• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Przebudowa Mostu Siennickiego opóźniona? Projekt droższy niż oczekiwano

Krzysztof Koprowski
28 lutego 2024, godz. 11:00 
Opinie (94)
Most oddany do użytku został w 1912 r. Od 1927 r. kursują po nim tramwaje. Most przechodził liczne modernizacje, skutkujące m.in. zmianą wyglądu i przebudową na przeprawę stałą (niezwodzoną). Most oddany do użytku został w 1912 r. Od 1927 r. kursują po nim tramwaje. Most przechodził liczne modernizacje, skutkujące m.in. zmianą wyglądu i przebudową na przeprawę stałą (niezwodzoną).

Komplikuje się przebudowa Mostu SiennickiegoMapka nad Martwą Wisłą. Najpierw zerwano umowę z projektantem, a teraz w nowym przetargu wpłynęły oferty znacznie przekraczające budżet przeznaczony na ten cel. Jeżeli dojdzie do podpisania umowy, rozpoczęcie robót budowlanych w oparciu o gotowy projekt będzie mogło nastąpić najwcześniej w 2025 r.W jaki sposób dokonać remontu Mostu Siennickiego?

Stan liczącego ponad sto lat Mostu Siennickiego od kilku lat budzi niepokój. Wszystko za sprawą stanu technicznego przyczółków, które osuwają się ku Martwej Wiśle.

W ekspertyzie wykonanej na zlecenie urzędników w 2020 r. stan przyczółków określono jako "przedawaryjny", a zaobserwowane przemieszczanie opisano jako "sprawę bardzo poważną".

Namacalnym dowodem, że coś niedobrego dzieje się z mostem, były także zakleszczone dylatacje i spękania nawierzchni. Dodatkowo w obrębie murów oporowych pojawiły są szczeliny.


Most Siennicki to jeden z dwóch mostów na Przeróbkę i Stogi. Most Siennicki to jeden z dwóch mostów na Przeróbkę i Stogi.

Trzy oferty w przetargu na przygotowanie projektuW sierpniu 2021 r. ogłoszono przetarg na przygotowanie projektu przebudowy mostu, a zwłaszcza wzmocnienie konstrukcji. Dokumentacja miała być gotowa w 2022 r., jednak umowa została zerwana przez miasto ze względu na "brak postępów w pracach projektowych".

W lutym tego roku ogłoszono kolejny przetarg na opracowanie materiałów niezbędnych w kolejnym etapie do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Wpłynęły trzy propozycje:
  • M3M z Gdańska na kwotę 752 000 zł
  • CertusVia z Warszawy na kwotę 1 168 500 zł
  • Europrojekt Gdańsk na kwotę 2 654 000 zł

Wszyscy oferenci zadeklarowali przedłużenie minimalnego trzyletniego okresu rękojmi na dokumentację o dwa lata. To oznacza, że jedynym kryterium wyboru będzie najniższa cena.


Przyczółki, czyli skrajne elementy mostu w pobliżu styku wody z lądem, osuwają się ku rzece. Przyczółki, czyli skrajne elementy mostu w pobliżu styku wody z lądem, osuwają się ku rzece.

Oferty znacznie powyżej planowanego budżetuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, która koordynuje przedsięwzięcie ze strony miasta, poinformowała jednocześnie, że tzw. budżet celowy jest znacznie poniżej propozycji cenowych oferentów i wynosi 480 tys. zł.

Obecnie trwa analiza złożonych ofert pod kątem formalno-prawnym. Nie wiadomo jeszcze, czy uda się wygospodarować w budżecie miasta brakującą kwotę. Niewykluczone jest rozpisanie kolejnego postępowania przetargowego.

Warto nadmienić, że wykonawca wyłoniony w przetargu 3 lata temu - Trab Mosty Projektowanie z Gdyni - deklarował przygotowanie dokumentacji za kwotę ok. 258 tys. zł.

Historia budowy tramwaju na Stogi przez Most Siennicki Historia budowy tramwaju na Stogi przez Most Siennicki

Most Siennicki w latach 30. XX w. jako konstrukcja zwodzona. Most Siennicki w latach 30. XX w. jako konstrukcja zwodzona.

Konserwator zabytków domaga się ochrony przyczółkówW toku (nieukończonych) prac projektowych w sprawę przebudowy Mostu Siennickiego zaangażował się poprzedni Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Igor Strzok. W październiku 2021 r. do wojewódzkiej ewidencji zabytków wpisał filary i... przyczółki mostu.

Wcześniej Miejski Konserwator Zabytków, Janusz Tarnacki, wnioskował o zachowanie pozostałości historycznego wyglądu mostu, lecz dopuszczał rozbiórkę przyczółków celem ich zastąpienia nową konstrukcją stylizowaną na historyczną (czego nie dopuszcza już PWKZ).

Urząd Wojewódzkiego Konserwatora sugerował ponadto wprowadzenie historyzujących słupów trakcyjnych, barier oraz przywrócenia kamiennego oblicowania przyczółków.

  • Protokół ze spotkania roboczego z marca 2022 r.
  • Wytyczne (fragment) miejskiego konserwatora zabytków/BAM z kwietnia 2021 r.
Dariusz Chmielewski, nowy wojewódzki konserwator zabytków, zaczyna pracę Dariusz Chmielewski, nowy wojewódzki konserwator zabytków, zaczyna pracę

Gotowy projekt najwcześniej w przyszłym rokuNowy wykonawca na przygotowanie dokumentacji wraz z pełnym uzgodnieniem (w tym także z nowym wojewódzkim konserwatorem) będzie miał 52 tygodnie (okrągły rok) od momentu podpisania umowy.

Quiz Mosty i kładki Trójmiasta Średni wynik 58%

Mosty i kładki Trójmiasta

Rozpocznij quiz

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (94)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane