• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Hotele i molo na Stogach. Ma być bardziej turystycznie

Krzysztof Koprowski
21 listopada 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
Wizualizacja zabudowy Polnordu na Stogach w materiale prasowym z 2017 r. Wizualizacja zabudowy Polnordu na Stogach w materiale prasowym z 2017 r.

Nowy plan zagospodarowania dla nadmorskiej części StogówMapka ma poprawić turystyczną atrakcyjność tej okolicy. Duży nacisk położono na zachowanie zieleni oraz utworzenie nowych skwerów przy wejściach na plażę, a nawet budowę molo. Jednocześnie nowe hotele mogą tworzyć zamknięte enklawy bez kawiarni czy sklepów dla osób z zewnątrz.Jaką formę powinny mieć obiekty noclegowe przy plaży na Stogach?

Projekt planu zagospodarowania "Rejon kąpieliska morskiego Stogi II" do publicznego wyłożenia został skierowany po raz drugi.

W 2019 r. przy pierwszym wyłożeniu obejmował wyłącznie plażę, strefę wydm oraz chodnik między wejściami na plażę.

W kwietniu 2020 r. radni miasta zdecydowali rozszerzyć granice planu o tereny po wschodniej stronie pętli tramwajowej (czyli w stronę Krakowca), które w 2015 r. zostały sprzedane przez PKP oraz Pocztę Polską.

Nowe plany zagospodarowania w Gdańsku, Sopocie, Gdyni


Tereny sprzedane przez Pocztę Polską oraz PKP w sąsiedztwie pętli Stogi Plaża. Tereny sprzedane przez Pocztę Polską oraz PKP w sąsiedztwie pętli Stogi Plaża.

Inwestorzy czekają na nowy plan zagospodarowaniaGrunt po Poczcie trafił do gdańskiej spółki Capri, zaś sąsiedni, znacznie większy dawny ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy kolejarzy, w ostatnich latach działalności wynajmowany przez prywatną uczelnię wyższą, kupił deweloper Polnord (obecnie właścicielem wszystkich akcji spółki jest węgierska firma Cordia, ale w księgach wieczystych wciąż widnieje Polnord i dlatego w dalszej części tekstu używamy nazwy tego dewelopera).

Spółka Capri kontynuuje dotychczasową działalność turystyczną, modernizując i rozbudowując bazę noclegową o kolejny budynek.

Spółka Polnord w 2018 r. zrównała z ziemią wszystkie budynki, przygotowując teren do realizacji nowej zabudowy z "apartamentami wakacyjnymi". W komunikacie spółki z 2017 r. padają liczby 276 apartamentów oraz dodatkowe 60 na sąsiednim gruncie, który został również nabyty przez dewelopera.

W granicach planu, w południowej części, w rękach prywatnych znajdują się także: pole campingowe, domki letniskowe oraz dwukondygnacyjne obiekty noclegowe.

Hotele, pensjonaty i obiekty noclegowe w Trójmieście


Rozbiórka budynków na działce Polnordu w 2018 r.


Zabudowa z myślą o obsłudze ruchu turystycznegoNa wszystkich tych działkach w ramach planu dopuszczona zostaje zabudowa usługowa, m.in. z zakresu obsługi ruchu turystycznego, gastronomii, sportu, rekreacji, oświaty i szkolnictwa, ochrony zdrowia, kultury oraz handlu (do 400 m kw.).

W takich zapisach mieszczą się m.in. hotele, centra spa, sale konferencyjne, restauracje czy boiska sportowe. W tej definicji nie zawierają się natomiast typowe osiedla deweloperskie z mieszkaniami na sprzedaż.

Czytaj też:

Kąpielisko w Stogach: od Spechta przez Pasanil do MOSIR-u • Widok na parking przy pętli tramwajowej Stogi Plaża, za którym rozciąga się teren Polnordu. Po prawej widoczne zabudowania spółki Capri.
 • Teren należący do dewelopera Polnord.
 • Teren należący do dewelopera Polnord.
 • Wejście na plażę nr 25 w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów Polnordu.
 • Teren należący do spółki Capri.

Wysokość nowej zabudowy usługowej do 15 metrówPolskie prawo pozwala natomiast do usług zaliczyć tzw. condohotele, czyli obiekty, gdzie poszczególne pokoje wystawione są na sprzedaż, zaś właściciel powierza zarządcy ich wynajem oraz utrzymanie przez większość dni w roku (właściciel również może korzystać z takiego lokum w ustalonych z zarządcą terminach).

Maksymalna wysokość na wszystkich działkach prywatnych ustalona została na poziomie 15 metrów. Wyjątek stanowi obszar campingu w południowej części projektu planu, gdzie zapisy podtrzymują taką funkcję, ograniczając zabudowę do 9 metrów wysokości, zaś nową zabudowę zawęża się do "budynków rekreacji indywidualnej" o powierzchni maks. 35 m kw. oraz obiektów służących obsłudze campingu (sanitariaty, biuro, gastronomia itp.).

Czytaj też:

Mieszkańcy na przegranej pozycji. Planowanie przestrzenne w Polsce to farsa • Główne cele sporządzenia planu.
 • Ochrona zieleni oraz podstawowe parametry nowej zabudowy w projekcie planu.
 • Zieleń, rekreacja oraz retencja w projekcie planu.
 • Laserowe skanowanie terenu na potrzeby planu.
 • Struktura własności gruntów w granicach projektu planu.

Duży udział zieleni oraz wzmocniona ochrona drzewMinimalny udział powierzchni biologicznie czynnej został ustalony na bardzo wysokim poziomie jak na gdańskie standardy - aż 70 proc., zaś maksymalna powierzchnia zabudowy zajmie zaledwie 20 proc. wydzielonych obszarów inwestycyjnych.

To identyczny poziom wskaźników, jak w kontrowersyjnym planie zagospodarowania w Brzeźnie, przy czym na Stogach intensywność zabudowy określono na znacznie niższym poziomie: 0,8 dla kondygnacji nadziemnych i 0,5 dla podziemnych. Dla porównania: w Brzeźnie wskaźniki te wynoszą odpowiednio 2,8 i 1,4.

Powinno to przełożyć się na Stogach - przynajmniej w teorii - na zabudowę mniej skoncentrowaną, z budynkami zlokalizowanymi w większej odległości od siebie.

Pewną nowością w stosunku do planu z Brzeźna jest nowa forma prawna ochrony drzewostanu. Na rysunku planu zaznaczono grupy drzew do ochrony oraz dodatkowo pojedyncze najcenniejsze drzewa, które nie mogą być wycięte.

 • Obecny wygląd terenu należącego do Polnordu.
 • Obecny wygląd terenu należącego do Polnordu.
 • Camping w południowej części planu.
 • Obecny wygląd terenu należącego do Capri.

Swoboda dla inwestorów w kształtowaniu zabudowyJednocześnie drzewostan definiuje potencjalną formę zabudowy, która nie została uregulowana dodatkowymi zapisami planu. Nie znajdziemy więc tutaj linii obowiązującej (obligatoryjnej), czyli konkretnego wskazania, gdzie powinna powstać ściana nowej zabudowy np. z gastronomią w parterze.

To wyłącznie od decyzji inwestora będzie zależało, czy i jak bardzo chce zbliżyć się do linii brzegowej czy parkingu obok pętli tramwajowej, respektując jedynie obowiązek zachowania drzew.

Dokument w żaden sposób nie wymusza utworzenia ogólnodostępnych kawiarni, restauracji czy sklepów. Jednocześnie tzw. uchwała krajobrazowa dopuszcza w pełni grodzenie ośrodków wypoczynkowych czy hoteli.

Czytaj też:

PINB każe otworzyć chodnik do PKM, spółdzielnia będzie się odwoływać • Koncepcja zagospodarowania terenu przy wejściu na plażę nr 25 - na wysokości terenu Polnordu.
 • Koncepcja zagospodarowania terenu przy wejściu na plażę nr 25 - na wysokości terenu Polnordu.
 • Koncepcja zagospodarowania terenu przy wejściu na plażę nr 25 - na wysokości terenu Polnordu.
 • Koncepcja zagospodarowania terenu przy wejściu na plażę nr 25 - na wysokości terenu Polnordu.
 • Koncepcja zagospodarowania terenu przy wejściu na plażę nr 25 - na wysokości terenu Polnordu.
 • Wejście na plażę nr 25 na wysokości terenu Polnordu.
 • Rzędowe nasadzenia drzew przy wejściu nr 25.
 • Po lewej płot terenu Polnordu oraz wejście na plażę nr 25. W oddali w miejscu zaparkowanego auta dopuszcza się niewielką zabudowę usługową.

Molo oraz tereny rekreacji przy wejściach na plażęProjekt planu przewiduje zmiany w obrębie wejść na plażę. Na przedłużeniu głównego wejścia (nr 26)Mapka dopuszcza się budowę molo o nawierzchni drewnianej z drewnianą balustradą w kolorze białym. Dodajmy i przypomnijmy od razu, że plan nie wskazuje żadnych dat realizacji ustaleń, a jedynie wskazuje pożądaną formę zagospodarowania.

Przy wejściu nr 25Mapka (tj. na wysokości terenu Polnordu) dopuszczono realizację niewielkiego budynku usługowego do 9 metrów wysokości. Obowiązkowo na kondygnacji powyżej parteru musi znaleźć się w nim taras widokowy w kierunku plaży. W bezpośrednim sąsiedztwie nakazuje się stworzenie strefy wypoczynku z ławkami, poidełkami, śmietnikami oraz oświetleniem.

Podobnie powinno prezentować się zagospodarowanie rekreacyjne po stronie zachodniej od wejścia głównego (tj. w kierunku terminalu kontenerowego), niedaleko wejścia nr 27Mapka, gdzie zapisy planu nie umożliwiają jednak wprowadzenia jakiejkolwiek nowej zabudowy.

Czytaj też:

Tramwaj na Stogi: ponad 1 km barierek wymaga przebudowy • Strefa głównego wejścia na plażę, która nie jest objęta granicami planu z wyjątkiem wydm, plaży oraz przejścia na plażę. Projekt planu dopuszcza budowę molo na tej wysokości.
 • Koncepcja zagospodarowania terenu przy wejściu na plażę nr 27 - po stronie terminalu kontenerowego.
 • Koncepcja zagospodarowania terenu przy wejściu na plażę nr 27 - po stronie terminalu kontenerowego.
 • Koncepcja zagospodarowania terenu przy wejściu na plażę nr 27 - po stronie terminalu kontenerowego.
 • Teren w sąsiedztwie wejścia na plażę nr 27 - po stronie terminalu kontenerowego.

Główne wejście na plażę ze starym planem, uwagi do 1 grudniaCo ważne, projekt planu nie obejmuje swoimi granicami terenu przed wspomnianym głównym wejściem, w sąsiedztwie pętli tramwajowejMapka. Tutaj wciąż obowiązuje plan zagospodarowania z zabudową usługową do 15 m wysokości. Grunt ten pozostaje we władaniu miasta, zaś Biuro Architekta Miasta prowadzi konsultacje społeczne w zakresie pożądanej formy przekształceń tego obszaru.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon kąpieliska morskiego Stogi II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do obu dokumentów można składać do 1 grudnia br.

Nieruchomości

Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy Ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.


Quiz Rekreacyjne Trójmiasto. Czy znasz wszystkie miejsca? Średni wynik 67%

Rekreacyjne Trójmiasto. Czy znasz wszystkie miejsca?

Rozpocznij quiz

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (176)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane