• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Opłatę za śmieci można zlikwidować

Mirosław Naleziński
20 lutego 2024, godz. 07:00 
Opinie (180)
Czy opłatę za śmieci powinniśmy płacić w cenach produktów? Według naszego czytelnika tak byłoby bardziej sprawiedliwie. Czy opłatę za śmieci powinniśmy płacić w cenach produktów? Według naszego czytelnika tak byłoby bardziej sprawiedliwie.

- A to od powierzchni mieszkania, a to od zużycia wody, a to od liczby zameldowanych. Każda metoda ustalenia wysokości opłat za wywóz śmieci ma zalety i wady, ale bodaj najbardziej kontrowersyjne są opłaty zależne wyłącznie od powierzchni mieszkania, bowiem są najmniej sprawiedliwe. Tymczasem można to zmienić - pisze gdynianin Mirosław Naleziński na temat opłat za wywóz śmieci. Ma też pomysł na połączenie tego z rezygnacją z opłacania abonamentu RTV.
Jak oceniasz zastąpienie opłat za wywóz śmieci i abonament RTV dopłatami do wybranych towarów?

Od lat sugerowane są rozmaite sposoby pobierania i przekazywania znacznych kwot niezbędnych do funkcjonowania państwowej telewizji i radiofonii - wiele rodzin nie wnosi opłat, a korzysta z państwowych mediów, albo i nie korzysta z nich, lecz - według przepisów - powinno opłacać, skoro używają odbiorników radiowych lub telewizyjnych.

Od lat wymyślane są też rozmaite zasady dotyczące pobierania opłat za wywożenie śmieci. A to od liczby mieszkańców zameldowanych w danym lokalu, a to od powierzchni mieszkania, a to od zużycia wody, czyli od wskazania licznika. Każda metoda ma pewne zalety i wady, ale bodaj najbardziej kontrowersyjne są opłaty zależne wyłącznie od powierzchni mieszkania, bowiem są najmniej sprawiedliwie i zapewne są niezgodne z Konstytucją, co mogłaby rozstrzygnąć właściwa instytucja, ale te najwyższe zajęte są politycznymi sprawami.Jak zlikwidować opłaty za wywóz śmieci?Poniżej przedstawiam propozycję zlikwidowania obu opłat na terenie miasta Gdyni w sposób możliwie prosty, powszechny i przyjazny poprzez zastąpienie ich dopłatami do wybranych towarów.

Omówiono dwa tytułowe tematy, które można byłoby opracować i wdrożyć jednocześnie albo całkowicie osobno i w różnych terminach. Dane do tabel pobrano z rocznika statystycznego dotyczącego Gdyni, a w razie braku przeliczono je z danych dotyczących całej Polski.

Jeśli nie było wiarygodnych danych w rozpatrywanej kwestii, to przyjmowano je szacunkowo, aby w razie potrzeby znaleźć dokładniejsze wartości i wstawić do gotowych tabel.

Korzyści dla mieszkańców Gdyni po wprowadzeniu propozycji:

  • brak jakichkolwiek wpłat przez mieszkańców z tytułu abonamentu RTV i opłat śmieciowych;
  • brak prowadzenia przez właściwe urzędy rejestrów osób uiszczających opłaty oraz brak kontroli i rejestrów osób uchylających się od wpłat, zatem także brak wielu konfliktów, w tym na niwie sądowej;
  • brak opłat RTV w instytucjach, np. hotele, zakłady pracy, urzędy.

Do obliczenia dopłat przyjęto dostępne internetowe dane, czyli stan 245 tys. mieszkańców Gdyni oraz roczną sprzedaż wody, energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu ziemnego według wskazań liczników zainstalowanych w nieruchomościach mieszkańców, zatem nie dotyczy to urzędów, instytucji, uczelni itp.Wstępnie, do dyskusji, założono zryczałtowane roczne opłaty przypadające na jednego mieszkańca Gdyni:
  • abonament RTV - 50 zł,
  • opłata śmieciowa - 295 zł.

Urząd Miasta Gdyni oszacował koszty na 72 mln zł za 2024 rok, choć przy powszechności zbiórki tych opłat zapewne możliwe byłoby ich obniżenie.

W tab. A ujęto statystyczne zużycie kilku mediów przypadających na jednego mieszkańca Gdyni wykazanych według liczników. Ponadto ujęto kilkanaście produktów sprzedawanych na terenie Gdyni wraz z szacunkowymi wielkościami sprzedaży. W tabeli tej ujęto także dane i propozycje dotyczące dopłaty do metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej.


Gdyby były dostępne dokładniejsze dane, to można byłoby przyjąć większe stawki dla mieszkań do 50 m kw., niższe dla nadwyżki 50-100 m kw. i symboliczne wręcz za nadwyżkę ponad 100 m kw. Znając powierzchnie przydomowych ogrodów można byłoby zamieścić w tabeli i tę pozycję, co nieco obniżyłoby stawki w pozostałych pozycjach. Dopłaty za metraż mieszkań i działek byłyby uwzględniane podczas rozliczenia podatku gruntowego płatnego w całości z rabatem lub w 12 ratach z uwzględnieniem posiadania kompostownika.

Opłata za śmieci i abonament doliczana w sklepachZ uwagi na trudności z ustaleniem danych, dotyczących wielu produktów handlowych, należałoby raczej zastąpić je ogólną powierzchnią handlową wszystkich gdyńskich sklepów i przyjęcie rocznej daniny w złotych na m kw., która byłaby doliczana do cen.

To ukazano w tab. B, przy czym używki ujęto w dwójnasób - także w powierzchni sklepowej.

Opłaty w cenach produktów, ale nie używekOczywiście można, znając powierzchnię sklepową dla używek, odjąć ją w tabeli, jednak spowoduje to podwyższenie stawki za 1 m kw. celem zbilansowania wszystkich dopłat.

W tab. C ukazano przypadek, kiedy całkowicie usunięto używki, co powoduje podwyższenie pozostałych stawek, aby zbilansować wymaganą kwotę. W tab. D zrezygnowano z daniny na rzecz opłaty abonamentowej RTV, zatem stawki zostały nieco obniżone.

W tab. E, w stosunku do poprzedniej, zignorowano wszystkie pozycje, pozostawiając jedynie stawki według zużycia wody i według powierzchni mieszkań, co spowoduje znaczne podniesienie pierwszej stawki przy zachowaniu drugiej stawki. Jeśli ze względów społecznych byłaby sugestia, aby rodziny wielodzietne i senioralne opłacały niższe stawki za 1 m kw. mieszkania, to w tab. F zasymulowano taki podział.

Im więcej uwzględnionych pozycji w tabelach, tym niższe dopłaty w poszczególnych tematach.
Mirosław Naleziński

Co Cię gryzie - artykuł czytelnika to rubryka redagowana przez czytelników, zawierająca ich spostrzeżenia na temat otaczającej nas trójmiejskiej rzeczywistości. Wbrew nazwie nie wszystkie refleksje mają charakter narzekania. Jeśli coś cię gryzie opisz to i zobacz co inni myślą o sprawie. A my z radością nagrodzimy najciekawsze teksty biletami do kina lub na inne imprezy odbywające się w Trójmieście.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (180)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane