• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Wybierz gdańskiego nauczyciela i dyrektora roku

ws
29 września 2022, godz. 09:00 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Gdańsku podczas zajęć muzycznych w plenerze. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Gdańsku podczas zajęć muzycznych w plenerze.

Twórczy, innowacyjny, taki, który wystrzega się stereotypów, zaangażowany - jaki powinien być najlepszy nauczyciel? Jakie cechy skutecznego menedżera powinien mieć najlepszy dyrektor szkoły? Po raz pierwszy w specjalnym konkursie "Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku" wyłonione zostaną najbardziej inspirujące i kreatywne osoby ze społeczności oświatowej. Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować na swojego kandydata.Miałe(a)ś ulubionego nauczyciela w szkole?

Nauczyciel jest kluczem do funkcjonowania systemu szkolnego, to m.in. od jego kwalifikacji i motywacji w dużej mierze zależą efekty kształcenia i wychowania uczniów. Jakie cechy ma osoba, która zasługuje na miano najlepszego nauczyciela?

Z kolei by nauczyciel mógł realizować swoje cele, potrzebuje wsparcia dyrektora. Jaki powinien być dobry dyrektor, by skutecznie zarządzać szkołą?

Już w październiku po raz pierwszy nauczyciele i dyrektorzy z Gdańska mogą liczyć na wyróżnienie swojej pracy. Na zwycięzców konkursu "Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku" czeka po 5 tys. zł, natomiast wyróżnieni otrzymają pomoce dydaktyczne w postaci sprzętu komputerowego.

- Laureatami mogą zostać osoby podejmujące szczególnie ważne i wartościowe działania na rzecz Gdańska i jego mieszkańców, w duchu wspierania budujących Gdańsk idei: obywatelskości, solidarności, odpowiedzialności za zrównoważony rozwój, nowoczesności i inteligentnych rozwiązań. Chcemy, aby mieszkańcy zyskali możliwość przyjrzenia się tej działalności dyrektorów i nauczycieli, która wykracza poza standardowe działania edukacyjne. Ten konkurs daje możliwość docenienia osiągnięć osób tworzących gdańską oświatę - mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Miasta Gdańska.

Kto może zostać najlepszym nauczycielem i dyrektorem?Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto aktualnie wykonuje zawód nauczyciela lub pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej prowadzonej przez Miasto Gdańsk.

W pierwszym etapie placówki edukacyjne zgłaszały do konkursu nauczycieli oraz dyrektorów, którzy ich zdaniem zasłużyli na nagrodę. Od 30 września do 9 października mieszkańcy Gdańska będą mogli oddać głos w konkursie na portalu gdansk.pl. Tam znajdą się sylwetki wszystkich nominowanych, a każdy z głosujących będzie mógł oddać po maksymalnie jednym głosie na każdego nominowanego.

Czym wyróżnia się najlepszy nauczyciel i dyrektor?Mieszkańcy podczas głosowania online wyłonią 8 osób wyróżnionych w konkursie, po jednym nauczycielu i jednym dyrektorze w każdej z 4 kategorii konkursowych. Wyboru zdobywców tytułu Gdańskiego Nauczyciela Roku oraz Gdańskiego Dyrektora Roku dokona prezydent miasta Gdańska na podstawie rekomendacji przygotowanych przez komisję konkursową.

Wyniki konkursu wraz z informacją o przyznanych nagrodach ogłoszone zostaną podczas uroczystej gali, której termin zostanie podany po zakończeniu głosowania.

Kategorie konkursowe:
  • Obywatelskość - kandydat jest osobą zaangażowaną w budowanie społeczeństwa ludzi równych, solidarnych i aktywnych obywatelsko. Rozwija u siebie i innych poczucie więzi, przynależności do wspólnoty, poziom zaufania, zaangażowania w życie lokalnej społeczności, również na poziomie sąsiedztw oraz współtworzenia miasta.
  • Solidarność - kandydat podejmowanymi działaniami przyczynia się do budowania wizerunku Gdańska - miasta solidarności, miasta wielu kultur - jako miejsca otwartego, tolerancyjnego, patrzącego z troską na słabszych.
  • Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój - kandydat swoimi działaniami dąży do ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa naturalnego, wykazuje troskę o przyszłość miasta i zapewnienie dobrych warunków życia kolejnym pokoleniom, mając na uwadze ich stan zdrowia, możliwość wypoczynku i regeneracji, jakość przestrzeni publicznej w Gdańsku jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego.
  • Nowoczesność i inteligentne rozwiązania - kandydat podejmuje działania odpowiadające na dynamiczne zmiany w sposobie funkcjonowania społeczeństw oraz rozwój technologiczny, które wpływają na charakter miasta. Przyczynia się do rozwijania narzędzi inteligentnego zarządzania rozwojem Gdańska, doskonalenia usług publicznych poprzez zastosowanie nowych technologii i rozwiązań opartych na narzędziach informatycznych.
ws

Katalog.trojmiasto.pl - Miejsca

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (91)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane