Fakty i opinie

stat

Kartuska przedłużana bez pieniędzy z UE

Mimo braku dofinansowania z UE gdański magistrat nie rezygnuje z rozbudowy Kartuskiej i będzie chciał przeprowadzić tę inwestycję za pieniądze z budżetu miasta.
Mimo braku dofinansowania z UE gdański magistrat nie rezygnuje z rozbudowy Kartuskiej i będzie chciał przeprowadzić tę inwestycję za pieniądze z budżetu miasta. fot. Trojmiasto.pl

Choć Komisja Europejska odrzuciła wniosek Gdańska o dofinansowanie rozbudowy ul. Kartuskiej zobacz na mapie Gdańska, to droga i tak powstanie, ale wyłącznie za miejskie pieniądze. Szacunkowy koszt wyniesie ok. 60 mln zł.Decyzja Gdańska o rozbudowie Kartuskiej z własnych środków:

to dobry pomysł, ta droga jest bardzo potrzebna miastu 77%
trudno powiedzieć, zależy, jakie środki to pochłonie 12%
to błąd, można tę kwotę wydać na inne cele 11%
zakończona Łącznie głosów: 2125
Przypomnijmy: w 2018 roku miasto Gdańsk po raz drugi złożyło wniosek o dofinansowanie zadania "Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska, w ciągu drogi krajowej nr 7, etap I - odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów".

Po raz pierwszy dokumenty złożone w tej sprawie trzy lata temu przepadły, bo wniosek "przez nieporozumienie" złożono w ramach niewłaściwego programu unijnego. Centrum Unijnych Projektów Transportowych poinformowało wówczas, że wniosek o dofinansowanie rozbudowy ul. Kartuskiej został rozpatrzony negatywnie, bo odcinek ten nie znajduje się w sieci TEN-T, a więc nie może ubiegać się o środki na rozbudowę dróg w ramach tej sieci. Urzędnicy odwołali się od tej decyzji, ale CUPT nie zmienił zdania.

Podjęto więc decyzję o wstrzymaniu finansowania tego przedsięwzięcia z budżetu miasta i przeniesiono inwestycję na lata 2019-2021.

Jesienią złożono kolejny wniosek - już w ramach właściwego programu (CEF "Łącząc Europę").

Aby uniknąć kolejnego rozczarowania, już na wstępnym etapie prawidłowość została potwierdzona przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wniosek został uznany jako kwalifikowalny "odcinek ostatniej mili TEN-T" i złożony do Komisji Europejskiej. W ocenie przedstawionej przez Komisję Europejską uznano, iż cel projektu jest zgodny z priorytetami tzw. zaproszenia, wykazuje dobry poziom dojrzałości i jest gotowy do wdrożenia z technicznego punktu widzenia.

Niestety i tym razem nie udało się uzyskać dofinansowania.

- Wnioskowany projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania z uwagi na niski wpływ na ułatwienie ruchu towarowego do i z portu morskiego - tłumaczy Jędrzej Sieliwończyk z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Miasto jednak nie rezygnuje z rozbudowy ul. Kartuskiej. Jeszcze w listopadzie - a więc kilka miesięcy przed ostatecznym i niestety negatywnym rozstrzygnięciem w Komisji Europejskiej - został złożony wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizację (ZRID) dla I etapu tej inwestycji, a więc rozbudowy Kartuskiej między ul. Otomińską a Nową Stokłosy.

- Wniosek jest obecnie procedowany przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Na przełomie II i III kwartału 2019 roku powinniśmy pozyskać decyzję ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz rozpocząć proces pozyskiwania działek pod rozbudowę ul. Kartuskiej. W budżecie Gdańska na 2019 rok przewidziano na ten cel 8,5 mln zł, zaś w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 zabezpieczono dodatkowo 21 mln zł oraz w 2021 - 29 mln zł.