• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Co z głosami krytyki ws. utworzenia rezerwatu w Sopocie?

Adam Buźniak
28 października 2023, godz. 18:00 
Opinie (227)
Utworzenie rezerwatu na terenie sopockich lasów ma m.in uchronić las przed wycinkami. Ale spowoduje także ograniczenia w rekreacyjnym korzystaniu z lasu. Utworzenie rezerwatu na terenie sopockich lasów ma m.in uchronić las przed wycinkami. Ale spowoduje także ograniczenia w rekreacyjnym korzystaniu z lasu.

Nie wszyscy chcą utworzenia rezerwatu "Lasy Sopockie" w Sopocie. O ile sama idea ochrony wyznaczonego obszaru leśnego w TPK nie budzi wątpliwości, o tyle zasady funkcjonowania rezerwatu oraz przeprowadzone konsultacje społeczne już tak - przekonuje nasz czytelnik, Adam Buźniak.Czy popierasz powstanie rezerwatu w Sopocie?

Pan Adam uznał, że nasz ubiegłotygodniowy artykuł pt. Rezerwat Lasy Sopockie coraz bliżej, mówiący o tym, że wniosek o utworzenie rezerwatu trafił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wymaga pogłębienia.

Oto jego spostrzeżenia.

Pominięcie głosów krytycznychArtykuł pt. "Rezerwat Lasy Sopockie" został napisany poprawnie, nie zawiera przekłamań, ale nie wyczerpał tematu. Kilka istotnych wątków nie zostało w nim uwzględnionych. Poniżej pragnę wskazać informacje w artykule pominięte.

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pana Krzysztofa Szołocha, przedstawiciela Sopockiego Komitetu Samorządowego, w Sopocie zebrano 251 głosów sopocian opowiadających się za zachowaniem TPK, ale sprzeciwiających się powstaniu rezerwatu. Głosy sprzeciwu sopocian zostały jednak w całym procesie konsultacji społecznych pominięte przez sopocki magistrat. Mówiąc kolokwialnie - trafiły do kosza.

Rezerwat w sopockich lasach? Ochroni drzewa, ale czy będzie można pójść na grzyby? Rezerwat w sopockich lasach? Ochroni drzewa, ale czy będzie można pójść na grzyby?

Konsultacje oparte na dezinformacjiKonsultacje ws. utworzenia rezerwatu były oparte na dezinformacji. Polegała ona na niepoinformowaniu mieszkańców o konkretnych regulacjach wynikających z ustawy o ochronie przyrody - decyzja o wstępie do rezerwatu, przebiegu tras spacerowych, ruchu pojazdów, zbierania grzybów - znajdują się wyłącznie w gestii organu tworzącego rezerwat.

Wnioskodawca może bowiem jedynie zaproponować zasady funkcjonowania rezerwatu w granicach wyznaczonych przez rzeczoną ustawę.

Utworzenie rezerwatu na terenie sopockich lasów ma m.in uchronić las przed wycinkami. Ale spowoduje także ograniczenia w rekreacyjnym korzystaniu z lasu. Utworzenie rezerwatu na terenie sopockich lasów ma m.in uchronić las przed wycinkami. Ale spowoduje także ograniczenia w rekreacyjnym korzystaniu z lasu.
Uważam, że sopocianie zaproszeni do konsultacji zostali przez sopockie władze zmanipulowani. Nie poinformowano ich o ustawowych zakazach wynikających z utworzenia rezerwatu przyrody. Jednocześnie zasugerowano im, że zmianom ulegnie wyłącznie wycinka drzew położonych w rezerwacie (wstrzymanie wycinki). Tymczasem o finalnych zasadach funkcjonowania rezerwatu przyrody decyduje regionalny dyrektor ochrony środowiska, który podejmuje decyzję o jego utworzeniu (być może niezależnie od treści wniosku i woli samego wnioskodawcy).

Zgłoszenie uwagi o zakłócanie ciszyJedna z regulacji ustawowych brzmi: W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się zakłócania ciszy.

W związku z działalnością Opery Leśnej zgłosiłem na to uwagę Marcinowi Skwierawskiemu, wiceprezydentowi Sopotu. Ten jednak problem zbagatelizował, tłumacząc, iż "Opera Leśna nie jest zlokalizowana na obszarze planowanego rezerwatu".

Absurdem jest, iż Sopot jako wnioskodawca będzie jednocześnie, jako właściciel opery, regularnie i  poważnie naruszał powyższy zakaz. Może on być uchylony wyjątkowo przez właściwego ministra, jeżeli byłoby to uzasadnione np. celami kulturowymi.

Ochrona czy zagrywka polityczna?Wycinka TPK trwa w najlepsze od wielu miesięcy. W moim przekonaniu Sopot pragnie zrealizować pomysł utworzenia rezerwatu nie w imię ochrony przyrody, lecz jedynie w ramach zagrywki politycznej. Chodzi o stworzenie problemu Lasom Państwowym, z którymi skonfliktował się ok. 2 lata temu w sprawie przebiegającej przez las ul. Reja.

Sesja Rady Miasta Sopotu dot. m.in. przyjęcia rezolucji planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 30.05.2019 Sesja Rady Miasta Sopotu dot. m.in. przyjęcia rezolucji planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 30.05.2019
Utworzenie rezerwatu jest mocno spóźnione oraz ukierunkowane na pozbawienie Lasów Państwowych władztwa nad terenami leśnymi.

Dokumentacja powstała wcześniejDokumentacja projektowa (profesjonalna, rzetelna oraz niezwykle szczegółowa), przygotowana przez ekspertów Klubu Przyrodnika ze Świebodzina, powstała na długo przed podaniem przez lokalne władze pomysłu utworzenia rezerwatu pod konsultacje społeczne.


Jej sporządzenie było kosztowne, wygenerowało duży wydatek w budżecie gminy oraz zasadniczo powinno zostać w takiej formie uzyskane wyłącznie po tym, jak pomysł uzyskałby aprobatę społeczną. Sopocki samorząd jednak uzyskał ją przed konsultacjami społecznymi, chcąc przekonać do rezerwatu jak największą liczbę sopocian. Należy zatem stwierdzić, iż owe konsultacje zostały przeprowadzone w sposób nieprawidłowy, nieuczciwy, nieobiektywny. Władze chciały uzyskać poparcie swojej inicjatywy.

Nie pomyślano o otulinie wokół rezerwatuNie dokonano analizy możliwości utworzenia tzw. otuliny wokół rezerwatu, z którym sąsiadują ogródki działkowe położone przy ul. Reja. Jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska zdecydowałby o utworzeniu takiej otuliny, to może wprowadzić na terenie ogródków działkowych liczne ograniczenia, które mogą w efekcie uniemożliwić sopockim działkowcom korzystanie z nich.
Adam Buźniak

Co Cię gryzie - artykuł czytelnika to rubryka redagowana przez czytelników, zawierająca ich spostrzeżenia na temat otaczającej nas trójmiejskiej rzeczywistości. Wbrew nazwie nie wszystkie refleksje mają charakter narzekania. Jeśli coś cię gryzie opisz to i zobacz co inni myślą o sprawie. A my z radością nagrodzimy najciekawsze teksty biletami do kina lub na inne imprezy odbywające się w Trójmieście.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (227)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane