• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Krok do budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku

Maciej Korolczuk
26 stycznia 2023, godz. 07:00 
Opinie (334)
Nowa placówka ma powstać w miejscu Pola Bitwy na Westerplatte do 2026 roku. Nowa placówka ma powstać w miejscu Pola Bitwy na Westerplatte do 2026 roku.

Po trzech latach od zaprezentowania wstępnej koncepcji Muzeum II Wojny Światowej ogłosiło konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. Nowa placówka ma powstać na terenie Pola Bitwy na WesterplatteMapka i upowszechniać wiedzę o bohaterskiej obronie półwyspu we wrześniu 1939 roku.Jak często bywasz na Westerplatte?

Przedmiotem dwuetapowego konkursu jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna projektu Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Muzeum ma powstać w miejscu będącym symbolem rozpoczęcia II wojny światowej.

Głównym celem nowej placówki ma być upowszechnianie wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku oraz zapewnieniu ochrony, utrzymania i rewaloryzacji zespołu obiektów architektury militarnej znajdujących się na terenie Westerplatte.

1,5 tys. zabytków na Westerplatte 1,5 tys. zabytków na Westerplatte

Pod uwagę komisji konkursowej brana będzie m.in.

 • jakość ideowo-artystyczna oddająca charakter dziedzictwa i znaczenia Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, odpowiadająca jej atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu,
 • funkcjonalność użytkowa całego układu przestrzennego,
 • trafność wpisania proponowanych rozwiązań w kontekst otoczenia i koncepcję ideową całego założenia przestrzennego,
 • realność i optymalizacja ekonomiczna rozwiązania przestrzeni i programu pod kątem zachowania budżetu inwestycji.

Ponadto wśród kryteriów oceny prac konkursowych brana pod uwagę będzie także jakość rozwiązań nowych obiektów i adaptowanych budynków w kontekście ich funkcjonalności i przeznaczenia, zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w budynkach i w zagospodarowaniu terenu, zastosowanie rozwiązań niegenerujących nadmiernych kosztów utrzymania i eksploatacji oraz maksymalny łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej.

240 tys. zł na nagrodyWykonawcy dopuszczeni do pierwszego etapu konkursu zostaną zaproszeni do złożenia opracowań studialnych. Spośród nich zostanie wyłonionych sześć prac, które w największym stopniu spełniają kryteria konkursowe. W drugim etapie ich autorzy zostaną zaproszeni do złożenia prac konkursowych uszczegółowiających wcześniej zaproponowane rozwiązania. Spośród nich zostaną wyłonione 3 zwycięskie prace.

Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 75 tys. zł. II nagroda wynosi 50 tys. zł, a trzecia - 40 tys. zł. Zostaną też przyznane trzy dodatkowe wyróżnienia po 25 tys. zł.

- Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej zostanie przyznana uczestnikowi konkursu, którego praca konkursowa otrzymała największą liczbę punktów - czytamy w regulaminie konkursu.
Całkowita kwota przeznaczona na nagrody przez MIIWŚ wynosi 240 tys. zł.

Westerplatte: miał być parking z apartamentami na wynajem, będzie sam parking Westerplatte: miał być parking z apartamentami na wynajem, będzie sam parking

Nadesłane prace oceni 13-osobowy sąd konkursowy w składzie:

 • prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka - Przewodnicząca Sądu Konkursowego
 • dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz - Sędzia Referent
 • dr inż. arch. Izabela Burda - członek Sądu Konkursowego
 • prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski - członek Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Igor Strzok - członek Sądu Konkursowego
 • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens - członek Sądu Konkursowego
 • dr Janusz Janowski - członek Sądu Konkursowego
 • mgr Adam Koperkiewicz - członek Sądu Konkursowego
 • dr hab. Jacek Friedrich - członek Sądu Konkursowego
 • dr Karol Nawrocki - członek Sądu Konkursowego
 • prof. dr hab. Stanisław Radwański - członek Sądu Konkursowego
 • dr Robert Domżał - członek Sądu Konkursowego
 • mgr inż. Piotr Zając - członek Sądu Konkursowego

Termin zgłoszeń do udziału w konkursie upłynie 3 marca 2023 r. o godz. 12:00.

W planach muzeum jest też remont i modernizacja Pomnika Obrońców Wybrzeża. W planach muzeum jest też remont i modernizacja Pomnika Obrońców Wybrzeża.

Remont Pomnika Obrońców WybrzeżaWstępną koncepcję nowego muzeum plenerowego poznaliśmy w 2020 roku.

Projekt zakłada m.in. rewaloryzację całego, dostępnego obszaru Pola Bitwy na Westerplatte, odtworzenie wybranych historycznych budowli (Budynek Zawiadowcy Stacji, Magazyny Amunicyjne nr 1, 8, 9, 10-12, obwałowania II linii Magazynów Amunicyjnych), rewaloryzację i remonty konserwatorskie ocalałych historycznych budowli: Nowych Koszar, Wartowni nr 3, Placówki "Fort", falochronu, a także obiektów militarnych powstałych po wojnie, również wpisanych do rejestru zabytków - schronu i wieży Baterii Artylerii Stałej (BAS) oraz odtworzenie historycznych ciągów komunikacyjnych.

Docelowo w planach muzeum jest też remont i modernizacja Pomnika Obrońców Wybrzeża.

Powstanie też pawilon wystawienniczy. Będzie to obiekt mieszczący przestrzeń ekspozycyjną, zlokalizowany w zachodniej części półwyspu. W sumie ma mieć ok. 7,5 tys. m. kw. powierzchni użytkowej, w tym 3 tys. m.kw. powierzchni wystawy stałej.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (334)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane