• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Rosjanie bez zgód na pracę i pobyt skarżą się Rzecznikowi Praw Obywatelskich

Szymon Zięba
1 września 2022, godz. 07:00 
Rosjanie skarżą się do RPO na negatywne decyzje dotyczące pracy i pobytu w Polsce. Rosjanie skarżą się do RPO na negatywne decyzje dotyczące pracy i pobytu w Polsce.

Rosjanie, którzy chcą żyć i pracować na Pomorzu i w Trójmieście, skarżą się na negatywne decyzje Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Urzędnicy masowo nie wydają obywatelom Rosji zgód na pracę i pobyt, powołując się m.in. na przepisy dotyczące bezpieczeństwa państwa i ochrony porządku publicznego. Sprawy analizuje Rzecznik Praw Obywatelskich.Czy Rzecznik Praw Obywatelskich powinien pomóc Rosjanom?

Przypomnijmy: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku od 24 lutego (czyli od dnia, kiedy wojska rosyjskie bezprawnie zaatakowały Ukrainę) wydał 78 negatywnych decyzji obywatelom Rosji, którzy starali się o czasowy pobyt lub pracę.

W sumie od lutego do 30 czerwca Rosjanie złożyli 548 podobnych wniosków. Wszystko wskazuje na to, że liczba decyzji odmownych będzie rosła. Urzędnicy do tej pory powoływali się na art. 100 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu:

"cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązanie wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską".

Co więcej, nieoficjalnie usłyszeliśmy, że wydawanie decyzji odmownych Rosjanom na pracę i pobyt jest związane z rekomendacjami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jak się okazuje, obywatele Rosji zwrócili się w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Grupa Rosjan zgłosiła się do gdańskiego oddziału RPO- Do Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku z wnioskiem w sprawie odmów udzielenia przez Wojewodę Pomorskiego obywatelom Federacji Rosyjskiej zezwoleń na pobyt czasowy, rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz stały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgłosiła się jedna osoba, ale obejmująca swoim wnioskiem grupę 18 osób, obywateli Rosji - powiedziała Anna Kabulska z biura prasowego RPO.
Jak udało nam się dowiedzieć, z dokumentów złożonych przez wnioskodawczynię wynikało, że w przedstawionych sprawach decyzje administracyjne odmawiające zezwoleń na pobyt obywateli Rosji w Polsce zostały zaskarżone w trybie instancji odwoławczej - zainteresowani złożyli odwołania do szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.  

- Postępowania administracyjne są więc nadal w toku, a obecnie decyzje nie są ostateczne. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Wojewody Pomorskiego o złożenie wyjaśnień - mówi Anna Kabulska.

Rzecznik Praw Obywatelskich analizuje sprawęPo otrzymaniu odpowiedzi Wojewody Rzecznik Praw Obywatelskich podejmie decyzję co do ewentualnych dalszych działań.

- Po przeanalizowaniu zaś wszystkich przeprowadzonych czynności oraz zebranych dokumentów Rzecznik określi swoje stanowisko w sprawie - podsumowuje Anna Kabulska.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (513)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane