Wojsko wzywa i szkoli rezerwistów. W Trójmieście już 800 osób

Powoływani są żołnierze rezerwy (tj. tacy którzy mają za sobą już służbę) różnych specjalności. Zdjęcie ilustracyjne.
Powoływani są żołnierze rezerwy (tj. tacy którzy mają za sobą już służbę) różnych specjalności. Zdjęcie ilustracyjne. fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

Około 2,5 tysiąca rezerwistów na Pomorzu i 800 w samym Trójmieście stawiło się w tym roku w jednostkach na cykliczne szkolenia. Obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą trwały do końca roku, a ostateczna liczba "powołań" będzie zależeć od zapotrzebowania poszczególnych jednostek.Wojsko na filmach reporterów oraz czytelnikówDostajesz wezwanie na ćwiczenia do wojska, co robisz?

Zobacz wyniki (2809)
Choć zasadnicza służba wojskowa została zawieszona wraz z początkiem 2010 roku, nie oznacza to, że osoby, które w książeczce wojskowej mają kategorię "A" (tzn. że są zdolne do czynnej służby wojskowej), odbyły wcześniej służbę wojskową i są żołnierzami rezerwy, nie będą miały z wojskiem już nic wspólnego.

Armia bowiem regularnie wzywa rezerwistów na ćwiczenia. W tym roku na Pomorzu przeszkolono już 2,5 tys. żołnierzy rezerwy.

Z tej liczby do wyznaczonych jednostek stawić się musiało 800 osób z Trójmiasta.

Jak informuje ppłk Paweł Górski, oficer prasowy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, obowiązkowe ćwiczenia będą trwały do końca roku. Wzywani są przede wszystkim rezerwiści posiadający konkretne specjalności wojskowe.

Ćwiczenia trwają średnio od siedmiu do dziesięciu dni i dotyczą m.in. strzelania czy obsługi podstawowego sprzętu. W związku z pandemią koronawirusa wspomniane szkolenia odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wojsko wzywa, pracodawca musi dać urlopOsoby, które otrzymały wezwanie na ćwiczenia, nie powinny martwić się o sytuację w pracy. Zgodnie z prawem (na czas szkoleń) przysługuje im bezpłatny urlop. Rezerwiści podlegają także ochronie i nie mogą zostać w tym czasie zwolnieni.

Na koniec warto wspomnieć, że nieusprawiedliwiona nieobecność na szkoleniu i zlekceważenie wezwania może skończyć się wymierzeniem rezerwiście grzywny.

Jak wyglądają ćwiczenia czołgistów? Materiał z 2017 r.

Opinie wybrane