• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Wojewoda sprzeciwił się budowie przejścia naziemnego przy dworcu

Michał Brancewicz
18 stycznia 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
W tym miejscu miasto planuje wybudować przejście naziemne, ale jego lokalizacja, zdaniem wojewody, jest niezgodna z przepisami. W tym miejscu miasto planuje wybudować przejście naziemne, ale jego lokalizacja, zdaniem wojewody, jest niezgodna z przepisami.

Wojewoda odmówił wydania zgody na budowę przejścia naziemnegoMapka przy dworcu Gdańsk Główny. Według niego powstanie ono zbyt blisko najbliższego skrzyżowania oraz innego przejścia z sygnalizacją świetlną. Miasto złożyło odwołanie do ministra rozwoju i technologii.Zmiany na Podwalu Grodzkim, na wysokości dworca kolejowego Gdańsku Główny, miasto planuje już od kilku lat.

W ich ramach założono:
 • budowę naziemnego przejścia na wysokości ul. ElżbietańskiejMapka wraz z przejazdem rowerowym,
 • powstanie nowej sygnalizacji świetlnej,
 • wydłużenie o 25 metrów peronów tramwajowych,
 • montaż nowych wiat na przystankach tramwajowych.

Czy nowe przejścia naziemne zakorkują centrum Gdańska?

Pod koniec czerwca 2021 r. informowaliśmy, że miasto przełożyło budowę przejścia na 2022 r.

Teraz okazuje się, że i ten termin stanął właśnie pod znakiem zapytania.

Wojewoda nie zgadza się na nowe przejście dla pieszychWojewoda Dariusz Drelich odmówił bowiem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Główny" (to zbiorcza nazwa dla wszystkich inwestycji w tym miejscu).

- Wojewoda pomorski wydał odmowną decyzję w odniesieniu do zgodności przyjętych w projekcie rozwiązań dotyczących warunków technicznych dla dróg publicznych w zakresie przejścia dla pieszych - wyjaśnia Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Co 400 lub 200 m, a jest 185 mDlaczego wojewoda podjął taką decyzję? Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999 r.:

Odległość przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną od skrzyżowania lub sąsiedniego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną nie powinna być mniejsza niż 400 m (na ulicy klasy G). Przy przebudowie albo remoncie ulic klasy G dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach zmniejszenie odległości, o których mowa, do 50 proc., czyli 200 m.

W uzasadnieniu wojewody czytamy:

(...) Odległość projektowanego przejścia dla pieszych od skrzyżowania ul. Podwale Grodzkie (droga krajowa nr 91, klasy G [wcześniej była klasy GP - dop. red.])ul. Bastion św. ElżbietyMapka (droga gminna nr 142030G, klasy D) wynosi 185 m, a odległość od istniejącego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną zlokalizowanego na ul. Wały JagiellońskieMapka na wysokości budynku Rady Miasta Gdańska wynosi 300 m. (...)

(...) Dodatkowo pełnomocnik wyjaśnia, że lokalizację projektowanego przejścia oparto na odległości w odniesieniu do istniejącego przejścia dla pieszych wskazanego powyżej, a nie odległości od skrzyżowania z drogą gminną. (...)

(...) Pomimo tego, że przepis § 127 ust. 6 w uzasadnionych wypadkach dopuszcza zmniejszenie analizowanych odległości do 200 m dla ulicy klasy G, nie ma on zastosowania w przedmiotowej sprawie, ponieważ projekt obejmuje wykonanie przejścia dla pieszych w odległości 185 m, czyli mniejszej niż 200 m od istniejącego skrzyżowania. (...)

(...) Rozwiązania przyjęte w projekcie (...) naruszają przepis (...), a inwestor nie dostarczył odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.


Pełna treść decyzji wojewody ws. przejścia przez Podwale Grodzkie

Warto również wspomnieć, że jeszcze bliżej planowanego przejścia znajduje się sygnalizacja świetlna, która powstała na skrzyżowaniu z Nowym Podwalem GrodzkimMapka, ale w uzasadnieniu wojewody ten wątek nie został poruszony.

Niezachowanie odległości 400 m urzędnicy uzasadniali:

 • zniesieniem bariery architektonicznej (konieczności korzystania z tunelu dla pieszych) - możliwość dojścia do przystanków tramwajowych i autobusowych w poziomie jezdni;
 • dobrym skomunikowaniem pieszych i rowerzystów w osi Dworzec-Stare Miasto, bardzo korzystnym pod względem oczekiwań społecznych przedłużeniem osi ul. Garncarskiej, dalej ul. Elżbietańskiej, wprost do nowego przejścia dla pieszych prowadzącego do przystanków autobusowych i tramwajowych oraz budynku dworca głównego bez konieczności pokonywania tunelu podziemnego;
 • bardzo dobrym skomunikowaniem ruchu rowerowego;
 • korzystną lokalizacją z uwagi usytuowania przejścia "od czoła" przystanków tramwajowych - układ pod względem inżynierii ruchu już mający zastosowanie na istniejących przystankach tramwajowych w Gdańsku; istniejące zejścia/wejścia do tunelu pozostają jako alternatywne dojście dla korzystających z węzła przesiadkowego;
 • pozostawieniem rezerwy w postaci długości krawędzi peronowych, która w przyszłości pozwoli na rozwój transportu zbiorowego oraz ulepszenie oferty przewozowej bez konieczności ingerencji i zmian lokalizacji przejścia dla pieszych.

- Od odmowy przysługuje inwestorowi odwołanie, które zostało wysłane za pośrednictwem wojewody pomorskiego do ministra rozwoju i technologii 4 stycznia 2022 r. Obecnie czekamy na stanowisko Ministerstwa w sprawie przesłanego przez DRMG odwołania od decyzji - informuje Zakrzacka.

Wątpliwości co do lokalizacji przejścia przy Bramie WyżynnejWyjaśnienie DRMG, jak została wyliczona odległość od przejścia przy Bramie Wyżynnej do skrzyżowania z Huciskiem. Wyjaśnienie DRMG, jak została wyliczona odległość od przejścia przy Bramie Wyżynnej do skrzyżowania z Huciskiem.
Co ciekawe, podobny zarzut pojawił się w przypadku powstającego przejścia między Bramą Wyżynną a Forum Gdańsk. Sugerowano, że odległość do przejścia na Hucisku wynosić będzie ok. 180 m.

Temat został poruszony przez czytelnika w Raporcie z Trójmiasta.

- Odległość przejścia dla pieszych przy Bramie Wyżynnej do skrzyżowania z ul. Hucisko liczona jest od osi przejścia do osi skrzyżowania i wynosi 200 m. Punkt odniesienia do osi projektowanego przejścia został zdefiniowany jako punkt przecięcia osi jezdni głównej i wlotów podporządkowanych - tłumaczy Agnieszka Zakrzacka. - Dokumentacja, na podstawie której prowadzona jest przebudowa, uzyskała wymaganą decyzję wojewody pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Opinie wybrane