• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Deweloperzy gotowi zainwestować 900 mln zł w Nowy Port

Michał Brancewicz
16 stycznia 2024, godz. 07:00 
Opinie (269)
Mapa z podziałem na publiczne i komercyjne (na żółto) elementy, które będzie zagospodarowywał prywatny inwestor. Mapa z podziałem na publiczne i komercyjne (na żółto) elementy, które będzie zagospodarowywał prywatny inwestor.

Doraco, Cordia, MultibudDekpolemDevelia - ci deweloperzy zgłosili chęć stworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego z miastem w celu zagospodarowania Nowego Portu. Umowa PPP powinna zostać podpisana w marcu 2025 r. Realizacja wszystkich elementów pochłonie ok. 900 mln zł i może zająć nawet 15 lat.Uda się wyłonić prywatną firmę, która zainwestuje w Nowy Port?

Obszar inwestycyjny znajduje się w różnych częściach Nowego Portu i ma powierzchnię 13 ha, z czego 8 ha zostanie przeznaczonych na cele komercyjne.

Wybrana firma będzie musiała zrealizować szereg inwestycji tzw. celu publicznego, by móc zagospodarować pozostały obszar, z którego czerpać będzie zyski.

Miasto oczekuje w pierwszej kolejności zagospodarowania wybranych nieruchomości.Zagospodarowanie nieruchomości na cele:

 1. mieszkaniowo-usługowe: duży kompleks usługowo-mieszkaniowy (usługi np. o profilu gastronomicznym, handlowym, medycznym), co przyczyni się do wzrostu liczby miejsc pracy,
 2. sportowo-rekreacyjne i turystyczne: np. park rekreacyjny z walorami historycznymi (Szaniec Zachodni), budowa basenu w rejonie ul. Krasickiego i Gałczyńskiego w Gdańsku,
 3. społeczne: budowa żłobka publicznego przy ul. Mylnej w Gdańsku.

Kolejnym elementem jest usprawnienie ruchu pieszego i samochodowego.

Planowane remonty ulic:

 • remont jezdni wraz z chodnikami i sieciami podziemnymi przy Przedszkolu nr 1 "Tęczowa Jedyneczka" przy ul. Władysława IV w Gdańsku,
 • modernizacja ulicy Wyzwolenia w Gdańsku,
 • przekształcenie ulicy Wyzwolenia w zielony bulwar "Zielona Wyzwolenia",
 • utwardzenie nawierzchni placu przy ul. Wyzwolenia w Gdańsku,
 • ciąg pieszy i pieszo-jezdny łączący ul. Oliwską i Na Zaspę.

W Nowy Port mają być wpompowane setki milionów prywatnych złotych. Jedną z inwestycji tzw. celu publicznego ma być stworzenie zielonego bulwaru wzdłuż ul. Wyzwolenia. W Nowy Port mają być wpompowane setki milionów prywatnych złotych. Jedną z inwestycji tzw. celu publicznego ma być stworzenie zielonego bulwaru wzdłuż ul. Wyzwolenia.

Inwestycje o wartości ponad 900 mln złNastępna część dotyczy poprawy sytuacji socjalno-bytowej mieszkańców dzielnicy Nowy Port poprzez budowę i sprzedaż na rzecz miasta 31 wyodrębnionych mieszkań.

Przyszły inwestor ma wybudować także schronisko dla osób bezdomnych.

Do tego musi zbudować wyodrębnione lokale o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, na potrzeby statutowe Gdańskich Nieruchomości o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400 m kw.

Wkład Gdańska w postaci nieruchomości gruntowych wyniesie ok. 134 mln zł (ok. 15 proc.). Na dzień podpisania umowy wartość nieruchomości zostanie zwaloryzowana, a następnie będzie waloryzowana w okresie umowy (w oparciu o ceny rynkowe - na podstawie wycen), w miarę jak inwestor będzie wykupował kolejne działki.

Szacowana wartość nakładów na cele komercyjne wynosi 778 mln zł netto (ok. 85 proc.).

Wartość inwestycji w cele publiczne ma wynieść ponad 100 mln zł.

Negocjacje potrwają 8 miesięcyWymienione powyżej zadania stanowią punkt wyjściowy do negocjacji, dotyczących także terminu realizacji wszystkich przedsięwzięć. Urzędnicy chcą, by podmiot prywatny, już po wybudowaniu, podjął się utrzymania basenu, żłobka i schroniska dla bezdomnych.

15 stycznia 2024 r. otwarto koperty z wnioskami o dopuszczenie do udziału w negocjacjach. Złożyły je cztery podmioty:

Deweloperzy chcący inwestować w Nowy Port

 1. DORACO Investment Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.
 2. CORDIA DEVELOPMENT 15 Sp. z o.o.
 3. Multibud Investment W. Ciurzyński SA (lider konsorcjum) i Dekpol Deweloper Sp. z o.o.
 4. DEVELIA S.A. (lider konsorcjum) i NP 11 Sp. z o.o. Sp. k

Teraz miasto ma 30 dni na ocenę wniosków i zaproszenie wybranych podmiotów do negocjacji. Same negocjacje potrwają ok. 8 miesięcy od dnia zaproszenia.

Umowa PPP w marcu 2025Zaproszenie do składania ofert zostanie wysłane w terminie 35 dni od zakończenia negocjacji.

Na złożenie oferty wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną będzie minimum 60 dni od dnia zaproszenia. Potem nastąpi ich otwarcie, a 45 dni później informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. W ciągu kolejnych 10 dni dojdzie do podpisania umowy.

Jeśli uda się dotrzymać tych terminów, umowa w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zostanie podpisana w marcu 2025 r.

Realizacja wszystkich zadań może zająć nawet 15 lat.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (269)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane