• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Inspekcja Pracy kontroluje Urząd Stanu Cywilnego

Ewelina Oleksy
14 października 2021 (artykuł sprzed 2 lat) 
Siedziba USC przy ul. Partyzantów w Gdańsku. Trwa w nim kontrola Inspekcji Pracy. Siedziba USC przy ul. Partyzantów w Gdańsku. Trwa w nim kontrola Inspekcji Pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku wszczął kontrolę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku. O jej przeprowadzenie apelowali ostatnio radni PiS w związku z docierającymi do nich sygnałami dotyczącymi rzekomego mobbingu w tej jednostce.Czy firmę, w której pracujesz, kontrolowała kiedyś Inspekcja Pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza, czy w gdańskim USC rzeczywiście dochodziło do mobbingowania pracowników przez szefową urzędu Grażynę Gorczycę.

O kontrolę miejskiej jednostki w tym zakresie wnioskowali pod koniec września radni PiS.

- Temat jest bardzo kontrowersyjny, ale trzeba o nim mówić, mając na względzie dobro pracowników. Od kilku tygodni mamy niepokojące sygnały od osób, które przedstawiają się jako pracownicy USC w Gdańsku. Nie przesądzamy, czy do mobbingu doszło, ale sprawdzamy to, chcemy wiedzieć, czy ich mocne zarzuty mają pokrycie w rzeczywistości, niestety ze strony kierownictwa urzędu nie ma woli spotkania i rozmowy - mówił radny Andrzej Skiba. - Dysponujemy obszernymi zapisami, korespondencją z pracownikami, którą w stosownym czasie jesteśmy w stanie udostępnić. Natomiast z uwagi na dobro tych pracowników na tym etapie nie chciałbym jeszcze wchodzić w szczegóły co do konkretnych przykładów mobbingu - dodawał.
Wniosek radnych PiS o kontrolę w USC. Została ona wszczęta jeszcze tego samego dnia. Wniosek radnych PiS o kontrolę w USC. Została ona wszczęta jeszcze tego samego dnia.
Jak informuje nas Agnieszka Dobrodziej, rzeczniczka prasowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, kontrola w USC została wszczęta i aktualnie trwa.

Sprawa mobbingu też jest przedmiotem kontroli- Kontrola w tej jednostce była wcześniej planowana z uwagi na prowadzone w lutym 2021 r. czynności kontrolne PIP w Urzędzie Miejskim i poszczególnych jego wydziałach, w tym USC. Rozpoczęcie aktualnej kontroli nastąpiło 29.09.2021 r. - mówi Agnieszka Dobrodziej. - Czynności kontrolne inspektora pracy mają na celu sprawdzenie wykonania wydanych w wyniku uprzedniej kontroli PIP wniosków pokontrolnych. Mając na uwadze fakt złożenia przez radnych PIS skargi dotyczącej funkcjonowania USC, informuję, że zagadnienia ujęte w tej skardze są również objęte niniejszą kontrolą - zaznacza.
Czytaj też:

ZUS skontrolował 12 tys. zwolnień lekarskichRzeczniczka dodaje, że z uwagi na fakt, że czynności kontrolne jeszcze trwają, za wcześnie jest na mówienie o ustaleniach i wnioskach pokontrolnych.

- Na tym etapie nie wiemy, ile ta kontrola potrwa. Wszystko zależy od jej przebiegu, od tego, czy trzeba będzie przesłuchać świadków, czy pracodawca nie będzie utrudniał czynności. Z reguły takie kontrole trwają do dwóch miesięcy - tłumaczy rzeczniczka.

Miasto uruchomiło "odpowiednią procedurę"Danuta Janczarek, sekretarz Gdańska, przyznaje, że do władz miasta wpłynęły sygnały od pracowników USC ws. mobbingu.

- W związku z ostatnimi anonimami została uruchomiona odpowiednia procedura. Wszystkie doniesienia są szczegółowo omawiane podczas indywidualnych spotkań z pracownikami. Rozmowy przeprowadza dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji w obecności psychologa. O wynikach zostanie poinformowany zespół USC - oświadcza Janczarek.

Urzędy i instytucje w Trójmieście - lisa miejscWe wrześniu 2021 r. wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego, w tym także kadra kierownicza, zostali skierowani na szkolenie antymobbingowe.

- W gdańskim urzędzie miejskim obowiązuje wewnętrzna polityka przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Od 2011 r. pracownicy cyklicznie odbywają obowiązkowe szkolenie w tym zakresie, tak było również we wrześniu - wskazuje sekretarz.
Od czasu zatrudnienia kierownik Grażyny Gorczycy dziewięciu pracowników USC rozwiązało umowę o pracę (w tym sześciu w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych, dwoje pracowników na mocy porozumienia stron, jedna osoba rozwiązała umowę za wypowiedzeniem). Jeden pracownik został przeniesiony do innego wydziału (na jego wniosek), a w ostatnim roku jeden pracownik został przeniesiony (na jego wniosek) do USC.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (164)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane