Fakty i opinie

Gdynia: ponad 60 mln na ochronę przed zalaniami

W ramach poprzedniego projektu powstała m.in. kanalizacja deszczowa przy ul. Opata-Hackiego.
W ramach poprzedniego projektu powstała m.in. kanalizacja deszczowa przy ul. Opata-Hackiego. fot. LIS/gdynia.pl

63 mln zł unijnej dotacji pozyskała Gdynia na projekty dotyczące zagospodarowania wód opadowych, które są coraz większym problemem w dużych miastach. Dzięki temu powstanie pięć nowych zbiorników retencyjnych, "zielone dachy" i inne inwestycje.Czy zauważasz, że obecnie jest więcej ulewnych deszczy?

nie, zawsze były ulewy i powodzie 33%
tak, ale pewnie to tylko wrażenie, bo dawne zdarzenia się zapomina 22%
tak, to niezaprzeczalny fakt 45%
zakończona Łącznie głosów: 1215
Ministerstwo Środowiska właśnie rozdzieliło unijne pieniądze na projekty dotyczące zagospodarowania wód opadowych. Wśród podpisanych umów są dwie przygotowane przez urzędników z Gdyni.

- Podpisałem umowy na dofinansowanie ze środków UE kolejnych dwóch projektów, które obejmują dalszą rozbudowę systemu gospodarowania wodami deszczowymi w naszym mieście. Łączna wartość dofinansowania wynosi aż 63 mln zł, co stanowi aż 85 proc. kosztów kwalifikowanych obu projektów. Powstaną dwa nowe zbiorniki retencyjne i trzy zbiorniki "suche", pojawią się zielone dachy a wybrane boiska szkolne zostaną przykryte nawierzchnią przepuszczalną. Projekty obejmują też regulację rzeki Kaczej oraz odtworzenie potoku Wiczlińskiego. To kolejne projekty w dużym programie związanym z wodami opadowymi, który Gdynia realizuje od wielu lat. Zwiększanie retencji wód opadowych w mieście to nie chwilowa moda, ale konieczność. Temu samemu celowi służą propagowane przez nas ogrody deszczowe - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Ruszyły prace przy odtworzeniu Potoku WiczlińskiegoNa co przeznaczone zostaną środki z UE?

  • budowę lub przebudowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 6,2 km w dzielnicach Witomino, Chwarzno-Wiczlino oraz Chylonia (osiedle Meksyk);
  • budowę urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi, w tym dwóch zbiorników retencyjnych (w Witominie i Wiczlinie), zespołów komór i skrzynek rozsączających i dachów zielonych oraz pasaży roślinnych, muldy i rowów odwadniających;
  • likwidację powierzchni uszczelnionych (głównie boisk) na terenie Szkoły Podstawowej nr 26, X Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 i zastąpienie ich nawierzchnią przepuszczalną;
  • odtworzenie koryta potoku Wiczlińskiego o długości około 3,4 km,
  • budowę trzech suchych zbiorników przeciwpowodziowych o łącznej pojemności 111 tys. m sześc.: "Zielenisz" i "Wiczlino - Szkoła" na potoku Wiczlińskim oraz "Obwodnica" na połączeniu potoku Wiczlińskiego z rzeką Kaczą wraz z regulacją tej rzeki w niezbędnym zakresie oraz przebudowę rowu odwadniającego i budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej;
  • przebudowę boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w dzielnicy Dąbrowa na dwa boiska o powierzchni łącznej 820 m kw., z nawierzchnią przepuszczalną dla wód opadowych.


Zalane ulice po burzy w Trójmieście.