• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Marszałek oferuje SKM 10 nowych składów

Maciej Korolczuk
9 listopada 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (241)
Najnowszy artykuł na ten temat Są pieniądze na nowe pociągi dla Pomorza
Kilka tygodni temu Urząd Marszałkowski podpisał umowę ze spółką Newag na dostawę 31 nowych pociągów elektrycznych dla Pomorza. 10 z nich miałoby zostać przekazanych spółce SKM. Kilka tygodni temu Urząd Marszałkowski podpisał umowę ze spółką Newag na dostawę 31 nowych pociągów elektrycznych dla Pomorza. 10 z nich miałoby zostać przekazanych spółce SKM.

Urząd Marszałkowski chce pomóc Szybkiej Kolei Miejskiej w pozyskaniu 10 nowych pociągów, które miałyby obsługiwać ruch aglomeracyjny. Samorząd Województwa zaproponował przewoźnikowi przekazanie mu 10 z 31 zamówionych wiosną pociągów. - Z zaniepokojeniem obserwujemy nieporadność zarządu SKM-ki w zakupie nowego taboru, o czym świadczą dwa nierozstrzygnięte przetargi. Dlatego wyciągamy rękę z pomocą - mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa.Tabor SKM w Trójmieście:

Propozycja złożona zarządowi Szybkiej Kolei Miejskiej to skutek dwóch nieudanych przetargów na zakup 10 nowych pociągów. SKM ogłosiła je dopiero w tym roku, w zasadzie już na starcie odbierając sobie szansę na pozytywne rozstrzygnięcie postępowania ze względu na zbyt krótki czas wyprodukowania i dostawy dziesięciu pociągów (SKM wiązał nieprzekraczalny termin końca grudnia 2023 r.).

Równolegle nowy tabor zamówił także Urząd Marszałkowski, będący organizatorem przewozów kolejowych w województwie.

I to właśnie z puli pociągów zamówionych kilka miesięcy temu ma pochodzić 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych, których potrzebuje, ale nie potrafi kupić SKM.

- Wiosenny przetarg na zakup 31 pociągów ogłosiliśmy z myślą o obsłudze ruchu aglomeracyjnego i regionalnego - mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. - Ich zakup może być sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy lub z funduszy europejskich dla Pomorza. W sierpniu podpisaliśmy umowę na dostawę pierwszych dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych z opcją zamówienia kolejnych 29 składów. Jesteśmy więc gotowi zapewnić brakujące 10 pociągów, które chciała zakupić Szybka Kolej Miejska i przekazać je spółce, by mogła realizować przewozy w ruchu aglomeracyjnym - zadeklarował Bonna.
Pierwsze 2 pociągi zamówione przez Urząd Marszałkowski mają dotrzeć do Trójmiasta w przyszłym roku. Kolejne 29 w następnych latach.

Marszałek Leszek Bonna (po prawej) tłumaczył w środę dziennikarzom, że propozycja złożona SKM-ce wynika z troski o pasażerów i zaniepokojenia nieudolnością zarządu SKM w wymianie wysłużonego taboru. Marszałek Leszek Bonna (po prawej) tłumaczył w środę dziennikarzom, że propozycja złożona SKM-ce wynika z troski o pasażerów i zaniepokojenia nieudolnością zarządu SKM w wymianie wysłużonego taboru.

150 zł za wypożyczenie pociągu dziennieStosowne pismo z propozycją złożoną prezesowi SKM Maciejowi Lignowskiemu przez Urząd Marszałkowski zostało przekazane w środę rano. Teraz pomysł będzie analizowany przez zarząd spółki w porozumieniu z właścicielem, a więc Polskimi Kolejami Państwowymi.

Marszałek Bonna podkreślił, że na odpowiedź od SKM oczekuje niezwłocznie.

Na jakiej zasadzie pociągi miałyby zostać przekazane przewoźnikowi?

- Wszystkie pojazdy będące własnością województwa są obecnie udostępniane przewoźnikom zgodnie z obowiązującą uchwałą województwa. Stawka za jeden dzień dzierżawy wynosi 150 zł netto za jeden skład - precyzuje Eugeniusz Manikowski, z-ca dyrektora departamentu ds. transportu w Urzędzie Marszałkowskim.
Jak przyznał marszałek Bonna, pomysł przekazania przewoźnikowi 10 zamówionych składów wynika z troski o dobro pasażerów a także z "nieporadności zarządu SKM".

- Z zaniepokojeniem obserwujemy nieporadność zarządu SKM-ki w zakupie nowego taboru, o czym świadczą dwa nierozstrzygnięte przetargi. Dlatego chcemy jej w tym pomóc, bo tabor SKM nadaje się do natychmiastowej wymiany - dodaje Bonna.

Bonna: działamy merytorycznie, a nie politycznieO nieudolności zarówno władz województwa, które są organizatorem transportu kolejowego, jak i samego przewoźnika, mówili we wtorek w Gdańsku posłowie Konfederacji - Krzysztof BosakMichał Urbaniak.

Przetarg na zakup 10 pociągów SKM pod lupą NIK Przetarg na zakup 10 pociągów SKM pod lupą NIK

Jako przyczynę wskazali polityczny konflikt między PO a PiS, zadeklarowali też gotowość do bycia mediatorem między obiema stronami i zapowiedzieli wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, by ta przeprowadziła kontrolę nieudanych przetargów i narażenie na utratę 160 mln zł dofinansowania.

- Nie wiem, na jakiej podstawie poseł Bosak wysnuł publicznie taką tezę. Urząd Marszałkowski działa merytorycznie, a nie politycznie. O tym, że tak jest, świadczy nasza propozycja, która jest ponad podziałami politycznymi - podkreślił Bonna.

Oświadczenie przedstawicieli SKMTomasz Złotoś, rzecznik SKM:

Jesteśmy zaskoczeni słowami Marszałka Bonny. Przypomnijmy, że unijne dofinansowanie zakupu nowych pojazdów PKP SKM pozyskała w 2018 roku (a nie w 2017 r. jak stwierdził Pan Marszałek). 2 lata później (10.11.2020 r.) proponowaliśmy Samorządowi Województwa przejęcie tego zakupu wraz z naszym dofinansowaniem. Gdyby wówczas Samorząd województwa przyjął naszą propozycję, to już w tym roku odbieralibyśmy pierwsze pojazdy. Samorząd wówczas nie przyjął naszej propozycji.

Jednocześnie w grudniu 2020 roku Samorząd zawarł ze spółką PKP SKM umowę przewozową do grudnia 2026 r., w której nie uwzględnił możliwości zakupu przez PKP SKM nowoczesnego taboru. Dopiero zawarty 23 sierpnia 2022 r. aneks do umowy przewozowej pomiędzy Województwem Pomorskim, a PKP SKM umożliwił nam ogłoszenie przetargu na zakup 10 pojazdów.

Dlaczego Województwo zwlekało przez ponad dwa lata, po których znacznie zmalały szanse na pozytywne rozstrzygnięcie tego przetargu?

Spółka PKP SKM ogłosiła przetarg na 10 nowych pojazdów 2 września, a więc od pozyskania zgody samorządu do ogłoszenia przetargu upłynęło 9 dni. Propozycję Samorządu oczywiście rozważymy. Niezwłocznie skierowaliśmy ją także do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Nowe pociągi są nam niezbędne, by wozić pasażerów w komforcie, na jaki zasługują.

Trzeba też pamiętać, że nasz projekt zakupu taboru jest projektem konkursowym, którego nie można dowolnie modyfikować i decydujące zdanie w tym zakresie należy do CUPT i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zmiana warunków zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy CUPT i PKP SKM wymagać będzie zgód nie tylko PKP SKM, ale także wszystkich naszych właścicieli oraz wspomnianych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Zaskakujące jest twierdzenie Marszałka Bony, że CUPT stwierdził, iż zmiana beneficjenta tego projektu jest możliwa. Z pisma CUPT-u do naszej spółki z 15 grudnia 2020 r., które zostało też przekazane do wiadomości Samorządu Województwa, wynika, że projekt ten może zostać zrealizowany wspólnie przez Samorząd i PKP SKM, ale nie ma możliwości zmiany jego beneficjenta.

CUPT wskazał też szereg warunków, które należy spełnić, aby ten projekt mógł zostać zrealizowany wspólnie przez PKP SKM i Samorząd Województwa. Należy też przypomnieć, że projekt dotyczył zakupu 10 pojazdów, a w propozycji Samorządu jest mowa o "co najmniej 7 pojazdach". Niezbędne będzie więc ustalenie przez CUPT, czy taka zmiana w projekcie jest możliwa, a jeśli tak, czy nie wpłynie na wysokość unijnego dofinansowania.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (241)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane