Fakty i opinie

Pył węglowy z portu dokucza mieszkańcom centrum Gdyni

Najnowszy artukuł na ten temat

Port Gdynia będzie badał powietrze

Pył węglowy pojawia się w centrum miasta w zależności od zmiennej aury. Najgorsza sytuacja jest, gdy wiatr wieje z kierunku północnego.
Pył węglowy pojawia się w centrum miasta w zależności od zmiennej aury. Najgorsza sytuacja jest, gdy wiatr wieje z kierunku północnego. fot. galeria Trojmiasto.pl

Mieszkańcy domów znajdujących się w pobliżu gdyńskiego portu mają dość pojawiającego się w ich mieszkaniach pyłu węglowego. Z tego powodu Morski Terminal Masowy, w którym przeładowywany jest węgiel, był kontrolowany w maju przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Ponieważ od tego czasu sytuacja się pogorszyła, w środę inspektorzy znów pojawili się w porcie.Czy problem z pyłem węglowym da się rozwiązać?

tak, potrzeba tylko skutecznych działań służb 48%
nie, rozwiązaniem mogłoby być jedynie ograniczenie przeładunków 52%
zakończona Łącznie głosów: 1186
O problemie pyłu węglowego w centrum Gdyni alarmują przede wszystkim mieszkańcy ul. Waszyngtona, Pułaskiego i pl. Kaszubskiego. To rejony położone najbliżej gdyńskiego portu i terminalu, w którym przeładowywany jest węgiel.

Mieszkańcy od początku nie mieli wątpliwości, gdzie kierować swoje pretensje.

Pył węglowy w centrum Gdyni coraz bardziej dokucza- Pył unosi się nad śródmieściem Gdyni, szczególnie jeżeli jest północny wiatr, który przywiewa go z portu. Pył osiada w naszych mieszkaniach na meblach, parapetach, ubraniach. Nie możemy utrzymać podłóg w czystości. Najgorsze jednak, że pył dostaje się do dróg oddechowych narażając nas na choroby układu oddechowego. Mam wykształcenie medyczne i wiem jakie konsekwencje niesie za sobą taka sytuacja - opowiada mieszkanka ul. Waszyngtona.
O sprawie zostali powiadomieni urzędnicy z gdyńskiego wydziału ochrony środowiska. Zapewniają, że interweniowali w tej sprawie w porcie.

- Miasto od wielu miesięcy stara się wymusić ograniczenie uciążliwości związanych z pyleniem. Prezydent pisemnie zażądał od Zarządu Morskiego Portu w Gdynia S.A. oraz Morskiego Terminalu Masowego Gdynia Sp. z o.o. przestrzegania obowiązującego prawa i zaprzestania negatywnego oddziaływania na zdrowie i majątek mieszkańców - mówi Agata Grzegorczyk, rzecznik gdyńskiego magistratu.

Mieszkańcy pokazują zanieczyszczone pyłem mieszkania

Tyle, że problem narasta, a gdyńscy urzędnicy przyznają przy okazji, że niewiele mogą realnie zrobić.

Dlatego w tej sprawie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska interweniują przede wszystkim mieszkańcy.

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony ŚrodowiskaPo jednej z takich interwencji, w ostatnich tygodniach inspektorzy podlegli wojewodzie przeprowadzili kontrolę w porcie oraz bezpośrednio na terenie Morskiego Terminalu Masowego.

Okazało się, że obawy mieszkańców są uzasadnione. Zarząd zobowiązano do podjęcia działań mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się pyłu węglowego na ulice Śródmieścia. Wśród zaleceń pokontrolnych znalazło się zamiatanie na mokro placów magazynowych, zraszanie hałd wodą oraz stosowanie plandek ograniczających pylenie.

Pył zaczął się jednak rozprzestrzeniać wraz ze zmiennymi warunkami pogodowymi i w ostatnich dniach znów pojawił się w mieszkaniach. Wraz z nim wróciły protesty mieszkańców.

- Skoro węgiel osiada w tak dużych ilościach na meblach to co musi znajdować się w powietrzu, którym oddychamy?! Stan zdrowia niektórych z nas w ostatnim czasie się pogorszył. Występują problemy z zatokami oraz drogami oddechowymi - denerwują się mieszkańcy.
Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że jego inspektorzy w środę znowu byli w porcie i Morskim Terminalu Masowym.

- Nasza obecność jest związana z kontrolą realizacji zaleceń przedstawionych podczas poprzedniej wizyty. Sprawdzimy też odczyty ilości pyłu ze stacji pomiarowej przy ul. Wendy - mówi Beata Cieślik, rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Gdy pojawią się kolejne raporty, zapadną decyzje o ewentualnych konsekwencjach dla portu i MTMG.

Nieoficjalnie od pracowników WIOŚ można usłyszeć, że pył wędruje do atmosfery w momencie przeładunku, a nie składowania węgla. Jednym z pojawiających się wariantów jest ograniczenie przeładunków podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Morski Terminal Masowy Gdynia: robimy co możemyPracownicy Morskiego Terminalu Masowego przekonują, że robią, co mogą, by ograniczyć emisję pyłu, ale ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, nie zawsze udaje się powstrzymać jego emisję do środowiska

- Od 2015 roku działa u nas system zabezpieczenia hałd. Staramy się je zabezpieczać specjalną mieszaniną tworzącą powłokę ochronną, ale nigdy nie daje to 100-procentowej skuteczności. Zdajemy sobie sprawę, że najgorzej jest podczas przeładunku. O ile stacjonarnie węgiel jesteśmy w stanie zabezpieczyć, o tyle nie mamy pozwolenia na zraszanie węgla wodą, gdy trafia on do dalszego transportu - nie ukrywa Witold Mierzejewski z Morskiego Terminalu Masowego Gdynia, zapewniając, że podejmowane są wszystkie możliwe działania, by ograniczyć emisję pyłu.
Z kolei przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia nie odnieśli się bezpośrednio do zadanych przez nas pytań dotyczących kontroli na terenie terminalu. W oficjalnej odpowiedzi przekonują jedynie, że temat emisji pyłu węglowego "jest bardzo wrażliwy społecznie, a tym samym, spotyka się ze szczególnym zrozumieniem i uwagą ze strony zarządu".

Ma o tym świadczyć m.in. "zainstalowany system monitoringu stałego dokonujący pomiaru stężeń substancji złowonnych, zapylenia i hałasu oraz konsekwentne zabieganie o dokonywanie przeładunków w oparciu o normy środowiskowe oraz branżowe".

Oświadczenie Zarządu Morskiego Terminalu Masowego Gdynia przysłane do redakcji w piątek:

Jako Zarząd spółki MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. chcielibyśmy odnieść się do tematu przeładunku i składowania węgla przez naszą firmę na terenie terminala w gdyńskim porcie, który to temat został poruszony w ostatnich dniach przez media. Firma nasza - świadoma potencjalnych zagrożeń środowiskowych, jakie niesie za sobą obsługa ładunków masowych w obrocie portowo-morskim - od lat prowadzi różnorakie, szeroko zakrojone działania, mające na celu maksymalne ograniczenie uciążliwości działania firmy na środowisko, w tym także w celu zminimalizowania emisji pyłów suchych ładunków masowych, obsługiwanych w MTMG Sp. z o.o.

W ramach tych działań już w kwietniu 2015 roku wprowadzono do użytku system zabezpieczania hałd składowanych na placach ładunków - w tym przede wszystkim węgla - przed wywiewaniem pyłów. Od wielu lat jest on z powodzeniem stosowany w terminalach masowych portów zachodnioeuropejskich do eliminacji pylenia z hałd węgla i rudy żelaza. Rozwiązanie tego uciążliwego dla środowiska problemu polega na rozpyleniu nad hałdą składowanego towaru mieszaniny wody i celulozy, która absorbuje powierzchniowo pył i po wyschnięciu tworzy na składowanym ładunku cienką warstwę zapobiegającą wywiewaniu ładunku.

Uzyskane w ten sposób "okrycie" jest zupełnie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, biodegradowalne, a jednocześnie zupełnie neutralne dla składowanego ładunku. Kolejnym sposobem na minimalizowanie przez naszą spółkę niepożądanej emisji pyłów jest permanentne polewanie wybetonowanych powierzchni placów oraz wewnętrznych dróg komunikacyjnych MTMG Sp. z o.o. wodą, co zapobiega podnoszeniu pyłów z podłoża na kołach poruszających się po nim pojazdów drogowych oraz sprzętu.

Firma nasza dysponuje również specjalnym wozem - zamiatarką typu BRODWAY, która metodą "na mokro" zamiata i odkurza wszystkie, nie zajęte ładunkami, płaskie powierzchnie terminala. Działania te są wspierane przez inne zamiatarki będące od lat na wyposażeniu naszego terminala. Prowadząc naszą podstawową działalność przeładunkowo-składową, zwracamy też baczną uwagę na minimalizowanie emisji pyłów nie tylko ładunków zgromadzonych już na naszych krótkoterminowych placach składowych, ale również podczas samego procesu przeładunku ze statków na lądowe środki transportu oraz plac, jak również ze środków transportu lądowego lub z placu na statki.

Czynności te - zgodnie z technologią obsługi ładunków masowych, stosowaną na całym świecie - wykonywane są głównie przy użyciu dźwigów nabrzeżowych wyposażonych w chwytaki łupinowe. Mając na uwadze zarówno względy środowiskowe, jak i dbając o powierzony nam przez klientów towar, firma MTMG Sp. z o.o. zakupiła dużą liczbę nowoczesnych, możliwie najbardziej osłoniętych chwytaków, którymi prowadzi przeładunki z zachowaniem maksymalnego opuszczania chwytaków do wnętrza ładowni statkowych lub nad pryzmę. W ostatnich tygodniach, jeszcze przed zaistnieniem okoliczności, które mogły wywołać większą emisję pyłu węglowego w najbliższym otoczeniu, zarząd MTMG - Morskiego Terminala Masowego Gdynia Sp z o.o. podjął decyzję o zakupie nowych urządzeń i sprzętu zmechanizowanego w celu zmniejszenia liczby punktów rozładunkowozaładunkowych, co pozwoli ograniczyć i zabezpieczyć miejsca przesypu ładunków sypkich. W tej chwili rozpoczęto analizy terenu i procesów, co jest niezbędne do zaprojektowania zmian w infrastrukturze terminala.

Działając w porozumieniu z właścicielem spółki MTMG - Morskiego Terminala Masowego Gdynia Sp. z o.o. - realizujemy też wiele działań, które raportujemy do instytucji z nami współpracujących. Jedną z decyzji jest przykładowo zakup nowoczesnego, krytego przenośnika taśmowego, który dzięki wyposażeniu w zraszacz będzie mógł wyeliminować podnoszenie się pyłów podczas składowania na placu. Decyzja o tej inwestycji zapadła kilka dni temu. Jak pokazują wspomniane przykłady, nasza spółka nieustannie działa na rzecz minimalizowania ewentualnych negatywnych skutków działań przeładunkowozaładunkowych, nawet gdy sytuacje wzmożonego pylenia nie mają miejsca. Przygotowujemy się tym samym na zdarzenia, często zupełnie niezależne od naszych działań, mające wpływ na życie lokalnej społeczności. W ostatnich tygodniach kilka czynników wpłynęło na wzrost poziomu emisji pyłu węglowego na terenie terminala MTMG. Z naszych analiz wynika, że główną przyczyną większego niż zwykle pylenia była pogoda - przez długi czas nie odnotowano w Gdyni opadów atmosferycznych, a poziom wilgoci w powietrzu był znikomy. Nałożył się na to wręcz "lawinowy" wzrost liczby obsługiwanych przesyłek węgla w imporcie, realizowanych dużymi jednostkami typu Panamax i Capesize, co pociągnęło za sobą zwielokrotnienie wszystkich operacji przeładunkowo-składowych w MTMG Sp. z o.o.

W związku ze wspomnianymi okolicznościami, po stronie naszej firmy natychmiast uruchomione zostały wszystkie możliwe działania mające na celu minimalizację skutków zaistniałej sytuacji, co na tyle, ile to było możliwe, ograniczało poziom pylenia. Sytuacja sprzed kilku dni pokazała, jak istotne są prowadzone przez nas działania prewencyjne, które z roku na rok podnoszą skuteczność procesu minimalizowania emisji pyłów węglowych. Jednocześnie widzimy, jak wiele jeszcze możemy zrobić, blisko współpracując z zarządem Portu Gdynia i Miastem Gdynia. Mamy nadzieję, że raporty niezależnych instytucji wskazują, jak wiele robimy, aby nasza działalność wpisywała się w charakter życia miasta portowego, ale też była jak najmniej odczuwalna dla społeczności lokalnej.

Chcemy również nadmienić, że w naszych działaniach odwołujemy się do doświadczeń naszych holenderskich właścicieli, którzy z podobnymi wyzwaniami mieli do czynienia już wiele lat temu w tak znanych terminalach masowych zachodniej Europy jak EMO, OBA czy OVET. Cały czas mamy też pełne wsparcie naszego właściciela - zarówno w dziedzinie Know-How, jak i w sferze finansowej.

Jednocześnie - jako ustawowi reprezentanci firmy - chcemy zadeklarować dalsze, nieustające wysiłki MTMG - Morskiego Terminala Masowego Sp. z o.o. w kwestii implementowania do firmy rozwiązań, pozwalających na prowadzenie statutowej działalności firmy w sposób przyjazny zarówno środowisku naturalnemu, jak i Miastu Gdynia oraz wszystkim jego mieszkańcom.

Opinie (391) 3 zablokowane

 • Pył smród a prezio uważa że jest super:) (16)

  Próbuje zamkąć usta malkontentom stawiając dwie łąwaczki malując bus pas rozwijając inwestycje trwające latami a nie potrafi sobie poradzić z droga na kamiennej od lat. Chyba im prostsza sprawa do rozwiązania to tak przygniata intelekt włodarzy że głowa mała. A jak trwoga bo idą wybory to zaczyna się pucowanie i rozgrzebywanie wszystkiego i wszędzie! Oj nie tak ta nasza Gdynia miała wyglądać.... a tymczasem w Gdańsku przybywa mieszkańców a u nas tylko się ich odstrasza!

  • 136 32

  • (5)

   Terminal masowy w centrum miasta? Nawet w Zachodniej Afryce nie ma takich rozwiazan

   • 24 13

   • (2)

    Dokładnie. To jakaś paranoja

    • 10 10

    • (1)

     Ten Kwiatkowski z tym Wenda to jacys debile byli

     • 11 7

     • wstydź sie ignorancie

      port Gdynia powstał przede wszystkim dla przeładunków węgla, bo wolne miasto Gdańsk prowadziło z Polska wojnę celną i żądało ogromnych opłat za przeładunki polskiego węgla w porcie gdańskim. Byłeś na wagarach kiedy o tym w szkole uczyli????

      • 3 2

   • byłeś w portach zach.Afryki???? ,jeśli nie to pojedź i zobacz jak tam wyglądają porty.ja byłem i widziałem trollu.

    • 8 8

   • to miasto w centrum portu

    • 12 1

  • (4)

   pierwszy był port potem było miasto...

   • 23 11

   • (3)

    to bylo polityczno-biznesowe przedsiewziecie, liczyl sie tylko port, miasto natomiast rozwijalo sie samoistnie, zywiolowo, obok, jak popadnie, skutki odczuwamy do dzis m.in. w postaci klopotow komunikacyjnych wynikajacych z takiego a nie innego ukladu ulic

    • 11 8

    • Dlatego trzeba wstrzymać budowę "apartamentowców" w mieście.

     Tworzyć więcej terenów zielonych, nie wprowadzać większej ilości samochodów do centrum (każde nowe mieszkanie to min 1 samochód).

     • 10 2

    • pasmowy układ ulic akurat wynika z naturalnego położenia miasta... (1)

     ... między moreną i morzem na wąskim pasie wolnej powierzchni . I wcale miasto nie było chaotycznie budowane. Układ ulic np. jest tak zaprojektowany , by były one wietrzone (czego nie ma np. w miastach średniowiecznych)

     • 4 1

     • nic tu nie bylo projektowane

      • 0 1

  • kupię mieszkanie za płotem lotniska (1)

   i będę się niczym ta menda
   na grzebieniu ciskał
   że mi samolot nad głową lata nisko

   Kupię mieszkanie przy samym porcie
   może ciut drogie
   lecz mam w komforcie
   na morze widok co dech zapiera
   A co to?
   Nie jod to, a pył...jasna ch..lera

   Już deweloper łapki zaciera
   prezio mu sprzedał pewien areał
   już projektują, już obliczają
   lecz sami nigdy tu nie zamieszkają
   wolą kaszubskie czyste klimaty
   miast przeładunku sojowej papy
   teraz kraszonej pyłkiem węglowym
   smacznym i zdrowym

   ZAG

   • 33 2

   • trafione w dyszkę !

    • 6 0

  • prezio wcale nie twierdzi, ze jest super (1)

   a co według ciebie, mądralo, powinien zrobić (zgodnie z prawem (którego oczywiście ty nie musisz znać!)

   • 0 3

   • nie powinien lansować sąsiedztwa strefy przemysłowej

    jako kurortu.
    Tego wymaga odpowiedzialność i rzetelność.

    • 5 0

  • Haha

   Teraz całe dofinansowanie dla mieszkańców kieszeni 4iw638milionow.bo jest pył węglowy przy rozładunku załadunku lać wodę i tyle.a nie biedni mieszkańcy płaczą

   • 1 0

 • Nie potrzeba dywersantów podpalających wysypiska przez co trujących żywność na polach (4)

  Sami sie trujemy... chyba, że to znowu dywersja?

  • 68 9

  • to deweloperka szykuje skok na kolejne portowe tereny, z dalmorem tez tak bylo, ze niby zapachy nieprzyjemne dla turystow itd, takie urabianie opinii publicznej, a generalnie po co w kolonii przemysl?

   • 11 5

  • Sabotaż (2)

   A ja mam pytanie kto wydał zezwolenie na import węgla z krajów trzeciego świata i tym samym wbija nóż w plecy polkiemu górnictwu.

   • 0 4

   • wolny rynek - znane ci pojęcie?

    • 2 0

   • W polskich kopalnia h jest za mało węgla aby wszyscy mieli prąd do laptosia, klume w chacie, kompa, i kostkarke do lodow

    • 0 0

 • Jest to problem (13)

  Chciałbym zauważyć ze to wina synoptyków którzy zarządzają rozładunkami substancji pylacych. Ale wiadomo ze chodzi tylko o pieniądze sprzedaż/kupno pyk pyk ciach ciach $$$ do kieszeni.

  • 55 11

  • (11)

   A kto kazał nowobogackim kupować apartamenty koło portu?

   • 24 9

   • zal d... sciska? (4)

    zawisc?

    • 5 19

    • (2)

     deweloper czy pozyteczny idiota?

     • 12 3

     • zawistny dziad czy po prostu idiota? (1)

      • 1 5

      • przydu*as dewelopera?

       • 9 1

    • Żal że nie mysla

     • 2 1

   • (5)

    Blisko morza, prestiż...

    • 5 3

    • (4)

     nowobogaccy odczuwaja przemozna potrzebe dowartosciowywania sie, nawet skarpety adidasa do sandalow kupuja najdrozsze zeby kazdy widzial ze ich stac

     • 8 3

     • (3)

      a życiowi przegrańcy mają okazję popluć jadem..

      • 7 9

      • (2)

       gdzie ty tu widzisz jad, ot socjologiczno-ekonomiczna analiza pt "przemiany mentalne ludzi awasu spolecznego w kontekscie poziomu sprzedazy skarpet marki addidas"

       • 4 0

       • Problem dotyczy calego srodmiescia a nie sea towers. Pyl sie unosi az do okolic hali (1)

        • 1 0

       • To chyba jeszcze gorzej

        jak kupujesz mieszkanie za tyle pieniędzy a tu pyłu jak w kopalni piasku... Nie rozumiem skąd ten jad. Betonowe PRLowskie kwadraty i falowce są okej, mieszkają w nich fajni ludzie, ale na nowym osiedlu to już nowobogaccy i nieważne jakie niszczęście to dobrze im tak?

        • 0 0

  • Synoptyków? No nieźle.

   Arcydzieło komentarza absurdalnego, tyle słów i prawie żadnej sensownej, merytorycznej treści. Medal mu!

   • 1 1

 • Gdynia! (6)

  Tu chce się żyć! I czas na zmiany w wyborach...

  • 89 25

  • żebyś się nie zdziwił

   • 1 5

  • Raz piszesz,ze wladza niszczy port i stocznie, teraz przeladunki w porcie ci nie odpowiadaja, zdecyduj sie wreszcie! (2)

   • 8 1

   • (1)

    to oczadzialy pisior, oni w tym amoku przedwyborczym nie wiedza juz nawet czy obecny prezydent to ich kandydat czy nie, zakreceni totalnie, i to znerwicowanie, te obgryzione do krwi paznokcie, centrala naciska zeby byli kreatywni, tworczy ale wiadomo z kamienia wody nie wycisniesz wiec spoceni ze strachu wciaz wala zgrane przekazy sprzed miesiecy czy lat, no marwie sie bo moga tego nie wytrzymac i bedziemy czytac "odszedl stojac na posterunku" albo jakies takie podobne

    • 2 2

    • Jak juz to POwiec - z oczadzialymi pisiorami to prezio W.S. raczka w raczke chadza.

     • 0 1

  • czas na dojną zmianę!

   towarzysze pisowcy zaopiekują się godnie Gdynią!
   mieszkancy po 4 latach rządów tych Pasożytów i Szkodników będą dochodzić do siebie przez 20 lat

   • 2 1

  • Semeko gratulujemy udanej inwestycji w atrakcyjne portowe tereny!

   • 3 0

 • To wojna hubrydowa

  ..bez prądu i internetu, założę się, że to sabotażyści w którymś momencie..

  • 22 5

 • Polska wenglem stoi ! (11)

  to pył i smog jest naturalną, patriotyczną konsekwencjom!

  • 85 11

  • i tak juz od 100 lat

   • 7 0

  • ale to węgiel z ameryki łacińskiej (9)

   Z importu...

   • 8 1

   • jak to z importu?! (5)

    to państwo dopłaca miliardy do restrukturyzacji kopalń, trzynastki, czternastki, deputaty dla górników, emerytury wcześniejsze, a ci węgiel importują?

    • 8 1

    • (3)

     co z tego że dopłaca z naszych kieszeni; grunt,że jeden z drugim dostaje piętnastkę, szesnastkę, deputaty, a i na barburce można się napić

     • 11 1

     • i elektorat

      • 2 1

     • Co to "barburka"? (1)

      Są pewne granice.

      • 2 1

      • taka

       barowa burka ...chyba..

       • 0 0

    • 1000 % RACJI

     • 1 1

   • Zawsze (2)

    Obojętnie kto Gdynią będzie rządził,problem z pyłem zawsze będzie bez względu na pogodę i kierunek wiatru.Za nie wyładowanie węgla z wagonów w terminie port płaci olbrzymie kary finansowe!Nawet jakby cały czas zraszali wodą to koszta z użycia wody byłyby większe niż zysk z wyładunku i potem przeładunku tego węgla dla odbiorców.Taka jest prawda.Przyroda swoje i wiatry a życie i ekonomia swoje!

    • 9 1

    • (1)

     No to należy się zastanowić nad sensem przeładunku węgla w środku miasta. Jeśli nie da się ograniczyć emisji pyłów, to trzeba znaleźć lepsze miejsce dla takich przeładunków z dala od zamieszkanych terenów. Wiem, potężna inwestycja, ale obecna sytuacja też będzie generować potężne koszta dla służby zdrowia chociażby.

     • 0 3

     • Przede wszystkim

      To nie należy rozwijać miasta w stronę portu. W odróżnieniu od deweloperskich klocków nabrzeży portowych nie da się przenieść pod Wiczlino.

      • 1 0

 • woja hybrydowa

  dywersanci działają?

  • 11 4

 • "zmiennej auty" (2)

  i wszystko jasne :D

  • 22 4

  • (1)

   Co to jest "zmienna auta"?

   • 1 2

   • Nieogarze przeczytaj podpis pod zdjęciem

    A potem głupio pytaj

    • 3 0

 • Problem można rozwiązać. (9)

  Są technologie pozwalające przeładowywać węgiel w sposób znacznie bardziej czysty i to przy okazji szybszy. Wymaga to budowy specjalnych urządzeń przeładunkowych, w rodzaju wielkich elewatorów, gdzie pył węglowy nie ma kontaktu z atmosferą, bo trafia z silosu bezpośrednio do ładowni statku. Wymaga to pieniędzy i budowy infrastruktury, ale problem jest trywialny do rozwiązania. Potrzebne są jedynie dobre chęci i fundusze oczywiście.

  • 110 8

  • (4)

   Statki sa tam wyladowywane! a nia zaladowywane, stad wielki problem z pyleniem

   • 9 4

   • (3)

    To działa w obie strony. Zamiast hałd pod gołym niebem należy wybudować wielkie silosy i zmechanizowany system wyładunkowo-załadunkowy. Jak węgiel będzie w silosach i będzie podawany lub pobierany z/na statki za pomocą specjalnych rękawów a nie czerpaków na dźwigach, to nie będzie pylił. Proste i logiczne. Takie rozwiązanie jest stosowane w portach na całym świecie, tylko u nas przeładowuje się jak w XIX wieku...

    • 24 6

    • (2)

     MTMG mentalnie tkwi w XIX wieku, redukcja zatrudnienia/sprzetu robi swoje. Wiekszosc maszyn jest na skraju uzytecznosci, gdyby nie gwarancje na co po niektore maszyny wyladunek/zaladunek by stal w miejscu.
     Dzwigi pamietaja lata 80-te, operuja nimi 60+ emeryci bo nie ma mlodych

     • 17 3

     • 80-te?

      Optymista...
      W latach 80-tych to je z rdzy obstukiwałem i malowałem. Już wtedy były wiekowe...

      • 21 1

     • Mtm

      Dzwigi sa ale nie lata 80 cos ci sie poj ooo sprzet nowy juz jest treder rzadzi firma zewnetrzna jest wszedzie dzialaja bardzo mocno pipu tu niema bo siedzi w kieszeni i sanepidu wszystko gra na 100 wiec niema co narzekac normalnie amber gold dobra zmian trwa w najlepsze

      • 5 4

  • za komuny zraszano

   • 9 1

  • technologie kosztują

   I trzeba na nie zarobić.
   Jak widać, czwarty port kontenerowy nad Bałtykiem (masowy w pierwszej dziesiątce) nie jest w stanie zarobić na rozwój. Gdzie kasa?
   Nie sztuka się narobić, sztuka zarobić...

   • 15 0

  • Fundusze są oczywistym problemem jak i fakt, iż na mtmg nie ma tylko przeładunku węgla. Stąd korzysta się z bardziej uniwersalnych urządzeń przeladunkowych.

   • 1 0

  • a tak zrobiono sobie z nas króliki doświadczalne, za parę lat zachorujemy na płuca i nikt nie będzie wiązał tego z tak silnym zapyleniem

   • 0 0

 • Dopiero teraz o tym piszą? (2)

  od soboty ten pył brudzi wszystko. Szczególnie jak wiał silny wiatr przez weekend.

  • 78 4

  • Teraz wiem dlaczego Sea Tower ma szarą elewację, chociaż w projekcie miał mieć białą... (1)

   Semeko - zmieńcie projekt zanim zabudujecie międzytorze!
   I dodajcie jeszcze szczelną kopułę nad waszym osiedlem!!! - to ochroni mieszkania przed pyłem i smrodem z biomasy.

   • 9 0

   • Problemem nie są mieszkania

    prawdziwym problemem jest nienormalny sposób rozładunku węgla... Żeby taniej i szybciej kosztem zdrowia i komfortu innych.. Aktualnie mieszkańcy osiedli i to tych nowych i starych są ofiarami tego pyłu!!! To bardzo niebezpieczne tak się nawdychać

    • 2 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.