• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Razem zmieniamy Pomorze

19 września 2023 
Opinie

Prawie 130 mln zł dla 18 projektów infrastrukturalnych, przede wszystkim w miastach. Do tego kolejnych 450 mln zł, które trafiły do niemal 3 tys. pomorskich przedsiębiorstw. W ten sposób Samorząd Województwa wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Pomorza. Za tymi liczbami stoi finansowanie z Pomorskiego Funduszu Rozwoju, poprzez który władze samorządowe pomagają lokalnym społecznościom i małemu biznesowi rozwijać się, modernizować, zmieniać na lepsze. Lista tych, którzy skorzystali ze wsparcia, jest długa. O tych wszystkich działaniach opowiadają marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, oraz Leszek Bonna, wicemarszałek Zarządu Województwa Pomorskiego.Zaryzykowaliśmy i jako jedno z pierwszych województw już w 2010 r. przeznaczyliśmy część środków unijnych trafiających na Pomorze nie na dotacje, ale na pożyczki i poręczenia kredytów bankowych. Finansowane były w ten sposób przedsięwzięcia inwestycyjne, które przynosiły inwestorom oszczędności lub przychody, dzięki którym mogli spłacać zobowiązania - opowiada marszałek Struk. Projekt unijny skończył się, ale spłacane raty pożyczkowe oraz te środki, które były zabezpieczone pod kredyty w formie poręczeń, stopniowo do nas wracają. Dzięki temu pojawiła się nowa pula środków do dyspozycji, którą systematycznie wykorzystujemy nadal na ten sam cel. Czyli, mówiąc obrazowo, pieniądze spłacane przez te firmy trafiają w formie pożyczek do kolejnych i kolejnych, i kolejnych.
W tej pracy wspierają nas partnerzy - instytucje finansowe z terenu województwa, których zadaniem jest dotrzeć do przedsiębiorczyń i przedsiębiorców możliwie blisko ich miejsca działalności z atrakcyjną ofertą pożyczkową i poręczeniową. Wierzymy, że jest to dobry sposób na wsparcie naszych firm, ciekawych pomysłów na biznes lub zwyczajnie - na pomoc w przejściowych trudnościach z płynnością. Było to szczególnie ważne w czasie pandemii COVID-19, kiedy to ratowaliśmy nasze firmy nawet przed całkowitym upadkiem - zaznacza wicemarszałek Bonna.

Kto skorzystał z naszego wsparcia? Kiosk spożywczy, salon piękności, praktyka lekarska, plac zabaw dla dzieci, stolarnia, restauracja, usługi geodezyjne, catering dietetyczny, ośrodek wczasowy, warsztat samochodowy i wiele innych. Lista przedsiębiorczyń i przedsiębiorców, którzy skorzystali z naszych środków, jest naprawdę długa! 
 
Drugim filarem naszej działalności jest wsparcie lokalnych społeczności, np. w małych miastach naszego województwa. Dokładamy starań, aby jakość życia mieszkanek i mieszkańców stale się poprawiała. Nasze pożyczki służą więc rozbudowie obiektów pełniących bardzo ważne funkcje w życiu Pomorzan - mówi Mieczysław Struk.

Obiekty sportowe
Sfinansowaliśmy termomodernizację krytej pływalni w Chojnicach, na której zamontowane zostały także panele fotowoltaiczne. Pożyczka będzie spłacana przez 15 lat, a środki na ten cel pochodzą z oszczędności, jakie uda się wygenerować na rachunkach za energię elektryczną i cieplną. Jest to doskonały przykład działania w kierunku zielonej transformacji, które jest jednocześnie działaniem samofinansującym się!
 
Obiekty kulturalne
Jest się też czym pochwalić,  jeśli chodzi o wsparcie kultury i dziedzictwa narodowego. Nie jest to wcale oczywiste, że muzea czy teatry mogą być finansowane za pomocą pożyczek. Ale proszę! Jeśli właściciel czy organ prowadzący nie jest w stanie zapewnić jednorazowo 20 czy 30 mln zł na niezbędne prace modernizacyjne, to atrakcyjna pożyczka, której spłata jest rozłożona na wiele lat, będzie dobrym rozwiązaniem.
Jesteśmy dumni także z tego - wylicza Leszek Bonna - że współuczestniczymy w finansowaniu dwóch niezwykłych obiektów w Gdańsku. Nasze wsparcie trafiło do Teatru Wybrzeże, który finalizuje ogromne przedsięwzięcie, czyli gruntowną modernizację Dużej Sceny. Właśnie się szykują do wielkiego otwarcia! Z kolei Muzeum Gdańska zaciągnęło pożyczkę w Pomorskim Funduszu Rozwoju, aby przeprowadzić prace konserwatorskie i remontowe w zabytkowej Twierdzy Wisłoujście, czyli wyjątkowym zabytku sztuki militarnej i jednym ze 109 Pomników Historii RP.
Z oferty Pomorskiego Funduszu Rozwoju skorzystało także Hevelianum. Dzięki temu w historycznym kompleksie budynków zespołu poszpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku możliwe będzie prowadzenie księgarnio-kawiarni, stworzenie stałej ekspozycji poświęconej historii szpitalnictwa oraz wygospodarowanie przestrzeni do pracy zdalnej i relaksu. Jeden z budynków, wpisany do Rejestru Zabytków, będzie pełnił funkcję noclegową (hostel), a kolejny zostanie zaadaptowany na potrzeby szkoleniowo-edukacyjne i wystawiennicze.
 
Przedszkola
To, na czym szczególnie nam zależało - wskazuje marszałek Struk i potwierdza wicemarszałek Bonna - to zwiększenie dostępności placówek wychowania przedszkolnego na terenie województwa pomorskiego. Dzięki specjalnemu produktowi pożyczkowemu możliwe było zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, a także poprawa ich jakości poprzez odnowienie i doposażenie. W tym roku dzięki naszemu wsparciu powstały cztery nowe placówki, a kolejne cztery zostały zmodernizowane. To oznacza ponad 500 nowych oraz prawie 200 ulepszonych miejsc przedszkolnych w Gdańsku, Gdyni, Redzie, Rumii i Juszkowie. Możemy śmiało powiedzieć, że to doskonale zainwestowane 20 mln zł, z których skorzystają nasi najmłodsi mieszkańcy!
 
Usługi dla mieszkanek i mieszkańców
Niedawno mieliśmy przyjemność wesprzeć finansowo wspólne przedsięwzięcie gminy Starogard Gdański oraz gminy Pelplin, które wspólnie zawiązały spółkę komunalną - Czyste Kociewie Sp. z o.o. Zadaniem Spółki jest odbiór odpadów komunalnych z terenu obu gmin i dbałość o ich właściwy poziom recyklingu. Czyste Kociewie jako spółka celowa otrzymało od nas pożyczkę na zakup wyspecjalizowanych pojazdów służących do ich codziennej pracy.
  
W tej chwili przystąpiliśmy do budowy trzeciego filaru działalności Pomorskiego Funduszu Rozwoju, czyli finansowego wspierania tzw. projektów zielonych. Zaczynamy od wzmocnienia naszych wspólnych wysiłków, aby w środowisku, w którym żyjemy, powietrze było jak najczystsze. Pierwsze nasze zobowiązanie to Pomorski Fundusz Antysmogowy, czyli 30 mln zł, które jesteśmy gotowi zainwestować w nieoprocentowane pożyczki dla mieszkańców, którzy chcą wymienić swoje piece na takie o wyższej klasie, bądź zainstalować odnawialne źródła energii. Rozmawiamy już z pierwszymi gminami, które chciałyby przystąpić do tego programu, i liczymy na zaangażowanie naszych partnerów samorządowych w tym przedsięwzięciu. W przyszłości będziemy starali się, aby w obszarze szeroko pojętego przeciwdziałania zmianom klimatu oferować jak najatrakcyjniejsze produkty finansowe, traktując takie zaangażowanie również jako element profilaktyki prozdrowotnej w regionie - podkreśla marszałek Struk.

Tak jak w 2010 r. taki i dziś władze samorządowe województwa pomorskiego są przekonane, że pożyczki i poręczenia ze środków publicznych to bardzo dobre, długofalowe narzędzie finansowe uzupełniające wsparcie dotacyjne. Trochę jak przysłowiowa wędka, którą można używać wielokrotnie, dzięki czemu efekt tych działań jest również zwielokrotniony.
Pomorski Fundusz Rozwoju już na stałe wpisał się w pomorski krajobraz regionalnych instytucji samorządowych wspomagających inwestorów i kluczowe inwestycje na terenie województwa. Wierzymy, że przedstawione przez nas przykłady posłużą za inspirację i zachętę do kreowania lepszej rzeczywistości i przestrzeni na Pomorzu!
Dowiedz się więcej o Pomorskim Funduszu Rozwoju na stronie www.zpomorskim.pl.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Opinie

Najczęściej czytane