• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Studenckie wizje przestrzeni pomiędzy Starym a Młodym Miastem

EBu
27 marca 2024, godz. 16:45 
Opinie (37)
Zwycięska praca wyróżniona została przede wszystkim za umiejętne tworzenie miejsc integracji. Zwycięska praca wyróżniona została przede wszystkim za umiejętne tworzenie miejsc integracji.

Studenci I semestru studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w ramach konkursu pochylili się nad zaprojektowaniem przestrzeni w części Śródmieścia Gdańska pomiędzy Starym Miastem a terenem Gazowni i dalej Młodym MiastemMapka. Efekty konkursu to jak zwykle porcja świeżego spojrzenia na miejską przestrzeń.Efekty studenckich konkursów:

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny dla studentów już po raz 15. został zorganizowany w ramach współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku a Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. Wzięło w nim udział 19 zespołów projektowych.

Tematyka konkursów jest za każdym razem inna, ale wybór tematu dyktowany jest chęcią uzyskania pogłębionej analizy urbanistycznej, co poprzedzać ma działania inwestycyjne w problematycznych obszarach miasta. Studenci mają okazję sprawdzić swoje umiejętności w rozwiązywaniu realnych problemów, a miasto, jako współorganizator konkursu, zyskuje ciekawe analizy i wnioski, które może wykorzystać do korekty własnych założeń urbanistycznych lub inwestycyjnych.Jak mądrze powiązać Stare i Młode Miasto?Zadaniem uczestników konkursu było zbadanie wzajemnego oddziaływania przestrzeni miejskich i zaprojektowanie powiązań przestrzennych pomiędzy Starym Miastem a terenem Gazowni, a dalej także powiązań zewnętrznych obszaru konkursowego ze Stocznią Cesarską oraz nowo powstałymi osiedlami: DokiMapka, BrabankMapkaChlebovaMapka.

Zadaniem konkursowym było zaproponowanie nowych form zagospodarowania tego obszaru, zarówno w skali urbanistycznej, jak i architektonicznej.

Z 19 prac wyróżniono pięć, przyznając jedną pierwszą nagrodę (12 tys. zł), dwie równorzędne nagrody trzecie (po 6 tys. zł) oraz dwa równorzędne wyróżnienia (po 3 tys. zł). Nie przyznano drugiej nagrody.

Memory Gardens. I nagrodaAutorzy: Julia Krukowska, Paulina Barańska, Natalia Kwidzińska, Valeriia Rusnak

Według jury zwycięska praca ukierunkowana jest nie tylko na rewitalizację, ułatwiającą miejską mobilność kompozycję i współczesne rozwiązania komunikacyjne, ale na budowanie wspólnoty w mieście poprzez miejsca duchowe, co jest zadaniem niełatwym. Projekt zawarty w pracy nr 11 z owych miejsc czyni jednak realne przestrzenne narzędzie integracji ludzi i budowy wspólnoty.

Dookoła. III nagroda (równorzędna)Autorzy: Oliwia Hauchszulz, Marcin Owczarek, Jan Lefanczyk

Walorami zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych są między innymi: czytelne i racjonalne powiązanie nowych ciągów komunikacji pieszej i kołowej z ciągami istniejącymi, dobre powiązanie z najważniejszymi elementami przestrzeni otaczającej (w tym z Muzeum II Wojny Światowej), ciekawe, posiadające liczne otwarcia rozwiązanie waterfrontu z biegnącym wzdłuż Motławy bulwarem oraz dostosowana do charakteru miejsca i dość jednolita skala zabudowy.

III nagroda (równorzędna)Autorzy: Bogumiła Mączkowska, Michał Myka, Wiktoria Piasta

Jury konkursu doceniło szczególnie decyzje projektowe autorów/autorek prowadzące do wykrystalizowania spójnej i czytelnej przestrzeni publicznej z dużym udziałem zieleni łączącej nabrzeże Martwej Wisły z Kanałem Raduni oraz istniejącym na jego drugim brzegu placem w okolicy budynku Poczty Polskiej. Jednocześnie zaproponowany układ urbanistyczny pozwala na alternatywne drogi dojścia nad najbardziej atrakcyjną strefę nabrzeżną dla osób nadchodzących z różnych kierunków. Forma zabudowy waterfrontu pozwala na kadrowanie przestrzeni nadwodnej i jej obserwację z głębiej położonych stref.

Przepływ. WyróżnienieAutorzy: Martyna Maliszewska, Dominika Ochocińska, Marta Stawska

Praca wyróżniona za wnikliwe podejście do stworzenia dzielnicy o egalitarnym programie mieszkaniowym z obiektami infrastruktury społecznej oraz lokalnym centrum tworzącymi warunki dla zaspokojenia potrzeb i integracji lokalnej ludności. Wartością pracy jest także czytelny układ sieci ulic, o głównym kierunku łączącym Kanał Raduni z frontem wodnym Motławy, wyznaczający kwartały o zabudowie czytelnie definiującej wnętrza urbanistyczne, chociaż można by oczekiwać bardziej czytelnego wyeksponowania przestrzennego powiązania z Muzeum II Wojny Światowej.

7:10 Spotkajmy się. WyróżnienieAutorzy: Wiktoria Przedpełska, Anna Czepil, Aleksandra Pikur

Praca wyróżniona zwłaszcza za konsekwentny układ przestrzenny, budujący klarowne powiązania miasta z unikalną wartością miejsca, przestrzenią wodną Martwej Wisły i Motławy. Główna oś założenia osiąga uzasadnioną kulminację na nabrzeżu akwenu. Dodatkowym, zauważalnym walorem pracy jest czynnik integrujący nową tkankę z zastaną strukturą otoczenia - kontynuacja w projektowanej tkance kierunków sąsiadujących, nawet drugorzędnych ulic, przejść i osi widokowych.


Skład sądu konkursowego:

  • prof. Ewa Kuryłowicz
  • prof. Magdalena Staniszkis
  • prof. Katarzyna Zielonko-Jung, przewodnicząca sądu konkursowego
  • prof. Antoni Taraszkiewicz
  • prof. Wojciech Targowski


EBu

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (37)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane