Fakty i opinie

stat

Serce Oruni i Starego Przedmieścia odmieni swój wygląd

Rynek Oruński oraz plac Wałowy mają zostać gruntowanie zrewitalizowane i stać się wizytówkami swoich dzielnic. Gdański magistrat poczynił kolejny krok na drodze do realizacji tego celu. W ciągu najbliższych kilku dni zostaną ogłoszone przetargi na opracowanie projektów zagospodarowania obu obiektów.Czy twojej dzielnicy potrzebna jest rewitalizacja?

tak, dzielnica, w której mieszkam jest bardzo zaniedbana 54%
tak, ale odnowienia wymagają tylko niektóre obszary 28%
nie, nie ma takiej potrzeby 18%
zakończona Łącznie głosów: 1379
Aktualny program rewitalizacji dzielnic w Gdańsku obejmuje swoim zasięgiem cztery nieco zaniedbane obszary miasta: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto, Orunię oraz Biskupią Górkę ze Starym Chełmem.

Jak sama nazwa wskazuje, celem programu jest ich rewitalizacja, w szerokim tego słowa znaczeniu. Chodzi o to, aby nie tylko wyremontować budynki czy ulice nadgryzione zębem czasu, ale także tchnąć w nie nowe życie.

12 miesięcy na opracowanie projektówMa temu służyć stworzenie w rewitalizowanych dzielnicach nowych instytucji, które będą służyć wszystkim okolicznym mieszkańcom. Za przykład można podać bibliotekę, świetlicę czy dom kultury.

Na szczegółowej liście obiektów, które zostały objęte programem, znajdują się m.in. Rynek Oruński oraz plac Wałowy. W ciągu najbliższych kilku dni zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie projektów ich zagospodarowania. Oba projekty muszą powstać w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Ślady szyn w nawierzchni Rynku OruńskiegoRynek Oruński znajduje się w kwartale, który wyznacza Trakt św. Wojciecha oraz zabudowa wzdłuż ulic Gościnnej i Dworcowej. Jego dominantą jest kościół św. Jana Bosko. Co ciekawe, jednym z wymagań postawionych projektantom jest uwidocznienie w nawierzchni ulicy, okalającej dawny rynek, śladów szyn. Dlaczego? Do początku lat 70. na wspomnianych wcześniej ulicach mieściła się pętla tramwajowa.  

- Projekt uwzględni zagospodarowanie tego miejsca wraz z przyległymi skwerami, układem drogowym i infrastrukturą techniczną. Oprócz wymiany nawierzchni jezdni i chodników zaprojektowana zostanie fontanna, miejsca do odpoczynku z ławkami, stojakami na rowery i oświetleniem. Ponadto przewidziano odtworzenie w nawierzchni rynku śladów torów tramwajowych, ustawienie zabytkowego wagonu tramwajowego i dostosowanie rynku do potrzeb lokalnych imprez sezonowych - informuje Aneta Niezgoda, rzecznik prasowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która realizuje poszczególne zadania w ramach programu.

Odtworzenie fontanny na placu WałowymPołożony pomiędzy dawnymi obwarowaniami Gdańska a ulicą Pod Zrębem plac Wałowy również stanie się wizytówką swojej dzielnicy. Najciekawszym zadaniem postawionym projektantom będzie w tym przypadku odtworzenie fontanny, która przestała funkcjonować tuż po II wojnie światowej. Wodotrysk znajdował się pośrodku placu, pozostałością po nim jest okrągły, kamienny basen.

- Planowana jest wymiana nawierzchni jezdni i chodników, nowe oświetlenie, montaż ławek i stojaków na rowery. Odtworzona zostanie również fontanna z nawiązującym do pierwowzoru ogrodzeniem. Na skwerach i samym rynku ma się pojawić więcej zieleni. Miejsce, podobnie jak Rynek Oruński, ma też uwzględniać historyczne dziedzictwo dzielnicy. Cały teren zostanie oświetlony i objęty monitoringiem - uzupełnia Niezgoda.

Przetargi poprzedziły konkursyProjektanci będą mieli nieco ułatwione zadanie, gdyż w ubiegłym roku Biuro Rozwoju Gdańska - koordynator Programu Rewitalizacji - przeprowadził konkursy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni zarówno Rynku Oruńskiego, jak i placu Wałowego.

Przygotowana przez projektantów dokumentacja techniczna, na podstawie której ruszy przebudowa, zapewne będzie w mniejszym albo większym stopniu inspirowana pracami, które zwyciężyły we wspomnianych konkursach. Warto jednak położyć nacisk na słowo "inspirowana", gdyż prace konkursowe należy traktować jedynie jako ogólny zarys, którego nie wszystkie założenia mogą, ze względów praktycznych, znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości.