• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Urzędnicy chcieli chronić drzewa, ale je wycięto. Nowa zabudowa na Stogach

Krzysztof Koprowski
9 października 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (133)
Przesuń aby
porównać

Nowy plan zagospodarowania dla okolic głównego wejścia na plażę na Stogach miał chronić przed wycinką drzewa na terenie dawnego ośrodka PKPMapka. Jednak powolne tempo prac nad dokumentem sprawiło, że właściciel działki zdążył wyciąć znaczną część drzewostanu. Zrobił to legalnie, zgodnie z wciąż obowiązującym planem z 2009 r. i za zgodą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.Czy plany zagospodarowania dobrze chronią drzewa przed wycinką?

Prace nad planem dla rejonu głównego wejścia na plażę przy pętli tramwajowej na Stogach trwają od czerwca 2018 r., kiedy to radni miasta podjęli uchwałę o sporządzeniu nowego dokumentu.

Początkowo nowy plan nie obejmował jednak działki dawnego ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego PKP - należącego od kilku lat do dewelopera Polnord (obecnie właścicielem wszystkich akcji spółki jest węgierska firma Cordia, ale w księgach wieczystych wciąż widnieje Polnord i dlatego w dalszej części tekstu używamy nazwy tego dewelopera).

 • Tereny sprzedane przez Pocztę Polską oraz PKP w sąsiedztwie pętli Stogi Plaża
 • Granice przystąpienia do planu w 2018 r.
 • Granice przystąpienia do planu w 2020 r.

Rozszerzenie granic planu utrudniło realizację inwestycjiGranice nowego planu rozszerzono dopiero w kwietniu 2020 r. Od tego momentu objął on swoim obszarem także grunty prywatne, w tym Polnordu, położone na wschód od torowiska tramwajowego (czyli w stronę Krakowca i Górek Zachodnich).

- Celem zmiany granic planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, w kontekście planowanej budowy zespołu zabudowy hotelowej i budynków obsługi ruchu turystycznego na południe od ulicy Wydmy oraz planowanego zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego w rejonie wejścia na plażę nr 25, na północ od ulicy Wydmy - czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Miasta Gdańska z kwietnia 2020 r.
W październiku 2021 r. projekt planu zagospodarowania skierowano do publicznego wyłożenia. Od razu spotkał się z krytyką Polnordu. Deweloper zarzucił Biuru Rozwoju Gdańska, czyli miejskiej jednostce odpowiedzialnej za przygotowanie planów, nadmierną ochronę drzew.

Projekt planu z 2021 r. Hotele i molo na Stogach. Ma być bardziej turystycznie Projekt planu z 2021 r. Hotele i molo na Stogach. Ma być bardziej turystycznie

 • Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zaznaczonymi zgrupowaniami drzew do ochrony w terenie 007-U34 oraz 010-ZP62, należącym do Polnordu.
 • Prezentacja z dyskusji publicznej BRG - slajd na temat ochrony drzew i krzewów w granicach planu. Na terenach Polnordu 007-U34 oraz 010-ZP62 wskazano zgrupowaniami drzew do ochrony.

"Drzewa są w złym stanie" - przekonywał właściciel działkiW projekcie planu pojawiły się bowiem zapisy o ochronie zgrupowania drzew na działkach Polnordu, wobec których "wyklucza się zmiany zagospodarowania terenu, które mogą zagrażać ich naturalnej wegetacji; dopuszcza się ścieżki, ciągi piesze i rowerowe oraz ławki, kosze na śmieci".

Podczas dyskusji publicznej przedstawiciele Polnordu i Cordii przekonywali, że "drzewa są w złym stanie" a "działania BRG ograniczają im możliwość inwestowania".

- Nasza firma jest w trakcie opracowania projektu zagospodarowania terenu i poniosła z tego tytułu znaczne koszty - zwracał uwagę podczas dyskusji publicznej Jacek Zabiegała, dyrektor projektów w Trójmieście firmy Cordia. - Postulujemy, aby rozważyć ponowną zmianę granic planu, aby wyłączać nasz teren z opracowania lub ewentualne obszary zieleni wysokiej do ochrony wyznaczyć w taki sposób, aby dostosować ich położenie do naszej koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
- Po co w sytuacji obowiązywania uchwały Rady Miasta Gdańska dot. ochrony drzew, dodatkowo wprowadzać jeszcze ochronę drzew poprzez ustalenia w planie miejscowym? - dopytywał urzędników Marcin Podlaski, menadżer projektów z Polnordu (Cordii).
Mniej wycinek i więcej nasadzeń. Zielona polityka uchwalona na sesji Mniej wycinek i więcej nasadzeń. Zielona polityka uchwalona na sesji
Koncepcja zabudowy terenu należącego do Polnord (teren zaznaczony przerywaną linią) zaprezentowana w połowie września. Koncepcja zabudowy terenu należącego do Polnord (teren zaznaczony przerywaną linią) zaprezentowana w połowie września.

Urzędnicy czekali na analizę, deweloper zabiegał o wycinkęBiuro Rozwoju Gdańska zaproponowało inwestorowi, aby ten złożył uwagi do projektu planu wraz z inwentaryzacją istniejącej zieleni, niejako w kontrze do analiz dendrologicznych przygotowanych przez zespół BRG.

- Na etapie rozpatrzenia uwag, materiał ten zostanie zweryfikowany, a ostateczną decyzję, co do rozpatrzenia uwag i ustalenia zakresu ochrony drzewostanu podejmie prezydent miasta - zapewniała w listopadzie ub. r. Edyta Damszel-Turek, dyrektor BRG.
Deweloper dotrzymał słowa i dostarczył analizę w wymaganym terminie. Działał jednak dwutorowo: jednocześnie wystąpił o zgodę na usunięcie drzew w oparciu o obowiązujący plan zagospodarowania z 2009 r. Miał do tego pełne prawo.

Przesuń aby
porównać

Dawny ośrodek wypoczynkowy jako użytek leśnyW grudniu 2021 r. deweloper składa wniosek o umożliwienie usunięcia drzew, a dokładniej o wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Okazuje się bowiem, że teren użytkowany przez dekady na potrzeby ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego kolejarzy, a w ostatnich latach przed rozbiórką przez prywatną uczelnię wyższą, w ewidencji widnieje jako użytek leśny.

- Wymienione działki [należące do firmy Polnord - dop. red.] posiadają klasę LS, czyli użytku leśnego. W tej sytuacji decyzję o wycince podejmuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - wyjaśnia Paulina Chełmińska z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych potwierdza te informacje.

- Wniosek o wydanie decyzji wyłączenia gruntów z produkcji leśnej wpłynął w grudniu 2021 r., zaś decyzja zezwalająca została wydana 10 marca 2022 r. - informuje Marcin Naderza, naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku - Nie mogliśmy wydać decyzji odmownej ze względu na określenie przeznaczenia działek w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z 2009 r., zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Gdańsk, jako "teren zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą".
Marcin Naderza jednocześnie podkreśla, że zmiana użytkowania terenu nie wiążę się z obowiązkiem wycinki drzew:

- Przeznaczenie gruntu na inne cele niż produkcja leśna nie oznacza jednak, że właściciel musi wycinać wszystkie drzewa. To od jego decyzji zależy przyszła forma zagospodarowania terenu i skala zachowania drzewostanu.
 • Nieistniejące zabudowania dawnego ośrodka PKP. Zdjęcie z 2013 r.
 • Nieistniejące zabudowania dawnego ośrodka PKP. Zdjęcie z 2013 r.
 • Nieistniejące zabudowania dawnego ośrodka PKP. Zdjęcie z 2013 r.

Materiał archiwalny z 2018 r.


Drzew nie ma, nowego projektu planu również brakDzisiaj na terenie Polnordu pozostały już tylko drzewa w północnej części działki (tj. w pobliżu plaży), gdzie nie kolidują one z planowaną zabudową. Całkowicie zniknął "bufor" zieleni od strony parkingu i pętli tramwajowej (tutaj deweloper chce zbudować parking naziemny dla swoich klientów) oraz w centralnej części, gdzie przewidziano nowe obiekty.

Projekt nowego planu wciąż nie trafił jednak do publicznego wglądu.

 • Teren należący do Polnordu we wrześniu 2022 r.
 • Teren należący do Polnordu we wrześniu 2022 r.
 • Teren należący do Polnordu we wrześniu 2022 r.
 • Teren należący do Polnordu we wrześniu 2022 r.

330 apartamentów na turystyczny wynajemW połowie września br. na wystawie pokonkursowej zagospodarowania strefy wejścia na plaże na Stogach w szkole podstawowej nr 11 (ul. Stryjewskiego 28Mapka) pojawiają się również architekci projektujący nową zabudowę dla Polnordu.

Po raz pierwszy publicznie zaprezentowano planowany układ zabudowy. Przewiduje się osiem czterokondygnacyjnych budynków w formie tzw. aparthotelu. Ma w nich powstać 330 apartamentów o wielkości ok. 55 m kw. każdy na turystyczny wynajem (mieści się to w kategorii usług przewidzianych obowiązującym i nowym planem zagospodarowania).

Jak przyznają architekci, inwestycja ma duży priorytet w realizacji dla dewelopera. Z tego powodu procedowane będzie wydanie pozwolenia na budowę - tak długo, jak to tylko możliwe - w oparciu o obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, z którym zgodna jest zaprezentowana na spotkaniu koncepcja zabudowy.

Wizja zmian wejścia na plażę na Stogach. Wybrano najlepsze pomysły architektów Wizja zmian wejścia na plażę na Stogach. Wybrano najlepsze pomysły architektów

Rozpoczęcie budowy możliwe już w przyszłym rokuBiuro prasowe Polnordu informuje natomiast, że termin rozpoczęcia budowy nie jest jeszcze znany.

- Z uwagi na zmianę uwarunkowań w sąsiedztwie naszej nieruchomości (konkurs) oraz współpracę z Biurem Architekta Miasta, wynikła konieczność wprowadzania szeregu zmian w naszych koncepcjach. Termin uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacja tego projektu odsuwa się w czasie. Zależy nam jednak na zrealizowaniu tej inwestycji w sposób nawiązujący do rozstrzygniętego ostatnio konkursu architektonicznego na zagospodarowanie rejonu wejścia na plażę dla Stogów.
Wystawa pokonkursowa prac zagospodarowania strefy wejścia na plaże na Stogach, przy okazji której zaprezentowano również koncepcję zagospodarowania terenu Polnordu Wystawa pokonkursowa prac zagospodarowania strefy wejścia na plaże na Stogach, przy okazji której zaprezentowano również koncepcję zagospodarowania terenu Polnordu

Biuro Rozwoju Gdańska: deweloper działa zgodnie z prawemObecny na spotkaniu w szkole na Stogach projektant prowadzący plan z ramienia Biura Rozwoju Gdańska przyznał, że dotychczasowe działania inwestora są zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania.

Jednocześnie nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego od pół roku do publicznego wyłożenia nie skierowano skorygowanego projektu planu.

- Nie potrafię wskazać konkretnej daty ponownego wyłożenia projektu planu. To nie jest tak, że sprawę rozpatrujemy wyłącznie z punktu widzenia BRG, ale wszystkich służb. Mówimy tu także o Biurze Architekta Miasta i jego roli, aby wypracować koncepcję, która będzie najlepsza dla miasta i zostanie zaakceptowana przez radę dzielnicy - przekonywał Piotr Rugień, projektant prowadzący plan z Biura Rozwoju Gdańska.
Nowy projekt planu będzie wymagał znacznej aktualizacji w zakresie drzewostanu. Bezzasadna jest bowiem ochrona drzew, których fizycznie nie ma już w terenie. Wiadomo także, że projekt nowego planu zagospodarowania zawierać będzie powielenie zapisów w zakresie wysokości czy intensywności zabudowy z planu sprzed 13 lat, a więc jego uchwalenie nie wpłynie już na zmianę kształtu przyszłej inwestycji Polnordu.

Mieszkańcy zawsze na przegranej pozycji. Planowanie przestrzenne w Polsce to farsa Mieszkańcy zawsze na przegranej pozycji. Planowanie przestrzenne w Polsce to farsa

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (133)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane