• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Niepełnosprawny nie mógł dostać dotacji na firmę

Aleksandra Nietopiel
5 sierpnia 2022, godz. 13:30 
Opinie (57)
Działalność gospodarcza, o której dofinansowanie ubiega się osoba niepełnosprawna nie musi być jej pierwszą działalnością gospodarczą. Działalność gospodarcza, o której dofinansowanie ubiega się osoba niepełnosprawna nie musi być jej pierwszą działalnością gospodarczą.

Luka w prawie uniemożliwiła niepełnosprawnej osobie z Gdańska otrzymanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ta sama osoba wcześniej otrzymała wsparcie z Urzędu Pracy na rozkręcenie biznesu, ale wówczas była zdrowa. Sprawa znalazła szczęśliwy finał - pomogła poselska interpelacja.Czy starałe(a)ś się o dofinansowanie na rozkręcenie biznesu?

Gdańszczanin, jeszcze jako osoba w pełni sprawna, otrzymał dofinansowanie z Urzędu Pracy na utworzenie działalności gospodarczej, które zostało w pełni rozliczone.

Po kilku latach mężczyzna uległ wypadkowi. Nie chcąc być jedynie na utrzymaniu państwa wystąpił o dofinansowanie z PFRON-u na utworzenie działalności gospodarczej jako osoba niepełnosprawna. I tu pojawił się problem.

- Okazało się, że jest luka w prawie ze szkodą dla niepełnosprawnych. Taka osoba, która kiedyś była pełnosprawna i otrzymała dofinansowanie do utworzenia działalności gospodarczej, mimo że upłynęło 10 lat, nie może się starać o to, z funduszu dla osób niepełnosprawnych - mówi posłanka Małgorzata Chmiel, którą gdańszczanin poprosiła o pomoc.

Wymiana pism z ministerstwem i pełnomocnikiemSprawa trafiła do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, a także do pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W interpelacji dotyczącej wypłaty środków z Funduszu Pracy dla osób niepełnosprawnych, które wcześniej otrzymały dofinansowanie jako osoby sprawne, posłanka zapytała o to kiedy planowana jest zmiana przepisów i czy rząd skieruje do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jako projekt rządowy.

- Otrzymałam pismo, które może choć w części pomoże osobom pokrzywdzonym stanąć o własnych siłach - przekazała posłanka Chmiel.

Zmiany bez konieczności nowelizacji przepisówSekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Paweł Wdówik, w odpowiedzi przyznał, że postulat posłanki jest zasadny. Co więcej, proponowane zmiany można wprowadzić bez konieczności nowelizacji przepisów.

- Jeżeli dana osoba jako pełnosprawna uzyskała wcześniej środki publiczne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to ten fakt nie powinien wykluczać tej osoby z grona osób uprawnionych do uzyskania dotacji ze środków PFRON. (...) Działalność gospodarcza, o której dofinansowanie ubiega się osoba niepełnosprawna nie musi być jej pierwszą działalnością gospodarczą. Przy takim podejściu wszystkie osoby niepełnosprawne będą równo traktowane przy ubieganiu się o tę formę pomocy, bez względu na to czy w przeszłości otrzymały już środki na podjęcie działalności gospodarczej z innego źródła niż PFRON. Przy czym, przepis stanowiący o jednorazowości przyznania środków PFRON jest wystarczającym zabezpieczeniem przed wielokrotnym korzystaniem ze środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej. Po za tym, w każdym przypadku wniosek osoby niepełnosprawnej podlega ocenie formalnej i merytorycznej, a osoba niepełnosprawna we wniosku ma obowiązek poinformowania starosty o wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej, jej rodzaju i przyczynach jej zaprzestania - napisał Wdówik.
O stanowisku ministerstwa mają teraz być poinformowani wszyscy dyrektorzy powiatowych urzędów pracy, które przyznają dotację. Jeśli jednak to rozwiązanie nie będzie skuteczne, to pod uwagę będzie brana możliwość podjęcia prac legislacyjnych, by wprowadzić zmianę postulowaną przez posłankę.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (57)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane