• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Gdańskie zabytki wracają pod nadzór konserwatora wojewódzkiego

Katarzyna Moritz
27 listopada 2018 (artykuł sprzed 5 lat) 
aktualizacja: godz. 13:00 (27 listopada 2018)
Sprawa kanału Raduni i tzw. koryta edukacyjnego w Forum Gdańsk stała się powodem rozwiązania porozumienia między konserwatorami wojewódzkim, miejskim a wojewodą. 

Sprawa kanału Raduni i tzw. koryta edukacyjnego w Forum Gdańsk stała się powodem rozwiązania porozumienia między konserwatorami wojewódzkim, miejskim a wojewodą.

Nielegalna zabudowa kanału Raduni z jednej strony, z drugiej - polityka rządu w kwestii Westerplatte i terenów stoczniowych - takie są prawdopodobnie powody, dla których nadzór nad gdańskimi zabytkami wróci pod skrzydła wojewódzkiego konserwatora zabytków.Aktualizacja godz. 13:00

W ramce pod artykułem zamieszczamy oświadczenie władz miasta Gdańska w sprawie opisywanej przez nas decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która okazała się dla miasta zaskakująca oraz - zdaniem miejskich urzędników - "motywowana politycznie".


Kto powinien sprawować nadzór nad gdańskimi zabytkami?

Z naszych informacji wynika, że w poniedziałek po południu, za pośrednictwem wojewody pomorskiego, do gdańskiego magistratu trafiło pismo, w którym Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wypowiada miastu umowę, na mocy której to miejski konserwator zabytków sprawował nadzór nad najcenniejszymi gdańskimi zabytkami.

Przypomnijmy: porozumienie między oboma konserwatorami (wojewódzkim i miejskim) oraz wojewodą pomorskim zostało podpisane 17 listopada 2015 roku. Na jego podstawie miejski konserwator zabytków przejął obowiązki wojewódzkiego konserwatora w zakresie opieki nad zabytkami na terenie Gdańska, z wyłączeniem Głównego Miasta.

Orędownikiem takiego porozumienia był prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, a ostatecznie przychylił się do niego ówczesny konserwator wojewódzki Dariusz Chmielewski. Przekonywał on, że "nowy podział kompetencji przyniesie zabytkom korzyści, chociażby z tego względu, że samorząd Gdańska ma zaplecze finansowe i kadrowe, o którym on nawet nie może pomarzyć".

Czytaj też: Gdańsk przejmie zabytki od pomorskiego konserwatora?

Krytykiem takiego rozwiązania był natomiast m.in. Tomasz Korzeniowski, prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Już w 2014 r. przestrzegał, że "wiele niewygodnych miastu zabytków, w imię realizowanych inwestycji, podzieli los spichlerza Woli Łeb [rozebranego - dop. red.] na Wyspie Spichrzów lub zabytków Stoczni Gdańskiej".

Prezydent jednocześnie jako inwestor-wnioskodawca oraz jako decydentFaktycznie, porozumienie sprawiło, że miejski konserwator zabytków stał się recenzentem efektów pracy swoich kolegów z innych wydziałów magistratu czy miejskich instytucji, którzy przygotowywali lub prowadzili inwestycje na terenie miasta.

I właśnie na tę kwestię zwróciła uwagę obecna pomorska wojewódzka konserwator zabytków. W piśmie przesłanym do gdańskiego magistratu zwróciła uwagę, że "na terenie historycznych zespołów zabudowy, w tym również w granicach układu urbanistycznego Gdańska - pomnika historii, inwestycje realizowane są na mocy umów partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy prywatnymi inwestorami a miastem Gdańsk, co skutkuje tym, że prezydent miasta występuje jednocześnie jako inwestor-wnioskodawca oraz jako decydent".

- W naszej ocenie porozumienie nie umożliwiało sprawowania skutecznego nadzoru przez tutejszy organ nad działaniami Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku - tłumaczy swoją decyzję Agnieszka Kowalska, pomorska wojewódzka konserwator zabytków.
Jej zdaniem rażącym przykładem takiej sytuacji jest sprawa pozwoleń na wykonanie tzw. dwudzielnego koryta w kanale Raduni, biegnącym przez Forum Gdańsk.

Miejski konserwator nic nie zrobił w sprawie kanału RaduniSprawę relacjonowaliśmy na bieżąco. Po kontrolach stwierdzono nieprawidłowość wydanych decyzji miejskiego konserwatora, w tym tej pozwalającej na wykonanie tzw. koryta edukacyjnego, co było niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ostatecznie decyzje zostały unieważnione, a na dewelopera Forum Gdańsk nałożono 500 tys. zł kary, która została podtrzymana przez generalnego konserwatora zabytków, zwierzchnika wojewódzkiej konserwator.

Czytaj też: 0,5 mln zł kary dla Forum Gdańsk podtrzymane

Mimo upływu kilku miesięcy miejski konserwator nie podjął żadnych działań zmierzających do usunięcia skutków błędnych decyzji i nie wszczął postępowania w sprawie nakazania przywrócenia zabytku - Kanału Raduni - do stanu poprzedniego.

- Powyższa sytuacja wskazuje na brak realnego wpływu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na działania prowadzone przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, nawet w przypadku złamania obowiązujących przepisów - konkluduje Agnieszka Kowalska. - Zgodnie z obowiązującymi zapisami porozumienia z 17 listopada 2015 r., wszelkie czynności mogą skutecznie zostać podjęte dopiero po zajęciu stanowiska przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. W związku z powyższym, w ocenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, porozumienie z dnia 17 listopada 2015 r. utrudnia skuteczną ochronę zabytków, do których kompetencje przekazano Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku. W związku z tym za zasadne uważa się jego rozwiązanie.
Termin wypowiedzenia mija 28 lutego 2019 roku.

Kwapiński: kanał Raduni, ale też politykaO ocenę tej decyzji poprosiliśmy Mariana Kwapińskiego, byłego pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Gdańsku. Początkowo nie chciał on się zgodzić na przekazanie części swoich kompetencji konserwatorowi miejskiemu. Zgodził się na to po utworzeniu samorządowego programu opieki nad zabytkami, co ostatecznie nastąpiło i dawało bezpieczeństwo nadzoru wojewódzkiego konserwatora nad samorządowymi konserwatorami.

- Po kontrowersjach m.in. z Forum Gdańsk, obecny rząd, bo należy pamiętać, że wojewódzki konserwator jest przedstawicielem administracji rządowej, zmienił front. W mojej ocenie to nie była inicjatywa pani Agnieszki Kowalskiej [wojewódzkiej konserwator zabytków - red.], by porozumienie rozwiązywać, tylko efekt oceny sytuacji przez generalną konserwator zabytków. Nie bez znaczenia jest tu polityka - twierdzi Marian Kwapiński.
Były konserwator uważa, że niebagatelny wpływ na rozwiązanie umowy ma nadzór nad Westerplatte. Przypomnijmy: gdański samorząd jest gospodarzem części terenów, które niedawno stały się przedmiotem sporu między wojewodą, dyrekcją Muzeum II Wojny Światowej, a miastem.

Kolejnym punktem zapalnym są tereny dawnej Stoczni Gdańskiej. Ze strony przedstawicieli rządu ma być wywierany nacisk, by obszar ten stał się pomnikiem historii, co może utrudnić lub nawet uniemożliwić przywrócenie na tym obszarze normalnych funkcji miejskich.

Warto odnotować, że dwa lata temu podobne porozumienie między konserwatorem wojewódzkim i miejskim zostało rozwiązane w Warszawie. Dziś miejski konserwator nadal prowadzi miejską ewidencję zabytków oraz podejmuje uchwały o przyznaniu dofinansowania na ochronę miejskich zabytków.

Oświadczenie władz Gdańska w sprawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W poniedziałek 26 listopada w godzinach popołudniowych do Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęło pismo, którym Wojewoda Pomorski na wniosek Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozwiązał porozumienie z dnia 5 listopada 2015 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska (szczegóły porozumienia tutaj: https://www.gdansk.pl/download/2016-04/71093.pdf).

Decyzja ta jest dla Miasta zaskakująca. Podobne porozumienia obowiązują w wielu miastach, m.in. w Sopocie, Gdyni, Poznaniu czy Szczecinie. Warto także podkreślić, że przez cały okres obowiązywania porozumienia, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków otrzymywał kopie wszystkich decyzji miejskiego konserwatora i nie było do nich żadnych uwag.

Niestety, zapewne za taką decyzją stoją motywacje polityczne. Jest to kolejna próba odbierania kompetencji samorządom, jak to miało miejsce w Warszawie, gdzie także dwa lata temu rozwiązano takie porozumienie. Co dalej teraz będzie z Westerplatte czy terenami postoczniowymi? Czy chęć decydowania o tych miejscach bez udziału samorządu także leżała u podstaw wypowiedzenia umowy? Na to pytanie każdy może odpowiedzieć sobie sam.

A przecież głównym powodem zawartego w Gdańsku w 2015 roku porozumienia było uproszczenie i przyspieszenie procedur konserwatorskich. Warto postawić pytanie: jak wygląda obecnie terminowość wydawania decyzji przez wojewódzkiego konserwatora zabytków i o ile dłużej będzie się teraz czekało na takie decyzje? Teraz każdy inwestor zamierzający inwestować na terenach chronionych w Gdańsku, zobowiązany będzie przejść procedurę uzyskania zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W kompetencjach miejskiego konserwatora pozostaną na pewno dotacje na remonty zabytków, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz szeroko pojęta edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat gdańskich zabytków. Przypomnijmy, że od 2005 roku Gdańsk udziela dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach podmiotom zewnętrznym. Do dziś przekazano na ten cel ponad 30 milionów złotych, w tym 820 tysięcy złotych przekazanych Gminie Miasta Gdańska jako pomoc międzygminna na rzecz kościoła p.w. św. Katarzyny.


Na pewno ulegnie przeorganizowaniu praca Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, niewykluczone, że część etatów zostanie zlikwidowanych. Propozycja reorganizacji pracy Biura zostanie przedstawiona w najbliższych miesiącach. Za wcześnie także, by mówić, jakie miejskie inwestycje mogą zostać spowolnione przez wypowiedzenie porozumienia. Potrzeba kilku miesięcy, by to zweryfikować.

Opinie (276) 8 zablokowanych

 • No to kompetencje wracają do pisiorzycy (36)

  Teraz jedyne pozwolenie na budowę jakie można będzie dostać, to na sławojkę (hehe, kojarzy mi się).

  • 92 167

  • Za PO było ciężko dostać pozwolenie na sławojkę. (7)

   A teraz za PISu to nie dość że dostaniesz pozwolenie na sławojkę to jeszcze w gratisie bank za 1zł możesz kupić.

   • 27 15

   • A na Blek Frajdej to już w ogóle.

    Drugi za pół ceny

    • 9 3

   • za 1 zł ale z długami na miliony gamoniu (5)

    • 15 8

    • SKOKi też już dają? (4)

     • 12 10

     • (3)

      Tak. Bronkowski Wołomin na dzień dobry.

      • 11 6

      • to ten od imprez sasina? (2)

       • 4 3

       • (1)

        nie - ten od "bulu" i skoczek z krzesła na krzesło

        • 5 2

       • "Bul" to masz jak wracasz od swego katabasa.

        • 1 2

  • Nareszcie (1)

   • 14 15

   • Nasreszcie, to które na początek pojadą w jedną stronę do Warszawy

    • 0 1

  • eee,nie tylko (17)

   teraz moga zlikwidowac pomnik Sobieskiego i postawic tam kurdupla

   • 15 15

   • (15)

    może nie to, ale dobrze byłoby zmienić nazwę lotniska - im.bolka to jest dopiero obciach

    • 10 21

    • ja wiem czy imienia balbiny

     byłoby lepiej

     • 4 3

    • obciach ale wg pis dzielskiej (12)

     interpretacji historii.Dziwne,ze caly postepowy swiat uznaje i ceni osobe Prezydenta Walesy,a tylko grupka zacietrzewionych polskich ciemnych katolikow,usiluje wynosic"na oltarze"nieudacznika z Zoliborza

     • 11 10

     • (8)

      katoliku bolek odejdź od klawiatury - prezydentem zostałeś po układzie magdalenkowym i z namaszczenia kiszczakowych ratlerków.
      Cały czas donosiłeś, byłeś otoczony i prowadzony na smyczy przez sbków m.in.wachowskiego.

      I nie ma tu "interpretacji" - takie są fakty. Żyją jeszcze świadkowie zrywu solidarnościowego i pamiętają przywożenie bolka motorówką, jego machanie ręką z okien komendy do robotników, częste wizyty u sbków, wygrane w totka, rozbijanie strajku...Poza tym nie wszystkie świadectwa swojego donosicielstwa zniszczył własnoręcznie będąc prezydentem...
      O tym że był też agentem sb,donosicielem i sprzedawczykiem było wiadomo jeszcze przed jego prezydenturą, ale już wtedy propaganda sbków i powiązanych z nimi innych umoczonych współpracą z sb solidarnościowców nacisk kładła na to: "żeby o tym nie mówić, że po JP II jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polaków na świecie" , że "współpraca z sb to było i się skończyło - ważniejsza jest przyszłość"...a moim zdaniem ważniejsza jest prawda.
      Sam jestem świadkiem - widziałem na własne oczy jego oświadczenie o współpracy z sb wyświetlanym i omawianym w tv przez kilka godzin gdzieś do godz 17-18, a później wycofanym. Od tamtego czasu kluczy, kłamie i zaprzecza.
      Nie wykorzystał możliwości zamknięcia tego tematu przyznaniem się do współpracy - sądzę że wszyscy by mu odpuścili.
      A jakiej "klasy" był wcześniej i jest teraz - spuśćmy zasłonę milczenia...

      • 7 12

      • taaa (7)

       idz no chlopie pouczyc sie historii i nie powtarzaj to co uslyszysx w tsdou ma w ryja od sklerotykow pokroju Gwiazdy i mu podobnych katobolszewikow

       • 9 7

       • (4)

        i tu ciebie ble zaskoczę - historia to moje hobby, posiadam materiały podziemnej Solidarności, relacje ze spotkań związkowców z okresu tworzenia struktur ruchu Solidarność - nie ograniczam się tak jak pewnie ty do bolkowego bełkotu i przekazu z TVNowosti i GWna - mediów stworzonych na bazie sbckich układów...

        • 4 10

       • To szoruj chłopczyku (3)

        z tymi rewelacjami do partaczy z IPN-u. Zanieś im te fałszywki,będa tryumfować przez jakiś czas...a potem wywala te materiały na śmietnik.W tamtych czasach byłem w "oku cyklonu" wiec je pindol tutaj głupot w stylu Wyszkowski czy Gwiazda!

        • 6 3

       • (2)

        W oku cyklonu tj.w tyralierze zomo? Czy pracowales jako prowad,acy sbek?

        • 2 4

       • "w tyralierze zomo? " (1)

        To stal ten duduś od yorka kacperka a może to ty cieciu karła?

        • 3 1

       • a ty białą pałą odganiałeś muchy...super zabawa

        • 0 1

       • nic nie zrozumiałeś baranie (1)

        • 4 0

       • uwaga, urzędnicy u budynia zasiedli do komuterów

        • 0 1

     • Chyba ubecjs i wsi

      I ci co ciągną kasę z jego wykładów i POparcia

      • 2 3

     • Postępowy świat demoluje Paryż podczas manifestacji albo paraduje całkiem legalnie ze swastykami po niemieckich ulicach?Też tego chcesz u nas?

      • 1 2

     • Bolek szcz*ł

      Czy przeciętny katolik szcz* do chrzcielnicy swojego kościoła?

      • 0 1

    • Balbina paranoja na tle Bolka spowodowała całkowity odjazd, operacja na kolano ci nie pomoże.

     • 1 1

   • z wąsami?

    • 0 1

  • dla budyniowych dewloperów kontrola by się przydała

   • 14 11

  • ... nie doczekałyśmy ... (2)

   • 8 3

   • Nieistniejące Zabytki (1)

    które może wymienisz

    • 2 1

    • i tak nie zrozumiesz wykształciuchowy słoju

     • 0 1

  • wyluzuj Janusz

   na twoją altanę z cebulą nie potrzeba pozwolenia

   • 4 2

  • dlaczego trojmiasto.pl pozwala na język nienawiści? (1)

   • 3 3

   • Bo taki się sprzedaje najlepiej.

    • 2 1

  • a protesty antyrządowe samorządowców jakie mają motywacje? czy nie polityczne?

   trzeba było nie zaczynać wojenki z rządem - dobrze wam tak

   • 3 1

 • (2)

  Nic już w tym Gdańsku nie można postawić, bo każdy ma od razu ból tyłka...

  • 65 121

  • Bez przesady, jestem zwolennikiem budowania szczególnie wysokich budowli, ale nie niszczmy historii Gdańska, która te miasto tworzy. Ludzie nie przyjeżdżają zwiedzać miasto, aby iść do bieda galerii forum gdzie kupują biedni Janusze, nie ma żadnej dobrej marki, a buty puma ferrari za 150zl to luksus.

   Tak samo zabudowa starego miasta, oszklone jaskrawe budynki naprzeciwko spichlerza? Eh

   • 14 2

  • postaw sobie klocka obok okna

   • 3 1

 • (5)

  Czy jest szansa na otwarcie kanału w forum? Jak dla mnie wyszło żałośnie. Byłem raz się przejść, zrobiło mi się smutno, wyszedłem i szybko nie wrócę do forum.

  Natomiast jeśli chodzi o młode miasto to budować, nie ma po co robić kolejny skansen. Potrzebujemy miasta, a nie atrakcji turystycznych.

  • 125 36

  • same biurowce i puste apartamentowce to nie miasto (2)

   • 25 16

   • No lepiej zostawić te za*rane trawniki (1)

    • 25 13

    • Psie kupy trzeba sprzątać, a trawniki są potrzebne, choćby żeby przyjmowac wodę i zapobiegać powodziom.

     • 12 8

  • Kanał Raduni to relikt krzyżackiego panowania w Gdańsku (1)

   komu zależy na jego wyeksponowaniu, czyżby 5 kolumna

   • 3 13

   • Taaa, prapolskie dzieci w nim topili.

    • 1 1

 • PiS wykorzysta każdą drogę, każdą okazję, żeby kopnąć (9)

  Szturchać, dowalić, przejąć, zawłaszczyć

  • 123 129

  • frun stad sowiecki trolu za 60 kopiejek (4)

   mamy gdzies ciebie twoj pis i te brednie

   • 12 14

   • Ale on ma rację (1)

    Przecież ona już uwaliła wieżowiec tam obok tej nowej estakady, a teraz to już w ogóle, wszystko rozpie*rzy, stary płot i krzaki na kolejne 20 lat

    • 9 11

    • czyli tak jak było u ciebie na wsi - czemu narzekasz?

     • 8 5

   • Czytaj ze zrozumirniem (1)

    On ciśnie po pisie, a Ty do od pisiorów wyzywasz.

    • 5 3

    • Chyba przed kawą ktoś jest :D

     • 5 3

  • kopanie, szarpanie, opluwanie to przecież jest wasza POsr**ych totalsów specjalność

   • 13 6

  • ty sie lecz.

   • 2 2

  • Doprawdy! To dlaczego (chyba już dożywotnio panujący w tym mieście) Adamowicz rozpętał medialną nagonkę na poprzedniego konserwatora, który nie zgadzał się na zabudowę Raduni? Tak mu uprzykrzył życie, że konserwator musiał się zwolnić. Na jego miejsce przyjęto takiego, który wszystko podpisywał zgodnie z wytycznymi. A na Forum najwięcej zarobili zagraniczni inwestorzy, i zapewne jakiś bonusik dla władz. Dzisiejsze mega centra handlowe, to igrzyska dla pospólstwa. Czy dają wam tam coś za darmo? Czy wasze dzieci mają darmowy wstęp np do kina? Szkoda, że brak tu obiektywizmu w spojrzeniu na wygląd Gdańska. Śródmieście i tereny wokół Starówki to betonowa porażka!!!

   • 3 2

  • Nie wiesz człowieku o czym mówisz albo mieszasz specjalnie.

   • 2 0

 • Pracowałem na Forum (8)

  Powiem wam tak że dni tego czegoś są policzone. Oby żadna katastrofa budowlana nie miała miejsca gdy będzie tam pełno ludzi

  • 96 61

  • Co tam jest nie tak (5)

   • 24 0

   • woda woda woda po opadach zalewa poziom z barami o nie tylko ten (4)

    bo opady trzeba gdzies odprowadzac podobnie jak ścieki a ten obiekt odprowadza opady do kanalizacji z czasów Adolfa hitlera i ścieki do kanalizacji z czasów Krzyżackich.

    • 30 20

    • Instalacje elektryczne... (3)

     Jak to zacznie się jarać to będzie wesoło jak na rafinerii w 2003r.

     • 13 16

     • To Maciek (2)

      Zakładaj portki i idź do PINB

      A, że tam u ciebie NA wsi tak zalewało chatę i strzecha do środka wam wpadła?...

      • 14 24

      • (1)

       Forum to chata na wsi? Ciekawe poruwnanie. Może forum otworzy SPA na górnym piętrze jak ma naturalna wodę zadarmo

       • 3 6

       • Pożycz z biblioteki "zadarmo" słownik i "poruwnaj" swoją pisownię z prawidłową... a następnie zabudżetuj sobie własny na stałe!

        • 6 1

  • no to nieźle się wkopałeś (1)

   nie informując o tym PINB.....

   • 11 2

   • Państwa inspekcja o tym dobrze wie

    • 6 0

 • I bardzo dobrze (10)

  Platfusy zbyt zblatowani z lobby developerskim

  • 120 56

  • A pisiory z banksterskim (9)

   Syn Kamińskiego w Banku Światowym, banki za złotówkę...

   • 12 17

   • No to kupuj jak tak tanio. (8)

    Z taką hipoteką nie kupisz. Tylko jątrzysz.

    • 13 7

    • No, mnie tatuś nie wkręcił do Banku Światowego (7)

     • 8 9

     • (5)

      zmień tatusia...

      • 7 5

      • Mam normalnego (4)

       A nie krętacza

       • 5 9

       • gdybyś miał normalnego to może wiedziałbyś jakie wykształcenie ma młody pan K., gdzie pracował, jak dostał się do BŚ, kto go zatrudniał i na jakie stanowisko - trzeba tylko się trochę wysilić i nie POwtarzć insynuacji, bełkotu i dezinformacji wylewającej się z TVNowosti i GWna

        • 10 6

       • (2)

        ja mam normalnego - nie "tęczowego"

        • 7 4

       • czarnego? (1)

        a przyznał się chociaż czy dalej odprawia mszę?

        • 4 6

       • pisałem o normalnym, ale widać że ty chyba swoich korzeni doszukujesz się mając w pamięci paszkwil kler

        • 2 0

     • tutaj to chociaż wykształcenie i kompetencja, i wbrew sugestiom totalsów nie miał nic wspólnego ze spółkami skarbu państwa, gdzie wygrany w wyborach (niezależnie od opcji) obsadza stołki.

      Tak się "oburzacie" a poszukajcie wśród rodzin p*******ów, gdzie pracują ich rodziny.

      • 5 4

 • Dopuki w Gdańsku będzie rządzić POlityka to stan zabytków jest zagrożony (12)

  • 103 77

  • Zmien leki

   I kup mocniejsze okulary

   • 16 14

  • To są właśnie wykształciuchy z pis (7)

   "Dopóki" amebo. I tacy właśnie głosują na sobie podobnych, którzy potem wysłowić się nie potrafią, nie mówiąc o logicznym myśleniu. I zamiast rządzić, rozpie.rzają kraj.

   • 18 11

   • To wlasnie jest demokracja (1)

    • 6 2

    • To jest dramat

     • 11 2

   • wykształciuchu przejrzyj na oczy! przejdż się troche po Gdańsku (1)

    zatrzymaj się popatrz jak wygląda Gdańsk....

    " ranking ulic do remontu"....
    wszędobylskie śmieci i grafitii

    • 6 8

    • to zegnij kark i podnieś butelkę która rzucasz pod brama patrioto..

     • 8 3

   • (1)

    Polskę dewastowali przez 8 lat POprzednicy doprowadzając do "teoretycznego"!
    Teraz ta dewastacja została powstrzymana, ale ty pewnie tego z TVNowosti i GWna sie nie dowiesz.

    • 7 13

    • O troll na truj-miasto?????!!!!!!!!!!!!!!

     ................ o ty szmatooooooooooooooooo macie taki kapitał ze na lokalnych portalach też śmierdzicie !!!!!!!!!!!!????????????

     • 0 1

   • p*******cy "rządzili"! - jeszcze chwila i z "teoretycznego" (do którego doprowadzili) - stworzyli by dzielnicę merkelowego reichu.

    • 6 9

  • twój umysł jest zagrożony bo rzadzi nim neopatriotyzm i klechy (1)

   • 9 7

   • wolę patriotyzm (re-, neo-, każdy) niż sprzedawczykowstwo, dokładanie cegły do następnego rozbioru Polski.
    a "klechy" też są różne - te skręcające na lewo z całą obrzydliwą dewiacją, chciwością utożsamiający się z lewacką ateizacją Europy i są tacy, jak ci , dzięki którym Naród przetrwał 123 lata bez Państwa, a później czasy komunizmu.

    • 7 3

  • wstyd

   Do szkoły. Ortografia się kłania.

   • 10 0

 • kanał w forum jest ponakrywany jakimis dyktami (1)

  żenada na maksa tym bardziej ze aby zapobiec syfowi wystarczyło zbudować podoczyszczalnię ścieków oraz nieco zmodyfikować wentylację.
  No ale to centrum było robione po kosztach co pokazują zalania po każdej burzy.

  • 111 26

  • Tytus

   Co to jest podoczyszczalnia?

   • 0 0

 • Kanał na Forum to wierzchołek (9)

  Miejski konserwator z dewloperami robił co chciał i na pewno nie zabytki były na I miejscu.

  • 151 41

  • To ciekawe co powiesz na to że minutę temu CBA zwinęło Marka C. (8)

   Byłego szefa KNF z powołania szybkiej i wściekłej Beci

   Ten to robił co chciał!

   • 8 17

   • No też robił, ale to artykuł o konserwatorze. Idź do tematu o KNF. (4)

    • 32 6

    • Ale konserwator nie ma zarzutów (3)

     A Marek C. tak

     • 7 16

     • Przynajmniej go zawinęli i to szybko. (1)

      Za PO zamiatali by pod dywan tak długo, jak tylko by się dało. Swoich nie ruszali

      • 18 3

      • zawinęli bo nie mieli wyjścia, gdyby mieli to pewnie uszedłby wolno...

       jak Kamiński heheh

       • 5 14

     • Jak widac pisiory pozwalają ścigać wszystkich. PO nad swimi miało i ma parasole ochronne.

      • 13 4

   • (2)

    no właśnie teraz cba zwinęło, a wcześniej aferzystów, złodziei NIE zwijało! widać różnicę?

    • 11 3

    • Ilu aferxzystópw z PO zamkneliście po audytach (1)

     rządzicie już 3 lata

     • 1 5

     • ja nie rządzę i nie rządziłem, ale widzę co się teraz dzieje, a co było wcześniej...
      obecnie jeszcze wyroki feruje i przychyla się do aresztu lub nie "nadzwyczajna kasta" nie zainteresowana (delikatnie mówiąc) rozliczaniem aferzystów - może to jest odpowiedź na twoje pytanie

      • 6 2

 • Moze ktos z pisu sie nimi zajmie? (3)

  Beda sie pieknie prezentowac. Tak jak stara zajezdnia w Oliwie.

  • 60 19

  • Państwo właściciela tego z PiS

   Dwa razy chciało się pozbyć problemu i nie wyszło na szczęście

   • 7 4

  • (1)

   Kiedy Arciszewska odpowie za zajezdnię? W końcu to mąż doprowadził do ruiny!

   • 12 1

   • Teraz to jest nietykalna

    • 8 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane