Fakty i opinie

stat

Zdjęcia z wnętrz niedostępnego schronu na Wzgórzu

artykuł historyczny

Zlokalizowany w okolicach ulic Legionów i Harcerskiej zobacz na mapie Gdyni schron tunelowy to obiekt znany w Gdyni nielicznym. Wejście do niego zostało zasypane, a nad nim stoją budynki oraz znajduje się boisko. Choć jest obecnie niedostępny, zachowały się fotografie z inwentaryzacji obiektu przeprowadzonej kilka lat temu.Zdarza ci się odwiedzać trudno dostępne miejsca?

tak, robię to często 16%
tak, zdarzyło mi się 45%
nie, bo nie miałe(a)m okazji 29%
nie, bo mnie to nie interesuje 10%
zakończona Łącznie głosów: 1802
Znajdujący się na Wzgórzu św. Maksymiliana schron powstał prawdopodobnie w 1943 roku. Posiada on sklepienie podkowiaste z betonu niezbrojonego, pokryte wodoszczelnym tynkiem.

- Zabezpieczało to schron przed skutkami bezpośredniego trafienia bombami burzącymi. Oprócz dwóch głównych wejść, schron posiadał również wyjście awaryjnie w formie szybu z kręgów betonowych zlokalizowane w rejonie zbiegu ulic Harcerskiej i Legionów. Konstrukcję klatki schodowej rozebrano prawdopodobnie po wojnie - opowiada Michał Szafrański z Gdyńskiego Klubu Eksploracji Podziemnej, który uczestniczył w badaniu obiektu.
Sztolnia przeciwlotnicza była przeznaczona dla niemieckich oficerów i ich rodzin zamieszkałych w pobliskich kamienicach.

Wyjście awaryjnie w formie szybu z kręgów betonowych jest zlokalizowane w rejonie zbiegu ulic Harcerskiej i Legionów. Istniejąca kiedyś klatka schodowa została zdemontowana. Wewnątrz znajduje się chodnik o długości ok. 187 metrów. Zagłębienie głównego chodnika wynosi około 15 metrów. Przewidziano też możliwość przedłużenia głównego chodnika w kierunku ulicy Hetmańskiej, na co wskazuje przodek zabezpieczony stalową obudową.

Obiekt zachował się w dobrym stanie, co potwierdza m.in. ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego przygotowana na potrzeby Urzędu Miasta oraz opinie eksploratorów badających sztolnię.

- Chodnik jest drożny na całej długości, za wyjątkiem odcinków wejściowych, które celowo zabezpieczono. Sklepienie zachowało się w bardzo dobrym stanie, nie widać żadnych pęknięć i ubytków. Na ścianach są oryginalne białe pasy, które ułatwiały poruszanie się w ciemności - wyjaśnia Szafrański.
Sztolnia jest obecnie wyłączona z eksploatacji, ale znajduje się na specjalnym wykazie budowli, które w przypadku podwyższenia stanu gotowości obronnej państwa, mogą być brane pod uwagę jako miejsca do przygotowania ukrycia. Podziemne korytarze mogą pomieścić ponad 500 osób, a kilkunastometrowa warstwa nadkładu ziemnego stanowi dodatkową ochronę.

Do schronu nie ma obecnie dostępu, a wejścia są zasypane ze względów bezpieczeństwa. Odgałęzienie chodnika i jedno z wejść znajduje się pod boiskiem sportowym na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 6. Główny chodnik przebiega natomiast pod ulicą oraz pod fundamentami bloku mieszkalnego przy ul. Harcerskiej 2.

- Co ciekawe, w piwnicy tego bloku również znajduje się schron, ale powojenny. Oba obiekty znajdują się w tym samym miejscu, ale na różnych poziomach i nie są połączone - dodaje Szafrański.
W okolicach ul. Legionów, w miejscu uczęszczanym przez przechodniów znajduje się szyb wentylacyjny, który pełnił kiedyś także rolę wyjścia ewakuacyjnego. Po zakończeniu II wojny światowej wylot szybu został prowizorycznie przykryty od góry blachą.

Ze względu na zły stan przykrycia, w ostatnich tygodniach Zarząd Dróg i Zieleni wykonał nad szybem nowe zabezpieczenie w formie solidnej płyty żelbetowej. Przykrycie zaprojektowano w taki sposób, aby w przyszłości możliwe było odtworzenie klatki schodowej oraz wentylacji mechanicznej, gdyby np. obiekt miał zostać udostępniony do zwiedzania. Na razie jednak priorytetem było bezpieczeństwo przechodniów.

- Okazało się, że szyb był zabezpieczony blachą z podwozia wraku samochodu. Najwyraźniej po prostu użyto tego, co było dostępne tuż po wojnie. Przez kilkadziesiąt lat blacha zardzewiała, stąd konieczność wykonania w trybie pilnym nowego przykrycia - kończy Szafrański.