Fakty i opinie

Plaża na Stogach: zdecyduj o zmianach

Najnowszy artukuł na ten temat

Mieszkańcy Nowego Portu obawiają się budowy ul. Nowej Wyzwolenia

Plaża na Stogach należy do jednej z najszerszych w Gdańsku, znajduje się jednak w sąsiedztwie rozrastającego się portu.
Plaża na Stogach należy do jednej z najszerszych w Gdańsku, znajduje się jednak w sąsiedztwie rozrastającego się portu. Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Czy i w jakiej formie będzie istniała plaża na Stogach zależy od planowanych zmian w zapisach w studium uwarunkowań i od samych mieszkańców Gdańska. Do 21 maja każdy, kto kwestionuje zmiany dotyczące plaży i lasu na Stogach może wnieść swoje uwagi.Czy plaża na Stogach jest atrakcyjna?

tak, to jedna z najładniejszych plaż w Trójmieście 65%
kiedyś była, obecnie port jest zbyt blisko 25%
nie znam 3%
nie, są znacznie ładniejsze 7%
zakończona Łącznie głosów: 2386
Ponad rok temu gruchnęła wieść, że fragment plaży na Stogach może stać się częścią gdańskiego portu. Pomysł okazał się kontrowersyjny, szczególnie dla mieszkańców tej dzielnicy, którzy w obronie zachowania plaży zebrali ponad 10 tys. podpisów.

23 kwietnia zeszłego roku gdańscy radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (nad którym pracowano trzy lata), dotyczącej fragmentu plaży i lasu na Stogach. Chodzi o około 10 ha wydm i plaży oraz ok. 40 ha lasu. Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków mieszkańców.

Czy plaża na Stogach stanie się częścią portu?Co ma się zmienić w studium?W obowiązującym obecnie studium tereny zostały przeznaczone na funkcje przemysłowo-składowo-usługowe i portowe. Natomiast projekt zakłada, że:

  1. plaża i wydmy (10 ha) zlokalizowane na wschód od ul. prof. Witolda Andruszkiewicza zostaną przeznaczone na plażę i zieleń krajobrazowo-ekologiczną
  2. las (39,4 ha) leżący pomiędzy Pomorskim Centrum Logistycznym a Głębokowodnym Terminalem Kontenerowym zostanie przeznaczony nie na funkcje przemysłowo-składowo-usługowe i portowe jak planowano, ale na las (z możliwością realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym kolejowej).

Ponadto plaża zostanie objęta granicami Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Zmiana Studium pozwoli również zachować Baterię Wydmową, która stanowiła element umocnień Zatoki Gdańskiej na początku XX wieku.

Nowe zapisy oznaczają ponadto zmniejszenie możliwości rozbudowy portu morskiego i baz logistycznych, przede wszystkim terminala DCT w Porcie Północnym i zespołu Pomorskiego Centrum Logistycznego.

21 maja - ostatnia szansa na zgłaszanie uwagW ramach procedowania zmian w studium 11 kwietnia w Biurze Rozwoju Gdańska, odbyła się dyskusja publiczna w której wzięły udział 22 osoby.

- Podczas dyskusji pojawił się postulat, aby również teren leśny został objęty granicami OSTAB. Pozostałe pytania dotyczyły sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich, ustaleń obowiązującego planu miejscowego, kwestii właścicielskich czy planów rozwojowych Portu Gdańsk, wykraczały więc poza temat dyskusji publicznej - wyjaśnia Biuro Rozwoju Gdańska.
Ponadto do 30 kwietnia trwało wyłożenie projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Do 21 maja każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Można je przekazać bezpośrednio na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.