• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Nowa ulica, a w środku stare torowisko

MKo
22 września 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Remont torowiska w ramach rewitalizacji nie był możliwy - tłumaczy miasto i zapowiada, że modernizacja zostanie przeprowadzona w ramach prac utrzymaniowych. Remont torowiska w ramach rewitalizacji nie był możliwy - tłumaczy miasto i zapowiada, że modernizacja zostanie przeprowadzona w ramach prac utrzymaniowych.

Nowa nawierzchnia ulicy i przebiegające przez jej środek stare torowisko tramwajowe - tak wygląda po rewitalizacji ul. ks. GóreckiegoMapka w Nowym Porcie. Mieszkańcy zachodzą w głowę, dlaczego kosztowny remont nie objął też infrastruktury torowej, a miasto tłumaczy, że... zbyt późno podjęto decyzję o jego remoncie. Torowisko przejdzie modernizację w przyszłości, w ramach tzw. prac utrzymaniowych.Jak oceniasz efekty rewitalizacji gdańskich dzielnic?

Na kuriozalny widok wysłużonego torowiska przebiegającego przez środek świeżo wyremontowanej ulicy, mieszkańcy Nowego Portu zwrócili uwagę po jej otwarciu. Sprawą zainteresował się też radny Cezary Śpiewak-Dowbór i złożył w tej sprawie interpelację do władz miasta, dopytując, z jakiego powodu torowisko nie zostało wyremontowane w ramach niedawno przeprowadzonej rewitalizacji.

Na pismo radnego odpowiedział Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska, nadzorujący przebieg rewitalizacji.

Miasto: musieliśmy dotrzymać terminu- Włączenie przebudowy ulicy ks. Góreckiego w zakres projektu unijnego pozwoliło na uzyskanie przez gminę dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej, ale wiązało się to i wiąże również ze zobowiązaniami ze strony gminy, w tym dotrzymaniem terminów zakończenia rzeczowego realizacji projektu - tłumaczy Grzelak. - Brak dotrzymania ustalonych umową terminów skutkuje utratą finansowania unijnego. Aktualnie dofinansowanie unijne dla wydatków poniesionych na przebudowę ulicy Góreckiego wynosi 69 proc. poniesionych nakładów i jest to bardzo znacząca kwota w budżecie gminy.
Jak dodaje, prace zrealizowane w związku z remontem nawierzchni ul. Góreckiego zaplanowano przed sześcioma laty (w 2016 roku). Wtedy także ustalono szczegółowy zakres robót i harmonogram prac zatwierdzony przez instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego.

- Dwa lata później (w 2018 r.) zgodnie z przyjętym do realizacji planem, podpisano umowę i rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowy przedmiotowej drogi, z planowanym terminem odbioru w 2019 roku. Po trzech latach od planowania remontu, czyli dopiero w 2019 roku, w trakcie rutynowego sprawdzenia stanu technicznego torowiska okazało się, że jest konieczny także remont torowiska biegnącego ulicą ks. Góreckiego. W tym okresie opracowanie dokumentacji technicznej było na ukończeniu - dodaje wiceprezydent Gdańska.
Doprojektowanie remontu torowiska skutkowałoby wstrzymaniem prac i groziłoby niedotrzymaniem terminów, co wiązałoby się z kolei z utratą unijnego dofinansowania. Doprojektowanie remontu torowiska skutkowałoby wstrzymaniem prac i groziłoby niedotrzymaniem terminów, co wiązałoby się z kolei z utratą unijnego dofinansowania.

Obawa przed niegospodarnością i wzrostem kosztów pod stronie gminyWedług urzędników włączenie remontu torowiska do już prowadzonych prac na ul. Góreckiego nie było możliwe bez wcześniejszego opracowania projektu uzupełniającego. Na ten jednak nie można było czekać, bo skutkowałoby to wstrzymaniem prac i niedotrzymaniem terminów.

- Konsekwencją byłoby niezrealizowanie projektu w terminie, a co za tym idzie - utrata finansowania z UE. Koszty remontu ulicy musiałaby wówczas w całości ponieść gmina, co byłoby działaniem niegospodarnym. Niewątpliwie torowisko wzdłuż ul. Góreckiego wymaga remontu, trwają zatem starania miasta, by został on zrealizowany w ramach przeprowadzanych regularnie prac utrzymaniowych - dodaje Grzelak.
W ramach rewitalizacji Nowego Portu poza modernizacją ul. Góreckiego podobne prace przeprowadzono także na ul. Strajku Dokerów i Wilków Morskich. Powstały tam nowe chodniki i miejsca postojowe, wymieniono nawierzchnię ulic, pojawiło się nowe oświetlenie i mała architektura. W ramach rewitalizacji część kamienic zyskała nowe elewacje i stolarkę okienno-drzwiową. Prace pochłonęły 25 mln zł.
MKo

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (121)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane