• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Parkingu na razie nie będzie, ale może chociaż jakaś zieleń

Aleksandra Nietopiel
20 listopada 2023, godz. 16:30 
Opinie (91)
  • Spory ogrodzony teren na zapleczu Pałacu Młodzieży przy ul. Ogarnej na Głównym Mieście dziś nie jest użytkowany. Do czasu, aż powstanie tu parking, obszar można by choć uporządkować i udostępnić mieszkańcom.
  • Spory ogrodzony teren na zapleczu Pałacu Młodzieży przy ul. Ogarnej na Głównym Mieście dziś nie jest użytkowany. Do czasu, aż powstanie tu parking, obszar można by choć uporządkować i udostępnić mieszkańcom.
  • Spory ogrodzony teren na zapleczu Pałacu Młodzieży przy ul. Ogarnej na Głównym Mieście dziś nie jest użytkowany. Do czasu, aż powstanie tu parking, obszar można by choć uporządkować i udostępnić mieszkańcom.

Był plan na podziemny parking, ale może będzie naziemny park? Mowa o placu za Pałacem Młodzieży w centrum Gdańska. - Zagospodarujmy ten teren i oddajmy go mieszkańcom - namawia gdański radny Przemysław Majewski. Tymczasem GZDIZ pracuje nad kompleksową koncepcją zagospodarowania tego miejsca.Czy za Pałacem Młodzieży powinien powstać park?

Plac za Pałacem Młodzieży w centrum Gdańska to ogrodzony, wcale nie tak mały teren, który mógłby zostać wykorzystany na przyjazną przestrzeń dla mieszkańców. Dzisiaj leży odłogiem i zarastają go chaszcze.

Park nie, bo miał być parkingKilka lat temu z interpelacją do władz miasta w sprawie poprawy estetyki i zagospodarowania tego terenu wystąpił radny Przemysław Majewski.

Miasto odpowiedziało wówczas, że w tym miejscu planowany jest podziemny parking na 260 miejsc.

- Dziś wiemy, że umowa z operatorem parkingów została rozwiązana, nie ma więc przeszkód, by ten teren przywrócić mieszkańcom - mówi radny Majewski. - Dlatego znów zwróciłem się do władz miasta, mając na względzie projekt, jaki został złożony w tej edycji Budżetu Obywatelskiego, który był zbieżny z moją ideą. Niestety, projekt nie uzyskał wymaganej liczby głosów, ale powinien być to czytelny sygnał dla władz miasta, że zagospodarowanie tego terenu jest konieczne - dodaje.
Pałac Młodzieży przy ul. Ogarnej to miejsce, które tętni życiem - z zajęć korzysta tu wiele młodych osób. Pałac Młodzieży przy ul. Ogarnej to miejsce, które tętni życiem - z zajęć korzysta tu wiele młodych osób.

Park miał powstać w ramach BOW ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy chcieli, by wzdłuż Podwala Przedmiejskiego Mapka - od Teatru Szekspirowskiego aż do Mostu Krowiego - powstał park. Choć zabrakło odpowiedniej liczby głosów, by projekt przeszedł do fazy realizacji, pomysł jednak wciąż jest żywy.

Jeśli park, to tymczasowy i bez drzewOkazuje się jednak, że Gdański Zarząd Dróg i Zieleni jest w trakcie opracowywania kompleksowej koncepcji dla tego terenu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania docelowa funkcja tego terenu to wciąż parking.


- Aby nie zablokować możliwości jego utworzenia w przyszłości, dopuszcza się jedynie zagospodarowanie tego terenu zielenią niską, z wyłączeniem nasadzeń drzew, oraz małą architekturą. (...) Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przedmiotowego terenu może mieć charakter tymczasowy - przekazał w odpowiedzi na interpelację radnego wiceprezydent Piotr Kryszewski.

Będzie kolejne spotkanie?Rozmowy między dyrekcją Pałacu Młodzieży, pełnomocnikiem prezydenta ds. Śródmieścia, a Radą Dzielnicy Śródmieście w sprawie parku prowadzono jeszcze przed złożeniem projektu do tegorocznego BO.

Planowane są kolejne spotkania dotyczące wizji przyszłości tego terenu i możliwości ich realizacji.

Prace projektowe i realizacja inwestycji będą możliwe po znalezieniu pieniędzy na ten cel.

- Mam nadzieję, że wspólnie uda się wypracować ścieżkę działania, która stworzy prawdziwie zielony park w sercu Gdańska - zaznacza radny Majewski.
Jakie zmiany czekają Żuławy Gdańskie? Mieszkańcy mogą przedstawić pomysły Jakie zmiany czekają Żuławy Gdańskie? Mieszkańcy mogą przedstawić pomysły

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (91)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane