• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Nowe życie budynków przy 3 Maja. Rewitalizacja dawnego szpitala Bożego Ciała

Krzysztof Koprowski
22 lipca 2021 (artykuł sprzed 3 lat) 
Oznaczenie literowe budynków planowanych do rewitalizacji. Oznaczenie literowe budynków planowanych do rewitalizacji.

Trzy budynki zespołu poszpitalnego Bożego CiałaMapka doczekają się rewitalizacji. Hevelianum, odpowiedzialne za inwestycję, planuje zlokalizować w przebudowanych wnętrzach m.in. księgarnię, kawiarnię, punkt informacji, miejsca noclegowe, a nawet pracownie pszczelarza. Szacunkowy koszt wszystkich prac to 31 mln zł.
Jak często odwiedzasz kompleks Hevelianum na Górze Gradowej?

Oficjalnie plan adaptacji budynków zespołu zabudowań dawnego szpitala Bożego Ciała jako rozszerzenie działalności Hevelianum zapowiedziano w lutym 2020 r. Stało się to niejako w "zastępstwie" budowy planetarium, którego koszty przerosły możliwości finansowe miasta.

Obecnie inwestycja wkracza w etap poszukiwania wykonawcy robót budowlanych, na które zarezerwowano 31 mln zł - 25 mln zł będzie pochodziło z pożyczki zawartej z Pomorskim Funduszem Rozwoju, zaś pozostałe 6 mln zł bezpośrednio z budżetu miasta.

Do przebudowy wskazano trzy z pięciu gminnych budynków dawnego szpitala. W przebudowanych wnętrzach powstaną:
 • w budynku "C" pod adresem 3 Maja 21CMapka (dawny Dom Inspektora) - przestrzeń do organizacji spotkań i wystaw czasowych, księgarnia, kawiarnia, sklepik i punkt informacji Hevelianum,
 • w budynku "D" pod adresem 3 Maja 21DMapka - miejsca noclegowe na ok. 120 osób,
 • w budynku "E" pod adresem 3 Maja 21EMapka - pracownia pszczelarza z przestrzenią do organizacji zajęć edukacyjnych.

Atrakcje turystyczne: Gdańsk, Sopot, GdyniaWizualizacja budynku D z miejscami hotelowymi. Wizualizacja budynku D z miejscami hotelowymi.

Nowe zagospodarowanie przestrzeni wokół budynkówPonadto zakres robót obejmuje wykonanie nowego zagospodarowania przestrzeni wokół budynków m.in. w zakresie odwodnienia, monitoringu, oświetlenia, nawierzchni, miejsc postojowych oraz aranżacji zieleni (m.in. utworzenie zielnika), pozwalającej na prowadzenie warsztatów edukacyjnych i lekcji plenerowych z zakresu ekologii.

Zaplanowano także instalację pomp ciepła oraz paneli słonecznych, co w efekcie zaspokoi niemal w całości zapotrzebowanie na energię nowej części Hevelianum.

- Końca dobiega rewaloryzacja Domu Zdrojowego w BrzeźnieMapka. Dziś ważny moment, gdyż ogłaszając przetarg na rewaloryzację trzech obiektów z zespołu poszpitalnego Bożego Ciała, stajemy przed szansą uratowania kolejnych zabytków Gdańska. Zależy nam na wyłonieniu wykonawcy, który podobnie jak w Brzeźnie będzie starał się tchnąć nowe życie w obiekty o wyjątkowo długiej historii, z dbałością o każdy szczegół architektoniczny - mówi Paweł Golak, dyrektor Hevelianum. - Mam nadzieję, że ceny materiałów budowlanych, które w ostatnim czasie znacznie wzrosły, nie wpłyną negatywnie na wynik przetargu.


Wizualizacja ogrodu na zapleczu budynków. Wizualizacja ogrodu na zapleczu budynków.

Dwa lata na prace budowlane, docelowo także inne budynkiNa wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidziano dwa lata od momentu podpisania umowy. O wyborze wykonawcy zdecydują kryteria: najniższej ceny (60 proc.) oraz przedłużenia minimalnego trzyletniego okresu gwarancji robót (40 proc.).

Docelowo Hevelianum zamierza odnowić dwa pozostałe budynki (3 Maja 21AMapka oraz 21BMapka), w których przewidziano funkcje wystawowe, warsztatowe i edukacyjne.

Na ten cel nie udało się dotychczas uzyskać środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gdańsk nie zamierza jednak rezygnować z poszukiwania funduszy niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

Wizualizacja budynku E - domu pszczelarza. Wizualizacja budynku E - domu pszczelarza.

W trakcie sporządzania nowy plan zagospodarowaniaPrzypomnijmy, że jednocześnie trwają prace nad nowym planem zagospodarowania w tej części Gdańska. Przewidywano w nim przeznaczenie pobliskiego boiska pod parking kubaturowy, jednak ostatecznie władze miasta wycofały się z tego pomysłu.

Dokument reguluje również możliwości inwestycyjne w obrębie zespołu poszpitalnego Bożego Ciała, w tym ewentualną realizację dodatkowego nowego budynku.

Projekt planu jest po trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu. Jego treść dostępna jest na stronach Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko można zgłaszać do 16 sierpnia.
 • Budynki po rewitalizacji wejdą w skład instytucji Hevelianum, która od lat gospodaruje terenami Góry Gradowej oraz fortyfikacji ponad ul. 3 Maja.
 • Obecny stan zabudowań zespołu poszpitalnego Bożego Ciała. Na zdj. budynek 3 Maja 21D, czyli przyszły obiekt noclegowy.
 • Obecny stan zabudowań zespołu poszpitalnego Bożego Ciała. Po lewej fragment budynku 3 Maja 21A i B, po prawej 21C.
 • Obecny stan zabudowań zespołu poszpitalnego Bożego Ciała. W centralnej części zdjęcia budynek 3 Maja 21C, po prawej 21A i B.

Historia dawnego zespołu szpitalnego Bożego CiałaSzpital Bożego Ciała powstał przed rokiem 1380 poza murami Starego Miasta przy obecnej ul. 3 Maja, początkowo jako zakład dla trędowatych podległy Radzie Starego Miasta. Zachowała się informacja, że w 1395 roku trafiła tu zarażona trądem Sigle, żona gdańskiego mieszczanina Nicolausa mit den Engelschen. Mąż wydzielił jej część majątku i przekazał szpitalowi na jej utrzymanie.

Od pierwszej połowy XV wieku szpital przyjmował przede wszystkim ludzi starych, chorych i samotnych, a co najmniej od 1443 roku - także wkupujących się na dożywocie, okresowo również chorych zakaźnie.

Szpitalem kierował zarząd złożony z czterech prowizorów. Pierwotnie budynek szpitalny przylegał bezpośrednio do kościoła Bożego Ciała. W 1520 roku, podczas wojny z zakonem krzyżackim, został spalony, a po odbudowaniu znów spalony w 1577 roku podczas wojny z królem polskim Stefanem Batorym.

Odbudowany został w latach 1580-1581. W roku 1601 kompleks składał się z kościoła oraz grupy wolno stojących budynków po jego północnej stronie. W latach 1739 i 1786 pobudowano domy szachulcowe.

Na początku XIX wieku, w niewielkim stopniu dotknięty kryzysem finansowym, odzyskał zdolność do nieodpłatnego utrzymywania pacjentów. Niepoddany procesowi medykalizacji, do roku 1945 pełnił funkcję przytułku. W roku 1945 budynek uległ niewielkim zniszczeniom, a domy mieszkalne zostały zdewastowane, w 1962 roku niektóre z nich rozebrano w związku z poszerzeniem ul. 3 Maja, a pozostałe wykorzystywano jako domy mieszkalne.

źródło: www.gedanopedia.pl

Zabytkowe budynki dawnego zespołu szpitala Bożego Ciała w Gdańsku

Krypta i ambona w kościele polskokatolickim pw. Bożego Ciała w Gdańsku.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (71)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane