Fakty i opinie

stat

Św. Ducha odzyska utraconą zabudowę

Plan zagospodarowania pozwoli na odbudowę brakującej pierzei ul. św. Ducha. Dzisiaj znajduje się tutaj zaniedbany skwer oraz częściowo zachowane przedproża.
Plan zagospodarowania pozwoli na odbudowę brakującej pierzei ul. św. Ducha. Dzisiaj znajduje się tutaj zaniedbany skwer oraz częściowo zachowane przedproża. fot. kk/Trojmiasto.pl

Ulica św. Ducha zobacz na mapie Gdańska ma szansę odzyskać zabudowę na całej długości. Wyłożony właśnie do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania obejmuje odcinek najbliżej Motławy, czyli między ul. Mokrą zobacz na mapie GdańskaMydlarską zobacz na mapie Gdańska. Przewidziano tutaj zabudowę mieszkaniowo-usługową z zachowaniem istniejących przedproży.Jak powinna wyglądać nowa zabudowa wzdłuż ul. św. Ducha?

należy dążyć do możliwie wiernej rekonstrukcji przedwojennych kamienic 72%
projekt powinien być współczesny, ale utrzymany w przedwojennym stylu 22%
mogą to być nowoczesne budynki z zachowaniem przedwojennego podziału działek 6%
zakończona Łącznie głosów: 1056
Główną przyczyną przygotowania nowego planu zagospodarowania dla tej części ul. św. Ducha jest unieważnienie fragmentu planu dla Głównego Miasta z 2003 r. w zapisach dotyczących miejsc parkingowych oraz potrzeba zaktualizowania ich do obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2007 r.

Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2014 r. nie można w planach zagospodarowania wymagać od inwestorów wskazania alternatywnego miejsca parkingowego w sytuacji, gdy niemożliwa jest budowa parkingu bezpośrednio na posiadanej działce.

W efekcie unieważnienia tego zapisu, niektóre działki - w tym przy ul. św. Ducha - mogły jeszcze przez wiele lat pozostać niezabudowane, ponieważ w planie sprzed 14 lat obowiązek utworzenia miejsc postojowych dotyczył także tych terenów, gdzie fizycznie brakuje miejsca pod budowę parkingów lub jest to znacznie utrudnione np. przebiegiem infrastruktury podziemnej.

Nowa zabudowa może powstać bez parkingów

W nowym planie dla ul. św. Ducha dopuszcza się całkowitą rezygnację z budowy parkingów, ale jednocześnie wskazuje się maksymalną liczbę miejsc postojowych - gdyby inwestor zdecydował się na ich realizację. Przykładowo, dla mieszkań jest to nie więcej niż jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie, zaś dla hoteli i pensjonatów - maksymalnie 0,6 miejsca na jeden pokój.

- Taka polityka parkingowa jest przewidziana dla całego Śródmieścia. Jest to obszar bardzo restrykcyjnych zapisów konserwatorskich, a ponadto przy odbudowie często brakuje miejsca na realizację parkingów. Podobną politykę prowadzi większość krajów europejskich. Śródmieście jest bardzo dobrze skomunikowane transportem zbiorowym. Osoba kupująca mieszkanie w takiej zabudowie musi mieć świadomość, że będzie miała problemy z zaparkowaniem auta lub będzie musiała parkować w Strefie Płatnego Parkowania - mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Istniejące przedproża będą musiały być wkomponowane w nową zabudowę.
Istniejące przedproża będą musiały być wkomponowane w nową zabudowę. fot. kk/Trojmiasto.pl
Obowiązek zachowania przedproży i lokale handlowe od strony św. Ducha

Wjazd do podziemnej hali garażowej, o ile taka powstanie, będzie mógł być zlokalizowany wyłącznie od strony ul. Mokrej lub Mydlarskiej. Od strony ul. Św. Ducha parter na całej długości musi być przeznaczony pod lokale handlowo-usługowe (z zakazem działalności instytucji finansowych oraz salonów sieci komórkowych).

Ponadto od strony ul. św. Ducha obowiązkowo należy zachować istniejące przedproża. Dopuszcza się również odtworzenie przedwojennych przedproży lub zaakcentowanie w przyległym chodniku ich przebiegu (częściowo wykonano to już w ramach trwającego remontu ulicy).

Czytaj też: Św. Ducha będzie ładna, ale niewygodna dla pieszych

Nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa będzie mogła liczyć maksymalnie 19 metrów wysokości. W przypadku, gdy wyniki badań historycznych pozwolą na rekonstrukcję kamienic, będzie ona obowiązkowa dla inwestora.

Gdyby było to jednak niemożliwe, forma architektoniczna może być współczesna z zachowaniem podziałów elewacji, odpowiadających historycznym szerokościom kamienic oraz zróżnicowaniu przyległych fasad o minimum 1 metr wraz z lokalizacją otworów okiennych na różnych wysokościach względem bezpośrednio przyległych do siebie fasad.

W planie wskazano lokalizacje punktów gromadzenia odpadów. Pojawiła się też sugestia utworzenia nowej publicznej toalety.
W planie wskazano lokalizacje punktów gromadzenia odpadów. Pojawiła się też sugestia utworzenia nowej publicznej toalety. fot. kk/Trojmiasto.pl
Odtworzenie tylko pierwszej linii zabudowy

Głębokość zabudowy w stronę ul. Mariackiej będzie zbliżona do pozostałych okolicznych kamienic odbudowanych po wojnie.

- Zgodnie z zapisami planu nie odwzorowujemy linii zabudowy substandardowych przybudówek, które istniały przed wojną - wyjaśnia dyrektor BRG.
W projekcie planu uwzględniono lokalizacje punktów gromadzenia odpadów, które będą mogły być wkomponowane w zabudowę, pod ziemią lub w formie wiat. Przewidziano pod nie miejsce od strony ul. Mydlarskiej oraz Mokrej. Od strony ul. Mokrej zalecane jest też utworzenie nowej toalety publicznej, która obecnie funkcjonuje w wolno stojącym pawilonie zobacz na mapie Gdańska

Czytaj też: Góra śmieci w centrum Gdańska, bo... przeniesiono śmietnik

Struktura własności gruntów w rejonie ul. św. Ducha.
Struktura własności gruntów w rejonie ul. św. Ducha. fot. kk/Trojmiasto.pl
Na razie teren pozostanie własnością miasta

Właścicielem całego terenu objętego projektem planu jest Gmina Miasta Gdańska. Czy w związku z pracami planistycznymi wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na jego sprzedaż?

- Teren ten nie będzie w najbliższym czasie wystawiony na sprzedaż w drodze przetargu. Wcześniej również nie próbowaliśmy go sprzedawać - informuje Olimpia Schneider z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego.
Projekt planu zagospodarowania "Główne Miasto rejon ulic św. Ducha i Mydlarskiej" dostępny jest na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko są przyjmowane do 14 grudnia br.

Wizualizacja kładki na Wyspę Spichrzów, która ma docelowo powstać na przedłużeniu ul. św. Ducha

Opinie (134)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.