• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Plan dla Polskiego Haka unieważniony. Miasto się odwoła

Michał Brancewicz
9 grudnia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (209)
  • Osiedle jakie na podstawie zapisów miejscowego planu chce wybudować Capital Park na Polskim Haku.
  • Osiedle jakie na podstawie zapisów miejscowego planu chce wybudować Capital Park na Polskim Haku.
  • Osiedle jakie na podstawie zapisów miejscowego planu chce wybudować Capital Park na Polskim Haku.
  • Osiedle jakie na podstawie zapisów miejscowego planu chce wybudować Capital Park na Polskim Haku.

Miejscowy plan dla Polskiego HakaMapka został częściowo unieważniony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wnioskowała o to spółka Lotos PetrobalticMapka. To blokuje plany budowy nowych osiedli mieszkaniowych w tej części Gdańska. Miasto zamierza odwołać się od tej decyzji sądu.Jaka funkcja powinna dominować na Polskim Haku i okolicy?

Nowy plan dla terenów Polskiego Haka, obejmujący szerszy obszar niż sam cypel u zbiegu Motławy i Martwej Wisły, został uchwalony we wrześniu 2021 roku.

W porównaniu do poprzedniego zezwalał na budowę mieszkań, ale ograniczał wysokość nowych budynków. Poprzedni plan nie miał limitu wysokości, za to pozwalał na budowanie jedynie obiektów o funkcji produkcyjno-usługowej (np. hoteli, biurowców).

Jeszcze w trakcie prac nad nowym planem, które zostały zainicjowane w 2018 roku, zmienił się właściciel terenu Polskiego Haka. Pod koniec 2020 roku informowaliśmy, że spółka Capital Park odkupiła grunt od dewelopera Eco Classic.

Miejscowy plan dla Polskiego Haka obejmuje znacznie większy obszar niż sam cypel, a tym samym graniczy z terenem Petrobaltiku. Miejscowy plan dla Polskiego Haka obejmuje znacznie większy obszar niż sam cypel, a tym samym graniczy z terenem Petrobaltiku.
W kwietniu 2022 roku, czyli już po wejściu w życie założeń nowego planu miejscowego, inwestor zaprezentował swoją wizję zabudowy na cyplu Polskiego Haka w oparciu o jego wytyczne. Przy okazji zapowiedział, że budowa osiedla 30-metrowych budynków ruszy w ciągu dwóch lat.

Miasto złoży skargę kasacyjną do NSATeraz okazuje się, że proces przygotowania do inwestycji może zostać zakłócony. W listopadzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził nieważność uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polski Haka.

Skargę na zapisy w planie złożyła spółka Lotos Petrobaltic, sąsiadująca z obszarem, którego dotyczy plan, ale nie z samym cyplem Polskiego Haka. Szczegóły dotyczące zarzutów prezentujemy w ramce na końcu tekstu.

Pismo wystosowane przez spółkę Capital Park do władz Gdańska. Pismo wystosowane przez spółkę Capital Park do władz Gdańska.
Spółka Capital Park zwróciła się do miasta z wnioskiem o złożenie skargi kasacyjnej na wyrok, który jest nieprawomocny. Pismo, jakie deweloper wysłał do magistratu, udostępnił gdański radny Przemysław Majewski.

- Niezależnie od opinii inwestora, w wyniku analizy uzasadnienia wyroku uznaliśmy, że istnieją podstawy do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego - zapowiada Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska. - Jesteśmy przekonani, że plan miejscowy został sporządzony zgodnie z przepisami prawa, nie narusza interesu prawnego podmiotu składającego skargę i jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Ustalenia planu zapewniają realizację spójnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego tej części miasta, określonej w Studium i innych dokumentach przestrzennych.

Zarzuty w skardze złożonej przez Lotos Petrobaltic:Zarzuty zawarte w skardze dotyczyły naruszenia interesu prawnego skarżącej spółki (Lotos Petrobaltic), do którego miało dojść w wyniku uchwalenia planu. WSA w Gdańsku uznał, że organ gminy "w sposób nieuzasadniony przyznał pierwszeństwo interesowi w postaci nowych inwestycji mieszkaniowych przed interesem polegającym na prowadzeniu przez stronę skarżącą (od wielu lat) działalności gospodarczej".

Zdaniem sądu organy powinny mieć świadomość potencjalnych konfliktów pomiędzy dysponentami terenów przemysłowych, których w ocenie sądu jest wielu, a przyszłymi mieszkańcami osiedli, którzy mogą uznawać takie sąsiedztwo za niepożądane.

Ponadto sąd stwierdził, że plan miejscowy jest niezgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Zdaniem sądu ze Studium wynika, że głównymi kierunkami rozwoju dzielnicy Śródmieście będą intensyfikacja funkcji usługowych w Centralnym Paśmie Usługowym, a rozwój funkcji mieszkaniowo-usługowej nastąpi na Młodym Mieście.

W ocenie Sądu dopuszczenie w planie zabudowy mieszkaniowo-usługowej w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza przez skarżącą godzi w jej uprawnienia i zmierza do obejścia postanowień Studium.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (209)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane