• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Sopocki woonerf już gotowy. Oficjalne otwarcie w sobotę

Takiej przestrzeni w Sopocie jeszcze nie było. W sobotę oficjalnie otwarty zostanie przebudowany układ ulic w nadmorskiej części miasta. Oprócz ochrony przed podtopieniami mieszkańcy i turyści zyskali całkowicie nową przestrzeń publiczną urządzoną w formie woonerfu. Zniknął podział na jezdnię i chodniki, a piesi mają do dyspozycji całą szerokość pasa drogowego.Jak oceniasz metamorfozę ulic w Dolnym Sopocie?

Zobacz wyniki (907)
O planowanych wielkich zmianach na ul. ParkowejMapka oraz poprzecznie poprowadzonych względem niej ulicach pisaliśmy po raz pierwszy w listopadzie 2020 r., kiedy inwestycja była na etapie wyboru wykonawcy.

Dzisiaj metamorfozę ulic można ocenić bezpośrednio w terenie i bez wątpienia jest to prawdziwa rewolucja w podejściu do projektowania przestrzeni publicznej w Sopocie.

Zamiast tradycyjnego podziału na jezdnię i chodnik, pełniący przede wszystkim funkcję parkingu, cały pas drogowy zyskał jednolitą nawierzchnię i wysokość zgodnie z zasadami kreowania woonerfów (więcej na ich temat oraz samej nazwy pod treścią artykułu).

Gdyby nie okoliczna zabudowa, ciężko byłoby rozpoznać to samo miejsce przed i po zakończeniu robót drogowych. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Miejsca postojowe wreszcie nie utrudniają życia pieszymWyjątek stanowią jedynie miejsca postojowe, które wyłożono kostką brukową. Co warto podkreślić, przestrzeń parkingowa - w przeciwieństwie do wcześniejszego postoju aut na chodnikach - została usytuowana w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu pieszego.

W ramach inwestycji pojawiły się także nasadzenia niskiej roślinności, drzew oraz elementy małej architektury. Ostatecznie zrezygnowano natomiast z montażu "Bramy do morza", która miała wieńczyć ul. PoniatowskiegoMapka. Jak tłumaczą urzędnicy, decyzja ta jest wynikiem konsultacji z konserwatorem zabytków.

Parkowa przed remontem nie wyróżniała się w żaden sposób na tle innych ulic w Sopocie. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Wyniesione skrzyżowania oraz strefa zamieszkaniaZmiany wprowadzono również na równoległej ul. GrunwaldzkiejMapka, gdzie wyniesiono skrzyżowania wraz z przejściami dla pieszych na wysokości ul. ChrobregoMapka oraz Traugutta - Książąt PomorskichMapka.

Wszystkie ulice pod względem organizacji ruchu zostały włączone do strefy zamieszkania, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, a pieszy ma prawo poruszać się całą szerokością drogi.

Całkowita modernizacja infrastruktury podziemnejMetamorfoza ulic w Sopocie to nie tylko nowe zagospodarowanie naziemnej części pasa drogowego, ale też przebudowa infrastruktury podziemnej, która była podstawą całej inwestycji.

Jak wyliczają urzędnicy, w ramach robót wykonano siedem kanałów głównych kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz pięć wpustów samooczyszczających i zespołów podczyszczających wody opadowe przed odprowadzeniem ich do potoku Haffnera zlokalizowanego w ul. Chrobrego.

Ponadto ułożono ok. 1,2 km kanału deszczowego wraz z wpustami ulicznymi typu górskiego. Przebudowano też odwodnienie skrzyżowania ul. Chrobrego, Traugutta i Grunwaldzkiej.

Na terenie objętym inwestycją powstały przyłącza posesyjne, umożliwiające włączenie w miejski system kanalizacji deszczowej i odprowadzenie nadmiaru wód opadowych niezagospodarowanych na posesji.

Inwestycja obejmowała jednocześnie wykonanie nowej instalacji gazowej, oświetlenia w technologii LED (ustawiono 61 nowych lamp) oraz urządzenie dwóch stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych.

Inwestycja zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców- Po wielu konsultacjach z mieszkańcami tego rejonu zdecydowaliśmy, że planując inwestycję mającą chronić dolny taras miasta przed zalewaniem, możemy jednocześnie uspokoić ruch i zmienić wygląd tej części Sopotu. Jestem przekonany, że będzie to jedna z najpiękniejszych przestrzeni publicznych w Polsce - mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. - Balans między ruchem rowerowym, samochodowym i pieszym to rozwiązania stosowane w wielu europejskich miastach i jak pokazuje doświadczenie, bardzo poprawiają jakość życia nie tylko okolicznych mieszkańców, ale wszystkich użytkowników tych przestrzeni.

Oficjalne otwarcie woonerfu w sobotę o godz. 12Choć nowy układ uliczny jest już w pełni dostępny dla pieszych, rowerzystów i kierowców, w najbliższą sobotę, 11 czerwca, o godz. 12:00 na skrzyżowaniu Parkowa - KordeckiegoMapka nastąpi oficjalne otwarcie woonerfu.

Przewidziano wspólną paradę w kierunku Muzeum Sopotu oraz rodzinny festyn na terenie muzeum do godz. 15:30. W programie m.in. gry i zabawy dla dzieci i rodzin, występy wokalne i taneczne, warsztaty kreatywne.

Metamorfoza ulic za ponad 12 mln złKoszt przebudowy dróg po stronie Gminy Miasta Sopot to ok. 11,972 mln zł. Dodatkowo 1,4 mln zł wyłożyła Pomorska Spółka Gazownictwa, która korzystając z szeroko zakrojonych prac drogowych, zmodernizowała infrastrukturę gazową.

Przebudowa ulic była realizowana w ramach dwóch projektów ze wsparciem unijnym:
  1. Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej,
  2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii.

Inwestycja została także sfinansowana w kwocie 1,7 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Za przygotowanie dokumentacji projektowej odpowiedzialne było Biuro Projektowo-Consultingowe HydroEco z Gdańska oraz Instal-Tech z Gdańska (w zakresie instalacji gazowej). Prace budowlane powierzono wyłonionej w przetargu Firmie Budowlano-Drogowej MTM z Gdyni.

Z Holandii do Polski. Jak nazwać po polsku woonerf?


Pierwszy polski woonerf w Łodzi, będący inspiracją dla kolejnych realizacji w kraju.
Pierwszy polski woonerf w Łodzi, będący inspiracją dla kolejnych realizacji w kraju. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl
Woonerfy to forma kształtowania przestrzeni publicznej, która w ostatnich latach podbija europejskie miasta. Po raz pierwszy zastosowano ją w Holandii już w latach 70. XX wieku, gdzie woonerf po niderlandzku oznacza ulicę do mieszkania.

W Polsce pierwszy woonerf zrealizowano w 2014 r. w Łodzi, zaś w Trójmieście - w Gdyni na ul. Abrahama w 2019 r.

Co znamienne, obie inwestycje - w Łodzi oraz Gdyni - były realizowane w ramach środków budżetu obywatelskiego, ponieważ włodarzom brakowało odwagi politycznej, aby wprowadzić taką formę zagospodarowania, w której potrzeby kierowców nie będą stanowiły priorytetu w podziale przestrzeni.

Wciąż brakuje polskiego odpowiednika słowa "woonerf", zaś często przywoływana (także w komentarzach na naszym portalu) "strefa zamieszkania" tylko w niewielkim stopniu pokrywa się z założeniami typowego woonerfu, w ramach którego nie ma fizycznego podziału na jezdnię i chodniki.

Ponadto przestrzeń woonerfu powinna być projektowana przede wszystkim z myślą o potrzebach pieszych z uwzględnieniem elementów małej architektury oraz zieleni, czego "strefa zamieszkania" jako definicja z zakresu organizacji ruchu nie obejmuje.

W Łodzi próbowano stosować określenie "podwórzec miejski", które jednak nie zawsze odpowiadało charakterowi okolicznej zabudowy, czego najlepszym przykładem jest właśnie Sopot z zabudową willową, a nie zwartym zespołem kamienic z głębokimi podwórzami typowymi dla śródmieścia Łodzi.


Opinie wybrane


wszystkie opinie (204)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »