Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4 Gdańsk - Nowe Szkoty

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4

Wybierz numer

58 301-29-24 58 320-16-03
j...@kmpsp.gda.pl pokaż
Otwarte całą dobę więcej
 

O nas

TELEFONY ALARMOWE:
998
112
Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4:
mł. bryg. Jacek Zdrojewski

Z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4: 
st. kpt. Michał Mańkowski