• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Można budować mieszkania na całym pasie startowym

Krzysztof Koprowski
2 maja 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 

Nowy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dawnego pasa startowego na ZaspieMapka został przyjęty przez radnych. Radni koalicji rządzącej przekonywali, że to szansa na rozwój dzielnicy, zaś opozycja wskazywała na problemy z parkowaniem oraz niewielkim udziałem zieleni. Uchwalenie planu otwiera drogę do realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej z kolejnymi wieżowcami.Jak oceniasz decyzję radnych miasta Gdańska?

O pracach nad nowym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dawnego pasa startowego na Zaspie pisaliśmy wielokrotnie. Przypomnijmy zatem tylko najważniejsze ustalenia:
 • na całym obszarze dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
 • najwyższa zabudowa może powstać przy ul. Hynka - do 55 m wysokości (18 kondygnacji),
 • w drugiej linii za wieżowcami zabudowa jest obniżona do 15 m (5 kondygnacji),
 • wysokość zabudowy w centralnej części dawnego pasa startowego wyniesie od 20 do 23 m (6-7 kondygnacji),
 • bezpośrednio przy kładce wysokość osiągnie maksymalnie 40 m (13 kondygnacji),
 • w centralnej części działki partery budynków muszą być przeznaczone w 75 proc. długości pod lokale handlowo-usługowe,
 • przewiduje się liczne poprzeczne powiązania piesze, w tym ogólnodostępny plac na wysokości pawilonu handlowego z bibliotekąMapka,
 • obowiązujący plan również dopuszcza zabudowę, lecz jego zapisy są nakierunkowane na realizację ogromnego obiektu (obiektów) handlowo-usługowego o pow. usługowej 50 tys. m kw. brutto i handlu wielkopowierzchniowego o pow. sprzedaży do 27 tys. m kw. (dla porównania powierzchnia Galerii Bałtyckiej we WrzeszczuMapka to ok. 45 tys. m kw.).

Nowe plany zagospodarowania w Gdańsku, Sopocie, Gdyni


Podstawowe parametry zabudowy w planie zagospodarowania (w drugim - ostatnim wyłożeniu). Podstawowe parametry zabudowy w planie zagospodarowania (w drugim - ostatnim wyłożeniu).

Zmiany wprowadzone po pierwszym wyłożeniu planuProjekt planu był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Po pierwszym wyłożeniu wpłynęło 316 uwag w 41 pismach, w efekcie czego wprowadzono m.in. zmiany:
 • zwiększono minimalną powierzchnię biologicznie czynną z 25 do 35 proc.,
 • przeznaczono 35 proc. powierzchni placu w centralnej części pod obszar biologicznie czynny (wcześniejsza wersja dokumentu dopuszczała jego pełne "zabetonowanie") z wprowadzeniem - jak to określono w projekcie uchwały - "drzew wysokopiennych",
 • poszerzono przejście między zabudową na wysokości przychodni, przekształcając ten obszar w dodatkowy skwer z drzewami,
 • doprecyzowano przebieg połączeń pieszych w części działki położonej bliżej ul. Hynka.

 • Cele przystąpienia do sporządzenia nowego planu zagospodarowania.
 • Podział obszaru objętego planem zagospodarowania (w drugim - ostatnim wyłożeniu) na poszczególne tereny z odrębnymi ustaleniami.
 • Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego

Uwagi po drugim wyłożeniu w całości odrzuconePo drugim wyłożeniu wpłynęły 92 uwagi z 16 pismach, w znacznej mierze powielające uwagi po pierwszym wyłożeniu, m.in. w zakresie obniżenia zabudowy, zwiększenia liczby miejsc postojowych czy dalszego zwiększenia udziału zieleni.

Prezydent Gdańska zdecydowała o nieuwzględnieniu tych uwag i skierowaniu gotowego już projektu planu na sesję Rady Miasta Gdańska.

Radni KO i WdG za przyjęciem planu, radni PiS wstrzymali sięPrzebieg dyskusji na sesji w czwartek, 28 kwietnia, nie był zaskoczeniem dla każdego, kto interesuje się polityką w lokalnym samorządzie. Radni zgodnie z barwami politycznymi podzielili się na zwolenników i przeciwników przyjęcia uchwały z planem zagospodarowania.

Radni Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska wyliczali same zalety jej przyjęcia ze względu na m.in.:
 • ogromną szansę na pozytywną metamorfozę dotychczas zdegradowanej przestrzeni,
 • scalenie dwóch części dzielnicy atrakcyjną zabudową,
 • korzystniejsze parametry zabudowy w stosunku do obowiązującego dokumentu, który był nastawiony na realizację ogromnego centrum handlowego.

Radni Prawa i Sprawiedliwości zwracali natomiast uwagę na potencjalne problemy z m.in.:
 • brakiem ogólnodostępnych miejsc postojowych na terenie dewelopera dla mieszkańców okolicznych bloków,
 • utrudnieniami w ruchu aut (korkami) po zakończeniu realizacji całej zabudowy,
 • niedostatkiem terenów zieleni.

Granicami planu objęty jest obszar od ul. Hynka, gdzie stoją już dwa wieżowce aż do rejonu zjazdu z al. Jana Pawła II w ul. Dywizjonu 303 i Startową. Granicami planu objęty jest obszar od ul. Hynka, gdzie stoją już dwa wieżowce aż do rejonu zjazdu z al. Jana Pawła II w ul. Dywizjonu 303 i Startową.

Argumentacja opozycji odrzucona przez koalicję rządzącąUrzędnicy oraz radni koalicji rządzącej odrzucili argumenty opozycji, przekonując, że:
 • realizacja miejsc postojowych dla obecnych mieszkańców Zaspy powinna odbywać się na własnym gruncie i we własnym zakresie finansowym (w tym przypadku przede wszystkim na gruncie i ze środków spółdzielni mieszkaniowej),
 • teren jest doskonale skomunikowany transportem zbiorowym, a dodatkowe miejsca postojowe będą jeszcze większym obciążeniem i presją na zabudowę terenów pod parkingi i układy drogowe,
 • dokonano znacznego zwiększenia udziału terenów zieleni w stosunku do pierwszej wersji projektu planu, jak i w porównaniu do obowiązującego planu, gdzie powierzchnia zabudowy wynosiła aż 80-90 proc. terenu (obecnie 35 w części bliżej SKM i 65 proc. na pozostałym obszarze).

Ponadto jako korzyść przyjęcia planu w proponowanym kształcie wskazywano obowiązek realizacji przez właściciela terenu (obecnie Spravia, dawniej pod nazwą Budimex Nieruchomości) usług społecznych o powierzchni minimum 500 m kw. w formie np. przedszkola, dom sąsiedzkiego, dom kultury czy placówki pomocy społecznej.

- Otrzymaliśmy informację, że inwestor podpisał już list intencyjny, aby przenieść tutaj filię biblioteki publicznej, która funkcjonuje obecnie w pawilonie [przy ul. Pilotów 3Mapka - dop. red.] - mówiła podczas sesji Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały z planem dla dawnego pasa startowego na Zaspie. Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały z planem dla dawnego pasa startowego na Zaspie.

23 głosy za przyjęciem planu, wkrótce wejście w życie ustaleńOstatecznie "za" przyjęciem planu zagłosowało 23 radnych z KO i WdG, zaś wstrzymało się 10 radnych z PiS.

Teraz uchwała zostanie przekazana do wojewody pomorskiego, który oceni jej zapisy pod kątem zgodności z prawem i - jeżeli nie dopatrzy się żadnych błędów formalnych - skieruje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dokument wejdzie w życie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym. Jednocześnie dotychczasowy plan zagospodarowania przestanie obowiązywać w granicach nowego planu.

Zrywanie płyt z dawnego pasa startowego w 2019 r.Nieruchomości

Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy Ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (444)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane