• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jak połączyć obie obwodnice? Słowackiego nie będzie już "ślepa"

Krzysztof Koprowski
16 stycznia 2023 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (255)
 • Warianty przebiegu nowej drogi łączącej węzeł Miszewo Obwodnicy Metropolitalnej z Trasą Słowackiego
 • Warianty przebiegu nowej drogi łączącej Węzeł Miszewo obwodnicy metropolitalnej z Trasą Słowackiego (podkład satelitarny)
 • Korytarze transportowe poddane analizie pomiędzy węzłem Miszewo Obwodnicy Metropolitalnej a Trasą Słowackiego w Gdańsku

Przedłużenie Trasy Słowackiego poza granice Gdańska będzie dużym impulsem dla rozwoju przedmieść. Choć proces ten jest szkodliwy pod względem urbanistycznym, urzędnicy tłumaczą, że prognozowany wzrost liczby mieszkańców wymaga poprawy dojazdu własnym autem do centrum metropolii. Z tego powodu rozpoczęto analizy przebiegu drogi łączącej dwie obwodnice - Metropolitalną i Trójmiasta - przez Matarnię i rejon portu lotniczego.Czy Gdańsk powinien zgadzać się na budowę nowej drogi wjazdowej?

W czwartek odbyły się pierwsze spotkania informacyjnie w sprawie "drogi łączącej węzeł Miszewo z Portem Lotniczym w Gdańsku".

Pod tym hasłem kryje się budowa drogi, która będzie łączyć węzeł Miszewo Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta przez rejon Banina i Rębiechowa do istniejącego "ślepego" zakończenia Trasy Słowackiego w Gdańsku przy porcie lotniczym i dalej istniejącym układem drogowym do węzła LotniskoMapka na Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta.

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego wraz z wykonawcą dokumentacji - spółką Databout - zdecydowały się przedstawić mieszkańcom tzw. studium korytarzowe w dwóch miejscach:
 1. o godz. 14:00 w Szkole Podstawowej nr 82 w gdańskim Klukowie (ul. Radarowa 26Mapka),
 2. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Baninie (ul. Tuchomska 15Mapka)

 • Frekwencja na spotkaniu w Gdańsku zorganizowanym o godz. 14
 • Frekwencja na spotkaniu w Baninie zorganizowanym o godz. 18

Spotkanie dla mieszkańców Gdańska w godzinach pracySpotkanie z myślą o mieszkańcach okolic Portu Lotniczego w Gdańsku cieszyło się niewielkim zainteresowaniem. Natomiast w Baninie przyszło bardzo wielu mieszkańców.

Urzędnicy zapewniali, że zaproponowana godzina 14 w dzień powszedni wynikała wyłącznie z potrzeby dostosowania jej do pracy urzędników. Mieszkańcy z kolei zwracali uwagę, że takie działanie zmusiło ich do zwalniania się z kilku ostatnich godzin pracy, czego nie musieli robić już mieszkańcy Banina i sąsiednich miejscowości.

Podczas gdańskiego spotkania mieszkańcy dopytywali się m.in.:

 • jaka będzie korzyść dla mieszkańców Gdańska z budowy tej drogi,
 • jakie inne rozwiązania transportowe były brane pod uwagę,
 • czy możliwe jest "wpięcie" nowej drogi w ul. NowatorówMapka zamiast Trasę Słowackiego.

 • Obecnie zakończenie Trasy Słowackiego w Gdańsku
 • Odcinek końcowy Trasy Słowackiego w Gdańsku - widok w stronę portu lotniczego

Droga bez żadnych korzyści dla mieszkańców Gdańska?- Rozumiemy, że ta droga usprawni dojazd do Gdańska i lotniska od strony zachodniej, ale jakie Gdańsk będzie miał korzyści? To dodatkowe generowanie ruchu, a dla nas - mieszkańców Gdańska - spore utrudnienie w codziennym życiu. Znajdziemy się w "trójkącie" pomiędzy nową (przedłużoną) drogą, Obwodnicą Metropolitalną, linią kolejową i jeszcze tzw. ul. Nową Spadochroniarzy [planowana droga z lotniska do Osowej - dop. red.] - zwracała uwagę na spotkaniu mieszkanka Matarni.
- Dotychczas strefa przy porcie lotniczym była "ślepa", jeździli tędy wyłącznie mieszkańcy, pracownicy i osoby udające się na lotnisko. Teraz otwieramy ten odcinek ul. Słowackiego jako kolejną nitkę wjazdową do miasta (obok ul. Nowatorów), a to powoduje wzrost natężenia ruchu i utrudnienia dla nas, także z wyjazdem z tej części Gdańska - wtórował inny mieszkaniec dzielnicy.
Obwodnica Metropolitalna: postępy na budowie Obwodnica Metropolitalna: postępy na budowie

Przedmieścia muszą mieć dobry dojazd do GdańskaNa pierwsze pytanie urzędnicy i wykonawca dokumentacji odpowiadali, że droga jest niezbędna dla rozładowania ruchu na węźle Miszewo oraz dla rozwijającego się Banina, którego liczba mieszkańców ma wzrosnąć w najbliższych latach z ok. 9 tys. do 20 tys. mieszkańców.

Na korzyść budowy nowej drogi przemawiać ma także skrócenie trasy dojazdu do lotniska od strony Kaszub i z Obwodnicy Metropolitalnej. Obecnie dojazd od zachodniej strony wymaga niejako "okrążenia" terenu portu lotniczego ulicami Nowatorów i Budowlanych.

W zakresie alternatywnych rozwiązań, np. budowy wyłącznie pasów autobusowych przez podgdańskie miejscowości, nie padła żadna odpowiedź. Wynika to jednak z odgórnie podjętej już wcześniej decyzji o budowie drogi, a nie nowej trasy transportu zbiorowego, jako rozwiązania problemu narastających korków na wjeździe do Gdańska.

Obecne natężenie ruchu w obszarze objętym analizą korytarzową. 1 - Trasa Słowackiego, 2,3 - obwodnica Trójmiasta, 6 - rejon ul. Nowatorów na granicy Gdańska. Obecne natężenie ruchu w obszarze objętym analizą korytarzową. 1 - Trasa Słowackiego, 2,3 - obwodnica Trójmiasta, 6 - rejon ul. Nowatorów na granicy Gdańska.

Dodatkowe analizy, choć decyzja została już podjętaEwentualne włączenie nowej drogi w ul. Nowatorów jest natomiast teoretycznie możliwe. Urzędnicy zapewnili, że taki wariant będą analizować.

Trudno jednak ufać tym słowom, skoro Biuro Rozwoju Gdańska przeprowadza właśnie drugie wyłożenie planu zagospodarowania dla budowy Trasy Słowackiego do granicy administracyjnej Gdańska z myślą o przedłużeniu trasy dalej aż do Obwodnicy Metropolitalnej. Uwagi do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko można zgłaszać do 1 lutego br.

Ponadto na obecnym etapie tzw. studium korytarzowego, a więc wskazania najlepszej przestrzeni, w której powinna znaleźć się nowa droga (jeszcze bez projektowania szczegółowych rozwiązań infrastrukturalnych), wszystkie warianty kończą się właśnie na Trasie Słowackiego przy porcie lotniczym w granicach administracyjnych Gdańska.

Nowy plan zagospodarowania dla przedłużenia Trasy Słowackiego Nowy plan zagospodarowania dla przedłużenia Trasy Słowackiego
Etapy prac nad studium korytarzowym, granice objęte analizą oraz ciąg ulic Nowatorów - Budowlanych Etapy prac nad studium korytarzowym, granice objęte analizą oraz ciąg ulic Nowatorów - Budowlanych

Jaką klasą drogi i jak poprowadzić drogę przez Banino?W granicach sąsiednich gmin brane są natomiast pod uwagę warianty:
 • pokrywający się w znacznej mierze z przebiegiem ulic Lotniczej w Baninie,
 • omijające "centrum" Banina od południowej i zachodniej strony w kilku przebiegach.

W zakresie klasy drogi brane są pod uwagę:
 • droga klasy głównej, która wymusza m.in. łagodne łuki, oddalenie chodników i dróg rowerowych czy ograniczoną liczbę zjazdów,
 • droga klasy zbiorczej o mniejszych restrykcjach, gdzie możliwe jest m.in. sytuowanie chodników bezpośrednio przy jezdni oraz bezpośrednich zjazdów do posesji.

Klasa drogi ma również przełożenie na maksymalne prędkości:
 • droga główna: projektowana prędkość w terenie zamiejskim - 100 km/h, w miejskim - 60 km/h,
 • droga zbiorcza: projektowana prędkość w terenie zamiejskim - 80 km/h, w miejskim - 50 km/h.

Należy przy tym pamiętać, że ostateczna maksymalna prędkość będzie wynikać z uwarunkowań terenowych i bezpośredniego sąsiedztwa, a to oznacza, że w wielu miejscach może być niższa niż powyższe parametry techniczne.

Porównanie standardów projektowych dróg klasy głównej oraz zbiorczej Porównanie standardów projektowych dróg klasy głównej oraz zbiorczej

Dwa pasy ruchu, w przyszłości niewykluczone czteryNa obecnym etapie nie została podjęta decyzja odnośnie do przekroju samej drogi. Gdańsk, w granicach miasta, zarezerwował przestrzeń pod przekrój dwóch jezdni po dwa pasy ruchu, choć w pierwszym etapie realizacji brany pod uwagę jest przekrój jednej jezdni z dwoma pasami ruchu.

Kolejne spotkania planowane są na przełomie kwietnia i maja. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego zadeklarowało, że tym razem spotkanie w Gdańsku odbędzie się również późnym popołudniem.

Do 19 stycznia można natomiast zgłaszać dodatkowe uwagi do studium korytarzowego drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres sk-miszewo@databout.pl

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (255)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane