• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Można budować mieszkania na całym pasie startowym

Krzysztof Koprowski
2 maja 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
Najnowszy artykuł na ten temat Nowi deweloperzy będą budować na pasie startowym

Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dawnego pasa startowego na ZaspieMapka został przyjęty przez radnych. Radni koalicji rządzącej przekonywali, że to szansa na rozwój dzielnicy, zaś opozycja wskazywała na problemy z parkowaniem oraz niewielkim udziałem zieleni. Uchwalenie planu otwiera drogę do realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej z kolejnymi wieżowcami.Jak oceniasz decyzję radnych miasta Gdańska?

O pracach nad nowym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dawnego pasa startowego na Zaspie pisaliśmy wielokrotnie. Przypomnijmy zatem tylko najważniejsze ustalenia:
 • na całym obszarze dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
 • najwyższa zabudowa może powstać przy ul. Hynka - do 55 m wysokości (18 kondygnacji),
 • w drugiej linii za wieżowcami zabudowa jest obniżona do 15 m (5 kondygnacji),
 • wysokość zabudowy w centralnej części dawnego pasa startowego wyniesie od 20 do 23 m (6-7 kondygnacji),
 • bezpośrednio przy kładce wysokość osiągnie maksymalnie 40 m (13 kondygnacji),
 • w centralnej części działki partery budynków muszą być przeznaczone w 75 proc. długości pod lokale handlowo-usługowe,
 • przewiduje się liczne poprzeczne powiązania piesze, w tym ogólnodostępny plac na wysokości pawilonu handlowego z bibliotekąMapka,
 • obowiązujący plan również dopuszcza zabudowę, lecz jego zapisy są nakierunkowane na realizację ogromnego obiektu (obiektów) handlowo-usługowego o pow. usługowej 50 tys. m kw. brutto i handlu wielkopowierzchniowego o pow. sprzedaży do 27 tys. m kw. (dla porównania powierzchnia Galerii Bałtyckiej we WrzeszczuMapka to ok. 45 tys. m kw.).

Nowe plany zagospodarowania w Gdańsku, Sopocie, Gdyni


Podstawowe parametry zabudowy w planie zagospodarowania (w drugim - ostatnim wyłożeniu). Podstawowe parametry zabudowy w planie zagospodarowania (w drugim - ostatnim wyłożeniu).

Zmiany wprowadzone po pierwszym wyłożeniu planuProjekt planu był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Po pierwszym wyłożeniu wpłynęło 316 uwag w 41 pismach, w efekcie czego wprowadzono m.in. zmiany:
 • zwiększono minimalną powierzchnię biologicznie czynną z 25 do 35 proc.,
 • przeznaczono 35 proc. powierzchni placu w centralnej części pod obszar biologicznie czynny (wcześniejsza wersja dokumentu dopuszczała jego pełne "zabetonowanie") z wprowadzeniem - jak to określono w projekcie uchwały - "drzew wysokopiennych",
 • poszerzono przejście między zabudową na wysokości przychodni, przekształcając ten obszar w dodatkowy skwer z drzewami,
 • doprecyzowano przebieg połączeń pieszych w części działki położonej bliżej ul. Hynka.

 • Cele przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania.
 • Podział obszaru objętego planem zagospodarowania (w drugim - ostatnim wyłożeniu) na poszczególne tereny z odrębnymi ustaleniami.
 • Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego

Uwagi po drugim wyłożeniu w całości odrzuconePo drugim wyłożeniu wpłynęły 92 uwagi z 16 pismach, w znacznej mierze powielające uwagi po pierwszym wyłożeniu, m.in. w zakresie obniżenia zabudowy, zwiększenia liczby miejsc postojowych czy dalszego zwiększenia udziału zieleni.

Prezydent Gdańska zdecydowała o nieuwzględnieniu tych uwag i skierowaniu gotowego już projektu planu na sesję Rady Miasta Gdańska.

Nowi deweloperzy będą budować na pasie startowym Nowi deweloperzy będą budować na pasie startowym

Radni KO i WdG za przyjęciem planu, radni PiS wstrzymali sięPrzebieg dyskusji na sesji w czwartek, 28 kwietnia, nie był zaskoczeniem dla każdego, kto interesuje się polityką w lokalnym samorządzie. Radni zgodnie z barwami politycznymi podzielili się na zwolenników i przeciwników przyjęcia uchwały z planem zagospodarowania.

Radni Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska wyliczali same zalety jej przyjęcia ze względu na m.in.:
 • ogromną szansę na pozytywną metamorfozę dotychczas zdegradowanej przestrzeni,
 • scalenie dwóch części dzielnicy atrakcyjną zabudową,
 • korzystniejsze parametry zabudowy w stosunku do obowiązującego dokumentu, który był nastawiony na realizację ogromnego centrum handlowego.

Radni Prawa i Sprawiedliwości zwracali natomiast uwagę na potencjalne problemy z m.in.:
 • brakiem ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenie dewelopera dla mieszkańców okolicznych bloków,
 • utrudnieniami w ruchu aut (korkami) po zakończeniu realizacji całej zabudowy,
 • niedostatkiem terenów zieleni.

Granicami planu objęty jest obszar od ul. Hynka, gdzie stoją już dwa wieżowce aż do rejonu zjazdu z al. Jana Pawła II w ul. Dywizjonu 303 i Startową. Granicami planu objęty jest obszar od ul. Hynka, gdzie stoją już dwa wieżowce aż do rejonu zjazdu z al. Jana Pawła II w ul. Dywizjonu 303 i Startową.

Argumentacja opozycji odrzucona przez koalicję rządzącąUrzędnicy oraz radni koalicji rządzącej odrzucili argumenty opozycji, przekonując, że:
 • realizacja miejsc postojowych dla obecnych mieszkańców Zaspy powinna odbywać się na własnym gruncie i we własnym zakresie finansowym (w tym przypadku przede wszystkim na gruncie i ze środków spółdzielni mieszkaniowej),
 • teren jest doskonale skomunikowany transportem zbiorowym, a dodatkowe miejsca postojowe będą jeszcze większym obciążeniem i presją na zabudowę terenów pod parkingi i układy drogowe,
 • dokonano znacznego zwiększenia udziału terenów zieleni w stosunku do pierwszej wersji projektu planu, jak i w porównaniu do obowiązującego planu, gdzie powierzchnia zabudowy wynosiła aż 80-90 proc. terenu (obecnie 35 w części bliżej SKM i 65 proc. na pozostałym obszarze).

Ponadto jako korzyść przyjęcia planu w proponowanym kształcie wskazywano obowiązek realizacji przez właściciela terenu (obecnie Spravia, dawniej pod nazwą Budimex Nieruchomości) usług społecznych o powierzchni minimum 500 m kw. w formie np. przedszkola, dom sąsiedzkiego, dom kultury czy placówki pomocy społecznej.

- Otrzymaliśmy informację, że inwestor podpisał już list intencyjny, aby przenieść tutaj filię biblioteki publicznej, która funkcjonuje obecnie w pawilonie [przy ul. Pilotów 3Mapka - dop. red.] - mówiła podczas sesji Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały z planem dla dawnego pasa startowego na Zaspie. Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały z planem dla dawnego pasa startowego na Zaspie.

23 głosy za przyjęciem planu, wkrótce wejście w życie ustaleńOstatecznie "za" przyjęciem planu zagłosowało 23 radnych z KO i WdG, zaś wstrzymało się 10 radnych z PiS.

Teraz uchwała zostanie przekazana do wojewody pomorskiego, który oceni jej zapisy pod kątem zgodności z prawem i - jeżeli nie dopatrzy się żadnych błędów formalnych - skieruje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dokument wejdzie w życie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym. Jednocześnie dotychczasowy plan zagospodarowania przestanie obowiązywać w granicach nowego planu.

Zrywanie płyt z dawnego pasa startowego w 2019 r.Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Inwestycje

Zaspa VVita

Zaspa VVita

Spravia

Gdańsk Zaspa, ul. Jana Pawła II Mapa

31 do 105 m2
Powierzchnia
zakończona
Realizacja

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (445)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane