Prezydenci Gdyni, Gdańska i Sopotu z wotum zaufania i absolutorium

Prezydenci Gdyni, Gdańska i Sopotu uzyskali wotum zaufania i absolutorium. Jacek Karnowski w poniedziałek, Wojciech Szczurek we wtorek, a Aleksandra Dulkiewicz w czwartek.
Prezydenci Gdyni, Gdańska i Sopotu uzyskali wotum zaufania i absolutorium. Jacek Karnowski w poniedziałek, Wojciech Szczurek we wtorek, a Aleksandra Dulkiewicz w czwartek. fot. Anna Rezulak / KFP

Czerwcowe sesje rad miast są najważniejszymi w roku. To podczas nich prezydenci podsumowują ostatni rok swoich rządów, zdają raport o stanie miasta i informują o wykonaniu budżetów. Wszystko po to, by uzyskać wotum zaufania i absolutorium. Prezydentom Gdyni, Gdańska i Sopotu go udzielono.Udzielił(a)byś wotum zaufania władzom twojego miasta?

Zobacz wyniki (1581)
Wojciech Szczurek, Aleksandra DulkiewiczJacek Karnowski z czerwcowych sesji radnych swoich miast wyszli z wotum zaufania i absolutorium.

W Gdańsku w czwartek, 24.06, tę decyzję poprzedziła rekordowo długa, bo trwająca cały dzień, dyskusja.

Prezydent miasta najpierw przedstawiła radnym Raport o stanie Gdańska za 2020 r.

To dokument liczący kilkaset stron zawierający kluczowe informacje dotyczące demografii, budżetu, zarządzania oraz inwestycji i wydarzeń zrealizowanych w ubiegłym roku w mieście. Później odbyła się nad nim dyskusja z udziałem 15 zgłoszonych wcześniej mieszkańców, którzy reprezentowali różne środowiska - od lewicy po prawicę. Głos z mównicy zabrali m.in. aktywiści ekologiczni, przedstawiciele Zielonej Fali Trójmiasto, radni dzielnic, osoby związane z partiami politycznymi.

Mieszkańcy wytykali władzom miasta m.in. problem tzw. betonozy, czyli braku zieleni i wycinania drzew w mieście.

Czytaj też:

Radni przygotowali rezolucję ws. nowych nasadzeń drzewPoruszono m.in. temat sprzeciwu mieszkańców wobec inwestycji dewelopera na Dolnym Mieście. Przedstawiono postulaty mieszkańców w tej sprawie.

Ze strony konserwatystów padły stwierdzenia, że "Gdańsk nie ma gospodarza", bo prezydent miasta jest niekompetentna i "traktuje Gdańsk jak prywatny folwark". Nie zabrakło też pochwał wygłaszanych z ust przedstawicieli stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska.

Radni opozycji głosowali przeciwkoOstatecznie jednak podjęto decyzję o udzieleniu prezydent wotum zaufania. Za przyjęciem uchwały było 22 radnych, przeciwko 11 z klubu PiS.

Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. radni udzielili też prezydent absolutorium. Poparły to rządzące kluby Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska. Przeciwko głosował klub PiS. Radni opozycji już przed sesją zapowiedzieli, że tak zrobią. Uzasadnili, że nie mogą zgodzić się z polityką władz miasta, która "ogranicza tereny zielone, betonuje miasto, oddaje atrakcyjne tereny deweloperom czy jest niewydolna w sferze lokali komunalnych".

- Dziś, kiedy mówimy o stanie naszego miasta, trzeba uderzyć się w pierś i powiedzieć, że nie wykorzystaliśmy wszystkich możliwości. Może to dlatego, że w rządach pani prezydent za dużo było akcji politycznych - wskazywał Kazimierz Koralewski, przewodniczący klubu PiS.
Gdańscy radni PiS przed rozpoczęciem sesji zapowiedzieli, że nie poprą wotum zaufania i absolutorium dla prezydent Dulkiewicz.
Gdańscy radni PiS przed rozpoczęciem sesji zapowiedzieli, że nie poprą wotum zaufania i absolutorium dla prezydent Dulkiewicz. źródło: Facebook.com/przemyslaw.tomasz.majewski
Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący klubu KO, podkreślał, że rok 2020 minął w przeważającej części na walce z pandemią i jej skutkami.

- Raport o stanie miasta oceniamy pozytywnie, podobnie jak wykonanie budżetu. Mimo ogromnej niepewności dzięki profesjonalnym staraniom władz miasta udało się dostosować budżet do trudnych warunków, łącznie ze wsparciem przedsiębiorców - mówił.
Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu WdG, stwierdziła, że rok 2020 był dobrym rokiem dla Gdańska.

- Gdańsk się rozwija i to widać, jak powstają kolejne linie tramwajowe, miasto się zazielenia, rozwija się kultura, pomoc społeczna - wymieniała.

Radni Gdyni i Sopotu też udzielili prezydentom absolutoriumW Gdyni sesja absolutoryjna odbyła się w ostatni wtorek. Przeprowadzono debatę nad "Raportem o stanie gminy". Głos w niej zabrali też mieszkańcy. W wypowiedziach wskazywano m.in. na potrzebę zintensyfikowania współpracy pomiędzy miastem a radami dzielnic, realizowania niektórych dodatkowych inwestycji czy raportowania postępów w inwestycjach jeszcze niezakończonych i planach na przyszłe lata.

W wyniku dyskusji i głosowania radnych prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi przyznano wotum zaufania.

Przedstawiono też i przyjęto sprawozdania:

  1. z działalności prezydenta miasta Gdyni za rok 2020,
  2. z wykonania budżetu miasta Gdyni w roku 2020,
  3. finansowe gminy miasta Gdyni za rok 2020.

W związku z tym radni zadecydowali również o udzieleniu prezydentowi Gdyni absolutorium.

Gdyńska sesja odbyła się w formule stacjonarnej - pierwszy raz po pandemicznej przerwie.
Gdyńska sesja odbyła się w formule stacjonarnej - pierwszy raz po pandemicznej przerwie. fot. Paweł Kukla/gdynia.pl
W Sopocie absolutoryjna sesja odbyła się w ostatni poniedziałek. Radni zdecydowali o udzieleniu prezydentowi Jackowi Karnowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania zeszłorocznego budżetu.

Głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta poprzedziła prezentacja Raportu o stanie miasta 2020 oraz dyskusja radnych nad kondycją miasta. Prezydent miasta podczas prezentacji podkreślał, że był to trudny rok dla Sopotu.

- Ten ostatni rok to przede wszystkim czas pandemii, z którą się mierzyliśmy. Konieczne było wzmocnienie komunikacji z mieszkańcami i ochrona miejsc pracy przez wsparcie pracodawców, ale również artystów - mówił Jacek Karnowski.
Radni uznali, że działania podejmowane przez samorząd w trakcie pandemii były odpowiednie, a miasto w znacznym zakresie funkcjonowało bez utrudnień.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (294)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »