• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Nowa Abrahama: tramwajem z Zaspy na Morenę

Krzysztof Koprowski
3 października 2014 (artykuł sprzed 9 lat) 
 • Rejon pętli na Zaspie to miejsce, gdzie rozpoczynać się będzie ul. Nowa Abrahama wraz z torowiskiem tramwajowym.
 • Ulica wraz z torowiskiem tramwajowym będzie poprowadzona przez obecny parking przy CH Oliwa.
 • Rejon powstającego przystanku PKM Strzyża. Tu tramwaj przejedzie pod estakadą PKM-ki lub będzie prowadzony wraz z jezdniami ul. Nowej Abrahama do ul. Polanki lub nawet Słowackiego.
 • Rezerwa pod ewentualny przejazd tramwaju pod torami PKM została wykonana na odcinku między przystankiem PKM Strzyża a al. Grunwaldzką (po prawej stronie na zdjęciu).
 • Wiadukt nad ul. Polanki został tak zaprojektowany, aby móc ułożyć pod nim torowisko tramwajowe.
 • Na odcinku leśnym niezbędne będzie wykonanie murów oporowych. Po prawej widać zabudowania VII Dworu, na wysokości których przewiduje się przystanek tramwajowy.
 • Wiadukt PKM nad ul. Słowackiego. Tutaj kończyć się będzie drogowa część ul. Nowej Abrahama. Tramwajem będzie można pojechać jeszcze dalej - do ul. Rakoczego i kolejnego przystanku PKM.
 • Jeden z wariantów przewiduje, że tramwaj pokona nasyp PKM-ki jeszcze przed przystankiem PKM Niedźwiednik (patrząc od strony Piecek-Migowa), a następnie pokona ul. Słowackiego na jednym poziomie.
 • Przy przystanku PKM Brętowo póki co kończyć się będzie trasa tramwaju na Morenie (prowadzona na tym odcinku po estakadzie, pod którą wykonano już podpory), ale w przyszłości może zostać przedłużona do Zaspy.
 • Brak typowej pętli tramwajowej przy PKM Brętowo pozwoli w przyszłości łatwo przedłużyć trasę tramwajową lub połączyć ją z torami kolejowymi.

Ulica Nowa Abrahama to droga z torowiskiem tramwajowym, która docelowo ma połączyć Zaspę z Moreną. I choć jej realizacja to bardzo odległa przyszłość, to sam przebieg jest ściśle powiązany z powstającą Pomorską Koleją Metropolitalną.Bez szans na rychłą realizację
Ulica Nowa Abrahama nie jest nowym pomysłem ani tym bardziej elementem kampanii wyborczej. Nie jest to też droga, która ma realne szanse na realizację w najbliższych kilku latach.

- Mówiąc o Nowej Abrahama, należy pytać nie kiedy, ale czy w ogóle będzie ona realizowana - przyznaje Marek Piskorski, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

I zapewne temat ulicy Nowej Abrahama nie byłby poruszany przez najbliższe wiele lat, gdyby nie przygotowywane w trybie ekspresowym plany zagospodarowania przestrzennego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, które w pewnym stopniu wymuszają rewizję dotychczasowych dokumentów planistycznych. A wcześniej jeszcze - zapadnięcie decyzji o budowie Kolei Metropolitalnej.

W śladzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Nowa Abrahama to bowiem funkcjonujące od wielu lat w różnego rodzaju opracowaniach planistycznych (w tym studium i planach miejscowych) połączenie drogowo-tramwajowe między rejonem pętli tramwajowej Zaspa zobacz na mapie Gdańskaul. Słowackiego zobacz na mapie Gdańska (tu kończy się część drogowa Nowej Abrahama) oraz Rakoczego zobacz na mapie Gdańska (jako koniec trasy tramwaju). Trasa ta prowadzona jest w śladzie i tuż obok kolei kokoszkowskiej.

Odbudowa kolei była wprawdzie brana pod uwagę w studium (niewielką wzmianką w tekście), ale to ul. Nowa Abrahama była traktowana jako ta inwestycja, która ma realną szansę doczekać się realizacji, zaś kolej była rozpatrywana jedynie jako marzenie z nikłą nadzieją na materializację.

Jak zmieścić drogę obok PKM?
Wybór Polski i Ukrainy jako organizatorów Euro 2012, a Gdańska jako jednego z gospodarczy tej imprezy sprawił jednak, że temat odbudowy kolei powrócił z dużo większym priorytetem niż można było to wcześniej w jakikolwiek sposób brać pod uwagę. Z tego powodu należało do potrzeb tej inwestycji przeanalizowanie wcześniejszych wizji rozwoju miasta. Warto pamiętać też, że nim zapadła ostateczna decyzja o budowie PKM, na poważnie brano też wariant tramwaju przez dzielnice południowe na lotnisko.

- Gdy pojawił się pomysł budowy Kolei Metropolitalnej, prezydent miasta poprosił o przygotowanie koncepcji, która udowadnia, że realizacja połączenia kolejowego nie będzie w przyszłości stanowiła przeszkody dla powstania ul. Nowej Abrahama - mówi Piskorski.

W efekcie decyzji prezydenta w ciągu ostatnich kilku lat powstało kilka koncepcji prowadzenia ul. Nowej Abrahama, przygotowanych zarówno przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego jako pracowni odpowiedzialnej za projekt PKM-ki, jak i własnych opracowań Biura Rozwoju Gdańska.

Z Zaspy do ul. Słowackiego i Rakoczego
Nowa droga wraz z torowiskiem tramwajowym będzie rozpoczynała się na skrzyżowaniu ul. Hynka z al. Rzeczypospolitej zobacz na mapie Gdańska. Tramwaj w tym miejscu zostanie połączony z pętla Zaspa przypuszczalnie na poziomie -1 ze względu na usytuowanie pętli również poniżej poziomu sąsiedniego układu drogowego. Skrzyżowanie ul. Nowej Abrahama z al. Rzeczypospolitej byłoby na poziomie gruntu.

- Pokonanie torów kolejowych zobacz na mapie Gdańska rozpatrujemy wyłącznie jako przejście pod infrastrukturą kolejową. Zaraz za torami ul. Nowa Abrahama krzyżuje się na jednym poziomie z al. Grunwaldzką zobacz na mapie Gdańska, natomiast tramwaj przypuszczalnie ze względu na inne wymagania techniczne to skrzyżowanie pokonywałby jeszcze dołem - omawia Karolina Rospęk-Aszyk, kierownik Zespołu Komunikacji w BRG.

Tunelem pod torami i skrzyżowania na jednym poziomie
Od al. Grunwaldzkiej zaczyna się różnicowanie wariantów prowadzenia ul. Nowej Abrahama, a konkretnie rozwiązań w zakresie ruchu tramwajowego. Sam przebieg dwujezdniowej ulicy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku na całej długości jest niezmienny - po północnej i zachodniej stronie torowiska Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, krzyżując się jeszcze w poziomie terenu z ul. Wita Stwosza zobacz na mapie Gdańska, Polanki zobacz na mapie Gdańska oraz Słowackiego zobacz na mapie Gdańska.

Jak poprowadzić torowisko tramwajowe?
- Jeszcze w toku prac projektowych nad projektem PKM przeanalizowano trzy warianty lokalizacji tramwaju. Są to: tramwaj prowadzony obok torów kolejowych na całej długości, tramwaj prowadzony po torach kolei [jako tramwaj dwusystemowy - dop. red.] oraz tramwaj powiązany z koleją [przy jednoczesnym dopuszczeniu połączenia tramwajowego Zaspa - pętla Strzyża - dop. red.] - wyjaśnia Rospęk-Aszyk.

Ponieważ jednak nie zapadła decyzja, który z tych wariantów miałby szansę na ostateczną realizację w perspektywie wielu lat, zdecydowano się na nietypowy przystanek tramwajowy na końcu trasy do PKM Brętowo. Zamiast kosztownej pętli (także ze względu na trudne uwarunkowania terenowe), która i tak byłaby zbędna przy przedłużaniu tramwaju w stronę Zaspy, powstały tory odstawcze i rozjazdy międzytorowe dla tramwajów dwukierunkowych.

Tramwaj obok trasy kolejowej?
Ze wszystkich wariantów najdroższy wydaje się ten, który zakłada niezależne torowisko obok trasy kolejowej. Problemem w tym przypadku pozostaje też wskazanie najlepszego miejsca dla bezkolizyjnego przekroczenia PKM-ki przez tramwaje. Przystanek tramwajowy przy PKM Brętowo jest bowiem zlokalizowany po wschodniej stronie torów PKM, zaś przejście pod torami kolejowymi Gdynia-Warszawa po zachodniej.

- Dla prowadzenia osobnego torowiska tramwajowego rozważamy trzy możliwości pokonania torów PKM-ki. Są to: rejon przed skrzyżowaniem z ul. Słowackiego zobacz na mapie Gdańska [patrząc od strony Piecek-Migowa - dop. red.] albo ul. Polanki zobacz na mapie Gdańska lub też obszar w pobliżu pętli tramwajowej Strzyża zobacz na mapie Gdańska, a konkretnie między przystankiem PKM a al. Grunwaldzką, gdzie już teraz zarezerwowano i wykonano miejsce pod ewentualne prowadzenie tramwaju [miejsce pod tramwaj przewidziano między podporami estakady kolejowej - dop. red.] - mówi kierownik Zespołu Komunikacji w BRG.

Który wariant prowadzenia tramwaju z Zaspy na Morenę byłby najlepszy?

Projekt PKM gotowy na Nową Abrahama
Projekt realizowanej PKM-ki uwzględnia już teraz część z tych rozwiązań, dlatego też wiadukt nad ul. Polanki nie posiada żadnych podpór w świetle drogi. Żadnych podpór nie posiada też wiadukt nad ul. Słowackiego, gdyż tu właśnie przewidziano skrzyżowanie jezdni ul. Nowej Abrahama z ul. Słowackiego, a tym samym niedopuszczalne byłoby ograniczenie widzialności, jak i możliwości doboru odpowiedniej formy skrzyżowania.

Wariant przez nasyp kolejowy w rejonie ul. Słowackiego jest jedynym, który nie został uwzględniony w projekcie PKM-ki. Jednocześnie też jest jedynym, który zakłada, że tramwaj już od skrzyżowania z ul. Słowackiego byłby prowadzony w ścisłym powiązaniu z jezdniami z ul. Nowej Abrahama.

Na skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza przewidziano możliwość wjazdu w istniejący układ tramwajowy oraz na pętlę Strzyża. To miejsce szczególnie ważne także dla ewentualnej obsługi trasy Nowej Abrahama taborem tramwajowym, gdyż tędy mogłyby wjeżdżać i zjeżdżać z niej tramwaje do pobliskiej zajezdni Wrzeszcz zobacz na mapie Gdańska.

Wariant z tramwajem dwusystemowym
Problem z pokonaniem torów PKM-ki nie występuje oczywiście przy wyborze wariantu tramwaju dwusystemowego (zwanego też czasem koltramem), zdolnego poruszać się po torach kolejowych. Wjeżdżałby on na tory przy przystanku PKM Brętowo, a następnie opuszczał je jeszcze przed ul. Wita Stwosza i pętlą Strzyża.

Wariant ten wymaga jednak specjalnego taboru tramwajowego (tory tramwajowe i kolejowe mają wprawdzie ten sam rozstaw szyn, ale zupełnie inne rozwiązania m.in. w zakresie rozjazdów, zasilania i sterowania ruchem itp.), odpowiednich przepisów, które nie są opracowane dla tej formy komunikacji w Polsce (na świecie istnieją sieci koltramu m.in. w kilku miastach Niemiec, Austrii czy Francji; w Krakowie prowadzono niegdyś testy przystosowania "stopiątek" do ruchu po torach kolejowych, ale pomysł zarzucono) oraz szkolenia pewnej grupy motorniczych w zakresie zasad ruchu kolejowego. To rozwiązanie też może w przyszłości utrudniać tworzenie rozkładu jazdy, który musiałby uwzględniać ruch kolejowy.

Nowe przystanki tramwajowe
Niezależnie od obranego wariantu - wspólnego torowiska dla tramwajów i kolei lub separacji ruchu szynowego - zakłada się realizację przystanków: na wysokości PKM Brętowo zobacz na mapie Gdańska (już powstający), PKM Niedźwiednik zobacz na mapie Gdańska, VII Dwór zobacz na mapie Gdańska (tylko tramwajowy), PKM Strzyża/Abrahama zobacz na mapie Gdańska oraz przypuszczalnie jeszcze jeden między linią kolejową Gdynia-Warszawa i SKM a pętlą Zaspa.

Problem z wąwozem kolejowym
PKM-ka wymusiła także rewizje pewnych zamierzeń na wysokości odcinka leśnego. Dotychczas zakładano, że wąwóz kolejowy zostanie wypełniony ziemią, poszerzając tym samym możliwość łatwego kształtowania korytarza drogowo-tramwajowego. Obecnie wariant ten został zmieniony na utworzenie murów oporowych. Oczywiście do nowej sytuacji komunikacyjnej będzie trzeba też dostosować powstałe przejścia pod i nad torami kolejowymi, odpowiednio je przedłużając.

Nowa Abrahama niezbędna w docelowym układzie
Skoro jednak realizowana jest wysoce wydajna kolej, to czy trasa tramwajowa oraz połączenie drogowe nadal jest potrzebne? Urbaniści z BRG zapewniają, że jak najbardziej tak. I to zarówno w sytuacji, gdyby doszło do budowy ul. Nowej Politechnicznej z tramwajem, stanowiącej połączenie górnego tarasu z dolnym przez Wrzeszcz, jak i w momencie, gdy będzie już funkcjonowała Pomorska Kolej Metropolitalna. Analizy ruchu wykazują potrzebę istnienia ul. Nowej Abrahama z tramwajem w wariancie docelowym układu komunikacyjnego Gdańska.

Należy mieć też na uwadze, że wszystkie przedstawione w artykule rozwiązania są wyłącznie wersjami roboczymi, które mogą być w momencie przystąpienia do prac nad realizacją ul. Nowej Abrahama (o ile kiedykolwiek to nastąpi) nieaktualne lub zmienione. Bezwzględnym warunkiem jest jednak dostosowanie się do warunków narzuconych w planach zagospodarowania, z których ul. Nowa Abrahama - póki co - nie będzie wykreślana.

Materiały dot. ul. Nowej Abrahama zostały zaprezentowane podczas spotkania miejskich urbanistów z komisją ds. inwestycji i planowania przestrzennego Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny, która poprosiła BRG o przedstawienie obecnej sytuacji planistycznej dla tej drogi i połączenia tramwajowego w kontekście nowych planów zagospodarowania dla PKM.

Miejsca

Opinie (158) 5 zablokowanych

 • bla bla bla, wybory wybory wybory (21)

  wizualizacje, projekty, obietnice
  i tylko na tym portalu

  • 193 67

  • codziennie nowa inwestycja... idą wybory? :-) (1)

   • 43 19

   • Zmieniają akurat plany w związku z PKM

    to kiedy mieliby o tym pisać?

    • 4 4

  • (3)

   przeczytałeś chociaż pierwsze zdanie czy to już cię przerosło?

   • 41 15

   • no i co z tych zaprzeczeń? (2)

    Serwilizm dziennikarzy sięga już poziomu pismaków z okresu po grudniu 1981.

    • 25 19

    • Najlepiej wszystko skrytykować i aby niczego nie było. (1)

     Typowy czereśniak zachowujący się jak prezes.

     • 31 19

     • dla niego ważne są jedynie nowe teorie o smoleńskim zamachu

      tym się żywi

      • 16 13

  • Budują źle, nie budują, też źle (5)

   co za naród......

   • 28 7

   • (1)

    wszystko świetnie , tylko po jakiego są informacje pozytywne o planach, które być może się rozpoczną za 5,10,20 lat?????

    nie widzicie związku z wyborami?

    • 20 17

    • nie, no w przeciwienstwie do Ciebie interesuje sie sprawa i wiem, ze nie jest nowa

     Plany sa od bardzo dawna, a na trojmiescie od czasu do czasu jest o tym mowa.

     Twoj zarzut jest bledny. Wybory mamy co roku prawie (parlamentarne, europejskie, prezydenckie, samorzadowe). Rozumiem, ze nigdy nie nalezy o niczym zatem pisac.

     BIADOLENIE

     • 5 4

   • to nie naród, tylko niektórzy internauci (2)

    na anonimowych forach mamy do czynienia z nadreprezentacją hejterów i frustratów. Warto ich opinie poznawać i bezwzględnie odrzucać, unikając uogólnień

    • 13 6

    • Chciałbym aby tak było.... (1)

     Niestety poziom głupoty internetowej to lustrzane odbicie poziomu debilizmu w narodzie.

     • 12 0

     • Nie do końca moim zdaniem. Jakoś w realnym życiu nie spotykam tylu malkontentów. Jakby tak opisywać rzeczywistość na podstawie tutejszych komentarzy (już nie tylko pod tym artykułem, ale tak bardziej ogólnie), to wyszłoby, że co najmniej połowa wyemigrowała, a reszta co została, to umiera z głodu na ulicach, nic się nie inwestuje i w ogóle życie wygląda co najmniej jak w Korei Płn. Tymczasem na codzień widuję normalnych ludzi, względnie zadowolonych z życia, normalnie ubranych, znakomita większość z nich tkwi codziennie w korkach (mając jednak samochód). W weekendy czy wieczorami ludzie chodzą do kina, restauracji, teatru, opery. Codziennie widzę remonty bądź budowy nowych dróg, torowisk itd. Także tak, uważam, że to nie jest lustrzane odbicie narodu tylko grupa frustratów chorych na to, że nie rządzi PiS i którzy robią szumu jakby ich było co najmniej 10x więcej.

      • 2 1

  • Bo POrtal TR jest tuba propagandową urzedasów i POlityków Gdańska

   • 12 12

  • ch d i kamieni kupa

   z profesorskim pozdrowieniem dla PO

   • 7 9

  • drogi (obywatelu) obywatelu, gdybys interesowal sie choc troche sprawami, na temat ktorych sie wypowiadasz (1)

   to wiedzialbys, ze ta droga jest planowana od bardzo wielu lat.

   • 11 1

   • nie za wiele wymagasz?

    Przecież to coś, owoc nowoczesnej "edukacji" nie jest w stanie ogarnąć nic więcej poza tytułem newsa.
    I to też nie jest zbyt wielki problem - kołków do prostej roboty jeszcze wielu będzie potrzeba.
    Problem pojawia się wtedy gdy to coś zyskuje prawa wyborcze....

    • 1 2

  • czy faktycznie jest zapotrzebowanie na takie połączenie? (1)

   • 5 2

   • moim zdaniem - tak

    • 4 1

  • ble bla bla

   Najpierw jest marzenie a w następstwie tego realizacja.Pamiętam jak przed wielu laty
   padały słowa o odbudowie kolei do lotniska,to ja też myślałem że to mrzonki,no i co?
   mrzonki się spełniają.

   • 4 1

  • Typowy Kaczyński... Nic się w Polsce nie dzieje, nie buduje.

   A Obwodnica południa, projekt obwodnicy kaszubskiej, modernizacja kolei, gaz port, wyremontowane przystanki PKP i SKM, nowy przystanek Śródmieście, Wałowa, remontowane drogi,droga słowackiego, tunel pod Martwą Wisłą, tory tramwajowe na Morenne, Nowa Łódzka, kolej metropolitarna, rozbudowa lotniska ???!!!!!!!!

   Nie buduje się?? To tylko obietnice????

   PiSowskie narzekanie. Weźcie się do roboty a nie czekajcie aż za was się zrobi.

   Obudźcie się marudy i przejrzyjcie na oczy/

   • 1 1

  • podstawowe pytanie

   Kto bedzie jezdzil z zaspy na morene tramwajem ????

   • 0 0

 • (3)

  nie dla nowej Abrahama na Zaspie
  powinna być nowa Hynka Pilotów Startowa oooo

  • 25 56

  • wladza snuje plany przed wynoramin

   • 4 13

  • z całej wspomnianej trasy potrzebna jest tylko jednojezdniowa droga od pętli na Zaspie do splotu Grunwaldzka/Abrahama. Może być dodatkowo z torami Zaspa-Stzryża.

   • 4 6

  • Wielka mi atrakcja, tramwaj z hynka na morenę - przecież na morenę jeździ autobus 127 bezpośrednio. Co innego połączenie go centrum gdańska spod szpitala na zaspie. Przecież ludzie mieszkający wokół, na jelitkowskim dworze, ale również pacjenci szpitala i odwiedzający chcieliby mieć połączenie bezpośrednie z centrum, ale nie po co, niech sobie jeżdżą z przesiadką, co to kogo obchodzi. Wszyscy cieszą się z tramwajów, ale jak się ten zepsuje to wtedy jest problem, kiedyś pisałam do ztm zapytanie czemu chociaż jeden autobus nie mógłby jeździć np z przymorza do gdańska głównego - niestety odpowiedziano mi, że dodatkowej linii autobusowej nie puszczą, bo jest tramwaj. Kółko się zamyka.

   • 11 4

 • ciezko to to... (6)

  zredagowane i napisane... O so chodzi?

  • 72 28

  • (3)

   jeszcze trochę i na maturze będzie do interpretacji komunikat z paska w tvn24, bo jakiś dłuższy tekst to za skomplikowany.

   • 42 3

   • (1)

    Jesteś optymistą. Pismo obrazkowe, zdjęcia, graffiti to jest przyszłość.

    • 20 0

    • Będzie interpretacja sms'a i emotikonek.

     • 6 0

   • To nie o to chodzi, że długi

    tylko chaotyczny i zdaje się posklejany z kilku oddzielnych artykułów. Tytuł jest jednoznaczny i czytelnik spodziewa się konkretów, a nie rozwlekłego analizowania różnych wariantów, w dodatku z poddaniem w wątpliwość samego faktu rozpoczęcia prac ("należy pytać (...) czy w ogóle będzie ona realizowana")

    No, ale komu ja to w ogóle tłumaczę? Oświeconemu przeciwnikowi TVNu.. co za strata czasu :/

    • 12 1

  • Pajacu wroc do szkoly podstawowej jak czytac nie umiesz (1)

   • 0 4

   • To raczej pajac powinien nauczyć się

    pisać w taki sposób, żeby nie wychodził z tego niezrozumiałt belkot

    • 3 3

 • A po co? (12)

  Przecież z Zaspy na Morenę będzie można pojechać PKM. To po co jeszcze tramwaj na tej samej trasie?

  • 124 36

  • rozumiem, że ze Strzyży do RP polecisz na balonie?

   • 25 4

  • (1)

   Projekt PKM wcześniej czy później upadnie. Buduje się tę linię na bardzo optymistycznych planach. Pomijam nawet to, że wbrew prawu.
   Budowa jest znacząco finansowana z źródeł unijnych, jednak eksploatacja późniejsza będzie wyłącznie z środków wojewódzkich czy współuczestniczących gmin, co raczej optymizmu tu wielkiego nie wróży.

   • 11 29

   • PKM ma zapewniona spokojna przyszlosc

    Podobnie jak SKM. Kazda metropolia wymaga dobrego transpotu zbiorowego niezaleznego od indywidualnego ruchu kolowego.

    • 7 1

  • Właśnie

   W dodatku ma być linia tramwajowa łącząca plac Komorowskiego z Moreną przez ul. Wyspiańskiego i Do Studzienki

   • 9 2

  • Nie z Zaspy a z Wrzeszcza (2)

   Na Zaspie nie ma przewidzianego przystanku PKM.
   Jako mieszkaniec Zaspy mogę napisać, że przedostanie się z tej dzielnicy w okolice Abrahama jest niezbyt wygodne (bez samochodu).
   Jak dla mnie wystarczyłaby kładka dla pieszych w ciągu obecnie budowanej kolei, tak aby można było przejść z Zaspy w okolice PKM Strzyża w 5, a nie 25min. Jednopasmową drogą łączącą ulicę Hynka z Grunwaldzką na wysokości budowanej PKM też bym nie pogardził. Ale czy faktycznie dwupasmówka i tramwaj aż na Morenę - nie wiem czy to niezbędne.

   • 24 1

   • w 5 minut to niewykonalne niezaleznie od kladki (1)

    chyba, ze "5 minut' znaczy - "szybko".

    • 1 2

    • rowerem bez kłopotu

     • 0 0

  • Rozumiem, że preferujesz kaskaderski sposób wsiadania i wysiadania z jadącego pociągu w pobliżu

   Zaspy.

   • 7 2

  • Zobacz dokladnie na trase przebiegu przyszych tramwajow (2)

   A teraz sprobuj z "Moreny" dojechac na Uniwerek.

   Tramwaj -> PKM -> tramwaj.

   Podobnie do biurowcow licznie budowanych w Oliwie aktualnie. Czy czesto korzystasz z komunikacji miejskiej? Mam wrazenie, ze nie.

   • 6 2

   • Z Moreny do uniwerka to autobus -> tramwaj (1)

    i tyle

    • 2 2

    • oczywiście ale zakładasz, że korków nie ma

     Jak wykluczymy korki, to czas dotarcia jest super. Ale jak wrócimy do tego co mamy w rzeczywistości sam stwierdzisz, że ta trasa jest mało realna do normalnego podróżowania, bo ten autobus stoi w korku :(

     • 2 1

  • bo przecież trzeba pokazać motłochowi jakie to inwestycje są poczyniane

   a że nie mają one racji byt? No cóż, wybory i kiełbasa wyborcza musi być.

   • 3 0

 • A na pętlach (2)

  Biedronki :-)
  Tramwaje i dyskonty to obecnie najprężniej rozwijana "treść" w Gdańsku

  • 85 8

  • w calej polsce

   Ciekawe czy donek nadal bedzie robić zakupy w biedrze - ale to była propaganda

   • 9 2

  • idz sie przewietrzyc bo pietno prezia nieudacznika zbyt dlugo trzyma

   • 0 1

 • PO znowu opowiada o tramwajach co to nimi tluszcza jechać będzie do pracy w biedronkach (1)

  Tak bedzie jeśli nas wybierzecie,

  • 64 23

  • Zagłosuj na PiS

   to nawet Biedronka się zwinie

   • 13 15

 • Jaa , to niesamowite!!!

  • 20 2

 • (1)

  To jeszcze proponuję przesunąć przystanek SKM Gdańsk Zaspa do punktu styku z planowaną linią tramwajową i będzie Ok

  • 17 6

  • Niestety gdańscy planiści popełniają fundamentalne błędy. Linia tramwajowa powinna przecinać tory kolejowe na wysokości przystanku SKM tak aby zapewnić wygodną przesiadkę.

   • 2 1

 • Po co tramwaj (3)

  niech jedzie trajtek!

  • 16 45

  • taniej by bylo (1)

   dolozyc buspasy, otwierane dla reszty poza godzinami szczytu. a tak na te torowisko tyle siana, ze glowa boli, jeszcze jakies wiadukty np na Rakoczego. Nie mozna bylo wind i schodow ruchomych zrobic przy stacji PKM - przerost formy nad trescia moim zdaniem.

   • 3 8

   • Po co otwierać buspas dla wszystkich poza szczytem, kiedy natężenie ruchu jest znacznie mniejsze? Żeby był chaos i nikt nikt nie wiedział jak się zachować?

    • 7 1

  • ale sądząc po ilości minusów...

   ciemny lud zaczadzony propagandą władzy i promocji w Biedronce tego nie rozumie, że trolejbusy czy autobusy elektryczne są w sumie bardziej uniwersalne i za jakiś czas okaże się że jest to rozwiązanie tańsze i mniej ingerujące w tkankę miejską niż transport szynowy czyniąc miasto lepszym środowiskiem do zamieszkania

   • 9 11

 • lis witalis (1)

  dawno takiej bzdury nie słyszałem, nawet się domyślam kto za tym stoi. Ten co ma zawsze tak głupie pomysły. Ale wybory tuż tuż

  • 58 16

  • budyn ?

   • 4 2

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane