• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Trzy warianty drogi, która połączy dwie obwodnice

Krzysztof Koprowski
18 lipca 2023, godz. 11:00 
Opinie (184)
W ramach dalszych prac nad przebiegiem nowej drogi brane pod uwagę będą wyłącznie warianty W3 (różowy), W4 (czerwony) i W5 (pomarańczowy). Zrezygnowano z wariantów W1 (niebieski) i W2 (błękitny). W ramach dalszych prac nad przebiegiem nowej drogi brane pod uwagę będą wyłącznie warianty W3 (różowy), W4 (czerwony) i W5 (pomarańczowy). Zrezygnowano z wariantów W1 (niebieski) i W2 (błękitny).

Trzy warianty przedłużenia ul. Słowackiego do Banina i Obwodnicy Metropolitalnej są brane pod uwagę w toku analiz przestrzennych. Najwyżej oceniany wariant (W3) zakłada poprowadzenie drogi na północ od Banina - przez Borowiec. Pozostałe dwa przewidują obejście Banina od południa. Termin budowy drogi pozostaje na razie nieznany.



Użytkownicy naszej aplikacji zostali już o tym powiadomieni
Pobierz aplikację: Android iPhone


Który wariant prowadzenia drogi jest najlepszy?

O planowanej budowie drogi między obwodnicami: istniejącą Obwodnicą Trójmiasta (zwaną też Zachodnią) oraz budowaną Obwodnicą Metropolitalną Trójmiasta pisaliśmy już w czerwcu ubiegłego roku. W styczniu br. odbyły się spotkania konsultacyjne w tej sprawie, a następnie w kwietniu i maju prowadzono ankietę konsultacyjną.

Po zebraniu wszystkich głosów i opinii Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego wraz z wykonawcą tzw. studium korytarzowego (spółką Databout) wskazali trzy najkorzystniejsze korytarze przestrzenne:
 • Wariant W3 (najwyżej oceniany) - przez osadę Borowiec, z ominięciem najbardziej zurbanizowanej części Banina od północy, do nowego węzła na Obwodnicy Metropolitalnej w Tuchomiu,
 • Wariant W4 - przez Rębiechowo i południową część Banina do budowanego węzła Obwodnicy Metropolitalnej Miszewo,
 • Wariant W5 - tunelem pod terenem portu lotniczego i również przez południową część Banina do węzła Miszewo.



 • Końcowy odcinek ul. Słowackiego, który docelowo będzie przedłużony do Obwodnicy Metropolitalnej.
 • Końcowy odcinek ul. Słowackiego z rezerwą terenu pod ewentualną budowę drugiej jezdni.
 • Wszystkie warianty oznaczają dużą ingerencję w ukształtowane środowisko przyrodnicze. Zdjęcie wykonano z obecnego zakończenia ul. Słowackiego w Gdańsku.

Każdy wariant prowadzenia drogi problematyczny



Wadą wariantu W3 jest obecnie brak uwzględnienia węzła na powstającej Obwodnicy Metropolitalnej, co wymusi w przyszłości jej przebudowę. Ponadto przebieg ten wiąże się z dużą ingerencją w środowisko przyrodnicze (droga przetnie tereny leśne).

Warianty W4 oraz W5 poprowadzone są natomiast na odcinku "banińskim" w bliskiej odległości do zabudowy mieszkaniowej, co z kolei stwarza ryzyko zwiększenia hałasu oraz wymusi przebudowę ukształtowanych już lokalnych powiązań pieszych i drogowych.

Termin realizacji i źródło finansowania nowej drogi nieznane



Dokładny przebieg wpisujący się w wybrany wariant korytarzowy będzie znany na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). Na ten moment nie jest znany termin budowy drogi ani źródła finansowania nowej trasy. Gdańsk zarezerwował jednak w swoich granicach administracyjnych w nowym planie zagospodarowania już przestrzeń pod taką drogę.


Miejsca

 • PBPR Gdańsk, Straganiarska 24

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (184)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane