Fakty i opinie

stat

Plan: odbudować most na Szopy i budynek straży spichrzowej

Czekają nas kolejne zmiany na Wyspie Spichrzów w rejonie Stągwi Mlecznych zobacz na mapie Gdańska. Wśród nich m.in. odbudowa zwodzonego mostu na Szopy, odbudowa budynku odwachu straży spichrzowej czy odtworzenie nadwodnych bulwarów. Debata na temat zmian odbędzie się 9 maja o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.zobacz na mapie GdańskaCzy warto odbudowywać w centrum więcej obiektów, które nie przetrwały II wojny światowej?

tak, należy kontynuować odbudowę w historycznym kształcie 81%
to zależy od wielu czynników, np. kosztów czy zachowanej dokumentacji 13%
nie, miasto to nie skansen, należy iść z duchem czasu 6%
zakończona Łącznie głosów: 2730
W ciągu ostatnich kilku lat na naszych oczach Wyspa Spichrzów - a właściwie jej północny cypel - zmieniła się diametralnie.

Przebudowa ul. Stągiewnej, budowa ogólnodostępnych nabrzeży oraz wielofunkcyjnych kompleksów, w których znajdą się mieszkania, hotele i punkty usługowe czy wreszcie trwająca budowa kładki na ul. Św. Ducha - to wszystko sprawiło, że po ponad siedmiu dekadach miejsce, gdzie do niedawna straszyły ruiny doszczętnie zniszczonego zespołu spichlerzy ponownie tętni życiem.

Gdańscy urzędnicy opracowują obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kolejnego fragmentu Wyspy Spichrzów. Chodzi o rejon zabytkowej bramy miejskiej Stągwie Mleczne oraz nabrzeży, które ciągną się od niej na południe, do mostu w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie.

Wnioski i uwagi do 13 czerwcaW związku z tym w czwartek 9 maja o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu tego dokumentu. W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby zgłosić swoje wnioski i uwagi dotyczące planu. Uwaga: wnioski i uwagi będzie można składać również później drogą pisemną w nieprzekraczalnym terminie 13 czerwca.

- Z projektem planu w czasie wyłożenia - do 30 maja - można zapoznać się w siedzibie BRG. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9-15. Wszystkie informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 czerwca - informuje Biuro Rozwoju Gdańska.

Deptaki i zieleń wzdłuż Nowej MotławyCały teren, który obejmuje procedowany plan, jest wpisany do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska.

Projekt planu obejmuje teren wpisany do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska.
Projekt planu obejmuje teren wpisany do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska. grafika Trojmiasto.pl
Jego zasięg obejmuje:


  • bramę miejską z XVI wieku, zwaną Stągwiami Mlecznymi lub Bramą Stągiewną,

  • dwa odcinki nabrzeża Nowej Motławy - jako ciekawostkę warto wspomnieć, że to właśnie w wyniku wykonania jej przekopu w XVI wieku powstała Wyspa Spichrzów,

  • fragment drogi wewnętrznej hotelu Novotel, którego budynek został wzniesiony w latach 70.,

  • krótki odcinek ul. Stągiewnej, tuż przy skrzyżowaniu z ulicami Spichrzową i Motławską.

Wyjaśnijmy pokrótce, jakie założenia znajdują się w projekcie. Po pierwsze, wzdłuż Nowej Motławy zostaną utworzone nadwodne bulwary. Innymi słowy, zarówno od strony Wyspy Spichrzów, jak i ul. Szopy powstaną ogólnodostępne deptaki, podobne funkcjonalnie do tych, które utworzono na północnym cyplu wyspy. Po drugie, zostanie odtworzony ciąg dla pieszych, który przetnie Wyspę Spichrzów ze wschodu na zachód i umożliwi przejście między ulicami Szopy i Chmielną.

Most na Szopy zostanie odbudowanyJednym z elementów tego ciągu będzie odbudowany Most na Szopy, zwany również Mostem Matników lub Mostem Rogoźników. To ostatnia przeprawa leżąca w historycznym centrum Gdańska, która wciąż nie została odtworzona po zniszczeniach II wojny światowej.

Jego pierwsza konstrukcja została wybudowana już w 1600 roku, tuż po przekopaniu kanału Nowej Motławy. Ostatnia konstrukcja - w formie zwodzonej, wzniesiona ze stali i cegieł - została oddana do użytku w 1891 roku.

Po zniszczeniu w 1945 roku, do czasów współczesnych zachowały się jedynie dwa przyczółki na brzegach oraz dwa filary w nurcie Nowej Motławy.

Plan zakłada odtworzenie mostu w zwodzonej formie.

- Celem sporządzenia planu jest umożliwienie odtworzenia m.in. otwieranego Mostu na Szopy. W projekcie planu odtworzono istotne powiązania komunikacyjne prowadzące przez Wyspę Spichrzów - ciąg pieszy, przecinający poprzecznie wyspę oraz okalające ją bulwary nadwodne. To pierwsze połączenie zapewni odbudowany Most na Szopy, przez który będzie biegł ciąg pieszo-rowerowy. Aby umożliwić ruch statków, w planie zapisano, że most ma być otwierany, przy czym pozostałości dawnego mostu - podpory i przyczółki - podlegają ochronie konserwatorskiej - wyjaśniono w komunikacie BRG.

Przebudowa Mostu StągiewnegoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakłada również możliwość przebudowy sąsiedniej przeprawy - Mostu Stągiewnego - która również została zniszczona w 1945 roku. Ona również ma odzyskać formę zwodzoną.

- Na znajdujących się w granicach opracowania odcinkach nabrzeża Nowej Motławy ustalono zieleń urządzoną z ciągiem pieszym. Ustalono również powiązanie piesze poprzez Bramę Stągiewną oraz na przyczółku mostu. Most Stągiewny został zapisany w planie jako otwierany, co w przyszłości pozwoli na jego przebudowę. Ponadto plan włącza Nową Motławę do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie, jako osnowę przyrodniczą miasta - informuje BRG.

Odbudowa wartowni straży spichrzowejTo nie koniec informacji, które zapewne ucieszą miłośników historii Gdańska. Przy zespole Stągwi Mlecznych planuje się odbudowę niewielkiego budynku, który przylegał do nich od południa. Chodzi o odwach - czyli wartownię - tzw. straży spichrzowej, który został rozebrany na przełomie XIX i XX stulecia.

Straże Wyspy Spichrzów - czym były i jak działałyWarto podkreślić, że odbudowa ma zostać przeprowadzona na podstawie zachowanych materiałów ikonograficznych oraz wyników badań archeologicznych. Tłumacząc to w bardziej obrazowy sposób, odwach nie zostanie odbudowany w nowoczesnej formie, ale będzie przypominać swój pierwowzór.