Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) / Muzeum Narodowe w Gdańsku

Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) / Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wybierz numer

58 552-12-71 58 552-12-71 w. 101
e...@mng.gda.pl pokaż
Otwarte do 17:00 więcej
  • Zdjęcie 1/1 - Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) / Muzeum Narodowe w Gdańsku Gdańsk 4
 

Imprezy

O nas

Siedzibą Oddziału Etnografii jest od 1988 roku zabytkowy Spichlerz Opacki z 1723 roku.

Dotychczas zgromadzono i opracowano około 9000 eksponatów reprezentujących kulturę ludową. Obok zbiorów dotyczących Pomorza (bardzo interesująca kolekcja mebli) gromadzone są porównawcze obiekty kultury Kujaw, Pałuk, Warmii i Mazur. Na uwagę zasługuje kolekcja unikatowych przedmiotów po dawnych osadnikach fryzyjskich z terenu Żuław. Ponadto w zbiorach znajdują się zabytki kultury materialnej ludności przemieszczonej z dawnych Kresów w ramach akcji repatriacyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje niewielka liczebnie, lecz bardzo interesująca kolekcja pozaeuropejska – broń, rzeźby, ceramika i ozdoby z terenu Afryki, Ameryki Płd. i Oceanii.

Wystawy w Oddziale Etnografii:
"Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego"
"Schronienie: dobrostan"

Wydarzenia:
"Etnomatograf. Kino w muzeum"

Obiekt prezentowany w Przewodniku po Trójmieście