzy!Włodarze miasta nie robią nic aby poprawić kondycje i opłacalność komunikacji miejskiej więc zasługują na surową kare i potępienie społeczeństwa!

      • 11 35

      • ale się popisałaś Asiu.

       • 1 0

   • tramwaj zabiera 270 pasażerów... a są takie, które i więcej

    270 passacików...i mamy mega korek na kilometr

    • 23 4

  • (4)

   Samochody trują nas a elektrownia sąsiadów - jest różnica?

   • 9 8

   • (3)

    samochodów z napędem wodnym, albo atomowym - nie ma
    a elektrownie wodne i atomowe istnieją

    • 6 0

    • Są auta z napędem wodorowym :) (2)

     • 1 0

     • ale żeby mieć wodór trzeba spalić węgiel (1)

      • 3 1

      • mniej energi trzeba by dostac wodor ;) ;)

       • 0 0

  • Jak zwykle przesadzasz

   Jeżdżę często tramwajami więc te awarie tramwajów to sprawy marginalne. Rzadziej się zdarzają niż np wypadki drogowe w dolnym tarasie. Ale fakt tramwaje są przepełnione szczególnie te linie jadące na trasie Jelitkowo - Gdańsk Południe. Makabra. A wystarczyło by zwiększyć częstotliwość jazdy tramwaju nr 4.

   • 27 5

  • proponuję sprawdzić w słowniku znaczenie słowa "utopia" :)

   • 12 2

  • czysta eneria (1)

   Energia uzyskana z wegla kamiennego jest czyściejsza bo choć wytwarza CO2 to jest to naturalnie neutralizowane przez rosliny zielone. Wystarczy zalesic drzewami lisciatymi odppwiednio wiecej terenu i natura sama sobie poradzi. Energia atomowa jest wydajna ale produkuje odpady ktore sa smieciami radioaktywnymi zasciecajacymi nasza planete na tysiace lat. nikt o tym nie mowi ale sa sprzedawane do biednych krajów i topione w oceanach przybrzeżnych lub na wyspach. Zostawiamy naszym dzieciom totalny syf na naszej piekenej ziemi! JEdynej ziemi jaką mamy. W energie czysta naturalna w polsce nikt nie inwestuje a nasz rząd nawet nie pomaga w inwestaycjach wiatrowych, fotowoltaicznych czy wodnych . Tak czy siak najpierw wymienmy rzad na prospoleczny a potem podejscie do ekologi. Pozdrawiam rodaków

   • 6 6

   • Olo to zostań motorniczym.

    • 1 3

  • a co jest ekologiczne ? paliwo eko-diesel do autobusów ?

   nie przemyślałeś swojego wpisu chcąc być na pierwszym miejscu

   • 2 4

  • Zapomniałeś o wyeliminowaniu bezdomnych z tramwaju.

   • 3 2

  • Polecam slownik i termin utopia- chyba nietrafiona ta twoja gimnazjalna utopia

   • 3 0

  • tramwaj tak to ekologia a jeżeli omnipotenci piszą bzdury to trudno (1)

   mieszkam na przymorzu kilkadziesiat lat zwiedziłem sporo swiata i posiadanie i rozwój tramwajów wszedzie był uwazany za rozwój ekologicznego transportu choć inwestycyjnie drogiego-niestety wszedzie są swiry twierdzące że to nieprawda że ziemia jest płaska itp bzdury

   • 8 2

   • Przedstaw nam dane ile energii elektrycznej zużywa tramwaj na kilometr jazdy.Napisz nam ile trzeba spalić kg węgla kamiennego aby uzyskać taką energie,oraz ile dostaje się do atmosfery zanieczyszczeń ze spalonego węgla.Poprzyj swój wpis wiarygodnymi źródłami badań! Zapraszam do uświadomienia społeczeństwa i poparcia swojego wcześniejszego wpisu.

    • 2 6

  • Wiecznie...

   ... to debilne są komentarze "szpilka".

   • 11 1

  • tramwaje

   Co się dziwić .Niemcy wymieniają tabor ,sprzedają nam szrot ,samochody tramwaje a my wszystko bierzemy i remontujemy .Tramwaje 40-letnie ,przeróbka kilka milionów dziadostwo .

   • 4 1

  • zostaje ekologiczny koń

   lub żagiel.

   • 1 0

  • co jakiś czas jak mantrę ...

   słyszę, że prąd albo że samochody na prąd są nieekologiczne, bo u nas powstaje z węgla. Jest to głupota do kwadratu. Po pierwsze do końca świata nie będzie u nas produkowany z węgla, po drugie obecnie normy są bardzo wyśrubowane i z elektrowni leci dużo mniej zanieczyszczeń a napewno o wiele mniej niż z tych dizelków z wyciętymi filtrami. Po trzecie ważne jest również równomierne rozproszenie spalin a nie kumulacja w miastach.

   • 1 1

  • Szpilek , pozbadź się z domu wszystkiego co jest na prad ,

   czyli sprzetu AGD ,RTV, wszelakich lamp , itp wtedy bedziesz zgodnie ze swoja teorią ekologiczny. A jak nie bedziesz miał pradu to i kompa nie uzyjesz i nie bedziesz pisał bzdur....

   • 3 1

  • Szpilek do Psychiatry

   ludzie dajcie sobie spokój z tym de...em, przecież ten człowiek pisze i neguje wszystkie poruszane tematy na trójmieście czy na WP on tym żyje i was wkręca, daje mu to pożywkę,jest to zapewne stary ubek któremu brakuje zajęcia to wkur... swoimi wpisami, to go podnieca nie reagujcie na SZPILKA, to może DE...il przestanie wypisywać swoje chore teorie.

   • 2 0

  • nie karmić trola

   po co dyskusja z nim, nie reagować to sam przestanie.
   na wszystkim się zna, niech startuje na premiera

   • 0 0

  • czy ten portal mógłby w końcu zablokować Szpilka, mamy dość czytania jego wypocin pod każdym postem.

   • 0 0

 • (19)

  Czy ktoś postradał zmysły chcąc budować tramwaj na obrońców?! Na prawdę chcecie niszczyć park regana żeby zaspokoić swoje aspiracje? Ta część przymorza jest doskonale skomunikowana i nie chcemy tu tramwajów. Jak będzie taka potrzeba to zrobimy wszystko, aby ta linia tu nie powstała!

  • 151 193

  • spoko spoko (4)

   wstawią wam wieżowce, to tramwaj będzie potrzebny

   • 40 13

   • (1)

    Wystarczy zwiększyć częstotliwość jazdy autobusów. Nigdy tutaj nie było tramwajów i wszyscy są zadowoleni z tego jak jest

    • 28 32

    • jacy wszyscy?

     • 9 3

   • nowa podmiejska , nowa małomiejska? przecież budynki stoją przy samej drodze (1)

    • 3 2

    • A co te ulice mają do przymorza?

     • 5 3

  • lepsze tramwaje zamiast trujacej autostrady . (4)

   jak ma być zniszczony park przez tramwaje ?

   • 16 9

   • (3)

    Jestem za tym żeby było tak jak jest. Wystarczy puścić częściej autobusy, dostosować światła do natężenia ruchu w godzinach szczytu i tramwaj nie będzie nikomu potrzebny. Zarówno na obrońców jak i na czarnym dworze nie ma miejsca na infrastrukturę tramwajową, więc trzeba będzie poświęcić część parku regana na to oraz trawniki wzdłuż obrońców, których już i tak jest niewiele.

    Ps myślisz, że tramwaje niby są takie eko?

    • 14 13

    • jest wtym prawda tramwaje sa eko ale bardzo kosztowne i unas za wiele miejsca zajmuja (2)

     Autobusy trzeba by dla nich zbudować bus pasy by niestały w korkach.Tak to było by najlepsze rozwiazanie wieksza liczba kursów a ruch aut wyprowadzic na obwodnice i jak najwiecej przekonać do jazdy komunikacja miejska!

     • 6 3

     • (1)

      Pamiętaj, że dla niektórych jazda samochodem jest czymś co lubią i nie będą jeździć komunikacją nawet jak będzie za darmo

      • 5 0

      • w takim wypadku moga stac w korkach

       Masz prawo jezdzic samochodem. Spoko. Jednak nie oczekuj, ze cale spoleczenstwo bedzie finansowac twoje emocjonalne potrzeby.

       I od razu mowie - nie, zadne pieniadze z podatkow w paliwie nie trafiaja do budzetu miasta, z ktorego utrzymuje sie drogi miejskie.

       • 4 1

  • (1)

   Nie chcecie tramwajów a już teraz lewoskręt z Obrońców w Chłopską to korek do Leclerca.

   Chyba nie widzisz że tam budują kolejne trzy 17piętrowe bloki.

   • 15 8

   • korek wynika z remontu Kolobrzeskiej

    Jak ją otworzą to już go nie będzie w tym miejscu.

    • 10 7

  • (4)

   Brednie! Może Przymorze jest skomunikowane z najbliższą okolicą ale co z Komunikacją z Zaspy i Przymorza z PKM czyli pętlą na Abrahama? W porannych godzinach nie ma jak dojechać na lotnisko bez absurdalnych przesiadek.
   Faktem jest że bez jednego biletu na całą komunikację w Trójmieście żadne zmiany nie mają sensu. Tak naprawdę trasa tramwajowa powinna przebiegać od Czarnego Dworu ulicą Jana Pawła II a nowe osiedla powinny zostać wyburzone a nielegalnie sprzedane grunty odebrane deweloperom.

   • 9 3

   • Jest bilet na cala komunikacje - nazywa sie biletem metropolitarnym (1)

    Mozesz uwazac, ze jest za drogi.

    Nie ma biletu np. godzinnego na wszystko, co jest pewnym brakiem.

    • 8 1

    • No ale konkretnie to jaki bilet mi proponujesz

     gdy chcę podjechać ZTMem do PKM i dalej nią na lotnisko?
     30 dniowy metropolitalny?
     Nie latam codziennie ;-)
     Po prostu nie ma odpowiedniego biletu.

     • 2 0

   • A jakie to osiedla chcesz wynurzać? ;)

    • 2 1

   • Z zaspy bezpośrednio do Wrzeszcza masz autobus, przejdziesz kilka metrów i masz pkm. Jeśli chcesz na pętle na Abrahama dojechać to również jest bez problemu. Jak się domyślam na pętle chcesz się dostać do pkm? Bo na wojska Polskiego (kilka minut spacerkiem od skm, a ok 20 min pieszo od szpitala) masz wszystkie tramwaje, które zatrzymują się na Abrahama. Nie musisz dziękować za rozwiązanie twojego problemu :)

    • 4 3

  • Zniszczyć park regana?

   Chyba dowieźć tam ludzi!
   Przecież park zaczyna się tam gdzie kończy się Obrońców Wybrzeża. O jakim niszczeniu mówisz?

   • 4 3

  • Tramwaj na obrońców bardzo sie przyda

   Najdłuższy falowiec +nowe wieżowce dostana linie z wjazdem w Chłopską I dalej do Wrzeszcza (jesli powstana łączniki) i Gdańska. Skad ten opór przed tramwajem. Jak nie jest w jezdni tuż przy budynku (jak np. Mickiewicza) to nie jest uciązliwy.

   • 5 3

 • wow (9)

  jestem pod wrażeniem. czyżby urzędnicy wreszcie poszli po rozum do głowy? mam nadzieję, że chociaż część z tych planów uda się zrealizować. zwłaszcza tramwaje w śródmieściu i połączenie wrzeszcza z zaspą.

  • 128 40

  • wrzeszcza z zaspą? (3)

   przecież masz tramwaj z wrzeszcza na zaspę....

   • 7 9

   • jasne (1)

    szybciej dojść na piechotę niż tym tramwajem jechać:)

    • 11 2

    • W końcu zeszli na ziemię.

     Tak z planowanymi torowiskami, jak i drogami (w tym klasami dróg).

     Bardzo mądra rezygnacja ze "zdemolowania" Oliwy. Podobnie dopuszczenie dwóch tras na Morenie, niezależnych od siebie, bo o różnych funkcjach (ściśle dla tej dzielnicy + szybkie połączenie międzydzielnicowe np. Łostowic z Wrzeszczem).

     • 3 0

   • Studenci

    Pomysł tej trasy wynikł z lenistwa studentów którzy maja problem przejść odcinek z Al. Grunwaldzkiej do Pl. Komorowskiego 10min pieszo.

    • 1 1

  • Mi brakuje porzadnego skomunikowania Zaspy i Oliwy (okolice UG i OBC) (1)

   Tramwaj wzdluz Kolobrzeskiej i Bazynskiego z duzym wezlem integracyjnym przy SKM Przymorze.

   • 6 0

   • Tramwaj ma odbijać przy Alfie i lecieć aż do drugiej linii za kampusem?

    • 0 0

  • Urzędnicy to beton, a ci w ZTM też nie lepsi,

   twarde mózgi, rozbijać służbowe auta potrafią, a sprzęt sami dewastują, z pasażerami jeżdżą jak z kartoflami, co jeszcze >? Wszędzie gdzie nie spojrzy, tam przekupstwa, łapówki, korupcja, bo wiedzą, że nikt im nic nie zrobi.

   • 0 5

  • nie chcę marudzić ale ...

   ... plany to ja już za komuny widziałem.
   Np. tramwaj na obrońców. Dziwię się jednak bo moim zdaniem nie ma tam teraz wystarczająco duo miejsca w okolicach skrzyżowania

   • 2 2

  • A mnie zastanawia czy Ci mądrzy urzędnicy zdają sobie sprawę, że należy wydłużyć przystanki(?). Już teraz czeka się w tramwaju aż poprzedni odjedzie a co będzie po rozbudowaniu sieci?

   • 0 0

 • (3)

  Myslalem, ze znowu chodzi o jakis kolezenski uklad, uklad mafijny, korupcyjny, czy partyjny a tu prosze, nowy uklad ulic.

  • 42 24

  • Gdańsk (2)

   Szkoda że z tych planów nic nie wyjdzie

   • 1 6

   • Pomyliłeś Gdańsk (1)

    z Gdynią.

    • 5 0

    • Raczej pomylił Gdański z Misiweiczami

     • 1 0

 • mam już prawie czterdzieche na liczniku (3)

  tu się urodziłem
  wszystko dobrze wygląda
  ale szkoda że będziemy to wolno realizować, mogę zwyczajnie nie doczekać :)
  takie mamy polskie warunki i spuściznę po poprzednim systemie...

  • 110 18

  • Adamowicz+KOD Michnika organizuje marsze, a przez 25 lat Budyń nie budował odpowiednio infrastruktury tramwajowej

   Teraz bezczelnie pyta mieszkańców czy i gdzie chcieliby tramwaje, qrka to jest za-rany obowiązek budować infrastrukturę, a nie ściemniać i niby pytać mieszkańców co by chcieli !!!

   • 11 10

  • Doczekałbyś gdyby wybudowano wydzielone buspasy po których mogłyby jeździć nowoczesne, nisko/zeroemisyjne autobusy. A tak to będą budować kilkadziesiąt lat linie tramwajowe, aby po zakończeniu budowy, okazało się, że zbudowana co właśnie infrastruktura jest już przestarzała i niedostosowana do potrzeb mieszkańców.

   • 3 2

  • Takei mamy warunki, jak ludzie, których wybieramy.

   Ciągle ci sami w Trójmieście - to się musi tak skończyć. Nie mówię, by zaraz PiS był rozwiązaniem. Starogard Gdański ma dobrego, przedsiębiorczego, bezpartyjnego prezydenta i radnych, którzy rozpoczęli starania o obwodnicę miasta. Poprzedni beton doprowadził do korków w jego centrum.
   A co do kolei, to choć PKP jeszcze nie zaczęła remontu "Ostbahnu", to nowe władze miasta już chcą partycypować w budowie tunelu pod torami (ul. Skarszewska), co na Oruni Gdańsk poważnie zaniedbał. A bardziej potrzebuje kolejnego bezkolizyjnego przejazdu niż Starogard.

   • 3 1

 • Kiedy domknięcie ringu komunikacyjnego i dokończenie Drogi Zielonej? (10)

  Kiedy wreszcie zacznie się stawiać na dywersyfikację dróg komunikacyjnych? Dzisiaj wystarczy głupia stłuczka albo awaria samochodu na Obwodnicy, żeby stało całe Trójmiasto...

  • 95 43

  • (4)

   Nigdy, na przymorzu nie powstanie droga zielona :)

   • 28 21

   • (3)

    A to się jeszcze okaże. Protesty lewackiej "miejskiej" hipsterki niewiele tu zmieniają, mieszkańcy już zaczynają dostrzegać znaczące braki w miejskiej siatce drogowej.

    • 18 30

    • (2)

     Proszę wskaż mi którzy? Bo nie znam żadnego mieszkańca przymorza (oprócz sezonowych słoików), którzy narzekają na komunikację w tej okolicy.

     • 31 14

     • Zabawny jesteś z tymi swoimi tezami w stylu "wszyscy moi znajomi są tacy a tacy", "nie znam nikogo kto by to i tamto" i dlatego jest tak a nie inaczej. Słuchaczom Radia Maryja też nie sposób zrozumieć, że można nie głosować na PIS i nie popierać Kaczyńskiego.

      • 16 18

     • A to ciekawe. Bo moi wszyscy znajomi z Przymorza dziwią się, że jeszcze nie zbudowano tej drogi. Może masz jakichś dziwnych znajomych, może takich, co to się z domu nie ruszają, albo są fanatykami roweru lub spacerów piechotą....

      • 19 16

  • Oby nigdy

   • 15 12

  • Jedynym powodem budowy Drogi Zielonej jest ułatwienie dojazdu do apartamentów Adamowicza.

   • 13 16

  • Niema zgody i niebedzie zgody na autostrade przez park Reagana! (2)

   Podobnie jak nie zgodzi sie na nią rada dzielnicy przymorza!

   • 15 19

   • (1)

    Nie znasz założeń tej drogi, pusty hejt

    • 14 5

    • Tranzyt

     To jej największy mankament. Nie będzie wewnętrzną ulica, będzie generować halas i spaliny

     • 2 4

 • Czym jest studium? (3)

  "Przypomnijmy, studium jest w dużym uproszczeniu masterplanem sporządzanym dla...".
  Jeżeli autor tak wyjaśnia znaczenie słów to może wyjaśniłby też słowo "masterplan"?
  Pozdrawiam

  • 127 3

  • Nie łapiesz angielskiego? Master and servant.

   Znasz tą płytę DM. Pan plan.

   • 14 5

  • masterplan jak masterscena? czyli znaczy że dużo roboty i kłopotliwych szczegółów a efekt zależny od przypadku

   • 2 0

  • Dokladnie ziom. Zwichrowalo mi blachy jak to przeczytalem. Piekna polszczyzna

   • 17 0

 • (2)

  jak pis w przyszłości do tego przyłoży swoją rączkę to będzie z tego tylko "nowa koncepcja sztuki "

  • 65 29

  • PO POrealizowala wszystko natychmiast (1)

   Adamowicz jest 18 lat i dokonczyc nie moze...
   A PIS od roku i juz biadolisz...
   Delikatnie POwiem, jestes niesprawiedliwy

   • 11 6

   • Bo nikt tak jak PiS nie rozwalał wszystkiego tylko po to aby tacy jak Ty oddawali na nich głos :)

    • 1 5

 • (6)

  Tramwaj na podwalu staromiejskim?! Gdzie?! Kosztem resztek zieleni?
  Przez zapchane hucisko i targ drzewny/rakowy na tereny stoczni?
  Po co?
  Wystarczy ograniczyć ruch kołowy i zwiększyć częstotliwość kursowania linii 100.

  • 92 42

  • Abyś nie musiał/musała (5)

   Przesiadać się w śródmieściu by dostać do celu - w śródmieściu. Taka opcja da możliwość poprowadzenia bezpośredniej linii np z Migowa w ścisłe centrum bez konieczności spacerów lub podjazdu 1 przystanek linią 100. Dodatkowo masz alternatywną drogę tramwajową przez śródmieście - póki co jest jedna, przy Dworcu - i jak tam jest awaria to cały Gdańsk stoi.

   • 15 6

   • (4)

    ale podwale staromiejskie nie pomieści tramwaju. zapraszam w trakcie sezonu, zobacz jakie tam są korki. a z dworca jest blisko, nie trzeba d*pska wozić tramwajem pod sam sklep czy dom.

    • 7 14

    • też logika (3)

     tramwaj się nie zmieści, bo korki. a w następnym zdaniu: "nie trzeba **** wozić tramwajem". to co? tramwajem nie trzeba a samochodem już można???

     • 10 2

     • (2)

      Myśl. O ograniczeniu ruchu kołowego już nie potrafisz doczytac?!
      Ani tramwaju, ani samochodow.

      • 2 4

      • Cześć (1)

       A ty dzisiaj młody, piękny i zdrowy. Ale tak nie będzie zawsze. Pomyśl.

       • 10 1

       • To porównaj zakres i koszt inwestycji jaką jest budowa tramwaju w centrum, a jaką zwiększenie częstotliwości kursowania linii 100 i ograniczenie ruchu kołowego dla stosownych służb i mieszkańców.
        Jakby nie patrzeć linia tramwajowa jest rozwiązaniem niekorzystnym. Bardzo.

        • 2 0

 • Droga czerwona (57)

  Krok w dobrym kierunku ale to za mało - pomysł budowy Drogi Czerwonej musi w końcu umrzeć!

  • 73 29

  • Tak dla Drogi Czerwonej! (43)

   Drogę Zieloną i Czerwoną trzeba wreszcie zacząć budować! Skończyć z głupimi śpiewkami, że im więcej będzie utrudnień w ruchu samochodowym tym będzie lepiej. Każde zachodnie miasto ma normalną siatkę drogową, kiedy my wreszcie będziemy taką mieli?

   • 17 43

   • (16)

    Na prawdę chcesz poświęcić park na rzecz drogi zielonej? Przecież w tym mieście coraz mniej zieleni jest

    • 25 12

    • (15)

     W tym mieście jest prawie sama zieleń i hektary przestrzeni. Poza tym ta droga jest po prostu potrzebna.

     • 14 25

     • Jest potrzebna, ale chyba tylko turystom i słoikom by w piątki mogli sprawniej wyjechać po zapasy..

      • 25 9

     • (13)

      Potrzeba pojawiła sie po oddaniu do użytku tunelu (inwestycja na wskroś potrzebna z punktu widzenia rozwoju portu). Idealny przykład że nowe miejskie autostrady nie rozładowują korków tylko przenoszą je w inne miejsce. PO zbudowaniu drogi zielonej korki przeniosą się na granice Sopotu i Gdańska. Wtedy pojawi cię ciśnienie na budowę tunelów pod pachołkiem oraz pod Sopotem i tak dalej.

      • 17 6

      • (12)

       Skądś znam ten debilny zwrot o "miejskich autostradach", ciekawe skąd...
       Jesteś strasznie odporny na wiedzę, bo w Gdańsku nie ma _żadnych_ autostrad, za to w wielu miastach na Zachodzie Europy są _prawdziwe_ autostrady i jakoś nikomu to nie przeszkadza. Namawia się tam kierowców na komunikację miejską, bo mają do zaoferowania metra, liczne szybkie linie szynowe i autobusowe.
       A jaką masz w Gdańsku alternatywę dla całej masy ludzi? NIC, kompletnie NIC.
       Tylko debilne, hipsterskie mrzonki o zagęszczaniu miasta i tworzeniu wielkiej komuny, w której nikt nie będzie chciał mieszkać, bo już dzisiaj ludzie uciekają z wielkich blokowisk.

       • 10 19

       • (9)

        Raczej chcą mieszkać na dolnym tarasie tylko ceny nie za bardzo na to pozwalają. Więcej mieszkań = niższe ceny. Co do krajów Europejskich to jesteś w błędzie. Tak gdzie powstały drogi szybkiego ruchu w centrum teraz jest duży problem (np Genua). Sięgając dalej za wielką wodę Boston ktory wepchnął ruch pod ziemię, San Francisco gdzie zlikwidowano główna estakade itd. Miami gdzie przekleństwem jest sieć drogowa, która dzieli miasto na lepsze i gorsze.

        • 13 5

       • (8)

        Podajesz przykłady miast, które wyprzedzają nas w rozwoju o całe wieki. A jeżeli już podajesz przykłady zza wielkiej wody, to już w ogóle kula w płot. Tam sobie mogą zlikwidować kilka procent dróg, bo mają ich tak wiele, że prawie nikt tego nie zauważy. W Trójmieście nigdy nie osiągniemy tego co oni. Popatrz sobie na miasta w Niemczech, gdzie jadąc autostradą wjeżdżasz do miasta. Popatrz sobie na Hamburg, Monachium, Norymbergę, itp, itd.

        • 8 14

       • (5)

        A Hamburg Monachium nas nie wyprzedzają o wieki? Raczej trzeba brać przykład z miast które przerabiał już motoryzacyjne szalenstwo

        • 11 3

       • (4)

        Oczywiście, że nas wyprzedzają, tyle że w Niemczech nie ma żadnego szaleństwa, tam jest dobry przykład jak to wszystko powinno wyglądać.
        A ślepa walka z samochodami do niczego nie prowadzi.

        • 5 8

       • (3)

        Tu nie chodzi o walkę z samochodami tylko ślepe przeświadczenie że nowe drogi rozwiążą problem. Problemem jest zła polityka urbanistyczna która wypycha ludzi poza miasto. Dla mnie zupelnapomylkaa że z budżetu miasta (czyli mieszkańców) buduje się drogi dla mieszkańców gmin ościennych np. Słowackiego

        • 9 6

       • (2)

        Bzdura. Kompletna bzdura.
        Słowackiego jest drogą dla gdańszczan, a nie dla żadnych gmin ościennych. W jaki sposób korzystać z drogi obwodowej skoro nie ma jak do niej dojechać ani jak z niej zjechać? W jaki sposób dojechać do autostrady A1?
        I nikt nikogo nie "wypycha poza miasto". Ludzie sami wybierają, gdzie wolą mieszkać i jak widać - dla wielu miasto samo w sobie nie jest żadną atrakcją.

        • 7 10

       • (1)

        Myślenie rodem zza zachodniej granicy (Merkel w sprawie emigrantów). Najpierw zapraszamy (szerokie drogi do gmin ościennych) a potem zdziwienie że osoby uciekają z Gdańska na peryferia. A uciekają głównie osoby lepiej zarabiające i podatek pit zostawiają tam gdzie mieszkają.

        • 4 4

       • Skąd ty bierzesz te rewelacje? Sam wymyślasz takie głupoty, czy może jakieś Radio Maryja? Może coś bierzesz?
        Tak się składa, że w Niemczech są doskonałe drogi, jest ich bardzo dużo i nikomu by nie przyszło do głowy, że drogi w mieście są dla jakichś "gmin ościennych" a nie dla własnych mieszkańców.

        • 4 5

       • Ciekawe, bo czy Monachium czy Hamburg bardzo mocno ograniczaja ruch kolowy w centrum (1)

        • 1 3

       • W ścisłym centrum Gdańska też masz mocno ograniczony ruch kołowy

        I to już dawno.
        Cudze chwalisz, swojego nie znasz.

        • 2 0

       • nie hipsterskie mrzonki a konkretne badania naukowe (1)

        Podaj prosze miasto o wielkosci Gdanska podawane za przyklad, gdzie buduje sie wiele drog eksterytorialnych, tuneli dla pieszych (oczywiscie dla ich bezpieczenstwa) i miasto rozwleka sie na przedmiescia.

        Jeden przyklad.

        • 0 3

       • pieprzysz bzdury

        w Gdańsku nie ma żadnych "dróg eksterytorialnych" ani rozwlekłych przedmieść, to, że powstają nowe osiedla, to zwykły rozwój miasta na dostępnych terenach

        • 4 1

   • normalna siatka drogowa to nie 2x4 co 300 metrów (6)

    bo i tak i tak wszystko stanie w punktach węzłowych, a jedynie więcej ludzi zostanie zmuszonych do wyprowadzki z centrum

    • 11 3

    • (2)

     dróg tam jest pod dostatkiem (grunwaldzka, rzczpospolitej). Może brakuje łącznika między Wyspiańskiego a Kliniczną (koło akademików)

     • 2 3

     • no faktycznie

      jest Grunwaldzka i Rzeczypospolitej, normalnie dróg bez liku, jak na pierwszej lepszej wiosce!

      • 4 8

     • Właśnie od 3 godzin obserwuję korek na granicy przymorze-zaspa. Tak jest codziennie.

      • 2 1

    • gdzie masz 2x4 co 300 metrów (2)

     wyraźnie żyjesz w alternatywnej rzeczywistości, bo w całym Trójmieście nie kawałka drogi 2x4, a wszystkie szersze drogi w Gdańsku to możesz wymienić jednym tchem i policzyć na palcach jednej ręki, reszta to osiedlówki i dojazdy do osiedli

     • 5 7

     • W Londynie w centrum nie znajdziesz zadnej drogi dwupasmowej, gdzie nie ma buspasa (1)

      albo jednego pasa przeznaczonego tylko dla rowerow.

      Poza tym, czy musimy az tak bardzo wylaczyc wlasne mozgi i kserowac rozwiazania "z zachodu"?

      Czy nie potrafimy zrozumiec, ze nie stac nas na kilometry drog.

      Kilka pytan:
      1. Czy dzisiejsze drogi sa w dobrym stanie?
      2. Czy stac nas na utrzymanie (takze zima) drog?
      3. Czy jak zbudujemy ich wiecej, to nagle bedzie wiecej pieniedzy w budzecie? .

      Czy miasto ma oplacac polepszenie zycia dla osob dojezdzajacych z gmin osciennych kosztem (finansowym i jakosci zycia) MIESZKANCOW?

      Dla kogo jest miasto?

      • 4 3

      • Porównaj sobie łączną długość dróg w Gdańsku i Londynie

       I przestań opowiadać bzdury. Zupełnie, jakbyś porównywał Koluszki do Warszawy.
       I przestań pieprzyć bzdury o "gminach ościennych", bo najwyraźniej masz kompleksy na tym punkcie.
       Typowa pisowska mentalność - otoczyć się murem i ziać nienawiścią do przyjezdnych, bo nam zabiorom, zakorkujom...

       • 2 3

   • (11)

    CO do drogi zielonej mam mieszane uczucia, ale stanowcze NIE dla drogi czerwonej i nie chodzi mi o to by na siłe wypchnąć ludzi do komunikacji miejskiej czy na rowery. To jest to po prostu marnotrawstwo miejsca. Teren zarezerwowany pod jej budowę jest najbardziej atrakcyjny pod względem inwestycji. Przykład Nowej Słowackiego czy tunelu pod Wisłą pokazał dobitnie że nowe drogi nie likwidują korków tylko przenoszą je w inne miejsce.
    Innym aspektem jest utrzymywanie tej fikcji. Dzięki utrzymaniu tych planów zamiast realnych inwestycji mamy w tym miejscu ciąg garaży, ogródków działkowych, złomowisk i warsztatów rodem z PRL.

    • 16 5

    • (10)

     Samo twierdzenie, że tunel pod Wisłą był po to, żeby likwidować korki, dyskwalifikuje cię jako poważnego dyskutanta.
     Po prostu nie masz pojęcia o czym się wypowiadasz. Efekt klapek na oczach i odporności na wiedzę.

     • 5 5

     • (9)

      To po co go wykopali? Jako pomnik Adamowicza? Dostęp do portu oczywiście ale jeżeli to jedyny powód to miasto nie powinno dołożyć do inwestycji ani grosza gospodarka morska to dziala rządowa a nie samorządowa.

      • 1 4

      • (8)

       Dziecko, może skończ najpierw jakąś szkołę, poczytaj, posłuchaj mądrych ludzi.
       Bo nie masz bladego pojęcia o tym, jak funkcjonuje gospodarka i jaki jest w niej przepływ kapitału oraz komu i na czym zależy.

       • 4 2

       • (7)

        To wytłumacz. Tu chodzi o to że jak tunel ma wspierać tylko port to kasa nie powinna iść z miejskich pieniedzy tylko rzadowych

        • 1 3

       • (6)

        Nie wytłumacz, tylko sobie najpierw poczytaj, np. o strukturze własnościowej portu oraz o źródłach wpływów do miejskiej kasy.
        Google ci wyłączyli, czy jesteś tak ograniczony?

        • 1 2

       • (5)

        Struktura własnościowa portu:
        Skarb Państwa - 95,38%
        Gmina Gdańsk - 2,32%
        To chyba wystarczy dla przedmówcy i pokazuje poziom jego wiedzy

        • 4 2

       • (4)

        Boszzzz... Znalazłeś cyferki, ale już wniosków nie potrafisz z tego wyciągnąć? Jeżeli masz w czymś jedną, czy dwie akcje, to już ci kompletnie nie zależy na efekcie ekonomicznym?
        Czy ty choć skończyłeś gimnazjum?
        PS. poczytaj (ale ze zrozumieniem) jeszcze o podatkach

        • 1 2

       • (3)

        Przychody z CIT dla miasta to ok 3% więc argument raczej nietrafiony. szukaj dalej błyskotliwych argumentów I pogrążaj się dalej :). Reasumując ten wątek dyskusja zaczęła się od tego że wg przedmówcy nie miał na celu likwidacji korków. Więc pytam się po co? Nie neguję jego zasadności ale przytaczane argumenty są delikatnie mówiąc ciekawe. Czekam na dalsze rewelacje.

        • 2 1

       • (2)

        Podziwiam wasze samozadowolenie ze swojej kompletnej indolencji.
        Chciałbym mieć te "marne" kilka procent.
        Jeżeli inwestycja w port wg. was nie rozwija tego miasta i nie zwiększa jego dochodów, to na czym wg. was to miasto zarabia?
        Na turystach? A może na studentach?
        Podajcie mi jakieś "błyskotliwe" możliwości lepszego inwestowania niż w takie oczywiste inwestycje jak przemysł.

        • 1 1

       • Co do dochodów miasta zajrzyj sobie na urzędu miasta zamiast snuć teorie i gierkowskie teorie gospodarcze. Ta tak w ogole to miasto nie zarabia każda instytucja publiczna tylko dystrybuuje środki. Aby komuś mogło dać na samym początku musi komuś zabrać

        • 0 0

       • Tu nie chodzi czy rozwija port czy nie. Jeżeli miał być to jedyny cel tej inwestycji to kasa nie powinna pochodzić z kasy miasta. Prawie każda inwestycja przynosi jakieś korzyści tylko nie każda ma uzasadnienie ekonomiczne. Np lotnisko w Gdyni też wygenerowaloby jakiś przychód ale pojawia się pytanie jakim kosztem

        • 0 0

   • w śladzie rezerwy terenu pod Drogę Czerwoną warto zbudować cyklostradę (6)

    i nie jest to żadna ironia.

    Coraz więcej ludzi dochodzi do wniosku, że najlepszym pojazdem do poruszania się po Trójmieście jest rower wspomagany elektrycznie.

    Pierwszy krok to poprawa dostępności przystanku SKM Gdańsk - Oliwa od strony ulicy Droszyńskiego/ Śląskiej.

    Wiele problemów daje się rozwiązać promując autobusy z napędem elektrycznym na buspasach, bez konieczności tworzenia wydzielonych torowisk.

    Zamiar budowy tramwaju w tunelu pod Motławą to pomysł o bardzo dużych kosztach i niskiej produktywności.

    • 9 10

    • masz równoległe drogi rowerowe o 200 - 500 m (1)

     Grunwaldzka i Rzeczypospolitej - Chłopska. Lepiej i 20 razy taniej jest tam poprawiać standard, tworzyć dwustronność dróg rowerowych niż budować coś co nie wniesie niczego więcej a będzie kosztować dziesiątki mln

     • 9 4

     • Ale cyklo, motorowero, rolko strada w składzie Drogi Czerwonej to świetny pomysl

      Wszelkie inne niż samochód środki transportu

      • 1 0

    • mrzonki o rowerach, które zastąpią samochody (3)

     Dla 99% ludzi poruszających się po Trójmieście rower nie jest żadną realną alternatywą. To jest tylko uzupełnienie, opcja, kiedy jest ładna pogoda i nie musisz jechać 20-30km w jedną stronę.
     Rower to trochę jak energetyka wiatrowa, która sama w sobie nigdy nie zastąpi konwencjonalnych elektrowni, a wiatraki są tylko uzupełnieniem rynku energii.

     • 11 4

     • Osob jezdzacych codziennie 20-30km nie jest az tak wiele (2)

      Poza tym, jesli ktos jezdzi taki kawal, to powinien miec mozliwosc dojazdu do P&R i przesiadki na pociag, a potem wynajecie roweru miejskiego i dojechanie ostatniego kilometra rowerem publicznym.

      Wiem, bo tak wlasnie korzystam w Londynie. Tak, rower sam z siebie nie rozwiaze wszystkich problemow. Samochod takze. Nalezy myslec o komunikacji calosciowo.

      • 2 3

      • Skoro korzystasz w Londynie, to czemu wypowiadasz się o Gdańsku?

       O New Delhi też masz wyrobione zdanie?

       • 2 1

      • Londyn jest w porównaniu do gdańska płaski. Ile osób jeździ z wrzeszczą na morenę?

       • 3 0

  • Hm... (11)

   A bez Drogi Czerwonej udusi się Wrzeszcz i Oliwa! Grunwaldzka się zatyka
   - to chyba nie nowina?

   • 8 11

   • jak na razie to Wrzeszcz i Oliwa już są uduszone (4)

    Budowa kolejnych dróg nie zmniejsza korków.

    Ruchem można zarządzać, żadne inwestycje drogowe nie zmniejszą korków na głównych arteriach!

    Teza sprawdzona w wielu miastach świata, zwłaszcza w USA na środkowym zachodzie (por. Los Angeles czy Houston).

    • 14 4

    • wiesz, że gdzieś coś dzwoni, ale nie wiesz w którym kościele (2)

     pooglądałeś sobie obrazki w internetach, ale do końca nie rozumiesz ich treści

     Jeżeli masz milion dróg, to budowa milion + 1 nic nie da. Ale jeżeli masz 2 drogi (słownie dwie, no dobra, może trzy) to budowa drugiej, trzeciej czy czwartej zawsze jest znaczącą różnicą.

     A powtarzanie bzdur o tym, że u nas będzie jak w USA jest tak głupie, jak opowiadanie, że zaraz wyląduje tu UFO.

     • 7 9

     • Nowe drogi nic nie dadzą (1)

      Ruch i tak będzie się koncentrował w niewielu punktach, np. centrum biznesu Oliwa. Co ci da budowa drogi czerwonej jak tak czy inaczej to Grunwaldzka będzie się blokować, korek się rozciągnie i stanie cała reszta.

      Warto porównywać się do USA bo jak widzisz nawet posiadanie miliona dróg nie zapobiega korkom. Taki Nowy York stoi permanentnie. Nie ma co porównywać się do małych mieścin w stanach bo tam do sklepu musisz jechać 40 minut po bułki.

      • 3 3

      • To już jest nudne, to uparte myślenie stereotypami

       Jezu, czy ty potrafisz czytać ze zrozumieniem? Przecież piszę, że Gdańsk nigdy nie będzie miał miliona dróg. Ale budowa jakiejkolwiek alternatywy jest na miarę być albo nie być - choćby problem trójmiejskiej obwodnicy, gdzie głupia stłuczka paraliżuje całe miasto.
       Dróg nie buduje się po to, żeby nie było korków.
       Ten idiotyczny argument słyszę na okrągło, najczęściej z ust ludzi, którzy wcale w tych korkach nie stoją, a oni na korki najbardziej narzekają i to jest dla nich koronny argument.
       Drogi buduje się po to, żeby można było w ogóle gdzieś dojechać.
       Niech mi ktoś poda przykład normalnego miasta (gdziekolwiek), z tyloma mieszkańcami co Gdańsk, gdzie jest tak mało kilometrów dróg.

       • 1 3

    • jakich kolejny dróg? Bo nie zauważyłem aby wzdłuż Grunwaldzkiej coś się pojawiło

     nowego od 1973 roku

     • 4 0

   • (5)

    :) od lat te dzielnice mają tyle samo mieszkańców. Korki powodują mieszkańcy innych dzielnic ale ruch tranzytowy bardziej puscilbym droga Zielona lub rozbudowana obwodnica a nie przez centrum Wrzeszcza.

    • 3 3

    • (2)

     Zabawne. Patrzysz na samochód i od razu wiesz, że gość jest z innej dzielnicy.
     Masz bazę danych z numerami rejestracyjnymi w głowie?
     Popatrz sobie na stare osiedla typu Zaspa, Przymorze, Żabianka. Kiedyś były tam małe parkingi na kilkanaście samochodów. Teraz samochody stoją tam wszędzie i jeszcze brak miejsc parkingowych.
     Dlatego nie opowiadaj bajek o "korkach, które powodują mieszkańcy innych dzielnic".....

     • 9 5

     • (1)

      Wystarczy zobaczyć jakie rejestrację pojawiają się na głównych arteriach gka,gda,gpu,gwe itd

      • 4 3

      • Z d*py argument, na prawdę żenujący z uwagi na elementarny brak wiedzy.
       No i co? Mało to jest samochodów rejestrowanych w Sopocie czy w Wejherowie, które jeżdżą po Gdańsku?

       • 0 0

    • tyle samo mieszkańców? (1)

     a w nowych budynkach mieszkają duchy czy stoją puste?

     Przymorze rozbudowywuje się w zawrotnym tempie, 3 żagle, 4 oceany, teraz powstają 3 kolejne 17-piętrowce.

     To że coraz mniej ludzi jest zameldowanych o niczym nie świadczy.

     • 3 0

     • a wielka płyta sie wyludnia

      • 1 0

  • Podchody pod likwidację Czerwonej to naprawdą skok na tereny

   interes mają developerzy, ale Miasto stanie w jednym spazmatycznym korku.
   Czerwona droga została zaplanowana zgodnie z rozsądkiem wiele lat temu i w Gdańsku nie ma alternatywy dla tego rezerwowego ciągu komunikacyjnego

   • 5 4

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.