O nas

"Gama" - Gdański Archipelag Kultury znajduje się w Letnicy, dzielnicy przemysłowo - mieszkaniowej położonej między Zielonym Trójkątem a Nowym Portem. Działania Klubu skierowane są na dotarcie do dzieci uzdolnionych artystycznie.
"Gama" - Gdański Archipelag Kultury znajduje się w Letnicy, dzielnicy przemysłowo - mieszkaniowej położonej między Zielonym Trójkątem a Nowym Portem. Działania Klubu skierowane są na dotarcie do dzieci uzdolnionych artystycznie oraz zagrożonych patologią. Organizowane są dla nich zajęcia rozwijające zdolności a także prowadzone są czynności wychowawcze mające na celu nauczanie m.in. współpracy w grupie rówieśniczej i wypracowania społecznie pożądanych zachowań.

Staramy się, aby organizowane zajęcia wychodziły naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, i tak:

codziennie prowadzimy świetlicę dla dzieci i młodzieży
uruchomiliśmy pracownię komputerową
dla pań prowadzone są zajęcia z aerobiku
ponadto w placówce organizowane są zajęcia: plastyczne dla dzieci i młodzieży, gimnastyczne dla dzieci, teatralne i taneczno - wokalne dla dzieci i młodzieży.
W Klubie "Gama" rocznie organizuje się kilkadziesiąt imprez - są to najczęściej imprezy okolicznościowe związane z przypadającymi świętami i prezentacją dorobku placówki.