• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Drewniane sanatorium i nowa wizja węzła przesiadkowego. Pomysły młodych na Gdynię

Piotr Weltrowski
7 października 2022, godz. 15:30 
Opinie (66)
Tak mógłby wyglądać budynek opuszczonego sanatorium w Orłowie, gdyby do jego rewitalizacji użyć ekologicznej metody drewnianego budownictwa modułowego. Tak mógłby wyglądać budynek opuszczonego sanatorium w Orłowie, gdyby do jego rewitalizacji użyć ekologicznej metody drewnianego budownictwa modułowego.

Odbudowa opuszczonego sanatorium w Orłowie i stworzenie nowoczesnego węzła przesiadkowego na Wzgórzu św. Maksymiliana były tematami prac dyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Ciekawe pomysły na przestrzeń w Gdyni zostały nagrodzone przez miasto.Co powinno się stać z budynkiem sanatorium w Orłowie?

Zdewastowany i opuszczony Ośrodek Wypoczynkowy Zdrowie w Gdyni, wśród mieszkańców zwany "sanatorium w Orłowie" i znajdujący się przy ul. ZacisznejMapka, od lat straszy spacerujących plażą niedaleko klifu.

Obiekt ten powstał na początku lat 60. jako Dom Wczasowo-Leczniczy Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego. Później funkcjonował jako Dom Profilaktyczno-Wypoczynkowy "Zdrowie", nosząc dumne miano "Pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego". W kolejnych latach rozbudowano go o kolejne kondygnacje.

W czasach świetności posiadał 160 miejsc noclegowych. Były tu organizowane turnusy rehabilitacyjne, odchudzające i rekreacyjne. Później zdarzały się szkolenia oraz imprezy okolicznościowe, takie jak wesela czy chrzciny.

Tak wiosną tego roku wyglądało opuszczone sanatorium

Wszystko skończyło się w 2005 roku, kiedy sanatorium w Orłowie zostało zamknięte - jak wyjaśniano, z powodu osuwania się skarpy. Budynek planowano wyburzyć, ale ostatecznie stał się pożywką dla złomiarzy, którzy rozkradali wyposażenie. Nie ma uchwalonych planów miejscowych dla tej lokalizacji.

Jedna z wyróżnionych prac dyplomowych pokazuje ciekawy pomysł na zagospodarowanie tego miejsca. Mowa o pracy Artura Siwko pt. "Drewniane budownictwo modułowe. Rewitalizacja opuszczonego sanatorium w Gdyni Orłowie".

- Praca w syntetyczny i efektowny sposób odpowiada na potrzeby związane ze zmianami klimatycznymi, trafnie przedstawiając możliwość zastosowania ekologicznych rozwiązań architektonicznych na przykładzie rewitalizacji sanatorium w Orłowie. Autor zwraca szczególną uwagę na techniczne aspekty stosowania drewnianych konstrukcji i ich przewagę w stosunku do budownictwa tradycyjnego, a jednocześnie proponuje w miejscu dawnego sanatorium ciekawą formę architektoniczną hotelu, korzystnie wpisującą się w krajobraz Orłowa - napisano w uzasadnieniu wyróżnienia dla autora.

Wzgórze św. Maksymiliana jako zintegrowany węzeł przesiadkowyTak mógłby wyglądać węzeł przesiadkowy na Wzgórzu św. Maksymiliana. Tak mógłby wyglądać węzeł przesiadkowy na Wzgórzu św. Maksymiliana.
Główną nagrodą został wyróżniony jednak inny młody architekt: Kamil Jagódzki. Jego praca dyplomowa nosi tytuł "Zintegrowany węzeł przesiadkowy jako narzędzie spajające przestrzeń miejską. Dworzec Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana".

W pracy tej w interesujący sposób szuka on sposobu rozwiązania jednego z większych problemów rozwoju centralnego obszaru Gdyni. Chodzi o brak sprawnego połączenia funkcjonalnego pomiędzy Śródmieściem - ukształtowanym w latach 30. XX wieku, a współcześnie kształtującym się ośrodkiem handlowo-usługowym po zachodniej stronie torów, gdzie znajdują się m.in. kompleksy biurowe, hala, stadion czy centrum Riviera.

Tak - z góry - mógłby wyglądać węzeł przesiadkowy na Wzgórzu św. Maksymiliana. Tak - z góry - mógłby wyglądać węzeł przesiadkowy na Wzgórzu św. Maksymiliana.
Kapituła gdyńskiego konkursu doceniła w tej pracy "zarówno zaproponowane rozwiązania przestrzenne, jak i dobór form architektonicznych współgrających z wizerunkiem obydwu spajanych części obszaru centralnego".

Nowoczesne myślenie o przestrzeni miasta

Wyróżniono także jeszcze jedną osobę - Natalię Pietrzycką za prace ("Kształtowanie miasta zrównoważonego poprzez kreatywny placemaking") dotyczącą nowatorskiego tematu "wykorzystania narzędzia kreatywnego placemaking'u w kształtowaniu miasta zrównoważonego".

- Autorka zaprezentowała wszechstronną wiedzę teoretyczną związaną z tematem, wykazując to w przeprowadzeniu dogłębnych analiz, oraz interesująco przedstawiła studium przypadku dzielnicy Oksywie, podkreślając potencjał placemaking'u w rewitalizacji. Jej praca odpowiada na rzeczywiste problemy związane z procesami rewitalizacyjnymi w mieście - napisano w uzasadnieniu.
Fragment wyróżnionej pracy dotyczącej placemakingu. Fragment wyróżnionej pracy dotyczącej placemakingu.
Placemaking jest koncepcją kształtowania przestrzeni publicznej, zakładającą podejście wieloaspektowe do planów, projektów oraz zarządzania przestrzenią. Ma za zadanie aktywowanie lokalnych społeczności, angażowanie sąsiedztwa do stwarzania nowych miejsc i budowania wzajemnych więzi. To nie tylko proces kształtujący miasto, ale i filozofia działania.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (66)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane