• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Słowackiego ponownie połączy przedmieścia. Ale za kilkanaście lat

Krzysztof Koprowski
19 października 2022, godz. 07:00 

Gdańsk zamierza przywrócić ciągłość ul. SłowackiegoMapka i ponownie połączyć ją z przedmieściami. Mieszkańcy tych okolic nie doczekają się tego wcześniej niż za kilka-kilkanaście lat. Obecnie rezerwowane są tereny na taką drogę w nowym planie w granicach Gdańska. Przebieg trasy poza miastem nie jest jeszcze ustalony.Kto powinien sfinansować odbudowę ul. Słowackiego?

Starsi mieszkańcy Trójmiasta z pewnością pamiętają, gdy nieco ponad dekadę temu zamknięty został górny odcinek ul. Słowackiego, który pozwalał dojechać do Rębiechowa i Banina bez potrzeby korzystania z ul. BudowlanychMapkaNowatorówMapka.

Zamknięcie drogi wywołało wówczas duże protesty mieszkańców, zwłaszcza korzystających na co dzień z auta, ale było to niezbędne dla rozbudowy lotniska. Dzisiaj dawny przebieg ul. Słowackiego pokrywa się z Terminalem 2 oraz płytą postojową dla samolotów.

Warianty połączenia istniejącego odcinka ul. Słowackiego z planowaną Obwodnicą Metropolitalną. Warianty połączenia istniejącego odcinka ul. Słowackiego z planowaną Obwodnicą Metropolitalną.

Odtworzenie ul. Słowackiego w całkowicie nowym przebieguGdańsk zamierza jednak ulżyć mieszkańcom przedmieść i wraca do pomysłu budowy ul. Słowackiego do granic miasta, lecz już w całkowicie nowym przebiegu - około 200 metrów na północ od torów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, gdzie nie będzie to kolidować z ewentualną dalszą rozbudową portu lotniczego.

Stosowne zapisy pojawiają się w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu zagospodarowania "Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM". Choć jego głównym celem jest zmiana funkcji z terenów rezerwowanych pod pole golfowe na produkcję i usługi, to większą rewolucją względem obowiązujących ustaleń z 2003 r. jest właśnie wpisanie przedłużenia ul. Słowackiego aż do granic miasta (tu zgodnie z prawem kończy się tzw. władztwo planistyczne Gdańska).

Połączenie drogowe pomiędzy dwiema obwodnicami Trójmiasta- Przedłużenie ul. Słowackiego ma za zadanie zapewnić połączenie węzła LotniskoMapka na Obwodnicy Trójmiasta z węzłem Miszewo Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Został podpisany list intencyjny pomiędzy Województwem Pomorskim, Obszarem Metropolitalnej Gdańsk-Gdynia-Sopot a gminami zainteresowani, w którym zadeklarowano współpracę w zakresie podjęcia działań prawnych, planistycznych i projektowych do realizacji tego powiązania - wyjaśniała podczas dyskusji publicznej Alicja Gumienna z Zespołu Transportu Biura Rozwoju Gdańska.
Co ważne, ostateczny wariant przebiegu drogi poza granicami Gdańska nie został jeszcze wybrany - wciąż analizowane są różne korytarze transportowe. Warto dodać, że już w 2017 roku starania o powstanie właśnie tej trasy podjął lokalny radny Andrzej Bystron, który do petycji do władz samorządu województwa pomorskiego zebrał ok. 2 tys. podpisów.

W granicach Gdańska przebieg został natomiast właśnie ustalony nowym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kolejny krok w stronę budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej Kolejny krok w stronę budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Możliwość docelowej rozbudowy do czterech pasów ruchuW projekcie planu pod przedłużoną ul. Słowackiego rezerwuje się teren pod dwie dwupasowe jezdnie, jednak wariantem podstawowym pozostaje jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu.

- W projekcie planu uwzględniono również obustronne chodniki o szerokości minimum 2 metrów oraz obustronną drogę rowerową o szerokości min. 2,5 m. Zawarty jest także zapis w zakresie szpalerów drzew po obu stronach jezdni - dodaje Gumienna.
 • Obecnie ul. Słowackiego kończy się niewielkim rondem do zawracania przy budynku magazynowo-biurowym.
 • Obecnie najnowszy odcinek ul. Słowackiego kończy się niewielkim rondem do zawracania przy budynku magazynowo-biurowym.
 • Zakończenie dawnego odcinka ul. Słowackiego od strony Rębiechowa.
Nowa droga będzie otoczona terenami przemysłowo-usługowymi, w których zawierają się m.in. składy, bazy, magazyny, produkcja energii odnawialnej oraz również biurowce czy hotele (z myślą o pasażerach lotniska). W granicach planu znajduje się m.in. kompleks biurowy BCB Business Park, który będzie mógł być rozbudowany w przyszłości.

Domy jednorodzinne, usługi i dwa nowe zbiorniki retencyjneW północnej części dopuszczono zabudowę mieszkaniową ekstensywną (domy wolnostojące jedno- i dwumieszkaniowe), zaś pewnego rodzaju "buforem" pomiędzy funkcją przemysłowo-usługową są obszary usługowe, w tym biura, hotele oraz niewielkie hurtownie do 2 tys. m k w.

Przewiduje się jednocześnie ochronę cieku wodnego wraz z przyległym terenem zieleni oznaczonego jako "Rów M-4"Mapka oraz budowę dwóch nowych zbiorników retencyjnych.

 • Lokalizacja i granice nowego projektu planu zagospodarowania.
 • Schemat funkcjonalny dla obszaru objętego projektem planu oraz w sąsiedztwie.
 • Zagadnienia związane z zielenią i wodą w projekcie planu.
 • Struktura własności gruntów w granicach projektu planu.

Zabudowa do 25 m wysokości, uwagi do końca październikaPod względem maksymalnej dopuszczonej projektem planu wysokości, nowa zabudowa będzie kształtować się między 12 metrów (tereny zabudowy mieszkaniowej) a 25 metrów w obrębie kompleksu biurowego BCB Business Park.

Należy przy tym podkreślić, że maksymalna wysokość powyżej 11,5 na terenie kompleksu biurowego będzie wymagała uzyskania dodatkowych szczegółowych uzgodnień wynikających z położenia w zasięgu urządzeń radionawigacyjnych i radiolokacyjnych lotniska.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do obu dokumentów można składać do końca października.

MTM przebuduje ulicę Budowlanych w rok MTM przebuduje ulicę Budowlanych w rok

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (81)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane