• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Kolejny krok ku budowie Drogi Zielonej wraz z tunelem pod Pachołkiem

Krzysztof Koprowski
27 września 2016 (artykuł sprzed 7 lat) 
 • Wizualizacja Drogi Zielonej wykonana na potrzeby Analizy Obsługi Transportowej Dolnego Tarasu.
 • Wizualizacja przebudowanej ul. Kielnieńskiej (termin realizacji nie jest znany), która ma zachęcić do poparcia budowy ramy drogowej wokół Gdańska.
 • Wizualizacja przebudowanej ul. Kielnieńskiej (termin realizacji nie jest znany), która ma zachęcić do poparcia budowy ramy drogowej wokół Gdańska.
 • Wizualizacja przebudowanej ul. Opata Rybińskiego (termin realizacji nie jest znany), która ma zachęcić do poparcia budowy ramy drogowej wokół Gdańska.
 • Wizualizacja przebudowanej ul. Opata Rybińskiego (termin realizacji nie jest znany), która ma zachęcić do poparcia budowy ramy drogowej wokół Gdańska.
 • Plansze z wizualizacjami zawieszone na płocie Parku Oliwskiego.

Gdańsk rozpoczyna kolejny etap przygotowań do budowy Drogi Zielonej i tunelu pod Pachołkiem. Urzędnicy prezentują sielskie wizualizacje ulic w Oliwie i Osowej, choć nie wiadomo, czy kiedykolwiek znajdą się pieniądze na ich przebudowę. Ostateczny wariant budowy nowej trasy poznamy jeszcze w tym roku.Czy po zbudowaniu nowego układu komunikacyjnego, ulice Opata Rybińskiego i Kielnieńska przejdą metamorfozę zgodnie z wizualizacjami?

Pracownicy Biura Rozwoju Gdańska od zeszłego tygodnia odwiedzają kolejne dzielnice miasta, by przekonywać mieszkańców do budowy tunelu pod Pachołkiem i Drogi Zielonej.

Podczas spotkań (harmonogram pod tekstem) prezentują m.in. dotychczasowe wizualizacje Drogi Zielonej oraz - jako nowość - przebudowanych ulic Opata Rybińskiego zobacz na mapie GdańskaKielnieńskiej zobacz na mapie Gdańska. Wizualizacje te zawieszone zostały również na płocie Parku Oliwskiego zobacz na mapie Gdańska.

Przypomnijmy, że podobną taktykę miasto przyjęło przy okazji budowy Trasy Słowackiego, kiedy pojawiały się zapowiedzi (bez wizualizacji), że "stara" ul. Słowackiego zobacz na mapie Gdańska przejdzie co najmniej gruntowny remont.

Choć Trasa Słowackiego przecina Wrzeszcz już od czterech lat, to kilka metrów obok niej nadal straszą koleiny, zdewastowane chodniki i zaniedbana zieleń.

Jakie są zatem szanse, że podobny los nie spotka ulic w Oliwie i Osowej?

- Na tym etapie inwestycji nie jesteśmy w stanie wiążąco odpowiedzieć na to pytanie. Inwestycja jest możliwa do realizacji, jednak ostateczny jej kształt i warunki będą znane po wykonaniu projektu budowlanego i kosztorysu - mówi w imieniu Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego Michał Piotrowski z Referatu Prasowego UMG.
Jednocześnie wrzeszczanom urzędnicy obiecują remont ul. Słowackiego najwcześniej w 2018 r., ponieważ dopiero teraz prowadzone są prace nad dokumentacją techniczną.

 • Ulica Słowackiego nawet cztery lata po budowie Trasy Słowackiego nie może doczekać się remontu. Czy podobnie będzie z ulicami w Oliwie i Osowej?
 • Ulica Słowackiego nawet cztery lata po budowie Trasy Słowackiego nie może doczekać się remontu. Czy podobnie będzie z ulicami w Oliwie i Osowej?
 • Ulica Słowackiego nawet cztery lata po budowie Trasy Słowackiego nie może doczekać się remontu. Czy podobnie będzie z ulicami w Oliwie i Osowej?
 • Ulica Słowackiego nawet cztery lata po budowie Trasy Słowackiego nie może doczekać się remontu. Czy podobnie będzie z ulicami w Oliwie i Osowej?
 • Ulica Słowackiego nawet cztery lata po budowie Trasy Słowackiego nie może doczekać się remontu. Czy podobnie będzie z ulicami w Oliwie i Osowej?
Biuro Rozwoju Gdańska - oprócz wizualizacji - przygotowało także koncepcję szczegółowych rozwiązań dla Drogi Zielonej (m.in. w zakresie pasów ruchu, przebiegu tramwaju, chodników, dróg rowerowych, przejść dla pieszych itp.).

Jest ona zgodna z przedstawionymi wcześniej wizualizacjami - oczywiście z wyjątkiem braku budynków przy trasie, których istnienia (w takim kształcie) nie przewidują nawet obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj też: Kto da się nabrać na nową wizję Drogi Zielonej?

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z trzema koncepcjami

Oprócz BRG, trzy koncepcje wraz z podwariantami (różnice dotyczą przekrojów poszczególnych odcinków, węzła z obwodnicą oraz formy prowadzenia tramwaju) układu komunikacyjnego Nowa Kielnieńska - Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem - Droga Zielona przygotowało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

Planowany przebieg ul. Nowej Kielnieńskiej, Nowej Spacerowej z tunelem pod Pachołkiem oraz Drogi Zielonej (Zielonego Bulwaru). Planowany przebieg ul. Nowej Kielnieńskiej, Nowej Spacerowej z tunelem pod Pachołkiem oraz Drogi Zielonej (Zielonego Bulwaru).
Tutaj naginanie (wirtualnej) rzeczywistości ograniczono do minimum, choć zaskakująco prezentuje się uzasadnienie dla nowego układu komunikacyjnego, wtłaczającego ponad dwukrotnie więcej aut na dolny taras niż obecna ul. Spacerowa.

- Trasa Nowa Spacerowa - Droga Zielona planowana i realizowana jako istotne narzędzie rewitalizacji i reurbanizacji (dogęszczania i umiastowienia) spełniać będzie równocześnie rolę zarówno profilaktyczną wobec degradacji modernistycznej zabudowy pasma mieszkaniowego (Dolny Taras), jak i wobec problemu tempa, zakresu i charakteru suburbanizacji (Górny Taras) - czytamy w dokumencie STEŚ.
Czytaj też: Przedsiębiorcy namawiają do budowy Drogi Zielonej

W dwóch koncepcjach BPBK pojawiają się ekrany akustyczne. Nie ma ich w koncepcji BRG oraz wariancie BPBK z tramwajem najbliżej domów. W dwóch koncepcjach BPBK pojawiają się ekrany akustyczne. Nie ma ich w koncepcji BRG oraz wariancie BPBK z tramwajem najbliżej domów.
Ekrany akustyczne i wały ziemne

Zamiast pierzei z wizualizacji BRG, w dwóch propozycjach dla Drogi Zielonej pojawia się ekran akustyczny o długości 410 metrów, którego zadaniem jest ochrona mieszkańców Zaspy przed hałasem z nowej arterii.

Na podstawie notatek ze spotkań wewnętrznych dowiadujemy się jednak, że pierwotnie zamiast ściany ekranów rozważano nawet... usypanie wałów ziemnych. Po wejściu na ich koronę, piesi i rowerzyści mieli pokonywać drogę kładkami nad ulicą.

Wał ziemny ma także służyć walce z hałasem na Osowej.

- Decyzja przeniesienia ruchu tranzytowego na obrzeża zabudowy wymaga odpowiednich zabezpieczeń akustycznych, w postaci wałów ziemnych oraz analogicznie wyznaczenia dogodnych przejść pieszo rowerowych do lasu - czytamy w dokumencie STEŚ.
Koncepcja lokalizacji parkingów oraz ich funkcji. Koncepcja lokalizacji parkingów oraz ich funkcji.
Jeszcze więcej miejsc parkingowych

Choć wzdłuż drogi planuje się poprowadzenie trasy tramwajowej, to sporo miejsca poświęcono potrzebie zwiększenia liczby miejsc parkingowych.

Częściowo na auta przeznaczona mogłaby być m.in. jedna jezdnia ul. Pomorskiej zobacz na mapie Gdańska, mimo że w innych fragmentach STEŚ podkreśla się jej atrakcyjny charakter przestrzenny. Dopuszcza się utworzenie nowego parkingu na wysokości ul. Obrońców Wybrzeża zobacz na mapie Gdańska (choć istnieje tam już prywatny wielokondygnacyjny obiekt) oraz budowę piętrowych parkingów "zintegrowanych z zielenią".

Zdaniem projektantów, mieszkańcy i turyści mają docierać samochodami w pas nadmorski, po to by tam... pojeździć na rowerze, pobiegać lub pospacerować z dziećmi.

Przesuń aby
porównać

Droga Czerwona, rozbudowa Drogi Zielonej do dwóch jezdni

BPBK zasygnalizowało w swojej pracy opcję podłączenia Drogi Zielonej do planowanej maksymalnie bezkolizyjnej Drogi Czerwonej (droga prowadzona wzdłuż torów kolejowych od Węzła Kliniczna do granicy z Sopotem).

W STEŚ zwrócono również uwagę na zapisy obowiązujące studium, w myśl których "w początkowej fazie Droga Zielona miałaby przekrój jednojezdniowy, następnie planowane jest zwiększenie przekroju do układu dwujezdniowego w zależności od odcinka w parametrach ulicy głównej lub ulicy głównej ruchu przyspieszonego".

Na razie wariant dwóch jezdni wydaje się jednak odległy. W notatkach z wewnętrznych spotkań pojawiają się stwierdzenia o zapotrzebowaniu na taki przekrój dopiero za ok. 20 lat, a realizacja tego mogłaby nastąpić nawet w formie drogi prowadzonej pod powierzchnią ziemi.

Przesuń aby
porównać

Poszukiwania wykonawcy kolejnej dokumentacji

I to właśnie materiały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska oraz Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego (w tym dodatkowa Analizy Obsługi Transportowej Dolnego Tarasu) będą najważniejszymi materiałami, z których korzystać ma zwycięzca przetargu na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania tzw. decyzji środowiskowych (wraz z raportem oddziaływania na środowisko).

Ponadto najlepszy oferent będzie miał za zadanie wskazanie ostatecznego wariantu realizacyjnego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Ten etap przygotowań do realizacji ul. Nowej Kielnieńskiej, tunelu pod Pachołkiem i Drogi Zielonej zakończyć się powinien do 31 października przyszłego roku. O wyborze firmy zdecydują: cena (60 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości na przygotowane opracowania (w 40 proc.).

Harmonogram prac nad kolejnym etapem przygotowań dokumentacji na potrzeby nowego układu komunikacyjnego. Harmonogram prac nad kolejnym etapem przygotowań dokumentacji na potrzeby nowego układu komunikacyjnego.
Dopiero w kolejnych etapach powstanie projekt budowlany i wykonawczy, w którym omówiony zostanie każdy szczegół - od szerokości i dokładnego przebiegu jezdni po rodzaj płytki chodnikowej i wygląd małej architektury.

Nowy układ komunikacyjny elementem transeuropejskiej sieci transportowej

Inwestycja dojdzie do skutku, o ile miasto pozyska na ten cel niezbędne dofinansowanie. Urzędnicy liczą na pozyskanie unijnego dofinansowania nawet do 85 proc. kosztów przedsięwzięcia, wycenianego na ok. 1,98 mld zł. Śródki miałyby pochodzić z programu wspierania rozwoju transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T).

Jeszcze przez dwa dni urzędnicy będą dyżurowali w wybranych punktach miasta i udzielali mieszkańcom informacji na temat nowego układu komunikacyjnego Nowa Kielnieńska - Nowa Spacerowa z tunelem - Droga Zielona.

Dyżury odbywają się w godz. 16-19. To oznacza, że można przyjść w dowolnym momencie, ponieważ forma spotkań nie przewiduje prezentacji dla publiczności, połączonej z dyskusją, ale bezpośrednią rozmowę z zainteresowanym mieszkańcem, który pojawi się podczas dyżuru.

Dyżury odbywają się w siedzibach rad dzielnic:
27 września - siedziba RD Zaspa Młyniec (ul. Pilotów 7 zobacz na mapie Gdańska),
28 września - siedziba RD Przymorze Wielkie (ul. Jagiellońska 5 zobacz na mapie Gdańska).

Wcześniej dyżury odbyły się w Osowej, Oliwie oraz na Żabiance i Przymorzu Małym.

Miejsca

Opinie (375) 3 zablokowane

 • Stare pryki dalej chcą niszczyć Gdańsk! (40)

  Czy może poszły już koperty od lobby drogowego i teraz trzeba się odwzajemnić?

  Mieszkańcy was rozliczą za to przy najbliższych wyborach. A może nie będą musieli bo wcześniej CBA wyprowadzi was w nowej biżuterii.

  Jedyna nadzieja w tym że rząd zablokuje finansowanie z UE dla tej inwestycji.

  • 191 241

  • ślepcy mają nam namalować piękny obraz (2)

   • 15 8

   • (1)

    suweren wybrał takiego prezydenta i co sapiesz! nie możesz się pogodzić z przegraną?

    • 1 1

    • czuje absmak

     • 0 0

  • (21)

   Po co wydac 2 mld na tunel (dojazd do osowy i dalej )? . Dodatkowo ten tunel bedzie glownie sluzyl ludziom dojezdzajacym z poza gdanska , ktorzy nie placa tu podatkow ! kiedy wreszcie dokoncza Slowackiego ?

   • 60 23

   • nie mieszkasz juz na wsi - usuń sztachety

    • 7 11

   • zamiast zbudować tramwaj lub coś takiego z Osowej do Oliwy (7)

    to wpuszcza więcej złomu. No to zapcha się jescze bardziej. Będzie jeszcze więcej smogu, huku, korków, nerwów, niebezpieczeństw.
    Też mi rozwój.

    • 28 8

    • (4)

     Masz pieniądze na taki tramwaj? Albo chociaż szanse na dofinansowanie z EU?

     • 7 20

     • nie, mamy PKM (3)

      ktora moglaby jezdzic np. 2 razy na godzine jako "ekspres osowski" na trasie Osowa - Wrzeszcz, bez zatrzymywania sie na kolejnych przystankach.

      Za 30 milionow zlotych mozna zbudowac buspas w strone Oliwy z Osowy wzdluz spacerowej. Wtedy w Osowej P&R i nie tloczyc jeszcze wiecej samochodow na dolny taras, ale dac ludziom alternatywe.

      Co wiecej, jesli to ma sluzyc tylko Osowianom (tu mi czolg jedzie), to pytania:
      - jakim cudem chca wziac fundusze na trasy tranzytowe?
      - czy zamiast wydawac 2mld zlotych na 15 tys mieszkacow, nie byloby lepiej kupic im za polowe tej ceny 10 tys. mieszkan np. w Letnicy, skoro tak niezwykle mocno musza codziennie przyjezdzac do miasta, to moze warto zamieszkac w miescie.

      • 11 4

      • Bravo !dla gdanska najlepiej by bylo odlaczyc Osowe.niech bedzie osobna gmina.taniej niz ich przesiedlac .To nie jest ironia ...

       • 3 2

      • (1)

       Człowieku jakie 2 mld zł? Jeśli już to 15-30% z tej kwoty. I czy nie wiesz, iż Osowa to zarówno bloki, jak i domy - myślisz iż właściciele domów chcieli by mieszkać w blokach z których wczesnej uciekli.

       Buspas po Spacerowej nic nie rozwiąże, bo i tak problem leży w Oliwie.

       ps. Osowa jest dzielnicą Gdańska, więc raczej z Osowej nie przyjeżdża się do miasta.

       • 2 5

       • ich sprawa, gdzie chca mieszkac

        ale wtedy niech nie placza, ze maja korki. Nie mozna zjesc ciastko i miec ciastko.

        Chcesz mieszkac poza miastem - spoko. Jednak to juz twoj problem, ze duzo czasu zajmuje dojazd.

        • 2 1

    • (1)

     Cały świat rozwija sieć dróg tylko poparańcy wolą wydać te 2mld na 500+ i radio M.

     • 12 28

     • podaj przyklady cywilizowanych krajow, gdzie takie rzeczy sie teraz robi

      owszem, takie bledy robiono dawniej, a wschod nadal probuje "dogonic" zachod i teraz te bledy popelnia.

      W wielu miejscach Europy dzis sie wlasnie przebudowuje/likwiduje takie drogi. Tu powinno powstawac miasto (mowie o Letnicy i dzialkach miedzy Wrzeszczem i Brzeznem). Spokojnie 20-30 tys ludzi moze tam zamieszkac. Do tego mogloby tu powstac tez troche biur i przestrzeni publicznej w stylu Wajdeloty.

      Wtedy jeszcze przywrocic SKM i poprawic komunikacje publiczna i bedzie prawdziwe miasto, a nie autostrada i kilka wiezowcow dla turystow. A Gdanszczanie niech sobie zyja na Szadolkach...

      • 2 1

   • I mówi to człowiek z Banina

    Akurat to będzie droga między innymi dla Osowy czyli dla terenów w Gdańsku.
    Dokończenie Słowackiego jest akurat dla ludzi z poza Gdańska.

    • 11 3

   • a po co konczyc slowackiego? (10)

    ktos z zaspy jak chce wyjechac z miasto, to tunelem i na POG -> A1/S7/S6

    ktos z Wrzeszcza juz ma Slowackiego. Co to za dziwne manie robienia tras tranzytowych przez srodek miasta? Ludzie, tam jest tyle terenu, gdzie mozna stworzyc miasto, ze to zbrodnia robic tam autostrade.

    Autostrade w srodku miasta, a ludzi pod wysypisko - to jest gdanska szkola urbanistyki!

    • 17 8

    • (1)

     generalnie sie zgadzam ze miejskie autostrady to katastrofa ale ziemia juz zarezerwowana , odcinek krotki a odciazyl by pas nadmorski znaczaco . prosze spojrzec na mape

     • 5 8

     • nie "odciąży" a dociąży,

      tak jak Słowackiego nie jest "wyjazdówką" a przede wszystkim "wjazdówką"

      • 11 3

    • (6)

     Trasa Słowackiego jest po to aby zapewnić dojazd mieszkańcom Wrzeszcza, Zaspy, Przymorza i Żabianki do tunelu. W tej chwili wszyscy jadą przez pas nadmorski bo nie ma innego wyjścia - po dokończeniu Trasy Słowackiego ruch w pasie nadmorskim się zmniejszy i nie trzeba będzie budować Drogi Zielonej za 2 miliardy.

     • 6 2

     • jest wiele innych wyjsc (5)

      Od bardzo niepopularnych jak chocby oplaty za wjazd na dolny taras, po glupie jak rozbudowa dwupasmowych drog tranzytowych.

      Od wezla Marynarki Polskiej, wzdluz dzisiejszej Drogi czerwoej do potencjalnego skrzyzowania DZ z "brakujacym" odcinkiem Trasy Slowackiego az do skrzyzowania Rzeczpospolitej z Hynka puscic tramwaj.

      Ktos wjezdza tunelem i moze zostawic samochod na wielkim i czesto nieuzywanym parkingu przy stadionie, wsiasc w tramwaj i dojechac, albo do srodmiescia albo do Wrzeszcza szybko i sprawnie.

      Oczywiscie tu jeszcze warto byloby pomyslec nad innymi relacjami dzis strasznie kulejacymi, np. Zaspa - Oliwa (OBC, UG, Alchemia), "Morena" - Oliwa, Zaspa/Przymorze - Wrzeszcz. Skoro na tych odcinkach komunikacja jest tak wolna i nie mozna nigdy na niej polegac, to co dopiero Poludnie - Jelitkowo (godzina w tramwaju!)

      Zbudowanie tej drogi nic nie poprawi w perspektywie 20 lat. Wydanie 2mld zlotych na poprawe warunkow komunikacji zbiorowej mogloby rozwiazac duzo wiecej probemow. Nie mowiac o tym, ze pozwoliloby uwolnic idiotyczne rezerwy terenowe na dolnym tarasie, gdzie mogloby zamieszkac jakies 20-30 tys ludzi, ktorzy - UWAGA - mogliby NIE uzywac samochodu na codzien, bo do pracy mieliby 15 minut pieszo.

      Kreowac miasto, a nie pasywnie reagowac na to, co sie stalo.

      Ile miliardow mamy wydac na drogi, aby ludzie uwierzyli, ze jednak w ten sposob nie uda sie rozwiazac problemow komunikacyjnych. I to nie zlosliwosc, to fakt. Mam samochod, mam rower i czesto jezdze komunikacja publiczna. Kiedy co jest bardziej zasadne. Nie trzeba zakazywac poruszania sie po miescie samochodem, ale nie mozna rujnowac budzetu na tak drogie (w budowie i utrzymaniu) fanaberie. Szkodzace kilku dzielnicom, a lekko odtykajacych innym (przeciez ludzie na Opata nadal beda sie pchac samochodem).

      Kiedys probowano klamac, ze czesc tej drogi to bylyby buspasy. Widze, ze juz uznano, ze nie trzeba

      • 8 3

      • (2)

       na pewno sa potrzebne laczniki tramwajowe :
       zaspa - dworzec wrzeszcz grunwaldzka
       przymorze -skm przymorze - wita stwosza

       ale to by bylo za latwe i za tanie ...lepiej tunel do Osowy

       • 5 1

       • (1)

        "zaspa - dworzec wrzeszcz grunwaldzka "

        A po co Dworzec, lepiej z zaspy do Wrzeszcza przez Miszewskiego

        "przymorze -skm przymorze - wita stwosza "
        Ciekawe jak - linia napowietrzna? Kołobrzeska nie jest z gumy, Bażyńskiego też.

        • 1 1

       • Spojrz chocby na google mapach (jest narzedzie mierzenia odleglosci)

        Bez zadnego problemu da sie zmiescic tam tramwaj, jesli aktualnie planowany jest tramwaj na Bohaterow Getta Warszawskiego.

        Z tym, ze tu mozna zachowac nadal po jednym pasie ruchu.

        • 0 0

      • (1)

       Jak opłaty, to też za wjazd na górny taras, wyjazd z miasta, przejazd przez inne miasta. itd.
       Idę o zakład iż szybciej dojedzie się z okoli stadionu do np. Oliwy samochodem niż tramwajem. I co w sytuacji meczu, imprezy na tym stadionie?

       I gdzie chcesz budowa mieszkania, w której rezerwie? DZ (nad morzem)?

       • 0 1

       • Bardziej mialem na mysli rezerwe pod Droge Czerwona

        Ale i okolice Drogi Zielonej to dzisiaj jedne wielkie haszcze.

        odsylam do google map, kto nie wierzy niech spojrzy. Juz sie co prawda powoli maja zabudowywac (zajezdnia Wrzeszcz przy Hallera i Nowa Letnica), ale byloby dobrze najpierw tu zrobic rozsadna analize, plan jak to ma dzialac i gdzie ma isc torowa komunikacja publiczna (lub buspasy), ktora pozwala tam godnie zyc.

        A fakt, ze z Oliwy na stadion jedzie sie szybciej samochodem pokazuje dobitnie, ze nalezy inwestowac w komunikacje publiczna, a nie rozbudowywac drogi.

        Co do meczow - SKM calkiem sprawnie radzila sobie z obsluga nawet najwiekszych wydarzen. Po to wlasnie zostala tam zrobiony przystanek kolei i okazjonalnie pociag jezdzi.

        czy stadion mialby dostarczyc 40 tys miejsc parkingowych i kazdemu jeden pas ruchu? Wolne zarty.

        • 0 1

    • słynna i przysłowiowa

     • 1 0

  • ta wizualizacja to manipulacja (3)

   to te bloki 4-poierowe zostaną zburzone w ramach budowy drogi zielonej? - tak wynika z wizualizacji

   poza tym w ramach budowy drogi biedzie tylko siana trawa?

   Prezydencie najpierw opanuj smród w Szadółkach, budowa drogi to za trudne

   • 35 12

   • Deweloper nie dał ci klamerki na nos w gratisie :) (2)

    Jak kupujesz mieszkanie przy śmietniku to nie liczże fiołkami będzie waniać.

    • 17 14

    • (1)

     zastanow sie co piszesz, wali juz w centrum Gdanska, a czasami juz na Zaspie i Przymorzu

     • 26 7

     • przy północno wschodnich wiatrach wali też w Kolbudach

      • 8 3

  • CBA ich rozliczy. (2)

   Nie mogę sie doczekać az wyjdą koneksje z producentami ekranów.

   • 13 10

   • CBA rozliczy szyszkownika?

    Taaa, szczególnie że to minister Szyszko niemal dziesięć lat temu wprowadził przepisy zawierające najostrzejsze w Europie normy dot. hałasu przy drogach.

    • 18 3

   • i co z tego jak już będziesz mieszkał w przestrzeni "dogęszczonej" i "umiastowionej"

    • 8 1

  • (5)

   Ale mieszkańcy chcą nowych ulic dla samochodów.

   • 7 22

   • Chwaszczyna i Bojana więc mogą sobie chcieć (2)

    • 16 3

    • (1)

     Mieszkańcy Gdańska chcą nowych ulic. Wiem, są zacofani, bo nie rozumieją "specjalistów"

     • 9 4

     • czyli, ze ogolnie z korkami nalezy walczyc przez poszerzanie ulic w nieskonczonosc?

      Kurde, debile w tak wielu miejsach swiata, ze nie poszerzaja tylko zwezaja, a mimo to ludzie poruszaja sie po miescie sprawniej.

      Pogadam z burmistrzem Londynu, aby i tam wyburzyc czesc miasta, bo przeciez autostrada przez srodem najlepiej sluzy.

      • 0 1

   • ja nie chce (1)

    • 5 3

    • A ja chcę

     • 0 2

  • a gdzie KOD ?

   Jak trasa przez Puszcze to larum, jak przez Park krajobrazowy to ok?

   • 7 13

  • Pełna zgoda

   Po pierwsze, taka kasa mogłaby w końcu sprawić, że komunikacja miejska przypominała tą na zachodzie. Budowa buspasów, linii tramwajowych, DDRów - tak. Budowa nowych autostrad w mieście - nie, bo to droga donikąd. Chwilowa poprawa, jak na Słowackiego, a potem znowu korki.

   Po drugie, budowa to tylko część wydanej kasy. Potem trzeba wybudowane obiekty utrzymać, jak ECS, stadion, teatry,... To samo dotyczy nowych dróg, szczególnie z tunelami. Koszty przeglądów i napraw będą olbrzymie. Kto nie wierzy, niech pojedzie do Niemiec i zobaczy, ile tam teraz autostrad się remontuje. To są gigantyczne pieniądze, na które bogate Niemcy stać, ale czy nas będzie?

   • 8 6

 • Ten tunel powstanie. (14)

  Jak budyń coś chce to zrobi bez względu czy rządzi pis kod czy po. Nie to co u nas w Gdyni, w inwestycyjnej pustyni.

  • 167 52

  • to przenieś się do budyniowa (1)

   i nie będziesz więcej pisał o naszej w Gdyni,nikt nikogo nie zmusza do mieszkania tutaj.

   • 15 28

   • Prawdziwa cnota krytyk się nie boi.

    • 3 0

  • (1)

   Gdynia też skorzysta z tunelu, łatwiej będzie dojechać do pracy w oliwie

   • 41 4

   • do pracy w Oliwie powinno sie dojezdzac SKM

    • 13 5

  • Uwaga (2)

   Nie odpowiadać na zaczepki płatnego ruskiego trolla. Ma on na celu poróżnienie gdynian i gdańszczan.

   • 12 10

   • Napisz jeszcze że to ja (1)

    Gdańsk buduje maszynowo można powiedzieć, inwestycja za inwestycją, czasem są tylko trochę nieprzemyślane ale i tak bardzo służą mieszkańcom.
    PS: Tunel na Puckiej miał być już koło 1999?

    • 18 3

    • akurat ta inwestycja to idiotyczne marnowanie 2MLD zlotych

     to jest prawie roczny budzet miasta!

     A biadoli sie o jakims zrownowazonym rozwoju. Sciema na kolkach.

     Tylko, jak ma byc inaczej, skoro wszyscy odpowiedzialni za inwestycje w miescie mieszkaja poza miastem, a jesli juz nawet jakims cudem mieszkaja w miescie, to nie slyszeli o tym, ze mozna tu uzywac komunikacji.

     • 7 4

  • (4)

   Najlepiej zeby Szczurek zbudowal w Gdyni pacholek i pod nim tunel, albo tunel pod Kamienna prosto do morza, tam most na Oksywie, zeby odciazyc Eskapade Kwiatkowskiego!

   • 11 3

   • wystarczy żeby zaczął inwestować w chodniki i drogi bez dziur. (3)

    gość nie robi nic!!! tobie miejski trollu i tak to pasuje, masz płacone za wpisy.

    • 6 4

    • Chcesz mój numer konta? (2)

     Tak, jak w PiS jak ktoś ma inne zdanie to ubek i komuch, żenada.
     Prawda boli.

     • 3 6

     • (1)

      byłeś w PIS?

      • 3 0

      • moj ojciec byl.

       a nie przepraszam to bylo pzpr, ale to w sumie to samo.

       • 0 3

  • (1)

   a potem przyjadą takie GKA, GPU, GKS-y i nam tą ładną drużkę rozjadą.

   • 0 3

   • "drużkę" Joasia po gimnazjum specjalnym, jej rodzice w 18 letniej skodzie maja tablice GD...

    • 0 0

 • Obiecanki cacanki (12)

  A głupiemu radość

  • 33 64

  • Kielnienska jakoś nad wyraz szeroka na tej wizializacji. (1)

   Chodniki, miejsca parkingowe, zieleń... Za piękne to jest aby było prawdziwe.

   • 33 4

   • Oczywiście że tam nie ma tyle miejsca tak jak na wizualizacji, no ale trzeba omamić ludzi

    • 4 3

  • Dobrze wiemy że w Gdańsku jak się coś zaplanuje to to prędzej czy później zbudują

   Tylko z dwóch rzeczy wolałbym tylko tunel

   • 7 2

  • (2)

   30 lat Gdańsk budował Słowackiego - poczekamy jeszcze 40

   • 3 7

   • przez dziady z warszawy

    • 3 2

   • Oby idiotyczne pomysly na budowe Drogi Zielonej w takiej formie NIGDY nie zostaly zrealizowane

    podobnie jak Droga Czerwona

    • 3 2

  • (5)

   To jest ostatnia szansa, aby wybudować DZ z pomocą środków EU. Cóż wielu woli niekończące się debaty, bo wtedy czują ważni

   • 6 4

   • nie, wielu woli nie marnowac ani zlotowki na glupie inwestycje (4)

    Lepiej stac w miejscu niz szybko biec w zlym kierunku.

    DZ w takiej formie, z tunele jest zlym pomyslem. Droga Czerwona to kompletny debilizm.

    • 1 1

    • (3)

     Jasne, wg Ciebie to zły pomysł, ale na pytanie co zrobić np w Oliwie nikt nie ma lepszej realnej recepty.

     • 1 0

     • Jak to nikt nie ma? (2)

      Wielu ma, tylko zakute lby nie potrafia wyjsc poza pewien schemat myslania.

      Co jest problemem Oliwy?
      - za wiele samochodow

      Dlaczego jest tak wiele samochodow?
      - bo ludzie chca przyjechac

      Dlaczego nie jada czym innym?
      - bo jest slabe czasowo

      PKM: "ekspres osowski" - Osowa-Wrzeszcz w mniej niz 20minut jest calkowicie realne.
      buspas wzdluz spacerowej w strone Oliwy: chcesz jechac samochodem - jedz, ale obok masz autobus, ktorym bylbys 20 minut szybciej.

      To, ze Ty ze Szwagrem nie wiecie, ze sa inne sposoby to nie znaczy, ze caly swiat ocenia wszystko "na chlopski rozum".

      • 0 0

      • (1)

       PKM jest od roku, a korki w Oliwie są nadal.
       Buspas do nikąd, chyba iż w Oliwie wyburzysz kilkanaście domów.

       Szukaj dalej, może kiedyś dojdziesz jednak do wniosku, iż bez tunelu nic się nie zmieni.

       • 0 0

       • i te samochody z tunely rozumiem chca sie przejechac po Drodze zielonej?

        Bo jesli nie tylko jada na przejazdzke, ale chca dojechac do konkretnego punktu w miescie, to wtloczyly jeszcze 20 tys. samochodow na juz zapchane ulice.

        Gdzie sie pomieszcza, gdzie zaparkuja? Drogi to naczynia polaczone. Im wiecej samochodow wjedzie na Droge Zielona, tym wiecej trzeba dla nich miejsca na Dolnym Tarasie. Naprawde to przerasta wasze pojmowania swiata?

        • 0 0

 • Miejska Aleją. Nie autostrada. (26)

  Najważniejsze żeby droga zielona miała charakter zadrzewionej przyjaznej wszystkim użytkownikom miejskiej alei. Z Przejściami dla pieszych w poziomie ulicy o sensownym zagęszczeniu ze sprzyjającą pieszym sygnalizacją. To nie może być droga tranzytowa.
  2. Ucywilizowac Podwale Przedmiejskie! Śródmieście południowe odcięte od normalności, od świata. Zlikwidować tunele dla pieszych i porobić normalne skrzyżowania jak w mieście a nie jak gdzieś w Rosji. To samo się tyczy drogi zielonej, za budową której jestem.

  • 103 94

  • Czekam na ból d*py kierowców

   • 14 15

  • ta, dwupasmowa "miejska aleja" (1)

   a zamiast samochodów będą tam biegały sarenki

   • 39 8

   • to będzie taka miejska aleja jak Grunwaldzka

    Problem jest w tym, że ta droga będzie ściągać jak magnes tranzyt między dzielnicowy i międzymiastowy...
    To będzie powodować permanentny hałas i zanieczyszczenie spalinami a nie żaden Zilony Bulwar

    • 8 2

  • 4 pasy a nie jakaś tam droga spacerowa

   • 11 12

  • zgadzam się! jeszcze progi zwalniające na grunwaldzkiej!!! (1)

   dość bezdusznym cięciom na tkance miejskiej!!!!11

   • 7 6

   • Niech Grunwaldzka wejdzie do strefy tempo 30!

    • 7 3

  • Ten plan to partactwo. (13)

   Kolejny raz twórcy planu nie ruszyli się z za biurka tylko wymyślili bzdurę na podstawie mapy a nie realnych potrzeb.
   Może by tak ruszyć tyłki z za biurek i tak od godziny 15:00 przejść się pieszo od ulicy uczniowskiej w kierunku ERGO areny. Może by tak zapoznać się osobiście z tym jak wygląda obecnie "ruch" a raczej zakorkowane ulice na tym odcinku. Pomysł by od ul. Obrońców Wybrzeża do ERGO areny zrobić jednopasmową drogę w każdym kierunku to kompletny nonsens. Efekt będzie taki jak dziś na ulicy Czarny dwór na zaspie czyli nieustający korek. A to oznacza masę samochodów co chwila ruszających i poruszających się na 1 i 2 biegu a wówczas zużycie paliwa jest największe i hałas też olbrzymi. To są złe rozwiązania należy zrobić normalną drogę 2 pasmową w każdym kierunku na całym odcinku bez zwężeń bo one będą przyczyną zakorkowania tej drogi. Ruch na tej drodze Zielonej będzie ogromny bo przez nią poprzez tunel odbywa się wyjazd z Gdańska. Ilość samochodów na tej drodze będzie rosła szybko dlatego budowa jednopasmowego odcinka to po prostu sabotaż to zmuszenie mieszkańców tej okolicy do stania w korkach i wdychania spalin. Mała zadrzewiona wąska uliczka brzmi kusząco ale realia są takie że jest to fragment jednej z głównych arterii wylotowych z miasta i samochodów będzie tu bardzo dużo. Nie róbcie takiego nonsensu zróbcie od razu dużą szeroką drogę po której samochody sprawnie przejadą.

   • 13 15

   • (2)

    Masz racje, ale skoro sami mieszkańcy tych dzielnic chcą mieć korki pod swoimi domami.

    • 5 1

    • Czy na pewno chcą ? (1)

     Zrób ankietę i zadań odpowiednio pytanie. Pokaż piękną wizualizację sielanki to człowiek z marszu jest na tak. Pokaż wizualizację jak to będzie na prawdę wyglądać (patrz Słowackiego) to człowiek będzie na nie ;)

     • 1 0

     • Po co wirtualizacje, skoro można pokazać zdjęcia jak jest dziś.

      • 0 0

   • to wyobraź sobie, że w tym korku będzie dwa razy tyle pojazdów na praktycznie tej samej powierzchni (4)

    a do tego ciężarówki, bo z chwilą zasilenia projektu z TEN-T - zakaz ruchu pojazdów ciężarowych musi być zdjęty. Dodatkowo pewna będzie likwidacja ujęcia wody - jakakolwiek awaria będzie znacznie bardziej dotkliwa, a same stosunki wodne zachwiane.

    • 2 3

    • Apokalipse szykują dla Przymorza (3)

     To się zanosi na drugą Obwodnice prawie, od której hałas (ciagly) słychać non stop w dużej odległości a tutaj zaraz bloki mieszkalne

     • 4 2

     • bedzie asfalt, bedzie nowoczesnie (2)

      jak w Europie zachodniej w latach '70!

      Ktos przeoczyl fakt, ze nikt juz nie robi takich glupot.

      • 2 1

      • nie robią bo juz to mają (1)

       • 2 0

       • i wlasnie likwiduja szerokie drogi w centrum

        pojedz chocby do Londynu i znajdz w centrum (zone 1 lub 2) gdzies droge dwupasmowa, gdzie jeden pas nie jest buspasem. Powodzenia.

        Zwezanie drog w scislym centrum i zabieranie calego pasa na autostrade rowerowa. itp. itd.

        • 1 0

   • nalezy drogi kolego zrobic droge z bramkami na wjezdzie i wyjezdzie

    i jak Janusze tak bardzo chca miec taka droge, to niech za nia placa.

    Nie, kierowcy w miescie nie wplacaja z racji kupowania paliwa niczego do kasy miasta. A ta droga bedzie kosztowac 2mld zlotych! I to w szacunkach urzednikow. O tym, jak te szacunki maja sie do rzeczywistosci niech swiadczy fakt tunelu pod M. Wisla - mial wg szacunkow kosztowac do 500mln, a bylo ponad 800mln (co bylo na tyle za niska cena, ze firma zbankrutowala).

    • 2 3

   • (2)

    Bo jezdić nie umiecie, dzień po powodzi grunwalska zmknieta, a ja musiałem jechać 3 ray pomiedzy elbląską a żabimkruku widziałem jak stoicie na czarnym dworze , na olsztynskiej itp. ......ja nie stałem ani minuty w korku Bo nie jestem leniem i znam drogi

    • 1 1

    • (1)

     Na żabiance mjało byc

     • 0 0

     • Co miało być na Żabiance?

      • 0 0

   • dobre rozpoznanie i fatalne wnioski

    I gdzie te samochody znikna z DZ?

    Czy Droga Zielona ma sluzyc szybszemu przejechaniu z S7 na S6? Jesli tak to kompletny debilizm puszczac droge tranzytowa, eksterytorialna srodkiem 3 dzielnic mieszkalnych.

    Czy Droga Zielona ma sluzyc tylko temu, aby wjechac i dojechac np. do Ergo Areny? Jakos nie wierze w to. Uwaga - ludzie, ktorzy samochodem wjezdzaja do miasta jada do konkretnego punktu i ten punkt najczesciej NIE bedzie znajdowal sie przy Drodze Zielonej.

    Teraz domysl sie Szerloku, jaki zatem wplyw bedzie to mialo na zycie w miescie, jesli ulatwimy tu wjazd kolejnym samochodom.

    Nie tedy droga. W tym momencie rozbudowa drog w Gdansku juz niczego nie polepszy. Chyba, ze mowimy o kierowcach tirow albo ludziach jadacych z Warszawy do Sopotu / na Hel. Tak, tym bedzie wygodniej.

    Czy jednak o to chodzi?

    • 5 1

  • pobożne życzenia. (4)

   a Żołnierzy wyklętych jest czym? Przyjazną drogą dla otoczenia i mieszakńców?
   nie ma takiej drogi. Piesi nie będą nigdy żyli w zgodzie z drogami tych rozmiarów.
   Jedno drugiemu przeczy.
   Poza tym, zobaczcie ilu deweloperów rozbudowuje na potęgę osiedla podmiejskie na górnym tarasie. pojedźcie do Banina to wam oczy wyjdą. To niedługo już będzie 10 000 miezkańców a jeszcze 5 lat temu było 700. !
   Osowa to samo. a Miszewo?, a Pępowo? To już coraz większe aglomeracje. Wszystko na samochody. Praktycznie 100% nie licząc tych symbolicznych ludzi, którrzy starają się jechać PKM odjeżdżającą co godzinę.
   Zapchają centrum zupełnie.
   a z Moreny? Ilu ludzi tam jedzie rano do centrum a jakie korki z powrotem?
   Jaki jest sens takiego podejścia? Przecież niemożliwe aby oni wszyscy się w tym centrum pomieścili. Trzeba zamykac dostęp samochodów do centrum.
   Dklaczego ci tzw. rządzący milczą? Ślepi nie są.

   • 9 5

   • (3)

    Centrum w Gdańsku jest chyba największe na świecie. Czy Oliwa, Przymorze, Zaspa, Żabianka, Strzyża to centrum?

    • 4 2

    • "dolny taras" (2)

     A co to ma do tresci przedstawionej przez "author.-a"?

     Przeciez faktem jest, ze nie zmieszcza sie wszystkie samochody na dolnym tarasie. Ja wiem, ze jak ktos ma bardzo malutko w glowie i spodniach to musi wszedzie jechac samochodem.

     To jednak nie znaczy, ze wszyscy maja sie zrzucac na jego fanaberie.

     • 3 1

     • (1)

      Dolny taras to największe procentowo centrum miejskie na świecie.

      Ale pokaż mi miasto, które wyłącza zdecydowana większość swego terytorium z ruchu samochodowego.

      • 0 0

      • Helsinki do 2025 r.

       Hanower do 2020 ma sie stac miastem, w ktorym nie trzeba miec samochodu.

       jest czym innym wylaczanie ruchu, a czym innym ograniczanie ruchu. Nikt nie mowi, aby zaorac grunwaldzka. Jednak nie powinno sie topic kolejnych pieniedzy, ktore jesli cokolwiek poprawia to zycie ludzi spoza miasta.

       • 2 0

  • Biskupia Górka też jest częścią Śródmieścia więc polikwiduj drogi które sprawiły że stała się wyspą

   • 2 0

 • i bardzo dobrze (6)

  Z tą komunikacją miejską nie można budować nowoczesnego miasta. Ile razy czytamy tu o awarii skm lub tramwajów. Dla mnie najważniejsze jest mieć pewność dotarcia na miejsce. A teraz tej pewności z komunikacją miejską nie mam. Samochód daje mi możliwości objazdu korków.

  • 80 101

  • Z pewnością to dojedziesz balchosmrodem (1)

   Z koleczkowa od pompowa. Tu się je pachaj jak Ci komunikacja nie plasuje.

   • 14 23

   • więc nie pcham "komunałem", szkoda życia na stanie w smrodzie spod pach...

    • 3 6

  • Samochody tez sie przecież psuja

   • 14 7

  • tak, bo na obwodnicy nie ma korkow... (2)

   Czy Wy naprawde jestescie tak ograniczeni, czy tylko udajecie?

   Chocby nie wiem ile pieniedzy zmarnowac na kolejne autostrady w miescie, korki juz znacznie nie znikna. Pogodzcie sie z tym i przestancie marnowac miliardy.

   • 7 2

   • transport (1)

    A transport do portów to ma się teleportować? Ile przedsiębiorstw powstało przy obwodnicy? Ludzie z terenów na północ od Gdańska na S7 jadą obwodnicą zamiast przez gdańsk.

    • 1 1

    • Co twoj komentarz wnosi do dyskusji?

     "A transport do portów to ma się teleportować? "

     Do ktorego portu dojazd bedzie lepszy dzieki DZ? Chyba, ze mowimy o tranzycie S7 - port Gdynia z pominieciem obwodnicy Poludniowej i trojmiejskiej.

     Zatem pada mit "zielonego bulwaru", a zostaje gola prawda zielonej autostrady. Co przy okazji jest oczywiste patrzac z jakiego programu planowane jest pozyskanie srodkow.

     "Ile przedsiębiorstw powstało przy obwodnicy? "

     I jak droga Zielona im pomoze?

     "Ludzie z terenów na północ od Gdańska na S7 jadą obwodnicą zamiast przez gdańsk."

     I bardzo dobrze! Miasto nie sluzy do tego, aby przez nie przechodzil transport tranzytowy. Po to sie wlasnie buduje obwodnice.

     • 2 1

 • Najbardziej podoba mi się termin : dogęszczanie i umiastowienie (7)

  • 99 3

  • Zagęszczać, zagęszczać !!!!! (6)

   Infrastruktura w Gdańsku zapóźniona o 20 lat w stosunku do powstających nowych osiedli daleko od centrum.

   Dzika POlityka budowania osiedli 15 km od centrum miasta bez komunikacji, gigantyczne korki powodują olbrzymie straty dla gospodarki.

   • 13 23

   • O k urde

    zagęść swoje komórki mózgowe. Bo teraz wiatr hula między nimi.

    • 12 8

   • Wbrew wielu minusom masz rację co do zagęszczania, ale... (3)

    Budowa tej drogi rozrzedzi!!!! Ułatwiając dojazdy zza obwodnicy wywalamy ludzi z miasta za obwodnicę. Na prawdę nie rozumiem dlaczego Gdańsk chce napchać jeszcze więcej samochodów z Kaszub do Centrum???

    • 19 3

    • faktycznie, bo każdego przecież stać aby mieszkać za 3000 zł miesięcznie (wynajem) (2)

     albo kupować mieszkanie po 8000 zł / m

     • 6 6

     • ale już wywalać tyle samo kasy na mieszkanie i wachę to już stać?

      • 6 3

     • skoro ktos jest tak biedny, to moze nie powinien sie pchac samochodem do centrum

      Biedni ludzie na calym swiecie podrozuja komunikacja miejska, a za wjazd do centrum sie dodatkowo placi.

      Zaplaciles za swoje lokum 3tys / mkw, a teraz uznajesz za moralnie slusznie niszczyc otoczenie kogos, kto zaplacil za swoje mieszkanie 5-8 tys / mkw.

      Mentalnosc Kalego.

      • 4 4

   • zagęszczać zabudowę

    a nie infrastrukturę uliczną

    • 2 1

 • Przekręt lobby urzędniczo budowlany (14)

  Ile za 2 mld można zrobić w mięscie na drogach. Kolejna gigantomania, jak ECS czy stadion.

  • 115 51

  • Oczywiście, że ruch zniszczy kolejne dzielnice. (2)

   Już sama nazwa źródła finansowania. Transeuropejska trasa!! To przez miasto poleci trasa już nie o znaczeniu lokalnym czy miejskim tylko europejskim. De...le!!
   Ile lat jeszcze będziemy słuchać tych bredni na temat urbanistyki rodem z lat 70! Przecież następne pokolenie będzie burzyć / przebudowywać te drogi. One nie będą służyć miastu tylko je rozwalać.

   • 28 19

   • Następne pokolenie to będzie spłacać kredyty na te autostrady w mieście. (1)

    • 17 7

    • niezaleznie, co dokladnie bedzie robic

     to bedzie uwazac, ze te drogi w takiej formie to byla glupota

     • 3 1

  • Jak nie dostaną 85% dofinansowania z Unii, to nie zrobią (3)

   a ty z PiS czy z Gdyni, że nie doczytał a zazdrości od razu?

   • 4 5

   • Licze, ze PiS mysli, ze gdanszczanie chca tej drogi (2)

    i "za kare" nie da. To naprawde moglaby byc pierwsza dobra decyzja tego rzadu

    • 3 1

    • dokladnie (1)

     Żal mi Gdańska jak ta droga tranzytowa powstanie

     • 2 1

     • Spokojnie, to nie koniec

      Droga Czerwona jest juz w kolejce. Takze Nowa Politechniczna ma zamiar rozryc spory kawalek Wrzeszcza.

      Aby bylo zabawniej przy 2 z 3 inwestycji powstaje tramwaj, aby podreslic "miejski charakter" drogi. Ci ludzie z urzedu nie powiem z jaka czescia ciala zamienili sie mozgami.

      • 1 2

  • (4)

   Jakich 2 mld? Tych z EU przeznaczonych na konkretny cel.

   Ale to zbyt trudne do ogarnięcia dla wielu.

   • 4 2

   • A małe ulice nie kwalifikują się do wsparcia unijnego? (3)

    Bo mam wrażenie, że dla urzędników po prostu łatwiej ogarnąć jeden duży projekt niż się rozdrabniać na niewielkie, potrzebne odcinki..

    • 3 4

    • nie małe ulice nie kwalifikją się do wsparcia unijnego, xyz (2)

     Podobnie jak dukty leśne. Podobnie jak pieniędzy na kulturę nie można przeznaczyć na projekty komunikacyjne i odwrotnie. Doucz się zamiast trollować.

     • 3 2

     • Brawo! (1)

      Nie wiem kto tu ma się douczyć, ale małe ulice najczęściej są remontowane przy okazji modernizacji infrastruktury sanitarnej, też z dużym udziałem środków unijnych..

      Problem w tym, że miasto chce tu wykorzystać środki z budżetu TEN-T, którego ideę chyba nie do końca zrozumiało.. Założenia dotyczą wspierania ogólnoeuropejskich korytarzy transportowych. Nie dróg w środku miasta. A jeśli już to tranzytowych - i taka właśnie ma być DZ.

      A tak na marginesie to szacunkowy wkład własny miasta do tych 'darmowych' środków wyniesie minimum 150 mln zł. Rozumiem, że to nie wystarczy na remont kilkunastu odcinków mniejszych dróg w Gdańsku?

      • 3 2

      • utrzymanie tunelu pod MW kosztuje aktualnie ~5mln rocznie

       za te pieniadze tez mozna wiele ciekawych rzeczy zrobic.

       A dodatkowo - debile z urzedu mysla,ze jak sie zrobi tramwaj znikad do nikad to ludzie uwierza, ze to miejskie.

       Bo, czemus to miasto pokaral takimi baranami w urzedzie :(

       • 1 2

  • zastanów się co piszesz (1)

   Sęk w tym, że gros pieniędzy na pochodzić ze specjalnego funduszu unijnego, który jest przeznaczony na właśnie takie drogi jak DZ a nie na wszystkie drogi w mieście. Czyli tych pieniędzy nie można przeznaczyć na żaden inny cel !

   • 2 4

   • Nie, jest przeznaczone na tranzytowe drogi

    czyli dostaniesz piekna autostrade przez pas nadmorski.

    Super dla Zaspy, Przymorza i Zabianki!

    • 5 2

 • Księgowy Bojanowicz (2)

  Księgowy nic nie zbuduje. Jemu jeszcze nic nie wyszło. Bulońska płn, Nowa politechniczna, jabłoniowa to dzieła tego Pana. Z zieloną będzie tak samo.

  • 65 21

  • dodaj Nowa Malomiejska, Nowa Świetokrzyska, 3 pas obwodnicy, brak wiaduktow na Armii Krajowej itd.

   • 6 1

  • d*pa

   księgowy wieś się ogarnij albo nie pij świństwa morze sam zbuduj sobie klat kie i nie wychodź z niej

   • 2 3

 • (8)

  Ludzie, nie dajcie się znów oszukać Budyniowi. Będzie powtórka ze Słowackiego! To ludzie bez wyobraźni i wizji. Celem tej budowy jest napchanie kieszeni wykonawcom.

  • 153 71

  • Oczywiście.

   Nikt nie ma wątpliwości że po to wydajemy w 2 mld bo Damroka stoi bezrobotna.

   • 16 12

  • Jesli tak to bdb bo chwale sobie Slowackiego (3)

   • 19 16

   • za światła co 100 m? czy za ponad 300 firm oszukanych na tej inwestycji? (2)

    nadal nie rozumiem, jak w miejscu gigantycznej dziury zamiast zrobić prosty tunel to się ją zasypuje i stawia światła...

    • 1 2

    • Megalomania

     • 1 0

    • powinno byc jeszcze normalne przejscie naziemne do Garnizonu

     • 0 0

  • (2)

   W sumie Słowackiego ma zbyt wiele świateł, brak wiaduktu nad skrzyżowaniem z Potokową i brak bezkolizyjnych przejść dla pieszych.

   Ale to wynik słuchania tych tzw. nowoczesnych, zamiast budowy normalnych i potrzebnych ulic.

   • 5 9

   • Jesteś idiotą

    • 9 2

   • Troll, czy glupek?

    • 0 1

 • (37)

  Im wiecej drog tym wiecej samochodow - to sa fakty. Czy zalezy nam na zwiekszaniu ilosci aut w bliskim otoczeniu?

  • 102 53

  • Mieszkancy Chwaszczyna nie mogą doczekać się szybkiego dojazdu do Gdańska (1)

   • 5 13

   • macie szybki autobus.

    więc do dzieła.

    • 6 2

  • (1)

   Maja być buspasy więc praktycznie jeden pas będzie tylko dla samochodów...

   • 4 3

   • taaa, buspasy

    juz to widze.

    Jesli tak bardzo chca postawic na autobusy to proponuje (duzo tansze)
    1. Ekspres osowski. Osowa - Wrzeszcz, co najmniej raz na godzine bezposredni pociag (20 minut jest spokojnie do osiagniecia - sprobujcie to pobic samochodem).

    2. Buspas wzdluz Spacerowej w strone Gdanska i autobus z parkingu gdzies przy obwodnicy co np. 10 minut.

    3. Wykorzystac parking przy stadionie jako duzy P&R i zbudowac tramwaj od Marynarki Polskiej, wzdluz Czarnego Dworu do JPII, wzdluz JPII do rzeczpospolitej oraz polaczenie miedzy torami od Chlopskiej do Wita Stwosza wzdluz Kolobrzeskiej z duzym, wezlem przesiadkowym z prawdziwego zdarzenia na SKM przymorze-uniw.

    Wszystkie te inwestycje moglyby sie zmiescic w owych 200mln, ktore i tak miasto musi wydac, nawet przy otrzymaniu maksymalnego dofinansowania. Jednoczesnie rzeczywiscie polepszamy warunki dojazdu do miasta i zdecydowanie polepszamy sytuacje Zaspy.

    Warto tu tez pamietac o inwestycjach Robyga na Letnicy. Czy ktokolwiek, kiedykolwiek ropatrywal tramwaj wzdluz Drogi Zielonej?

    • 1 0

  • raczej - im więcej nowych bdynków mieszkalnych, tym więcej samochodów (1)

   • 11 6

   • czyli wszystkie budynki mieszkalne za obwodnica, czy co?

    A nie zauwazyles, ze jak ktos np. mieszka w Garnizonie, to do pracy moze isc pieszo, pojechac rowerem albo przejechac sie 10 minut tramwajem.

    Podczas gdy ludzie z peryferiow prawie zawsze musza jechac samochodem.

    • 0 0

  • (29)

   A to samochody się rozmnażają od ilości dróg?

   • 16 7

   • Niech więcej mieszkańców Chwaszczyna zacznie jeździć autobusem (15)

    To i więcej kursów się pojawi i będą mniejsze kolejki

    • 20 4

    • Jakim autobusem? (3)

     • 1 6

     • (2)

      171

      • 5 1

      • To tylko jeden autobus (1)

       Często jest tak że można zapomnieć o punktualności ze względu na korki. Dlatego wolę dojeżdżać własnym samochodem bo mogę wybrać inną alternatywną drogę. Wiem tworzy się koło zamknięte, ale głównym problemem jest tworzenie się korka na rondzie w Chwaszczynie. Moim zdaniem przydałaby się jakaś droga utwardzona przez Kacze Buki do Chwaszczyńskiej aby Ci co chcą dojechać do Gdyni z Osowy nie musieliby pchać się na rondo.

       • 7 3

       • przydaloby sie zatem za promil kosztow przez Ciebie proponowanych

        zrobic krotki buspas przy tym rondzie, aby indywidualne samochody zapelnione 1 czlowiekiem mogly jechac tak jak dzis, a autobus omijal ten korek sprawiajac, ze rzeczywiscie jechaloby sie szybciej komunikacja publiczna.

        Wlasnie na tym polega rozsadne gospodarowanie zasobami,aby malym kosztem miec wielki zysk. Dodatkowa droga, o ktorej piszesz spowoduje jedynie wybudowanie kolejnych domow na perfyferiach, jeszcze kawalek dalej, no bo przeciez: "jest dobry dojazd, w 15 minut w centrum".

        • 0 0

    • Problem w tym, iż autobus stoi w korku.

     • 1 1

    • chyba odwrotnie - jak będziemy mieli alternatywę to się przesiądziemy (9)

     Gdańsk pięknie pokazuje, że pomimo popytu na autobusy nie zamierza ich więcej uruchamiać

     O likwidacji uczęszczanych połączeń mimo protestów mieszkańców nie wspomnę (np. 142)...

     Ciekawe ile by zajął dojazd z Chwaszczyna do Gdańska w oparciu o "nową wspaniała politykę przesiadkową"? Obstawiam, że min. 2 godziny...(autem 30 min)

     • 5 4

     • niby masz rację. (8)

      jednak przypomnij sobie ankietę: czy gdyby istniała gęsta siec komunikacji mijskiej zupełnie darmowej z odjazdami co 5 minut to przesiadłbyś się z samochodu czy też nie?
      prawie wszyscy odpowiedzieli że nie.
      Problem nie leży w komunikacji. leży w lenistwie i mentalności buraków.

      Przykład: z Banina do Wrzeszcza rowerem z górki (większość drogi) 52 minuty.
      samochodem w korku: 50 minut.

      I co? rowerzystów 100-150, samochodów parę tysięcy.

      Problem leży w czymś innym. Według mnie nie da się tego rozwiązać bez zakazów i zamykania centrów dla samochodów. Po prostu inaczej się nie da. Ale do tego trzeba mieć jaja, i nie wolno być podkupianym przez lobby dilerów samochodów. Tam pieniądze płyną rzeką. Mamona.

      a propos, ciekawe kiedy zaczną poszerzać słowackiego, bo znów ciasno ;)

      • 2 4

      • (3)

       A ile czasu z Wrzeszcza do Banina dla średnio zaawansowanego rowerzysty?

       • 5 1

       • godzinę. (2)

        z Banina starą drogą przez Lotnisko, obok ogrodzenia, którym chcieli zniechęcić rowerzystów stawiając je tuż przy torach (gorzej gdy jest mokro).
        Dalej Słowackiego do Matarni, tam albo lasem do Matemblewa(super zjazd, polecam), albo wzdłuż Słowaka chodnikiem ale w spalinach i hałasie za to 5 minut szybciej. No i dalej już wzdłuż alei żołnierzy wyklętyh. Od lotniska cały czas w dół. Spokojnie jadąc odcinek Banino->Wrzeszcz zajmie on około godziny czasu, jeśli ktoś przyciśnie i poskraca maksymalnie - niecałe 50 minut. Ja jadę jeszcze 10 minut dalej więc w sumie około 52-55 minut do pracy.

        Lepsza droga, tzn. mniejs amochodów, jest z Banina przez las, obok koni, do wiaduktu w Barniewicach i stamtąd drogą szutrową do Owczarni. Piekny kawałek drogi, zresztą, aż miło. Stamtąd na drugą stronę obwodnicy przez wiadukt, lasem oliwskim do okoli Zoo i do Oliwy, stamtąd albo Wita Stwosza (mniej samochodów, szersza droga rowerowa) albo wzdłuż Grunwaldzkiej do Wrzeszcza. Czas taki sam jak poprzednio, okazuje się.

        Z poworotem można było PKMką, ale teraz co godzinę to wstyd. czasem jadę pod górę. Czas godizna i 10 minut. słowackiego albo godizna przez Oliwę.

        • 1 1

       • (1)

        Tak, pod górkę w 65 minut, gdy z górki 55 minut. Jasne....

        • 3 0

       • tzn. godizna dziesięć od drzwi do drzwi.

        poza tym godizna dzisieć = 70 minut.
        Przypuszczam, że spod Manhattanu jechałbym 5 minut krócej.

        ale ostatnio jechałem drogą przez Oliwą/Zoo/Owczarnię/Barniewice do Banina. Jest pod górkę ale znacznie szybciej. Spod Manhattanu do domu dojechałem w 55 minut. I to jest lepsza droga, nie ma tylu świateł, nie ma tylu samochodów. Przyjemnie. Tylko ostatnio ciemno szybko.

        • 1 1

      • (3)

       Słowackiego nie trzeba poszerzać, wystarczy udrożnić skrzyżowania. O ile blokowanie potoku aut do miasta na rondzie de La Salle można zrozumieć, to wąskie gardło po południu w przeciwnym kierunku już nie. Tam się aż prosiło o wrzucenie pod ziemię głównej trasy na wprost. To samo na skrzyżowaniu z Partyzantów/Chrzanowskiego. Mniej świateł mniej spalin!

       • 1 3

       • amigo, tam jest kanał potoku Strzyża więc jak chcesz pod ziemię Słowaka???? (2)

        • 1 1

       • sam się ogarnij! (1)

        Strzyża od ronda de La Salle jest już w pewnej odległości. Nie takie rzeczy się buduje.
        Przy Chrzanowskiego trasa po przekroczeniu Strzyży idzie w górę, wystarczy poprowadzić poziomo (wejść w ziemię) a pozostałe kierunki kolizyjne zrobić na podobnym poziomie jak jest obecnie.

        • 0 1