Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) / Muzeum Narodowe w Gdańsku

Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) / Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wybierz numer

58 552-12-71 58 552-12-71 w. 101
e...@mng.gda.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 10:00 więcej
 

Imprezy

O nas

Siedzibą Oddziału Etnografii jest od 1988 roku zabytkowy Spichlerz Opacki z 1723 roku.

Dotychczas zgromadzono i opracowano około 9000 eksponatów reprezentujących kulturę ludową. Obok zbiorów dotyczących Pomorza (bardzo interesująca kolekcja mebli) gromadzone są porównawcze obiekty kultury Kujaw, Pałuk, Warmii i Mazur. Na uwagę zasługuje kolekcja unikatowych przedmiotów po dawnych osadnikach fryzyjskich z terenu Żuław. Ponadto w zbiorach znajdują się zabytki kultury materialnej ludności przemieszczonej z dawnych Kresów w ramach akcji repatriacyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje niewielka liczebnie, lecz bardzo interesująca kolekcja pozaeuropejska – broń, rzeźby, ceramika i ozdoby z terenu Afryki, Ameryki Płd. i Oceanii.

W Oddziale Etnografii znajduje się wystawa stała „Kultura ludowa pomorza gdańskiego”, która jest prezentacją podstawowych  form gospodarki wiejskiej i zajęć ludności Pomorza Gdańskiego – rybołówstwa, uprawy ziemi, hodowli zwierząt oraz przetwórstwa domowego. Zgromadzone obiekty pochodzą głównie z Kaszub, ale także z Kociewia, Żuław i Powiśla.

Obiekt prezentowany w Przewodniku po Trójmieście 

Bilety:
piątek – dzień bezpłatny
normalny – 8zł
ulgowy – 4 zł
dzieci i młodzież 7 – 26 lat – 1 zł
bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do 18 lat – 15 zł
bilet grupowy (grupy liczące 10 i więcej osób), cena za 1 os. – 4 zł
bilet 30-dniowy – 20 zł (bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na wystawy stałe i czasowe w Muzeum w okresie jednego miesiąca od dnia zakupu biletu)