Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów) / Muzeum Narodowe w Gdańsku

Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów) / Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wybierz numer

58 552-12-71
o...@mng.gda.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 10:00 więcej
  • Zdjęcie 1/8 - Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów) / Muzeum Narodowe w Gdańsku Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/8 - Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów) / Muzeum Narodowe w Gdańsku Gdańsk 3
  • Zdjęcie 3/8 - Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów) / Muzeum Narodowe w Gdańsku Gdańsk 2
  • Zdjęcie 4/8 - Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów) / Muzeum Narodowe w Gdańsku Gdańsk +5 1

TV Filmy

Park Oliwski z lotu ptaka 14759

Park Oliwski z lotu ptaka

Imprezy

O nas

Siedziba muzeum mieści się w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie. Najstarsza część budynku, tzw. Stary Pałac, powstała w XV wieku. W I połowie XVII wieku dobudowano do niego tzw. Nowy Pałac, który był rezydencją ówczesnego opata oliwskich cystersów, Jana Grabińskiego. Ostateczny kształt budynek otrzymał w trakcie przebudowy w latach 1754-1756.

Zamieszkiwał go wówczas ostatni polski opat - Jacek Rybiński. Później pałac był siedzibą opatów mianowanych przez króla Prus, Karola i Josepha Hohenzollernów. Po śmierci tego ostatniego budynek długo stał pusty. Ostatecznie, w roku 1926, z inicjatywy władz Wolnego Miasta Gdańska powołano Staatliches Landesmuseum für Danzinger Geschichte z ekspozycją ukazującą dzieje ziemi gdańskiej. W czasie II Wojny Światowej pałac doszczętnie spalono.

W latach sześćdziesiątych XX wieku budynek został odbudowany staraniem Muzeum Pomorskiego w Gdańsku z przeznaczeniem na siedzibę jego oddziałów: etnograficznego i sztuki współczesnej. W 1972 roku muzeum otrzymało status Muzeum Narodowego. Rok 1989 przyniósł kolejne zmiany w strukturach organizacyjnych. Dział etnograficzny otrzymał własną siedzibę w Spichlerzu Opackim, a oba działy podniesiono do rangi oddziałów.

Zbiory sztuki nowoczesnej najliczniej reprezentowane są przez współczesny rysunek i malarstwo. Malarstwo polskie XIX i początku XX w. zawiera prace artystów reprezentujących prawie wszystkie kierunki i tendencje sztuki polskiej tamtego okresu (Matejko, Boznańska, Gierymski, Podkowiński, Malczewski i inni).  W zbiorze znajdują się też dzieła graficzne, ceramika, rzeźba i tkanina artystyczna. Malarstwo XX wieku reprezentowane jest przez prace kolorystów ze szkoły gdańskiej (Studnicki, Wnukowa, i inni) i innych ośrodków w Polsce; prace tradycjonalistów, z dziełami Suchanka i Mokwy na czele. W zbiorach sztuki nowoczesnej ważne miejsce zajmują kolekcje teatraliów – dekoracje, kostiumy, plakaty teatralne, dokumentujące historię teatru polskiego z pracami Mariana Kołodzieja, Aliny Afanasjew i Włodzimierza Komorowskiego na czele. W zbiorach sztuki nowoczesnej znajduje się także kolekcja ponad 65 prac Guntera Grassa i duży zespół dzieł artystów francuskich, między innymi: Georga Braquea, Wassilego Kandinskyego, Marca Chagalla.

Aktualne wystawy w Oddziale Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów):
"Nowe spojrzenie. Galeria Polskiej Sztuki Współczesnej"
"Marianowi Kołodziejowi w setną rocznicę urodzin"
"Kolekcja, czyli wybór. Unikaty ze zbiorów Iwony Siewierskiej"


Ceny biletów:
piątek – dzień bezpłatny
normalny – 15 zł
ulgowy – 10 zł
dzieci i młodzież 7 – 26 lat – 1 zł
bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do 18 lat – 20 zł

Obiekt prezentowany w Przewodniku po Trójmieście.