Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) / Muzeum Narodowe w Gdańsku

Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) / Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wybierz numer

58 552-12-71 58 552-12-71 w. 101
e...@mng.gda.pl pokaż
Otwarte do 17:00 więcej
Czasowo zamknięte
 

Imprezy

O nas

Siedzibą Oddziału Etnografii jest od 1988 roku zabytkowy Spichlerz Opacki z 1723 roku.

Dotychczas zgromadzono i opracowano około 9000 eksponatów reprezentujących kulturę ludową. Obok zbiorów dotyczących Pomorza (bardzo interesująca kolekcja mebli) gromadzone są porównawcze obiekty kultury Kujaw, Pałuk, Warmii i Mazur. Na uwagę zasługuje kolekcja unikatowych przedmiotów po dawnych osadnikach fryzyjskich z terenu Żuław. Ponadto w zbiorach znajdują się zabytki kultury materialnej ludności przemieszczonej z dawnych Kresów w ramach akcji repatriacyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje niewielka liczebnie, lecz bardzo interesująca kolekcja pozaeuropejska – broń, rzeźby, ceramika i ozdoby z terenu Afryki, Ameryki Płd. i Oceanii.

W Oddziale Etnografii znajduje się wystawa stała „Kultura ludowa pomorza gdańskiego”, która jest prezentacją podstawowych  form gospodarki wiejskiej i zajęć ludności Pomorza Gdańskiego – rybołówstwa, uprawy ziemi, hodowli zwierząt oraz przetwórstwa domowego. Zgromadzone obiekty pochodzą głównie z Kaszub, ale także z Kociewia, Żuław i Powiśla.

Obiekt prezentowany w Przewodniku po Trójmieście 

Aktualnie w Oddziale prezentowana jest wystawa stała: "Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego" i wystawa czasowa: "Wdzięk i fantazja”. Moda i reklama w PRL-u w twórczości fotograficznej Zbigniewa K. Wołyńskiego".

Ceny biletów:
piątek – dzień bezpłatny
normalny – 15 zł
ulgowy – 8 zł
uczniowie i studenci 7 – 26 lat – 1 zł
bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do 18 lat – 20 zł
bilet grupowy (grupy liczące 10 i więcej osób), cena za 1 os. – 10 zł
bilet 30-dniowy – 40 zł (bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na wystawy stałe i czasowe w Muzeum w okresie jednego miesiąca od dnia zakupu biletu)
Informujemy, że wszystkim osobom uciekającym przed wojną i osobom im towarzyszącym przysługuje wstęp wolny. Wystarczy ustna deklaracja.
We would like to inform you that all war refugees and their accompanying persons are entitled to free addmission. All you need to do is to give a verbal declaration.