Fakty i opinie

stat

Nowe chodniki we Wrzeszczu wymagają poprawek

Powoli kończy się opóźniony remont chodników wzdłuż al. Grunwaldzkiej zobacz na mapie Gdańska we Wrzeszczu. Jakość robót pozostawia jednak wiele do życzenia. Przy siedzibie ZKM zobacz na mapie Gdańska nieprawidłowo ułożono wzór nowego placu. W trakcie robót, na wniosek radnych miasta i najemców lokali, zmieniono też sposób parkowania - zawężono przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, aby wygospodarować więcej miejsca dla parkujących aut.Jak oceniasz stan chodników w Trójmieście?

świetnie, większość z nich jest równa i nowa

7%

przeciętnie, tylko część z nich jest w dobrym stanie

48%

fatalnie, potrzebne są gruntowne remonty

45%
Prace nad kompleksową wymianą nawierzchni chodników na al. Grunwaldzkiej na odcinku Szymanowskiego - Do Studzienki miały zakończyć się 31 lipca. Dodatkowo do 25 listopada miały być gotowe prace związane z uzupełnieniem i poprawą infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina zobacz na mapie Gdańska. Na obu tych zadaniach wciąż jednak trwają roboty budowlane.

- Termin umowy z wykonawcą został przedłużony aneksem. W związku z tym wykonawca nie ponosi kar finansowych za opóźnienia. Odbiór robót zaplanowano w bieżącym tygodniu. Obecnie trwają prace porządkowe i wykończeniowe - tłumaczy Anna Ślusarska z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
Krzywe chodniki, stojąca woda

DRMG zapewnia, że na bieżąco kontroluje stan i jakość wykonywanych robót, na które zostanie udzielona pięcioletnia gwarancja. W rzeczywistości płyty chodnikowe są niejednokrotnie źle dopasowane i nierówno ułożone. Brakuje też odwodnienia, a w kilku miejscach zaskakują misternie wykonane wąskie "docinki" płytek.

- Na bieżąco dokonywane są poprawki i naprawy, zgłaszane przez inspektora nadzoru. Uwagi dotyczące jakości robót zostaną opisane w protokole odbioru, na podstawie którego wykonawca w wyznaczonym terminie zostanie zobowiązany do dokonania ewentualnych poprawek - zapewnia Ślusarska.
Pracownicy DRMG tłumaczą również, że w projekcie nie przewidziano montażu koryt i rynsztoków w nawierzchni, ponieważ "mogłoby to stwarzać niebezpieczeństwo dla osób korzystających ze ścieżki pieszo - rowerowej".

Mniej miejsca dla pieszych

Nowa nawierzchnia służyć będzie nie tylko pieszym, ale również rowerzystom. Aby poprawić jakość przestrzeni publicznej oraz zapewnić swobodę ruchu, postanowiono ograniczyć nieco parkowanie, likwidując wąskie fragmenty chodników.

Tak też miało być na wysokości Hotelu Szydłowski zobacz na mapie Gdańska. W projekcie przewidziano tutaj parkowanie równoległe. Pierwotnie ułożono również zgodnie z projektem nową nawierzchnię chodników, po czym... rozebrano nowe płyty i przywrócono parkowanie skośne, zawężając tym samym przestrzeń pieszo - rowerową.

Okazuje się, że decyzja ta została podjęta na wniosek radnych miasta Gdańska (DRMG nie ujawnia ich nazwisk) oraz najemców lokali. Celem zmiany było "optymalne wykorzystanie miejsc parkingowych".

Czytaj też: Na remontach chodników korzystają głównie kierowcy

Słupków jeszcze więcej

W projekcie nie przewidziano budowy nowych zatok do parkowania, które można byłoby odddzielić od chodników wysokimi krawężnikami. Dlatego też zdecydowano się zastosować inny kolor chodników, oddzielając go od przestrzeni pieszo - rowerowej słupkami.

W kilku miejscach słupki ustawiono na tyle rzadko, że można pomiędzy nimi wjechać autem, co oczywiście wykorzystują już kierowcy.

- Lokalizacja słupków została wyznaczona w projekcie i zrealizowana zgodnie z wytycznymi. Przewidujemy jednak zwiększenie liczby słupków, które uniemożliwiają parkowanie samochodów między nimi - zapewnia Anna Ślusarska z DRMG.
Czytaj też: Ile słupków potrzeba, by zmienić złe prawo?

Nowy plac już do poprawki

Z pracami prowadzonymi na al. Grunwaldzkiej zbiegły się roboty wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina w ramach uzupełnienia i poprawienia infrastruktury rowerowej. Na styku obu tych robót powstał plac pieszo - rowerowy z kioskiem.

Kiosk pierwotnie miał być zlikwidowany. Później uznano, że wystarczy jego obrócenie, a następnie "niewielka zmiana bez jego obracania". Ostatecznie zdecydowano o jego dalszym funkcjonowaniu w istniejącym miejscu ze względu na słabą konstrukcję i zły stan techniczny.

Mimo pozostawienia kiosku w pierwotnej lokalizacji, nie dokonano zmian w projekcie. W efekcie zaburza on koncepcję placu, który miał mieć formę "kratownicy". Ta z kolei miała być powiązania z podziałami elewacji przyległego budynku i trafiać ciemniejszą nawierzchnią w filary budynku.

Nawierzchnię placu ułożono jednak tak, że częściowo mija się ona z podziałami elewacji. To oznacza, że trzeba ponownie przełożyć nowy chodnik.

- Sposób korekty ułożenia "kratownicy" ustalono z przedstawicielami Zarządu Dróg i Zieleni. Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z tymi wytycznymi - zapowiada Ślusarska.
Czytaj też: Nowy miejski plac powstanie we Wrzeszczu oraz Jak należy projektować chodniki w Trójmieście?

Stanowisko Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

28 grudnia DRMG przedstawiło stanowisko dot. remontu chodników wzdłuż al. Grunwaldzkiej:

W odpowiedzi na zawarte w treści artykułu uwagi, w dniu wczorajszym, w miejscu remontowanego chodnika, odbyła się wizja lokalna, podczas której stwierdzono niewielkie usterki i niedociągnięcia niepowodujące istotnych utrudnień w użytkowaniu, które zgodnie z protokołem odbioru, poprawione zostaną przez wykonawcę w przyszłym tygodniu.

Odbiór przedmiotowej inwestycji odbył się w dniu dzisiejszym. Natomiast zawarte w artykule fotografie przedstawiają stan chodników jeszcze w trakcie prowadzenia prac, przed końcowym odbiorem zadania.

Informujemy również, że przedmiotem inwestycji nie było odprowadzenie wód opadowych z pobliskich posesji. Zgodnie z ustawą o prawie wodnym, zagospodarowanie wód opadowych z rynien spustowych i podwórek leży po stronie właścicieli posesji.

Wspomniane docinki płytek są efektem zastosowania kilku rodzajów i kolorów nawierzchni oraz wykorzystania metody układania płytek "fuga w fugę", wskazanej w projekcie.

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania uzgadniana i konsultowana była m.in. z Działem Przestrzeni Publicznej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, który jest zarządcą tego terenu.

Podtrzymujemy również zasadność decyzji, związanej ze zmianą sposobu parkowania z równoległego na skośne, na wysokości Hotelu Szydłowski. Powodem takiego rozwiązania jest możliwość optymalnego wykorzystania przestrzeni pod ilość miejsc parkingowych (przy zachowaniu prawidłowych parametrów szerokości chodnika), a także zastosowanie go uprzednio w pobliskich lokalizacjach np. przy al. Grunwaldzkiej nr 104/106 oraz nr 116.

Dodatkowo informujemy, że w terminie do połowy stycznia przełożony zostanie przez Wykonawcę prac, układ kratownicy na skwerze, przy skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i ul. Jaśkowa Dolina.

Opinie (161) 15 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.