Fakty i opinie

stat

Jakie osiedle powstanie po gospodarstwie ogrodniczym Okaz?

Nowa zabudowa zajmie nie więcej 35 proc. terenu przeznaczonego pod inwestycję, który stanowi ok. 45 proc. całego obszaru objętego projektem planu.
Nowa zabudowa zajmie nie więcej 35 proc. terenu przeznaczonego pod inwestycję, który stanowi ok. 45 proc. całego obszaru objętego projektem planu. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Do ponownego wyłożenia trafił projekt planu zagospodarowania dla terenów po Okazie na Strzyży zobacz na mapie Gdańska. W znowelizowanym dokumencie uwzględniono kilka uwag m.in. w zakresie wysokości i kształtu dachu. Proponowane zapisy wciąż jednak pozwalają na budowę tutaj w pełni ogrodzonego osiedla.Jaką formę powinno przybrać osiedle na terenach po Okazie?

ściśle zamkniętego i strzeżonego terenu 9%
terenu z jednym ogólnodostępnym przejściem przez jego środek 16%
całkowicie pozbawionego płotów lub jedynie z wygrodzeniami ogródków 75%
zakończona Łącznie głosów: 909
O projekcie planu dla terenów użytkowanych przez wiele lat przez centrum ogrodnicze "Okaz" pisaliśmy ostatni raz we wrześniu w związku z jego pierwszym wyłożeniem do publicznego wglądu.

Wówczas mieszkańcy oraz lokalna rada dzielnicy złożyli szereg uwag, z czego kilka zostało rozpatrzonych pozytywnie.

- W nowym projekcie zmniejszona została maksymalna wysokość z 21 do 19 metrów. Na podstawie uwag ustaliliśmy także dachy strome [wcześniej były dopuszczone płaskie - dop. red.]. Pozostałe parametry są podobne, jak przy pierwszym wyłożeniu: powierzchnia zabudowy wynosi maks. 35 proc., biologicznie czynna minimum 15 proc., zaś intensywność zabudowy [stosunek powierzchni całkowitej budynku do powierzchni działki - dop. red.] 3 z czego kondygnacje nadziemne maks. 2 - wylicza Jarosław Wincek, projektant prowadzący plan z Biura Rozwoju Gdańska.

Nowy przebieg przejścia pieszego przez osiedleBardzo istotną zmianą jest inny przebieg przejścia pieszego między projektowanym parkiem zobacz na mapie Gdańskarejonem pętli tramwajowej zobacz na mapie Gdańska (docelowo także autobusowej) i przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

W pierwotnej wersji planu poprowadzono go tyłem nowej zabudowy, co mogło doprowadzić do powstania mało atrakcyjnego przejścia pomiędzy płotami nowej zabudowy i terenów Gdańskiego Ośrodka Sportu zobacz na mapie Gdańska. Zwracaliśmy na to uwagę we wrześniowym artykule.

Porównanie głównych zapisów projektu planu z I i II wyłożenia. mat. BRG

W nowej wersji projektu planu ustalono "wlot ciągu pieszego" na przedłużeniu wejścia do parku na tyłach budynku Wojska Polskiego 39 zobacz na mapie Gdańska - co jest jak najbardziej godnym pochwały rozwiązaniem. Problem w tym, że dalszy jego przebieg do rejonu pętli jest już tylko zalecany, a to daje szerokie pole do interpretacji przez przyszłego inwestora.

- Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby oznaczenie tego ciągu jako obligatoryjnego pod względem przebiegu? Deweloperzy mogą wykorzystać proponowany przez BRG zapis i zamiast krótkiej trasy otrzymamy okrężną drogę do pętli tramwajowej - zwracał uwagę podczas dyskusji publicznej Andrzej Witkiewicz, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża.
Parametry zabudowy w obecnym projekcie planu zagospodarowania. Kropkami zaznaczono zalecany przebieg ciągów pieszych, strzałkami ich obligatoryjny wlot (wejście).
Parametry zabudowy w obecnym projekcie planu zagospodarowania. Kropkami zaznaczono zalecany przebieg ciągów pieszych, strzałkami ich obligatoryjny wlot (wejście). mat. BRG
- Takim rozwiązaniem może być zapis o maksymalnym współczynniku wydłużenia trasy, ale nie mamy praktyki jego stosowania w planach. Od strony pętli musi się pojawić jakaś droga, prowadząca do wnętrza osiedla i prawdopodobnie inwestor wykorzysta jej przebieg do spełnienia warunków w zakresie ciągu pieszego - przekonuje Wincek.

Zalecany przebieg nie znaczy obowiązkowyDeweloper może jednak równie dobrze poprowadzić ciąg pieszy do ul. Wita Stwosza i wzdłuż nowego budynku lub przez środek nowej zabudowy np. reprezentacyjnym holem wejściowym dla mieszkańców (tak zrobił np. inwestor biurowca Tryton zobacz na mapie Gdańska), a także przeistoczyć go w przejście "tunelowe", jak ma to miejsce przy Parku Kuźniczki zobacz na mapie Gdańska.

- Nie ma w projekcie planów zapisów o tym, że ten ciąg pieszy będzie niezabudowany lub nie pojawi się tam przejście przez bramę. Furtki także mogą się pojawić, ale powinny być udostępnione i otwarte - wyjaśnia główny projektant planu.
Urbaniści niechętnie jednak podchodzą do pomysłu, by połączenie piesze wpisać jako wydzieloną kartę terenu, a wskazanego fragmentu terenu nie wystawiać na sprzedaż (obecnie cały teren po Okazie należy do miasta).

Jak szczegółowe powinny być zapisy planu?- Wprowadzając takie zapisy, manewrujemy głębokością przyszłych budynków, a tutaj ciężko na etapie planu przewidzieć, jak będzie wyglądała przyszła zabudowa. Pytanie, do jakiej szczegółowości planu chcemy dążyć? - mówi Małgorzata Momont z Biura Rozwoju Gdańska.
- Biorąc pod uwagę pomysłowość deweloperów, szczegółowość zapisów powinna być jak największa. Nie chcemy, by powstał tutaj "korytarz", którego mieszkańcy będą unikali - odpowiada Witkiewicz.

Zmiany w planie z myślą o nowym parkuPrzy okazji zaktualizowanego projektu planu dokonano również drobnych korekt w zakresie wspomnianego parku o powierzchni ok. 0,7 ha (cały teren objęty planem liczy ok. 2,3 ha).

Dopuszczono tutaj możliwość lokalizacji sceny oraz toalety publicznej, co jest zgodne z powstającym projektem zagospodarowania tego obszaru w ramach zwycięskiego zadania z Budżetu Obywatelskiego 2017. Nowe zapisy pozwalają także na większą swobodę w kształtowaniu przebiegu chodników na tym terenie.

Uwagi można składać do 14 lutegoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzyża - ul. Wita Stwosza 77" dostępny jest na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do niego oraz prognozy oddziaływania na środowisko można składać do 14 lutego.

Materiał archiwalny z 2015 r.

Opinie (102) ponad 10 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.